Про надання доступу до матеріалівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про надання доступу до матеріалів(додаткових матеріалів) досудового розслідування

 

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

 

____________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року у присутності осіб, яким роз’яснені вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України про їх обов’язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(їх прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження та місце проживання, підпис)

яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання: _____________________________________

(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються

___________________________________________________________________

при проведенні цієї процесуальної дії, підписи осіб)

____________________________________________________________________з дотриманням вимог ст.ст.103, 104, 290 КПК України надав потерпілому ____________________________________________________________________,

(прізвище, ім‘я, по батькові обвинуваченого)

його представнику ___________________________________________________,

що засвідчив свої повноваження _______________________________________

(найменування документу)

у приміщенні __________________________________________________

____________________________________________________________________

доступ до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування №________________________ в підшитому і пронумерованому стані в _________ томах,

 

Том 1 на _________ аркушах; Том 6 на _________ аркушах;

Том 2 на _________ аркушах; Том 7 на _________ аркушах;

Том 3 на _________ аркушах; Том 8 на _________ аркушах.

Том 4 на _________ аркушах; Том 9 на _________ аркушах;

Том 5 на _________ аркушах; Том 10 на _________ аркушах.

 

Факт надання доступу до матеріалів досудового розслідування підтверджую:

Потерпілий____________________________________

(прізвище, ініціали, підпис)

«___» __________ 20__ року

Представник потерпілого ____________________________________

(прізвище, ініціали, підпис)

«___» __________ 20__ року

 

Ознайомлення потерпілого ____________________________________ (прізвище, ініціали)

та його представниказ матеріалами досудового розслідування проводилось в приміщенні ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

в період часу:

 

том 1 з “____” годин “____” хвилин “____” _______________20____ року,

том 2 з “____” годин “____” хвилин “____” _______________20____ року,

том 3 з “____” годин “____” хвилин “____” _______________20____ року,

том 4 з “____” годин “____” хвилин “____” _______________20____ року,

том 5 з “____” годин “____” хвилин “____” _______________20____ року,

том 6 з “____” годин “____” хвилин “____” _______________20____ року,

том 7 з “____” годин “____” хвилин “____” _______________20____ року,

том 8 з “____” годин “____” хвилин “____” _______________20____ року,

том 9 з “____” годин “____” хвилин “____” _______________20____ року,

том 10 з “____” годин “____” хвилин “____” _______________20____ року,

до

том 1 “____” годин “____” хвилин “____” _______________20____ року,

том 2 “____” годин “____” хвилин “____” _______________20____ року,

том 3 “____” годин “____” хвилин “____” _______________20____ року,

том 4 “____” годин “____” хвилин “____” _______________20____ року,

том 5 “____” годин “____” хвилин “____” _______________20____ року,

том 6 “____” годин “____” хвилин “____” _______________20____ року,

том 7 “____” годин “____” хвилин “____” _______________20____ року,

том 8 “____” годин “____” хвилин “____” _______________20____ року,

том 9 “____” годин “____” хвилин “____” _______________20____ року,

том 10 “____” годин “____” хвилин “____”_______________20____ року.

 

Ознайомлення з матеріалами розслідування підтверджую:

 

Потерпілий____________________________________

(прізвище, ініціали, підпис)

«___» __________ 20__ року

Представник потерпілого ____________________________________

(прізвище, ініціали, підпис)

«___» __________ 20__ року

 

 

З протоколом ознайомлені: ______________________________________

____________________________________________________________________

(спосіб ознайомлення учасників зі змістом протоколу, зауваження і доповнення з боку учасників процесуальної дії; прізвище, ініціали, підпис)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

 

Протокол склав:

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 

_______________________________

прізвище, ім’я та по батькові -

__________________________________________

потерпілого,

___________________________________________

адреса)

П О В І Д О М Л Е Н Н Я

Про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів

 

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

 

 

Відповідно до ч. 7 ст. 290 КПК України повідомляю, що досудове розслідування, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками _______________________________________________________________,

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

в якому Ви є потерпілим завершено. Сторонами кримінального провадження відкрито його матеріали.

На підставі ст. 290 КПК України Ви маєте право на ознайомлення з цими матеріалами «____»____________ 20____ року з ними за правилами цієї статті у приміщенні _____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________,

розташованому за адресою: _____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

 

 

__________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 

 

_______________________________

прізвище, ім’я та по батькові

_______________________________

цивільного позивача, його представника та

____________________________________________

законного представника,

____________________________________________

цивільного відповідача, його представника

____________________________________________

адреса)

П О В І Д О М Л Е Н Н Я

Про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів

 

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

 

 

Відповідно до ч. 8 ст. 290 КПК України повідомляю, що досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками _______________________________________________________________,

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

в якому Ви є цивільним позивачем (його представником, законним представником, цивільним відповідачем, його представником) завершено. Сторонами кримінального провадження відкрито його матеріали.

На підставі ст. 290 КПК України Ви маєте право на ознайомлення з цими матеріалами «____»____________ 20____ з ними в частині, яка стосується цивільного позову, у приміщенні _______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________,

розташоване за адресою:__________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

 

__________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 

 

П Р О Т О К О Л

Про видалення з документів, які надаються для ознайомлення, відомостей, які не будуть розголошені під час судового розгляду

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

 

____________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

у присутності осіб, яким роз’яснені вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України про їх обов’язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(їх прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження та місце проживання, підпис)

яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання: _____________________________________

(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються

___________________________________________________________________

при проведенні цієї процесуальної дії, підписи осіб)

____________________________________________________________________з дотриманням вимог ст.ст. 103, 104, 290 КПК України у документах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, які надаються для ознайомлення підозрюваному _____________________________________ (прізвище, ініціали)

та його (її) захиснику (законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру), здійснив видалення відомостей, які не будуть розголошені під час судового розгляду:

____________________________________________________________________

(зміст та характер видалень)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

З протоколом ознайомлені: ______________________________________

____________________________________________________________________

(спосіб ознайомлення учасників зі змістом протоколу, зауваження і доповнення з боку учасників процесуальної дії; прізвище, ініціали, підпис)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Протокол склав:

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Прокурор_________________________

__________________________________

________________

(підпис, прізвище, ініціали)

«___» _____________ 20 __ року

місто (сел.) ______________

 

О Б В И Н У В А Л Ь Н И Й А К Т

у кримінальному провадженні ________________________,

(найменування)

Внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань

за №_________ від «_____» ______________201___року

 

« » _________ 20__ року гр. ______________________________________

___________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження,

___________________________________

місце проживання,

__________________________________

громадянство кожного обвинуваченого)

повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого _________________________________________________________

______________________________________________________________________.

(правова кваліфікація кримінального правопорушенням із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність)

 

Під час досудового розслідування встановлено, що

______________________________________________________________________ (виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які вважаються встановленими,

______________________________________________________________________

правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і

______________________________________________________________________ статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність та формулювання обвинувачення)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Потерпілим (ми) від кримінального правопорушення є

_____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, дату та місце народження, місце проживання,

_____________________________________________________________________

громадянство кожного потерпілого)

 

Обставинами, які пом’якшують покарання є

_____________________________________________________________________

(короткий виклад кожної обставини із зазначенням аркушу кримінального провадження)

 

Обставинами, які обтяжують покарання є

_____________________________________________________________________

(короткий виклад кожної обставини із зазначенням аркушу кримінального провадження)

 

 

Розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням ______________ ____________________________________________________________________

Розмір витрат на залучення експерта (у разі проведення експертизи під час досудового розслідування) __________________________________________ ____________________________________________________________________

Обвинувальний акт складено «____» ___________ 201__ р. у м. ____________ .

Додатки:

1. Реєстр матеріалів досудового розслідування на ____ арк.

2. Цивільний позов на ____ арк.

3. Розписка підозрюваного про отримання копії обвинувального акта, копії цивільного позову і реєстру матеріалів досудового розслідування на _____ арк.

4. Розписка цивільного відповідача про отримання копії цивільного позову на ____ арк.

 

 

_____________слідчий________________________________________________ (посада, підпис, прізвище, ініціали)

 

 

РЕЄСТРПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.011 с.)