Які документи у конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” використовуються для обліку розрахунків з контрагентами?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які документи у конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” використовуються для обліку розрахунків з контрагентами?- Договір, зобов’язання, фінансове зобов’язання, платіжне доручення вихідне;

- Рахунок на оплату, накладна, банківська виписка;

- Зобов’язання, фінансове зобов’язання.

Які операції можуть реєструватись прибутковим касовим ордером у конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ”?

- Дохід, повернення коштів працівником, інші надходження;

- Внесення готівки в касу установи;

- Розрахунки з контрагентами, зі співробітниками, інші платежі.

Який документ використовується в конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” призначений для відображення витрат підзвітної особи?

- Касовий ордер;

- Авансовий звіт;

- Витрати на придбання.

7. Які операції дозволяє відобразити документ "Надходження товарів, послуг" конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ”?

- Отримання запасів і послуг від постачальника, за централізованим постачанням;

- Отримання запасів і послуг від постачальника, оприбуткування надлишків;

- Отримання запасів і послуг від постачальника, на відповідальне зберігання, оприбуткування надлишків.

Які документи можна створити у конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” враховуючи дані інвентаризаційного опису?

- "Списання", "Надходження товарів і послуг";

- "Списання запасів", "Внутрішнє переміщення";

- Інвентаризація інших необоротних активів і ТМЦ.

Який вид у конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” повинен мати договір, що укладений з клієнтом про надання послуг бюджетною установою?

- Вихідний;

- Вхідний;

- Підписаний.

Який документ конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” використовується для автоматичного створення проводок за результатами розрахунку зарплати?

- "Нарахування зарплати";

- "Нарахування зарплати " з видом виплати "Чергова виплата";

- "Відображення зарплати в регламентованому обліку".

 

Практичне завдання (50 балів)

 

1. У якому довіднику конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ України” реєструються дані про господарські матеріали?

2. За яким КЕКВ у кошторисі на початок поточного року по загальному фонду реєструються кошторисні призначення на зарплату?

3. Які проводки створить документ з реєстрації залишків господарських матеріалів на початок року?

4.Який документ реєструється для відображення отримання фінансування з держбюджету на реєстраційний рахунок в казначействі загального фонду на відрядження? Які проводки він створить?

5. Який документ реєструється для відображення отримання готівки з рахунку в казначействі загального фонду в касу для виплати сум під звіт на відрядження? Які проводки він створить?

 

Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту

Протокол № від 2015р.

Зав. кафедрою___________________ Екзаменатор_________________

 

Спеціальність:Облік і аудит Семестр: Х

Навчальний предмет: Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті

Екзаменаційний білет № 4

 

Теоретична частина (20 балів)

Які основні класифікатори містяться у конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ”?

- "Банки", "КЕКВ", Коди відомчої класифікації", "Види бюджету", "Коди доходів бюджету";

- "Організація", "Підрозділи", "Джерела фінансування", "Фізичні особи", "Контрагенти", "Номенклатура";

- "Банки", "КЕКВ", "Види бюджету", "Організація", "Підрозділи", "Джерела фінансування".

Якою повинна бути дата реєстрації залишків у конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ”?

- Останній календарний день звітного періоду;

- Останній календарний день періоду, що передує звітному;

- Перший календарний день звітного періоду.

3. Які документи конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” використовуються для планування фінансування установи?

- Платіжне доручення вхідне, платіжне доручення вихідне;

- Кошторис, довідка про зміну кошторису, план асигнувань, довідка про зміну платну асигнувань;

- Кошторис, план асигнувань, зобов’язання, фінансове зобов’язання.

Який взаємозв’язок між документами, що використовуються для обліку розрахунків з контрагентами у конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ”?

- Договір, зобов’язання, фінансове зобов’язання, платіжне доручення вихідне;

- Рахунок на оплату, накладна, банківська виписка;

- Зобов’язання, фінансове зобов’язання.

Які операції можуть реєструватись видатковим касовим ордером у конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ”?

- Витрати, видача під звіт, інші витрати;

- Видача готівкиз каси установи;

- Розрахунки з контрагентами, зі співробітниками, інші платежі.

Які операції з обліку запасів можуть реєструватись з використанням документів в конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ”?

- Надходження, внутрішнього переміщення, списання, реалізації, інвентаризації, переоцінки;

- Надходження, переміщення, списання, реалізації, інвентаризації, виготовлення;

- Придбання, внутрішнього переміщення, списання, інвентаризації.

З використанням якого документу реєструються операції з передачі запасів від однієї матеріально-відповідальної особи до іншої в конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ”?

- Внутрішнє переміщення;

- Списання запасів;

- Накладна на внутрішнє переміщення.

Яка черговість реєстрації документів при наданні послуг установою у конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ”?

- Реалізація товарів і послуг, фінансове зобов’язання, платіжне доручення;

- Договір, реалізація товарів і послуг, платіжне доручення вхідне;

- Договір, зобов’язання, фінансове зобов’язання, платіжне доручення вхідне.

Який довідник конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” містить дані про господарські операції, що використовуються при нарахуванні зарплати, утриманнях із зарплати та нарахуваннях на ФОП?

- "Способи відображення зарплати в обліку";

- "Відображення внесків у регламентованому обліку";

- "Нарахування організації".

Як в конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” можна автоматично створити платіжні доручення на перерахування сум зарплати на карткові рахунки працівників?

- На підставі документу "Зарплата до виплати" з видом виплати "Чергова виплата";

- З використанням обробки "Формування платіжних документів по внескам у фонди";

- З використанням обробки "Формування платіжних документів на виплату зарплати".

 

Практичне завдання (50 балів)

 

1. У якому довіднику конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ України” реєструються реквізити власної установи?

2. За яким КЕКВ у кошторисі на початок поточного року по загальному фонду реєструються кошторисні призначення на оплату послуг (крім комунальних)?

3.Який документ реєструється для відображення видачі з каси працівнику під звіт на відрядження? Які проводки він створить?

4. Який документ реєструється для відображення звіту підзвітної особи з відрядження за рахунок загального фонду? Які проводки він створить?

5. Який документ реєструється для відображення розрахунків з підзвітною особою, якщо сума витрат підзвітної особи менше суми отриманого авансу? Які проводки він створить?

 

 

Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту

Протокол Протокол № від 2015р.

Зав. кафедрою___________________ Екзаменатор_________________

 

 

Спеціальність:Облік і аудит Семестр: Х

Навчальний предмет: Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті

Екзаменаційний білет № 5

 

Теоретична частина (20 балів)

Яке призначення конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” системи “1С: Підприємство”?

- Комплексна автоматизація бухгалтерського, кадрового обліку і розрахунку зарплати установ, що фінансуються за рахунок бюджету;

- Комплексна автоматизації бухгалтерського обліку бюджетних установ;

- Автоматизація обробки первинних документів, облікових регістрів, звітності бюджетних установ.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; просмотров: 143; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.009 с.)