ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тести до змістовного модуля 2 

1. Які особи не можуть бути стороною в судовому процесі:

а) відособлені підрозділи юридичних осіб;

б) громадяни-підприємці;

в) громадяни, що не є суб’єктами підприємницької діяльності, крім випадків, передбачених законодавчими актами.

 

2. В яких випадках суд може здійснити заміну неналежного відповідача:

а) якщо особа, якій пред’явлено позовну вимогу, ліквідована;

б) за згодою позивача, якщо позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом;

в) за власною ініціативою незалежно від згоди позивача, якщо позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом;

г) внаслідок реорганізації відповідача.

 

3. Підстави вступу у справу третіх осіб із самостійними вимогами на предмет спору:

а) за ініціативою господарського суду;

б) за клопотанням позивача або відповідача;

в) за клопотанням такої особи;

г) шляхом подання позовної заяви;

д) за ініціативою прокурора.

 

4. Підстави вступу у справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору:

а) за ініціативою господарського суду;

б) за клопотанням позивача або відповідача;

в) за клопотанням третьої особи із самостійними вимогами на предмет спору;

г) за власною ініціативою таких осіб шляхом подання позовної заяви.

д) за ініціативою прокурора.

 

5. Які справи не підвідомчі господарським судам:

а) про визнання недійсними актів державних органів;

б) за заявами органів Антимонопольного комітету України;

в) спори щодо погодження стандартів та технічних умов;

г) спори, пов’язані із захистом прав споживачів;

д) спори щодо цін і тарифів, які не можуть встановлюватися за угодою сторін.

 

6. Які категорії господарських спорів не можна передати на вирішення третейського суду (арбітражу):

а) про зміну або розірвання господарського договору;

б) про виконання державного контракту;

в) про банкрутство;

г) про визнання недійсним постанови Антимонопольного комітету України

д) справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин.

 

7. Які судові витрати передбачені ГПК:

а) державне мито;

б) суми, що підлягають виплаті свідкам;

в) витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу;

г) витрати, пов’язані із оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження;

д) оплата послуг перекладача;

є) витрати на розшук відповідача.

 

8. Які засоби доказування передбачені в господарському судочинстві:

а) висновок судового експерта;

б) письмові докази;

в) пояснення представників сторін;

г) показання свідків;

д) речові докази.

 

9. Яким судом може бути призначена судова експертиза:

а) судом першої інстанції;

б) судом апеляційної інстанції;

в) Вищим господарським судом України;

г) Верховним Судом України.

 

10. Види запобіжних заходів, які можуть вживатися господарським судом:

а) накладення арешту на майно, що належить особі, щодо якої вжито запобіжних заходів;

б) накладення арешту на грошові кошти, які належать особі, щодо якої вжито запобіжних заходів;

в) витребування доказів;

г) огляд приміщень, в яких відбуваються дії, пов`язані з порушенням прав.

4.3. Змістовний модуль 3. Порядок здійснення судочинства у господарських спорах судами першої інстанції

 

Тема 9. Подання позову (2 год.)

1. Поняття та елементи позову. Передумови права на позов.

2. Форма і зміст позовної заяви. Документи, що додаються до позовної заяви.

3. Порядок подання позову. Ціна позову.

4. Об’єднання позовних вимог. Зміна позову. Відмова від позову.

5. Відзив на позовну заяву.

6. Зустрічний позов.

7. Забезпечення позову: підстави та заходи.

Тема 10. Порушення провадження у справі та підготовка матеріалів до розгляду у першій інстанції (2 год.)

1. Відмова у прийнятті позовної заяви: підстави та порядок.

3. Повернення позовної заяви: підстави та порядок.

4. Порушення провадження у справі.

5. Дії судді по підготовці справи до розгляду.

Тема 11. Вирішення господарських спорів у першій інстанції (4 год.)

1. Склад господарського суду.

2. Строк вирішення спору.

3. Порядок ведення засідання.

4. Відкладення розгляду справи, перерва в засіданні.

5. Зупинення провадження у справі та його поновлення.

6. Припинення провадження у справі.

7. Залишення позову без розгляду.

8. Протокол судового засідання.

Тема 12. Рішення господарського суду та його виконання (2 год.)

1. Порядок прийняття, форма та зміст рішення господарського суду.

2. Оголошення рішення та набрання ним законної сили. Розсилання рішень.

3. Права господарського суду щодо прийняття рішення.

4. Винесення ухвали та її зміст. Окрема ухвала. Повідомлення господарського суду.

5. Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.

6. Наказ господарського суду і пред’явлення його до виконання.

7. Відстрочка або розстрочка виконання, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови.

8. Зупинення виконання судового рішення.

9. Поворот виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.

Семінарське заняття 4. Подання позову. Порушення провадження в суді першої інстанції (2 год.)

Позов та його елементи. Вимоги щодо змісту та форми позовної заяви. Порядок подання позовної заяви до суду.

Відмова в прийнятті позовної заяви. Повернення позовної заяви без розгляду.

Семінарське заняття 5. Вирішення господарських спорів у першій інстанції (2 год.)

Зустрічний позов. Забезпечення позову.

Зупинення провадження у справі та його поновлення.

Припинення провадження у справі. Залишення позову без розгляду.

Семінарське заняття 6. Рішення господарського суду та його виконання (2 год.)

Оголошення рішення та набрання ним законної сили.

Права господарського суду щодо прийняття рішення.

Винесення ухвали та її зміст. Окрема ухвала. Повідомлення господарського суду.

Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.

Наказ господарського суду і пред’явлення його до виконання.

Практичні завдання

 

Задача 1.

У березні 2006 р. міська рада м. Хуст звернулася господарського суду Закарпатської області із позовом до приватного підприємця М. про визнання недійсним договору оренди нежитлового приміщення, укладеного між відповідачем та представництвом Фонду державного майна України у місті Хуст. Позов мотивувався тим, що договір оренди укладено з порушенням прав Хустської міської ради, як власника майна, оскільки вона не давала згоди на передачу зазначеного приміщення в оренду. Ухвалою місцевого господарського суду відмовлено у прийнятті позовної заяви з посиланням на п. 1 ст. 62 ГПК. Апеляційною інстанцією ухвалу було скасовано і справа передана на розгляд місцевого господарського суду. Відповідач подав касаційну скаргу на постанову апеляційного суду до ВГСУ.

Які підстави для відмови в прийнятті позовної заяви? Дайте юридичну оцінку діям місцевого господарського суду та апеляційного господарського суду. Чи підлягає касаційна скарга задоволенню?

 

Задача 2.

До господарського суду звернулося ТОВ «АВС» із позовом до Антимонопольного комітету України про визнання недійсним рішення АМКУ. Позовна заява була повернута позивачу без розгляду із посиланням на те, що до неї всупереч вимогам ч. 2 ст. 57 ГПК не додано копії оспорюваного акта або засвідченого витягу з нього. Позивач оскаржив цю ухвалу в апеляційному порядку, посилаючись на порушення місцевим господарським судом правил ст. 63 ГПК.

Якими є підстави для повернення позовної заяви без розгляду. Дайте оцінку діям суду та доводам позивача? Чи може суд за власною ініціативою витребувати від відповідача оспорюваний акт? Чи підлягає апеляційна скарга задоволенню?

 

Задача 3.

Ухвалою господарського суду заяву ТОВ “***” про вжиття запобіжних заходів було повернуто заявнику із посиланням на ч. 2 ст. 435 ГПК. ТОВ “***” подало касаційну скаргу, в якій просило скасувати ухвалу та передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції, посилаючись на те, що Декретом КМУ “Про державне мито” не передбачено розмір державного мита, що підлягає сплаті за подачу заяви про вжиття запобіжних заходів. Колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ст. 45 ГПК України державне мито справляється, зокрема, із заяв про вжиття запобіжних заходів, при обчисленні ж розміру слід керуватися п. ”б” ч. 2 ст. 3 Декрету КМУ “Про державне мито”.

Дайте оцінку доводам заявника та касаційної інстанції. Чи можуть норми Декрету КМУ «Про державне мито» щодо розміру державного мита за подання позовних заяв майнового чи немайнового характеру застосовуватися заяв про вжиття запобіжних заходів? Чи підлягає касаційна скарга задоволенню?

 

Задача 4.

Ухвалою місцевого господарського суду, залишеною без змін постановою апеляційного господарського суду, затверджено мирову угоду між ТОВ “Мрія” та ТОВ “Весна” та припинено провадження по справі. Не погодившись з прийнятими у даній справі судовими рішеннями, ТОВ “Весна” подало до ВГСУ касаційну скаргу, в якій просить скасувати зазначені акти та поновити провадження в суді першої інстанції. Свою вимогу ТОВ “Весна” (позивач у справі) мотивував тим, що його представник не був присутній на засіданні суду, в якому розглядався наданий сторонами текст мирової угоди, отже господарський суд не роз’яснив позивачу процесуальні наслідки її укладення та не перевірив, чи є повноваження на вчинення цих дій у представників сторін.

Яким є порядок укладення мирової угоди в господарському судочинстві? Чи є порушення в діях суду першої та апеляційної інстанцій? Чи підлягає касаційна скарга задоволенню?

 

Задача 5

ТОВ “*” звернулося до господарського суду із позовом до Центральної спілки «***» про тлумачення змісту договору купівлі – продажу, відповідно до якого позивач придбав у відповідача Підприємство “**” (єдиний майновий комплекс). Уточнивши позовні вимоги, ТОВ „*” просило суд постановити рішення, яким, зокрема: 1) визнати, що предметом договору купівлі-продажу підприємства є частка у розмірі 100% у статутному фонді Підприємства, об’єкти нерухомого майна, розташовані за відповідною адресою та рухоме майно, перелік якого наведено у додатку № 2 до договору купівлі-продажу; 2) виключити з предмету договору купівлі-продажу оборотні активи та поточні зобов’язання (у визначених у договорі сумах), власником яких, на думку позивача має залишатися Підприємство, на балансі якого вони обліковуються. Рішенням місцевого господарського суду, позовні вимоги було задоволено, при цьому в резолютивній частині вказано про виключення із складу предмету договору купівлі-продажу частки майна.

Якими є права господарського суду при прийнятті рішення? Чи має право змінювати предмет та підстави позову? Чи правомірними є дії суду? Дайте правову оцінку зазначеному судовому рішенню.

 

Задача 6

КП «Трактор» звернулося до господарського суду з позовом до АКБ «Місто» про визнання недійсним кредитного договору, посилаючись на укладення вказаної угоди внаслідок помилки, яка має істотне значення (помилкове сприйняття позивачем умови договору про термін сплати відсотків), та повернення сплачених за користування грошовими коштами відсотків. До вирішення даного спору по суті позивач в порядку ст.22 ГПК: 1) змінив предмет позову і просив визнати спірний договір неукладеним; 2) звернувся із заявою, в якій відмовився від позовних вимог у частині повернення сплачених відсотків за користування грошовими коштами за спірним договором. Рішенням господарського суду договір було визнано неукладеним з огляду на те, що сторони не досягли згоди щодо такої істотної умови договору як строк сплати відсотків за користування кредитом. В іншій частині позову провадження у справі припинено з посиланням на п.1-1 ст.80 ГПК. Вирішуючи питання про розподіл судових витрат, суд поклав державне мито в частині позовних вимог про повернення сплачених відсотків на позивача.

Які процесуальні наслідки відмови позивача від позову? Який порядок сплати державного мита при зміні предмету позову? Чи правильно застосовано судом п.1-1 ст. 80 ГПК? Дайте юридичну оцінку рішенню суду?

 

Завдання для самостійної роботи:

· класифікація позовів в господарському процесуальному праві;

· порівняльна характеристика запобіжних заходів та заходів до забезпечення позову;

· особливості реалізації принципу диспозитивності в нормах ст. 83 ГПК щодо прав господарського суду при прийнятті рішень;

· правовий режим рішення господарського суду.

Контрольні запитання до змістовного модуля 3:

1) якими є вимоги щодо змісту та форми позовної заяви встановлені ГПК та які наслідки їх недотримання;

2) які підстави і правові наслідки відмови в прийнятті позовної заяви встановлено ГПК;

3) які підстави і правові наслідки повернення позовної заяви без розгляду;

4) які підстави забезпечення позову та відповідні заходи забезпечення встановлені ГПК;

5) як реалізація сторонами своїх процесуальних прав впливає на динаміку господарського процесу;

6) якими є підстави та порядок зупинення та поновлення провадження у справі;

7) який строк вирішення господарського спору місцевим господарським судом;

8) розкрийте зміст вимог законності та обґрунтованості судового рішення;

9) як рішення та ухвали господарського суду набирають законної сили;

10) в яких випадках господарський суд виносить ухвали і які вимоги щодо їх змісту;

11) які ухвали місцевого господарського суду можуть бути об’єктом апеляційного та касаційного оскарження.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.012 с.)