ТОП 10:

Дії відділення в розгорнутому строюПобудова відділення в розгорнутий

одношеренговий і двошеренговий стрій

До початку навчання особового складу діям при шикуванні відділення командир відділення пояснює, що для відділення Статутом передбачаються розгорнутий стрій і похідний стрій.

Розгорнутий стрій відділення - це такий стрій, коли всі військовослужбовці розміщені один біля одного на одній лінії по фронту. При цьому вони можуть розміщуватися в одношеренговому строю (у шерензі) або двохшеренговому. Такий стрій застосовується для початкового шикування, для проведення перевірок, розрахунків, оглядів, парадів, а також в інших випадках. Потім командир відділення приступає до практичного шикування відділення в одношеренговий стрій (шеренгу). При цьому дії супроводжуються необхідними поясненнями.

Шикування відділення здійснюється по команді «Відділення, в одну шеренгу — СТАВАЙ».По попередній команді «Відділення» всі ті, яких навчають, повинні негайно повернутися обличчям до командира відділення, прийняти положення «струнко» і чекати наступної команди в готовності швидко й чітко її виконати. Команду командир відділення подає, перебуваючи також обличчям до тих, кого навчають. По закінченні подачі команди на шикування він швидко повертається у бік фронту шикування, залишаючись у положенні «струнко».

Далі командир відділення пояснює, що Статут вимагає від військовослужбовця: знати своє місце в строю, ставати до строю швидко, без метушні; у строю без дозволу не розмовляти, додержуватися цілковитої тиші; бути уважним до наказів (розпоряджень) і команд (сигналів) свого командира, виконувати їх швидко й точно, не заважаючи іншим. Своє місце в строю військовослужбовці займають по виконавчій команді «СТАВАЙ».

Прийнявши стройове положення і подавши команду, командир відділення стає обличчям у бік фронту шикування; відділення шикується згідно із штатом ліворуч від командира, як зображено на малюнках 18 і 19, за інтервалами і дистанціями, визначеними цим Статутом.

На початку шикування командир відділення виходить із строю і стежить за шикуванням відділення. Відділення (екіпаж, обслуга) у кількості чотирьох осіб і менше завжди шикуєтся в одну шеренгу.

Після того як ті, яких навчають, займуть свої місця в строю, командир відділення виводить двох-трьох солдатів зі строю й ставить їх в одну шеренгу перед строєм відділення. На цих солдатах він практично показує, як повинні військовослужбовці стояти в строю: інтервал між двома військовослужбовцями повинен бути на ширину долоні, носки чобіт - на одній прямій лінії; до команди «Вільно» усі повинні стояти в положенні стройової стійки: голову не нахиляти.

Мал.18. Розгорнутий стрій відділення - одношеренговий

Після цього доцільно відпрацювати з тими, кого навчають, дії по команді «РОЗІЙДИСЬ». Виконувати цю команду треба також швидко.

Закінчивши пояснення й практичний показ, командир відділення тренує тих, яких навчають, у виконанні команд «СТАВАЙ» і «РОЗІЙДИСЬ».

Подавши команду, командир відділення щоразу міняє фронт шикування відділення. З початком шикування командир відділення виходить із строю й стежить за шикуванням тих, яких навчають, звертаючи увагу на організованість їхніх дій і на правильність заняття ними місця в строю, на інтервал і положення носків чобіт. Тренування триває доти, поки ті, яких навчають, не навчаться правильних і чітких дій.

У ході навчання шикування відділення в одну шеренгу командир відділення пояснює, що в строю військовослужбовці можуть перебувати в положеннях «стройової стійки», «струнко» і «вільно».

Положення стройової стійки приймається по команді «СТАВАЙ». Положення «струнко» на місці - це те ж, що й положення стройової стійки, але після цієї команди забороняється робити які-небудь рухи (ворушитися) до наступної команди. Положення «струнко» у строю на місці приймається не тільки по команді «Струнко», але й по всякій попередній команді.

Для навчання шикування в розгорнутий двошеренговий стрій командир відділення вказує, що в цьому випадку подається команда «Відділення, у дві шеренгиСТАВАЙ».Потім практично показує місце кожного солдата відділення у двошеренговому строю (мал. 19).

 

 

Мал.19. Розгорнутий стрій відділення - двошеренговий

 

Командир наказує вийти зі строю двом солдатам, ставить одного з них у потилицю іншому й показує положення солдатів у двошеренговому строю. Потім він указує, що у двошеренговому строю військовослужбовці однієї шеренги повинні розташовуватися точно в потилицю військовослужбовцям іншої шеренги, яка стоїть попереду. При цьому дистанція між шеренгами (військовослужбовцями) повинна бути в один крок або на відстань витягнутої руки, покладеної на плече військовослужбовця, який стоїть попереду. Вимога Статуту про те, щоб носки ніг були на одній лінії, при цьому не повинне порушуватися.

У двошеренговому строю шеренга, яка стоїть спереду називається першою, а яка позаду - другою. При повороті строю назви шеренг не змінюються. Якщо у відділенні чотири чоловіки або менше, те відділення завжди шикується в одну шеренгу.

Після показу й пояснень командир відділення тренує тих, яких навчають, у правильному й швидкому занятті своїх місць у строю.

Вирівнювання відділення

Вирівнювання відділення виконується тільки в необхідних випадках: коли інтервали між військовослужбовцями в строю виявилися порушеними, а носки чобіт - не на одній лінії, а у двошеренговому строю, крім того, порушена дистанція між шеренгами. При шикуванні відділення по команді «СТАВАЙ», якщо всіма військовослужбовцями вона виконана правильно, то подавати команду «РІВНЯЙСЬ» не обов'язково.

Навчання вирівнюванню рекомендується проводити в такій послідовності: спочатку навчити вирівнювання носків, потім правильній постановці корпуса й, нарешті, повороту голови у бік рівняння.

Вирівнюванню носків доцільно навчати відразу при шикуванні, а потім постійним тренуванням довести виконання цього прийому до автоматизму. Вирівнювання носків багато в чому залежить від положення правофлангового військовослужбовця. Тому командир відділення повинен насамперед звернути увагу на це. Носки правофлангового повинні чітко позначати лінію фронту шикування й бути розгорнуті на ширину ступні. Для першого тренування у вирівнюванні носків допускається шикувати відділення в розгорнутий стрій на спеціально обладнаному майданчику (плацу) або для цього самими тими, яких навчають, проводиться на землі пряма лінія. Крім того, на початку навчання можна дозволяти тим, яких навчають, подивитися на носки чобіт і визначити їхнє положення. Однак це не повинне ставати звичкою. Якщо ті, яких навчають, звикнуть дивитися на носки, то важко буде надалі виправити цю помилку.

Неправильне положення носків у тих, яких навчають, командир відділення виправляє подачею команд, наприклад, «Рядовий Іванов. Носки вперед», «Рядовий Петров. Лівий носок назад»і т.д.

Положення корпуса під час шикування й вирівнювання повинне бути таким, як при стройовій стійці. При положенні носків чобіт на одній лінії військовослужбовці, повернувши голову у бік рівняння, повинні бачити груди четвертої людини, вважаючи себе першим. Дивитися при цьому потрібно, не нахиляючи голови й не виставляючи вперед підборіддя. Пояснюючи, командир відділення одночасно показує тим, яких навчають, як це практично робиться.

Для навчання повороту голови необхідно, не змінюючи положення ніг і тулуба, повернути голову у бік рівняння так, щоб при вирівнюванні в праву сторону праве вухо було вище лівого, а при вирівнюванні в ліву сторону - навпаки. Щоб показати військовослужбовцям правильне положення голови, командир може проробити поворот голови у бік рівняння так, щоб підборіддя описало напівдугу. Тренувати ж військовослужбовців необхідно так, щоб голова поверталася у бік рівняння найкоротшим шляхом.

При тренуванні командир відділення виправляє помилки, що допускаються тими, яких навчають, подаючи команди, наприклад, «Рядовий Іванов. Подати груди вперед», «Рядовий Петров. Підборіддя підняти вище»і т.д.

Командир відділення нагадує тим, яких навчають, що для вирівнювання відділення в праву сторону (до правого флангу) подається команда «РІВНЯЙСЬ»,апри вирівнюванні в ліву сторону (до лівого флангу) —«Ліворуч — РІВНЯЙСЬ».Якщо стрій відділення буде повернутий кругом (правий фланг буде з лівої сторони, а лівий фланг — із правої), то для вирівнювання в будь-яку сторону в команді повинна називатися сторона рівняння — «Праворуч — РІВНЯЙСЬ»або «Ліворуч — РІВНЯЙСЬ».Далі варто мати на увазі, що при вирівнюванні зі зброєю, що перебуває в положенні «на ремінь» і «на груди», вона залишається без зміни, а в положенні «до ноги» - кулемет (карабін) притискається до правого боку. По закінченні вирівнювання подається команда «СТРУНКО», по якій всі ті, яких навчають, швидко ставлять голову прямо; кулемети (карабіни) переводяться в положення, як при стройовій стійці.

При тренуванні у виконанні команд «Ставай», «Рівняйсь» і «Струнко» командир відділення домагається чітких і швидких дій від тих, яких навчають.

Розмикання й змикання відділення

Вишикувавши відділення в розгорнутий одношеренговий стрій, командир відділення пояснює, що в практиці часто потрібно збільшити інтервали між військовослужбовцями в строю, наприклад, при навчанні стройових прийомів зі зброєю, перебіжкам і переповзанням, при проведенні ранкового огляду й т.п. Для цього Статутом передбачається розмикання й змикання відділення.

Для розмикання відділення на місці подається команда “Відділення — праворуч (ліворуч, від середини) розім-КНИСЬ” або “Відділення — праворуч (ліворуч, від середини) на стільки-то кроків розім-КНИСЬ (бігом, розім-КНИСЬ)”. За виконавчою командою всі військовослужбовці, за винятком того, від якого здійснюється розмикання, повертаються у вказаний бік, одночасно з приставленням ноги повертають голову в бік фронту строю і рухаються прискореним півкроком (бігом), дивлячись через плече на того, хто іде позаду, і не відриваючись від нього; після зупинки того, хто іде позаду, кожен робить ще стільки кроків, скільки їх визначено командою, та повертається ліворуч (праворуч).

Якщо інтервал не був визначений, розмикання проводиться на один крок.

Під час розмикання від середини за командою вказується середній.

Військовослужбовець, названий середнім, почувши своє прізвище, відповідає: “Я”, витягує вперед ліву руку і опускає її.

Під час рівняння відділення зберігається інтервал, визначений для розмикання.

Навчання розмиканню на місці рекомендується починати по розділах на три рахунки. По рахунку «роби — РАЗ» зробити поворот у зазначену сторону, не приставляючи позаду стоячу ногу. По рахунку «роби — ДВА» приставити позаду стоячу ногу й одночасно повернути голову у бік фронту шикування. Голова повинна бути повернута настільки, щоб бачити через плече військовослужбовця, який стоїть позаду, зберігаючи положення корпуса, як при стройовій стійці (мал. 20, а). По рахунку «роби-три» іти прискореним півкроком (бігом), дивлячись через плече на військовослужбовця, який іде позаду й не відриваючись від нього; після зупинки військовослужбовця, який іде позаду, зробити ще крок або стільки кроків, скільки було зазначено в команді, зупинитися й зробити поворот (мал. 20, б).

 

 

Мал. 20. Розмикання відділення

 

Навчання змиканню відділення доцільно робити одночасно з розмиканням. Для змикання відділення на місці подається команда “Відділення, праворуч (ліворуч, до середини) зім-КНИСЬ (бігом, зім-КНИСЬ)”. За виконавчою командою всі військовослужбовці, за винятком того, до кого призначене змикання, повертаються в бік змикання, після чого прискореним півкроком (бігом) підходять на визначений для зімкненого строю інтервал і з підходом самостійно зупиняються та повертаються ліворуч (праворуч).

По поділах прийом виконується на два рахунки. По рахунку «роби - РАЗ» всі військовослужбовці, за винятком того, по якому призначене змикання, роблять поворот убік змикання. По рахунку «роби-два» прискореним півкроком (бігом) підходять на визначений для зімкненого строю інтервал і з підходом самостійно зупиняються та повертаються ліворуч (праворуч) і приймають стройову стійку.

При навчанні розмиканню й змиканню тими, яких навчають, допускаються помилки: не одночасно приставляють ногу й повертають голову; передні відриваються від тих хто йде позаду більше чим на дистанцію витягнутої руки; не роблять рух руками в такт кроку й ін. Після розмикання ті, яких навчають, повинні перебувати на одній лінії, як і в зімкнутому строю. Тому рекомендується потренувати їх у вирівнюванні. Для чого подається команда «РІВНЯЙСЬ». Після того як ті, яких навчають, будуть натреновані у виконанні цих дій на місці, розмикання й змикання в русі труднощів не представляє.

Перешикування відділення з однієї шеренги у дві й назад

Для перешикування відділення з однієї шеренги у дві попередньо здійснюється розрахунок на перший і другий. Командир відділення пояснює й показує дії військовослужбовців при розрахунку. При цьому він звертає увагу на одночасність повороту голови з назвою свого номера й на швидкість постановки голови в попереднє положення. Потренувавши тих, яких навчають, у розрахунку, командир відділення переходить до навчання перешикуванню з однієї шеренги у дві. Навчання цьому прийому рекомендується проводити по розділах на три рахунки. На початку навчання командир відділення наказує одному з тих, яких навчають, стать поруч із собою із правої сторони й показує дії другого номера при перешикуванні у дві шеренги. Потім командир відділення подає команду на перешикування по розділах. По рахунку «роби-РАЗ» другі номери роблять із лівої ноги крок назад, не приставляючи правої ноги (мал. 21, а). По рахунку «роби-ДВА» переносять праву ногу по найкоротшому шляху на крок убік (мал. 21,6). По рахунку «роби — ТРИ» приставляють ліву ногу до правої й приймають положення стройової стійки (мал. 21, в).

Після показу дій другого номера при перешикуванні відділення з однієї шеренги командир відділення відразу показує зворотну дію другого номера при перешикуванні із двошеренгового строю в одношеренговий. При цьому командир відділення нагадує, що для перешикування відділення на місці із зімкнутого двошеренгового строю в одношеренговий стрій відділення попередньо розмикається на один крок.

Навчання перешикуванню із двохшеренгового строю в одношеренговий також варто робити на три рахунки. По рахунку «роби-РАЗ» з лівої ноги зробити крок уліво. По рахунку «роби-ДВА», не приставляючи правої ноги, перенести її найкоротшим шляхом вперед і поставити на лінію першого номера. По рахунку «роби-ТРИ» приставити ліву ногу до правої. Після показу командир відділення тренує тих, яких навчають, у перешикуванні.

При навчанні перешикуванню відділення із однієї шеренги у дві й навпаки варто мати на увазі, що в обох випадках рух руками не здійснюється. При вирівнюванні відділення після перешикування у дві шеренги інтервали між рядами зберігаються.

Мал. 21. Перешикування відділення із однієї шеренги в дві

Прийоми виконання команд «Покласти зброю» і «До зброї»

Виконанню прийомів «покласти - ЗБРОЮ» і «ЗА ЗБРОЮ» рекомендується спочатку навчати в одношеренговому строю, а потім у двохшеренговому.

Вишикувавши відділення в одну шеренгу, командир відділення показує, як виконуються команди «Покласти — ЗБРОЮ»і «ЗА ЗБРОЮ»спочатку в цілому, а потім по розділах.

Навчання виконанню прийому в одношеренговому строю проводиться по розділах на три рахунки. По рахунку «роби-раз» взяти автомат і ручний гранатомет у праву руку, для чого необхідно подати праву руку по ремені трохи нагору, зняти автомат із плеча й, підхопивши його лівою рукою нижче магазина, праву руку перенести на цівку й стволову накладку й опустити автомат до правого стегна, а ліву руку - до лівого стегна. У такому ж порядку береться в праву руку гранатомет. При цьому варто мати на увазі, що при виконанні прийому кулемети й карабіни по рахунку «роби-раз» залишаються в положенні біля ноги або беруться в це положення; у кулеметів, крім того, відкидаються сошки.

По рахунку «роби-два» зробити повний крок лівою ногою й, не приставляючи ноги, нахилитися вперед і покласти зброю на землю; при цьому права нога повинна бути випрямлена.

По рахунку «роби - ТРИ», випрямлюючись, приставити ліву ногу до правої.

При навчанні прийому «ЗА ЗБРОЮ» попередньо подається команда «До ЗБРОЇ»,по якій особовий склад шикується біля зброї. Навчання прийому «ЗА ЗБРОЮ» по розділах виконується також на три рахунки. По рахунку «роби - РАЗ» необхідно зробити лівою ногою крок уперед і, нахиляючись, взяти зброю правою рукою (права нога повинна бути прямою). По рахунку «роби- ДВА», випрямлюючись, приставити ліву ногу до правої; автомати залишаються в правій руці біля стегна; кулемети й карабіни біля ноги; у кулеметів складаються сошки. По рахунку «роби - ТРИ» взяти автомати в положення «на ремінь» і прийняти стройову стійку. Показавши й розповівши тим, яких навчають, як треба виконувати прийоми, командир відділення приступає до тренування.

В Статуті не розглядається прийом переведення автомата від стегна ноги в положення «на ремінь». На практиці цей прийом виконується так: автомат правою рукою переводиться перед собою наверх, одночасно лівою рукою береться нижче магазина, потім правою рукою перехоплюється за ремінь у верхньої антапки й закидається за праве плече. Ручний гранатомет від стегна береться в положення «на ремінь» у тому же порядку, що й автомат.

Навчання прийомам «покласти зброю» і «за зброю» у двошеренговому строю по розділах виконується на чотири рахунки. При цьому по рахунку «роби - ДВА» перша шеренга робить два кроки вперед (рух рукою, не зайнятою зброєю, робиться в такт кроку); при виконанні прийому «за зброю» по рахунку «роби - ТРИ» друга шеренга робить два кроки вперед і займає положення, як у двошеренговому строю. В іншому прийом виконується так само, як і в одношеренговому строю.

 

Дії відділення в похідному строю

Починаючи заняття, командир відділення нагадує тим, яких навчають, що похідний стрій застосовується для пересування з різними цілями. Для відділення Статутом передбачений похідний стрій в колону по одному (мал.22) або в колону по два (мал. 23). При цьому відділення у складі чотирьох осіб і менше завжди шикується в колону по одному.

Мал. 22. Похідний стрій Мал. 23. Похідний стрій

відділення – колона по одному відділення – колона по два

 

Шикування відділення в колону по одному (по два) на місці проводиться за командою «Відділення, в колону по одному (по два) - СТАВАЙ».

Перешикування відділення з розгорнутого строю в колону проводиться поворотом відділення праворуч за командою “Відділення — право-РУЧ”. Під час повороту двошеренгового строю командир відділення робить півкроку праворуч.

 

Для того щоб визначити місце кожного військовослужбовця відділення в похідному строю (в колоні по одному і в колоні по два), командир відділення шикує відділення спочатку в одношеренговий стрій і подає команду «Право - РУЧ», а потім таке ж перешикування робить із двошеренгового строю в колону по два. В обох випадках командир відділення вимагає від тих, яких навчають, запам'ятати свої місця в похідному строю. При цьому нагадує, що в колоні потрібно стояти строго в потилицю військовослужбовцю, який стоїть попереду; дистанція між військовослужбовцями - один крок.

Після того як ті, яких навчають, засвоять порядок шикування відділення в похідний стрій у колону по одному і в колону по два, командир відділення приступає до тренування, подаючи відповідні команди.

Перешикування відділення

Під час навчання перешикуванням командир відділення спочатку в повільному темпі показує й пояснює статутні вимоги по тому або іншому перешикуванню, а потім уже (коли ті, яких навчають, засвоять техніку перешикування) приступає до тренування.

Показуючи порядок перешикування відділення з колони по одному в колону по два, командир відділення викликає до себе одного з тих, яких навчають, і ставить його поперед себе на один крок. Після цього командує: «Півкроком - РУШ». По цій команді солдат починає рух півкроком, а командир відділення, зробивши один півкрок з лівої ноги разом з військовослужбовцем який іде попереду (по рахунку «роби - РАЗ»), правою ногою робить крок вправо - вперед (по рахунку «роби - ДВА»), лівою ногою - повний крок вперед (по рахунку «роби - ТРИ») і, вийшовши на лінію військовослужбовця який іде попереду, рухається разом з ним півкроком до команди «ПРЯМО» або «СТІЙ». Так діють головний і другий номер.

Інші другі номери в строю відділення роблять один півкрок правою ногою (по рахунку «роби - ЧОТИРИ») і разом зі своїми першими номерами починають рух з лівої ноги повним кроком (по рахунку «роби - П'ЯТЬ») до наближення до військовослужбовців які ідуть попереду на статутну дистанцію, апотім рухаються півкроком до команди «ПРЯМО» або «Відділення — СТІЙ».

Закінчивши показ дії других номерів при перешикуванні відділення з колони по одному в колону подва, командир відділення відразу ж показує техніку перешикування відділення з колони по два у колону по одному. Перешикування здійснюється по команді «Відділення, у колону по одному, кроком — РУШ»(на ходу — «РУШ»). По виконавчій команді командир відділення (головний) іде повним кроком, а інші - півкроком. Другий номер, зробивши два півкроки (по рахунку «роби - РАЗ»), з лівої ноги робить крок вліво - вперед (по рахунку «роби - ДВА») і із правої ноги разом з тим, хто іде позаду, першим номером починає рух вперед повним кроком (по рахунку «роби - ТРИ»). Всі інші військовослужбовці, що йдуть позаду, роблять такі ж дії.

Навчання перешикуванню варто проводити в уповільненому темпі, а в міру засвоєння тими, яких навчають, техніки перешикування необхідно переходити до тренування в нормальному темпі.

Навчаючи відділення руху стройовим або похідним кроком, одночасно рекомендується тренувати тих, яких навчають, виконанню команд: «ДОВШИЙ КРОК», «КОРОТШИЙ КРОК», «ЧАСТІШИЙ КРОК», «РІДШИЙ КРОК», «ПІВКРОКУ», «ПОВНИЙ КРОК».

Навчання діям по цих командах рекомендується проводити під рахунок: «раз, два, три; рази, два, три» і т.п. Це допомагає швидше освоїти виконання команд одночасно всіма тими, яких навчають.

При русі похідним кроком по команді «СТРУНКО» необхідно всім відділенням одночасно перейти на стройовий крок, дотримуючись статутного темпу руху. При русі стройовим кроком по команді «ВІЛЬНО» переходити на похідний крок.

По команді «ЗАПРАВИТИСЬ», не залишаючи свого місця в строю, дозволяється поправити зброю, обмундирування й спорядження; при необхідності вийти зі строю за дозволом звернутися до безпосереднього начальника; розмовляти й курити тільки з дозволу старшого командира.

Перед командою «ЗАПРАВИТИСЬ» подається обов'язково команда «ВІЛЬНО».

У тому випадку, коли відділенню необхідно рухатися не в ногу, подається команда «ІТИ НЕ В НОГУ», а для руху в ногу - команда «ІТИ В НОГУ». По команді «ІТИ В НОГУ» нога береться по головному або по підрахунку командира.

На практиці часто виникає необхідність перемістити стрій відділення на кілька кроків у бік флангу з положення на місці, а також перемістити вперед або назад.

Для переміщення відділення у бік флангу спочатку потрібно повернути відділення у бік флангу по команді «Відділення, право – РУЧ (ліво - РУЧ)».Після повороту строю подається команда, наприклад, «П'ять кроків вперед, кроком — РУШ».Після того як військовослужбовці зроблять необхідну кількість кроків, вони по команді «Ліво - РУЧ (Право - РУЧ)»вертаються в початкове положення.

Для переміщення вперед або назад на кілька кроків необхідно подати команду, наприклад, «Відділення, два кроки вперед (назад), кроком-РУШ».По цій команді ті, яких навчають, роблять два кроки (або інше зазначене в команді число кроків) і приставляють ногу.

При переміщенні вперед військовослужбовці рух руками роблять, як і при звичайному русі, а при переміщенні назад руки тримають притиснутими до стегон.

У навчанні військовослужбовців виконанню стройових прийомів іноді рекомендується застосовувати підрахунок самих тих, яких навчають, у голос. Такий прийом забезпечує одноманітність і одночасність у діях тих, яких навчають. Розглянемо застосування цієї методичної поради на декількох прикладах.

Навчання поворотам кругом (праворуч, ліворуч) у русі рекомендується проводити в складі відділення з положення на місці. Виконується це в такий спосіб. Одночасно всі ті, яких навчають, уголос підраховують і виконують: «роби - РАЗ» - роблять повний крок лівою ногою; по рахунку «роби - ДВА» виносять праву ногу на півкроку вперед і трохи вліво й різко повертаються у бік лівої руки на носках обох ніг; по рахунку «роби - ТРИ» ті, яких навчають, не опускаючись на каблуки після повороту, роблять повний крок лівою ногою в новому напрямку й по рахунку «роби - ЧОТИРИ» приставляють праву ногу до лівої. Коли ті, яких навчають, засвоять прийом і будуть виконувати його всі одночасно, командир відділення приступає до відпрацьовування повороту в русі.

Іноді ті, яких навчають, при виконанні прийому можуть підрахунок вести про себе. Як це виглядає на практиці, розглянемо при навчанні повороту кругом в русі. Ті, яких навчають, роблять крок лівою ногою, про себе підраховуючи «раз», виносячи праву ногу на півкроку вперед і трохи вліво й різко повертаючись у бік лівої руки на носках обох ніг, вимовляють «два» і далі роблять повний крок з лівої ноги в новому напрямку, вимовляючи «три». При цьому рух руками виконується в такт кроку.

При відпрацьовуванні виконання прийомів зі зброєю в складі відділення застосовується та ж методика, що й при навчанні одиночного солдата. Спочатку навчання здійснюється по розділах в уповільненому темпі, а потім разом, домагаючись одночасності й одноманітності в діях тих, яких навчають.

Виконання військового вітання

Навчання виконанню військового вітання в складі відділення рекомендується робити спочатку на місці, а потім у русі. При цьому командир відділення нагадує тим, яких навчають, що відділення на місці й у русі виконує військове вітання насамперед прямим начальникам. Крім того, військове вітання по команді виконується також начальникам по військовому званню від генерал-полковника (адмірала) і вище. Виконання військового вітання також здійснюється особам, призначеним для керівництва проведенням інспектування частини (підрозділу). Виконання військового вітання на місці супроводжується відданням начальникові рапорту.

Командир відділення при навчанні виконання військового вітання спочатку коротко пояснює вимоги статуту, а потім подає необхідні команди й стежить за діями тих, яких навчають. При цьому він може ставити себе в роль старшого командира, а обов'язки командира відділення наказує виконувати одному із досвідчених солдат.

Виконання військового вітання на місці й у русі виконується по команді командира відділення: «Відділення, СТРУНКО, рівняння ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, НА СЕРЕДИНУ)».Практично виконання військового вітання виконується в такій послідовності:

— команду для виконання військового вітання командир відділення подає в той момент, коли начальник наблизиться до відділення на 10-15 кроків;

— по команді «СТРУНКО» всі військовослужбовці одночасно приймають положення «СТРУНКО»;

— по команді «Рівняння - ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, НА СЕРЕДИНУ)» військовослужбовці також одночасно й чітко повертають голову у бік начальника;

— подавши команду для військового вітання, командир відділення прикладає руку до головного убору, підходить стройовим кроком до начальника, зупиняється за два-три кроки до нього й доповідає, наприклад: «Товаришу лейтенанте. Друге відділення займається… Командир відділення сержант Мельник».

Якщо командир відділення із зброєю «на ремінь», «на груди» або «на плече», то воно залишається без зміни, за винятком карабіна в положенні «на плече», що береться до ноги після зупинки перед начальником. В цьому випадку - рух рукою, не зайнятою зброєю, виконується в такт кроку;

— начальник, якого вітають, прикладає руку до головного убору після подання команди для виконання військового вітання;

— закінчивши доповідь, командир відділення, не опускаючи руки від головного убору, робить лівою (правою) ногою крок убік із одночасним поворотом праворуч (ліворуч) і, пропустивши начальника перед собою, йде за ним на відстані одного-двох кроків із зовнішнього боку строю.;

— при наближенні або віддаленні начальника всі військовослужбовці в строю проводжають начальника поглядом, повертаючи вслід за ним голову;

— по проходженні начальника або по команді «ВІЛЬНО» командир відділення командує: «ВІЛЬНО»- і опускає руку;

— під час підходу начальника із тильного боку строю командир відділення командує “Кру-ГОМ”, а потім подає команду для військового вітання;

Якщо начальник звертається до військовослужбовця, що перебуває в строю, назвавши військове звання та прізвище, той відповідає “Я”, а під час звертання тільки за військовим званням військовослужбовець у відповідь називає свою посаду, звання та прізвище. При цьому положення зброї не змінюється й рука до головного убору не прикладається.

 

Для виконання військового вітання в строю під час руху варто враховувати наступні особливості:

- за командою «СТРУНКО» всі військовослужбовці одночасно переходять на стройовий крок;

- за командою “Рівняння — праворуч (ліворуч)” одночасно повертають голову в бік начальника та припиняють рух руками або рукою, не зайнятою зброєю. З карабінами у положенні “на плече” рух рукою, не зайнятою зброєю, не припиняється;

- командир відділення, якщо він без зброї або із зброєю у положенні “за спину”, повернувши голову, прикладає руку до головного убору;

- рапорт начальникові не віддається; після того, як відділення пройде повз начальника, або за його командою “Вільно” командир відділення командує “ВІЛЬНО” й опускає руку.

- якщо начальник привітає відділення словами «Здрастуйте, товариші» або оголошує подяку, військовослужбовці в першому випадку відповідають, наприклад: «Бажаємо здоров'я, товаришу полковник»,а в другому випадку - «Служимо Українському народові».Під час відповіді в русі всі військовослужбовці починають відповідь із постановки лівої ноги на землю, вимовляючи кожне наступне слово з постановкою на землю наступної ноги.

Тренування відділення в виконанні військового вітання рекомендується проводити спочатку в одношеренговому строю (у колоні по одному), а потім у двошеренговому (у колоні по два). У всіх випадках варто домагатися, щоб військове вітання виконувалося молодцювато, з точним дотриманням вимог Стройового статуту; поворот голови повинен бути одноманітним і виконуватися одночасно всіма тими, яких навчають; чіткість і одночасність повинні дотримуватися й при переході на стройовий крок і припиненні руху руками. У навчанні, особливо в тренуванні відділень в виконанні військового вітання, повинні активну участь приймати командири взводів і рот і їхні заступники. У ролі старшого начальника вони вчать не тільки особовий склад, але й командирів відділень.

Стройове злагодження відділень має велике значення в стройовій виучці особового складу. Від якості підготовки відділення багато в чому буде залежати злагодження взводу й роти. Злагодження відділень, по суті, включає й одиночне навчання й дію в різних строях.

СТРОЙОВЕ ЗЛАГОДЖЕННЯ ВЗВОДУ

Стройове злагодження взводу полягає в навчанні особового складу чітким і організованим діям у розгорнутому й похідному строю, а також надалі у вдосконаленні одиночної стройової виучки й згуртуванні відділень.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.019 с.)