Розрахунок надлишкового тиску вибухуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок надлишкового тиску вибухуРозрахувати надлишковий тиск вибуху балонів (табл. Л.1) на відстані R від дільниці їх зберігання, визначити можливі негативні наслідки вибуху для обслуговуючого персоналу, ступінь руйнування і абсолютні та відносні збитки від руйнування цегляних малоповерхових будівель.

Розрахунок виконують у наступній послідовності:

1. Визначають енергію вибуху балонів:

(Л.1)

де Р – тиск у балоні при руйнуванні, кПа;

кисневий 22500

пропан-бутановий 2500

ацетиленовий 3500

Р0 – атмосферний тиск, приймають 101 кПа;

g – показник адіабати:

кисневий 1,4

пропан-бутановий 1,13

ацетиленовий 1,23

V – об’єм балонів, м3:

(Л.2)

де і – кількість балонів (табл. Л.1);

Vі – об’єм одного балона, м3 (табл. Л.1).

2. Визначають тротиловий еквівалент:

(Л.3)

3. Визначають надлишковий тиск у фронті вибухової хвилі:

(Л.4)

де R – відстань від дільниці зберігання балонів, м;

q – показник вільного розповсюдження вибухової хвилі:

q = 0,5·ТЕ (Л.5)

4. Користуючись довідковими даними, визначають можливі негативні наслідки вибуху для обслуговуючого персоналу (табл. Л.2), а також ступінь руйнування (табл. Л.3), відносні та абсолютні збитки від руйнування будівель (табл. Л.4).


Таблиця Л.1 – Вихідні дані для розрахунку надлишкового тиску вибуху балонів

 

№ п/п Параметри балонів Відстань від дільниці, R, м Кошторисна вартість будівлі, млн. грн.
газ об’єм Vi, л кількість і, шт.
кисень 2,6
3,4
пропан–бутан
7,6
ацетилен
8,5

Таблиця Л.2 – Характеристика ступеня баричної дії вибуху на людину

 

Наслідки Надлишковий тиск, кПа
Безпечно для людини менше 20
Легке ураження (забиття, вивихи, тимчасова втрата слуху, загальна контузія) 20 – 40
Середнє ураження (контузія головного мозку, ушкодження органів слуху, розрив барабанних перетинок, кровотеча з носу та вух) 40 – 60
Сильне ураження (сильна контузія всього організму, втрата свідомості, переломи кінцівок, ушкодження внутрішніх органів) 60 – 100
Поріг смертельного ураження
Летальний результаті 50% випадків 250 – 300
Безумовно смертельне ураження більше 300

 

Таблиця Л.3 – Характеристика ступеня баричної дії вибуху на будівлі

 

Тип будівлі Ступінь руйнування при тиску, кПа
слабка середня сильна повна
Цегляні та кам’яні: малоповерхові багатоповерхові   8 – 20 8 – 15   20 – 35 15 – 30   35 – 50 30 – 45   50 – 70 45 – 60
Залізобетонні крупнопанельні: малоповерхові багатоповерхові   10 – 30 8 – 25   30 – 45 25 – 40   45 – 70 40 – 60   70 – 90 60 – 80

 

Таблиця Л.4 – Відносні збитки від ступеня руйнування будівлі

 

Ступінь руйнування Відносні збитки, % від вартості будівлі
Слабке (пошкодження або руйнування дахів, віконних та дверних пройомів) 10 – 15
Середнє (руйнування дахів, вікон, перегородок, горищних перекрить, верхніх поверхів) 30 – 40
Сильне (руйнування несучих конструкцій та перекрить, при якому ремонт недоцільний)
Повне (обвалення будівель, споруд)

 


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Гандзюк, М. П. Основи охорони праці [Текст] : Підручник.3-є вид. / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський; За ред. М. П. Гандзюка. – К. : Каравела, 2006. – 392 с.

2. Жидецький, В. Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів [Текст] : Підручник. / В. Ц. Жидецький. – Львів: Афіша, 2000. – 176 с.

3. Навакатікян, О. О. Охорона праці користувачів комп’ютерних відеодисплейних терміналів [Текст] : Підручник / О. О. Навакатікян, В. В. Кальниш, С. М. Стрюков. – К.: Вища шк., 1997. – 400 с.

4. Гігієнічна класифікація умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу [Текст] – Введ. з 2001–12–21. – К.: МОЗ України, 1998. – 54 с.

5. ДНАОП 0.00–8.05–94. Єдина державна система показників обліку умов та безпеки праці.[Текст] / Інформаційно-довідкова література з охорони праці – Введ. з 1994–01–31. – К. : Форт, 2003. – 12 с.

6. ГОСТ 12.0.003–74. Опасные и вредные производственные факторы. [Текст] – Введ. с 1976–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 1976. – 2 с.

7. ГОСТ 12.1.007–76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности [Текст] – Введ. с 1977–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 1977. – 4 с.

8. ДНАОП 0.00–1.31–99. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин [Текст] – Введ. з 1999–02–10. – К. : Держнаглядохоронпраці України, 1999. – 20 с.

9. ДсанПіН 3.3.2–007–98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин [Текст] – Введ. з 1999–02–10. – К. : Держнаглядохоронпраці України, 1999. – 18 с.

10. ГОСТ 12.2.032–78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования. – [Текст] – Введ. с 1979–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 1986. – 30 с.

11. ГОСТ 12.1.006–84. ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. – [Текст] – Введ. с 1979–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 1979. – 30 с.

12. ГОСТ 12.1.012–90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования безопасности [Текст] – Введ. с 1991–07–01. – М. : Изд-во стандартов, 1991. – 30 с.

13. ДНАОП 1.1.10–1.01–97. Правила безпечної експлуатації електроустановок [Текст] – Введ. з 1997–11–06. – К. : Держнаглядохоронпраці України, 1997. – 8 с.

14. ДНАОП 0.00–1.21–98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів [Текст] – Введ. з 1998–02–20. – К. : Держнаглядохоронпраці України, 1998. – 30 с.

15. ДНАОП 0.00–1.29–97. Правила захисту від статичної електрики [Текст] – Введ. з 1997–04–22. – К. : Держнаглядохоронпраці України, 1999. – 67 с.

16. ДБН В.2.5–28–2006. Природне і штучне освітлення. [Текст] – Введ. з 2006–01–10. – К. : Мінбуд України, 2006. – 76 с.

17. ГОСТ 12.1.005–88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны [Текст] – Введ. с 1989–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 1988. – 49 с.

18. СНиП 2.04.05–91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. [Текст] – Введ. с 2004–01–01. – М. : Промстройпроект, 2004. – 173 с.

19. Щекин, Р. В. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Вентиляция и кондиционирование воздуха [Текст] : Справочник / Р. В. Щекин [и др.] – К.: Техніка, 1968. – 286 с.

20. CНиП 2.04.01–85. Внутренний водопровод и канализация зданий. [Текст] – Введ. с 1986–07–01. – М. : Союзводоканалпроект, 1986. – 72 с.

21. ДНАОП 0.03–1.07–73 Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання [Текст] – Введ. з 1974–01–01. – К. : Госнадзорохрантруда Украины, 1999. – 67 с.

22. СНиП 2.09.04–87. Административные и бытовые здания и сооружения. [Текст] – Введ. с 1987–12–30. – М. : ЦНИИпромзданий Госстроя СССР, 1987. – 20 с.

23. СНиП 2.09.02–85. Производственные здания промышленных предприятий. [Текст] – Введ. с 1987–01–01. – М. : ГУП ЦПП, 1997. – 13 с.

24. СН 305–77. Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений. [Текст] – Введ. с 1977–06–22. – М. : Стройиздат, 1977. – 47 с.

25. НАПБ Б.03.002–2007. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою [Текст] – Введ. з 2007–12–03. – К. : Бизнес и безопасность, 2008. – 31 с.

26. СНиП 2.01.02–85. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. [Текст] – Введ. с 1987–01–01. – М. : Госстрой СССР, 1987. – 12 с.

27. ГОСТ 12.1.004–91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования[Текст] – Введ. с 1992–07–01. – М. : Изд-во стандартов, 2006. – 8 с.

28. Пожежна безпека. Нормативні акти та інші документи. У 4-х томах. – [Текст] : справ. вид. – К. : Основа, 1997–1998.

29. Рожков, А. П. Пожежна безпека [Текст] : справ. изд. / А. П. Рожков – К. : Пожінформтехніка, 1999. – 256 с.

30. ГОСТ 12.4.009–83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание. [Текст] – Введ. с 1985–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 1985. – 7 с.

31. СНиП 2.04.09–84. Пожарная автоматика зданий и сооружений.[Текст] – Введ. с 1985–01–01. – М. : Минприбор, 1984. – 27 с.

32. Безопасность труда в химической промышленности [Текст] : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Марининой Л. К — М. : Издательский центр Академия, 2006. – 528 с.

33. ДНАОП 0.03–3.06–80. Санітарно-гігієнічні норми допустимих рівнів іонізації повітря виробничих та громадських приміщень. [Текст] – Введ. з 1981–01–01. – К. : Госнадзорохрантруда Украины, 1980. – 67 с.

34. ДНАОП 0.03–3.12–84. Санітарні норми вібрації робочих місць [Текст] – Введ. з 1970–01–01. – К. : Госнадзорохрантруда Украины, 1984. – 32 с.

35. НРБУ–97. Норми радіаційної безпеки України : державні гігієнічні нормативи. [Текст] – Введ. з 1997–01–01. – К. : МОЗ України, 1997. – 127 с.

36. ГОСТ 12.1.045–84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. [Текст] – Введ. с 1984–09–17. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – 4 с.

37. Правила пожежної безпеки в Україні. [Текст] – Введ. з 2004–09–10.К. : МНС України, 2004. – 39 с.

38. НАПБ Б.07.005–86. Визначення категорії приміщень і будівель по вибухопожежній і пожежної небезпеки (загальносоюзні норми технологічного проектування). [Текст] – Введ. з 1987–01–01. – К. : Госнадзорохрантруда Украины, 1986. – 22 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.018 с.)