У якому довіднику конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” зберігається дані про власну установу? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У якому довіднику конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” зберігається дані про власну установу?- "Власна установа";

- "Установа";

- "Організація".

3. Які проведення створюються документами "Введення початкових залишків" у конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” при реєстрації залишків активних рахунків?

- Дебет активного рахунку, кредит рахунку 00;

- Дебет рахунку 00, кредит активного рахунку;

- Дебет рахунку 00, кредит рахунку 00.

Який документ конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” відображає надходження фінансування на рахунок в казначействі?

- Платіжне доручення вхідне;

- Банківська виписка;

- План асигнувань.

Які документи з обліку розрахунків з контрагентами конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” при проведенні створюють господарські операції?

- Фінансове зобов’язання;

- Платіжне доручення вихідне;

- Банківська виписка.

Які касові документи при збереженні не створюють проведень в конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ”?

- У вікні реквізитів яких не встановлена позначка у полі "Оплачено";

- У вікні реквізитів яких встановлена позначка у полі "Лише реєстрація";

- Які відображають інші платежі.

Яка черговість реєстрації документів у конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” при надходженні запасів?

- Надходження товарів і послуг, вхідний податковий документ, платіжне доручення;

- Договір, зобов’язання, надходження товарів і послуг, фінансове зобов’язання, платіжне доручення вихідне;

- Договір, зобов’язання, фінансове зобов’язання, платіжне доручення вихідне.

З використанням якого документу реєструються операції списання непридатних для використання запасів в конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ”?

- Переміщення запасів;

- Списання запасів;

- Накладна на внутрішнє переміщення.

Який документ конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” відображає надання послуг бюджетною установою?

- Реалізація послуг;

- Акт надання робіт, послуг;

- Реалізація товарів і послуг.

Яким документом конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” вносяться дані про банківські картки працівників?

- Платіжне доручення вихідне;

- "Введення відомостей про банківські картки працівників";

- Прийом на роботу.

 

Практичне завдання (50 балів)

 

1.У якому довіднику конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ України” реєструються дані про контрагента?

2. За яким КЕКВ у кошторисі на початок поточного року по загальному фонду реєструються кошторисні призначення на предмети, матеріали, обладнання та інвентар?

3. Які проводки створить документ з реєстрації залишків кредиторської заборгованості з постачальником станом на початок року?

4. Які проводки створить документ з реєстрації залишків на початок року коштів на рахунку в казначействі загальний фонд?

5. Який документ реєструється для відображення погашення з реєстраційного рахунку в казначействі загального фонду кредиторської заборгованості перед постачальником. Які проводки він створить?

 

Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту

Протокол № від 2015р.

Зав. кафедрою___________________ Екзаменатор_________________

Спеціальність:Облік і аудит Семестр: Х

Навчальний предмет: Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті

Екзаменаційний білет № 2

Теоретична частина (20 балів)

Які дії виконуються у конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” на початку роботи?

- Заповнюються довідники, вносяться залишки, реєструються документи;

- Налагоджуються загальні параметри, визначається облікова політика;

- Визначаються користувачі, налагоджуються параметри обліку, заповнюються довідники, вводяться залишки.

У якому довіднику конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” зберігається дані про партнерів?

- "Партнери";

- "Фірми";

- "Контрагенти".

3. Які проведення створюються документами "Введення початкових залишків" у конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” при реєстрації залишків пасивних рахунків?

- Дебет пасивного рахунку, кредит рахунку 00;

- Дебет рахунку 00, кредит пасивного рахунку;

- Дебет рахунку 00, кредит рахунку 00.

У розрізі яких документів ведеться облік розрахунків з контрагентами у конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ”?

- Договорів;

- Кошторисів;

- Платіжних документів.

Які документи конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” використовуються для автоматизації готівкових грошових коштів?

- Прибутковий і видатковий касові ордери, звіт касира;

- Прибутковий і видатковий касові ордери;

- Прибутковий і видатковий касові ордери, звіт касира, авансовий звіт.

6. Які операції у конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” може відображати документ "Відомість під звіт"?

- Виплата коштів на карткові рахунки, виплата з каси;

- Виплата коштів підзвітній особі;

- Розрахунки з підзвітними особами.

З використанням якого документу здійснюється оприбуткування запасів в конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ”?

- Прибуткова накладна;

- Надходження товарів, послуг;

- Запис книги придбання.

Яким документом в конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” відображаються результати інвентаризації запасів?

- Інвентаризація ТМЦ;

- Інвентаризація інших необоротних активів і ТМЦ;

- Списання запасів, надходження товарів і послуг.

Який документ конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” відображає отримання оплати від клієнта?

- Реалізація товарів і послуг;

- Платіжне доручення вхідне;

- Фінансове зобов’язання.

Яким документом конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” проводиться нарахування зарплати?

- "Нарахування зарплати";

- "Нарахування зарплати " з видом виплати "Чергова виплата";

- "Нарахування працівникам організації".

 

Практичне завдання (50 балів)

 

1. У якому довіднику конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ України” реєструються дані про загальний та спеціальний фонд бюджетної установи?

2. За яким КЕКВ у кошторисі на початок поточного року по загальному фонду реєструються кошторисні призначення на відрядження?

3. Які проводки створить документ з реєстрації залишків на початок року коштів на рахунку в казначействі загального фонду?

4.Який документ реєструється для відображення отримання готівки з рахунку в казначействі загального фонду в касу для виплати сум під звіт на відрядження? Які проводки він створить?

5. Який документ реєструється для відображення видачі з каси працівнику під звіт на відрядження. Які проводки він створить?

 

Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту

Протокол Протокол № від 2015р.

Зав. кафедрою___________________ Екзаменатор_________________

 

 

Спеціальність:Облік і аудит Семестр: Х

Навчальний предмет: Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті

Екзаменаційний білет № 3

 

Теоретична частина (20 балів)

З яких складових у конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” складається налагодження параметрів обліку?

- Заповнення довідників, внесення залишків, реєстрації документів;

- Загальні параметри, облікова політика установи та по персоналу;

- Визначення користувачів, заповнення довідників, введення залишків.

У якому довіднику конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” зберігається дані про запаси та послуги?

- "Запаси";

- "Номенклатура";

- "Товарно-матеріальні цінності".

Як перевіряється правильність внесення залишків у конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ”?

- Перевіряють рівність сальдо по дебету у кредиту у вікні реєстрації початкових залишків, відсутність сальдо рахунку 00 в оборотно-сальдовій відомості;

- Перевіряють наявність сальдо всіх рахунків, для яких реєструвались залишки;

- Перевіряють рівність сальдо по дебету у кредиту у вікні реєстрації початкових залишків.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; просмотров: 153; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.006 с.)