Text development and reduction exercises (Ukrainian-English and English- Ukrainian interpretation)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Text development and reduction exercises (Ukrainian-English and English- Ukrainian interpretation)Type 1.

Develop a text from the given core (first done in one language, then with interpretation, first - in writing, then - orally)

Type 2.

Reduce the text to the core, then develop it back.

Text development exercises improve students' knowledge of foreign and native language vocabulary, help to develop easiness and flexibility of vocabulary use in interpretation. Doing text development exercises students might compete for the number of sentences developed or for a better story developed from the given core.

Thus, unlike a translator who may always ask help from outside, an interpreter is entirely self-supporting. In the modern world of globaliza­tion the significance of translation and interpretation is ever-growing The translation and interpretation quality standards are becoming more stringent. In this context it seems worthwhile to complete our discussion


of interpretation with a short resume of interpretation concept present­ing it as a variety of martial arts.47 Here are the principles:

1. reality is whatever happening right at this moment (here and now);

2. to deal with reality you have to be totally aware;

3. for this your body and mind have to be in the 'here and now';

4. in this state of mind there is no room for thoughts: instead there is an instantaneous intuitive response.

Andrey G. Falaleyev. Video-taped lectures and personal communication with the authors.


QUESTIONS

1.

What are the differences in the working environments of a translator and interpreter?

2.

What are the differences in the working environments of a consecu­tive and simultaneous interpreter?

3.

What are the basic interpretation approaches used by consecutive and simultaneous interpreters? Explain why they keep to a particular approach?

 

4. What is text compression? 5. What is text development? How is it used in interpretation? How is it used in interpretation?
{§} EXERCISES  
Ex. 1. Find English equivalents c rfthe words and word combinations below.
відповідати бути у відповідності
звітувати давати звіт
розпорядитися давати розпорядження
погоджуватися давати згоду
рекомендувати давати рекомендацію
вирішувати знаходити вирішення
доповнювати робити доповнення
перекладати робити переклад
рухатися робити кроки
перешкоджати створювати перешкоди
сходити здійснювати сходження
відкривати робити відкриття
оголошувати робити оголошення
розцінювати давати оцінку
ударити завдати удару

Ех. 2. Translate into English using text compression (omit redundant words, convert nominative structures into verbal, use noun clusters, first do in writ­ing, then orally).

а) У миротворчій діяльності міжнародних організацій в останні роки відбулися події, які вимагають уважного вивчення і з'ясування. Так, Статут ООН забороняє міжнародне втручання у внутрішні справи держав, застосування сили, а на практиці мали місце і втручання, і застосування сили. З'явилася концепція «гу­манітарних інтервенцій», які деякі експерти розцінили як удар по суверенітету держав. Назріла необхідність розібратися в сучасності цих дій, дати їм правову оцінку, визначитися у принципово важли­вих питаннях: чи означають вказані події перекреслення принципів Статуту ООН? Чи правомірні «гуманітарні інтервенції»?

Проблема «гуманітарних інтервенцій» виникла в пошуках аде­кватних дій для усунення гуманітарних катастроф; породжених внутрідержавними конфліктами 90-х років, що супроводжувалися масовими порушення прав людини, «етнічними чистками», крово­пролиттям. За даними ООН, було вбито більше 5 млн. осіб, десятки мільйонів стали біженцями і переміщеними особами, що опинили­ся на межі виживання. Трагедія в Руанді, на терені колишньої Юго­славії, в Сомалі порушили перед ООН питання щодо теорії та практики миротворчої діяльності.

Складність полягає в тому, що Статут ООН передбачає не­втручання у внутрішні справи держав, додержання їх суверенітету, незастосування сили в міжнародних відносинах. Але чи може міжнародна спільнота зайняти позицію спостерігача, коли в якійсь країні відбуваються масові вбивства? Чи може суверенітет бути прикриттям для свавілля, кровопролиття в якійсь державі?

Думається, що на сучасному історичному етапі, в умовах гло­балізації, примату загальнолюдських цінностей в основу політики ООН та інших міжнародних організацій має бути покладено прин­цип захисту прав людини, гуманітарне право. Принцип суве­ренітету не може використовуватися в якості прикриття злочинів


 
 


проти людяності. Суверенітет не може розглядатися сьогодні як абсолютний, який дозволяє урядам безкарно масово порушувати права людини. (Бруз B.C.)

b) Перше десятиріччя незалежності стало для української ди­пломатії періодом випробувань, відлуння яких відчуваємо і сьо­годні. Ми просувалися від усвідомлення азбучних істин міжнародного життя до опанування нових правил гри в міжнародних відносинах доби глобалізації та, інформаційного, суспільства. При цьому ми керувалися тим, що у зовнішній політиці важливо, щоб жоден крок не блокував наступні. Важливо, щоб, зовнішня політика зразка 2001року мала внутрішній зв'язок з кроками, здійсненими в році 91-му, 94-му чи 98-му.

Послідовність та передбачуваність - мені видається, ці риси були властиві національній зовнішній політиці, хоча, звичайно, шлях України на міжнародній арені не був безпроблемним і безпо­милковим.

Послідовність та передбачуваність є лейтмотивом всіх наших здобутків. Хотів би зупинитися на деяких з них, які мають, на мою думку, ключовий характер. За цей короткий проміжок часу нам не без труднощів вдалося створити власну зовнішню політику, яка слугує незалежній Україні. Важливим, на моє переконання, було практичне утвердження України на політичній карті світу та зовнішнє забезпечення суверенітету і територіальної цілісності на­шої держави. Якщо пригадуєте, це завдання було Визначене пер­шим із шести найважливіших завдань вітчизняної зовнішньої політики в її Основних напрямах, ухвалених Верховною Радою у 1993 році.

З точки зору 2001 року суверенітет і територіальна цілісність виглядають як природні, самі собою зрозумілі атрибути Ук­раїнської держави. Проте, так було не завжди. Як міністр закор­донних справ, якому доля дарувала високу честь бути першим гла­вою зовнішньополітичного відомства України, хотів би нагадати,


що бар'єрів на нашому шляху суверенної країни було більш ніж достатньо.

Варто згадати знов-таки 1993 рік. Тоді внаслідок рішення російського парламенту щодо статусу Севастополя Україна опини­лася перед необхідністю на рівні ООН наголошувати на недоторка­ності своїх державних кордонів. Липнева заява Голови Ради Безпе­ки остудила гарячі голови тих, хто не бажав миритися з тери­торіальною цілісністю та незалежністю України. Саме здатність української дипломатії зайняти чітку і сміливу позицію стала тоді вирішальним фактором, під впливом якого проблема втратила гос­троту і згасла.

(Зленко A.M.)

Ех. 3. Reduce the text to the core, then develop it back without consulting the text (do first in writing, then orally; first in one language, then with inter­pretation).

THE HUNDRED-YARD CREEP The International Olympic Committee tries to save the world. BY CLAUDIA ROSETT. The Wall Street Journal, Thursday, July 5, 2001

Mission creep is a phrase that keeps turning up in the news, and though not poetic, it does neatly sum up a widespread syndrome. Mis­sion creep is what's going on when an organization overreaches its man­date in order to seize new turf - usually someone else's, often with messy results.

When Genghis Khan and his kin, having decided that lording it over Mongolia was not enough, galloped forth to pillage the known world, that was mission creep. In our more genteel era, the recent news has been full of worry that everything from Balkan peacekeeping forces to faith-based charities to the International Monetary Fund is suffering from mission creep. And why not? As various institutions jockey to reinvent themselves in the post-Cold-War, new-economy global era, it pays to


 
make a play for bigger, fatter missions, to creep while the creeping is good.

All of which led me to an epiphany the other day while I was reading about the debate over where to hold the 2008 Olympic Games. There are five cities in the running, including Osaka, Japan; Istanbul, Turkey; Paris and Toronto. The fifth candidate, and apparently the one favored to win when the International Olympic Committee decides next Friday, is Bei­jing-Assorted pro-Beijing factions put forth many arguments. They

speculate that the Olympics would help motivate China to clean up its air, teach its people English, reform its repressive politics, enhance its national pride and build from scratch 22 of the 37 sports facilities needed - thereby, at least in the eyes of a few transient athletes plus the IOC, im­proving its infrastructure.

In the IOC's report summing up the bids, the telling factors in Bei­jing's favor include the assertion that the Olympics would «improve the city» and «leave a unique legacy to China.» The report adds as an after­thought that a Beijing win would also leave a unique though unspecified legacy «to sport.»

The IOC are deep in mission creep. Sure, sports still matter, at least to the world audience and the athletes. But with the IOC's president, Juan Antonio Samaranch, about to step down after 21 years, the real mis­sion here is to leave a legacy. Thus the Olympics are creeping into such specialized tasks as air-cleaning, language-teaching, repression-easing, nationalism-reinforcing and - oh yes - infrastructure-improving.

Even so, what makes Beijing such an ideal candidate for these new Olympian enterprises?

If the Olympic mission now includes inspiring large-scale air cleanup, then Beijing, despite all its smog, is hardly the world's worthiest challenge. For that, a better candidate would have been, say, Norilsk, Russia. This northern Siberian city is home to one of the largest nickel-mining operations in the world, and for more than 60 years its smelters have been pouring corrosive fumes into the arctic winds.


Dispatching the Olympics to Norilsk as a mighty Airwick might have given not only the locals but certain portions of Scandinavia their first relief since the days of Stalin. If Norilsk is impractical, or not quite toxic enough, then arranging for the Olympic events simply to replace the usual traffic at just about any major roundabout in New Delhi could have gone far to save the lungs of millions.

If the Olympic aim is to boost the teaching of basic English where it's really needed, also forget Beijing and hold the Olympics in American public schools.

Then there's the goal of furthering political reform. If the Olympic organizers - despite such miscues as Berlin in 1936 and Moscow in 1980 - have finally mastered this one, then it is raw irresponsibility to focus solely on Beijing. Have a heart for nearby Pyongyang, North Korea, where the Olympic food concessions alone could provide the most excit­ing window on freedom in decades.

Though, to be frank, the IOC still doesn't quite seem to have a han­dle on this political reform business. After a four-day inspection tour, the committee appears to have reached the perhaps unique conclusion that China is already a normal democracy. The IOC states without qualifica­tion in its report on Beijing that «national and local elections will take place in early 2003 and early 2008.»

Yet in order to justify staging the Olympics in Beijing, the IOC also appears to be banking on many more years of rock-solid dictatorship, noting in the same report that «there is strong central government con­trol in all sectors. This could be expected to prevail in respect to an Olympic Games and associated developments and activities.» Not that the IOC is wholly insensitive to the plight of China's stifled democrats. Its report does note that for the beach-volleyball event, «the Commission took the view that the Tiananmen Square site was inappropriate.»

If the committee's aim is to boost national pride, then, again, why bother with already nationalist Beijing? The Olympics should head straight to Minsk, capital of Belarus. Since the 1991 Soviet collapse, Bela-


 
rus's self-esteem has been so low that it keeps trying to give itself back to

Moscow.

As for improving infrastructure, what about holding the games in Bangkok? Clearing a site - any site - amid the midtown gridlock of the Thai capital might give at least some of the folks caught in traffic for years a chance to finally get home.

Of course, all this is hypothetical. The 2008 bids are already in. Any interested parties on the list above will have to wait. But the way the IOC is going, it's already encroaching on the mission of sundry development banks. Chief among them is the World Bank, which in recent years has itself been encroaching on the mission of the World Health Organiza­tion, while simultaneously being encroached upon by the ever-more-aggrandized IMF, which has had its own problems with being en­croached upon by the U.S. Treasury.

There's just no end tothis stuff. Can it be long before the Kyoto crowd elbows in to demand anemission-free Olympic torch? Maybe Mr. Samaranch's more enduring legacy could be to give all these folks, him­self included, their own Olympic event. Call it the mission creep.


Lecture 16. MACHINE AND COMPUTER-AIDED TRANSLATION

This Lecture:• gives a short review of basic machine translation platforms and methods: *• including direct or icon method;

transfer-based and pivot-language based engines and

AI and statistical approaches.

The idea of computer use in translation (hereinafter referred to as machine translation) appeared almost simultaneously with computers. Already in 1949 only five years after the first powerful computer had been put in operation in the USA mathematician and philosopher W. Weaver suggested the use of computers to model the process of transla­tion.

The pioneers of the new research area were mathematicians and programmers and the first stage of computer translation development was characteristic of the so-called «encoding-decoding» approach (see Lectures 2 and 3 of this Manual)48

This approach, which still remains one of the basic methods of translation automation is usually called the direct or icon method.


•►Direct or icon method of machine translation is based on estab­lishing a direct relationship between the source and target dictionary entries.See more, e. g., in: Bruderer H.E. The Present State of Machine-Assisted Translation // 3-d European Congress on Information Systems and Networks. Overcoming Language Barriers. - Luxemburg, 1977; Slocum J. A Survey on Ma­chine Translation: its History, Current Status and Future Prospects // Computa­tional Linguistics. - 1985. - V.ll, 1.


The target entries are regarded as regular counterparts (icon copies) of the source ones. According to the direct translation method the source and target texts are presumed to be similar both in their form and con­ceptual content49.

You may validate this assumption yourself having done such word-for-word translation. You will see mat rather more often than not such a non-grammatical translation makes no sense at all for the end user and, therefore, it is to be somehow rearranged and smoothed.

To improve the quality of direct translation the two following meth­ods are usually applied:

syntactic filtersand

statistical ranking of translation equivalentsto select the most probable ones for the subject matter discussed in a particular document being translated.

Syntactic filters take the form of logical frames (see Lecture 17) in which the slots are filled with syntactic patterns specifying the function of an ambiguous syntactic term in the representation of the source text. Usually in machine translation systems based on the direct method quite a few filters are used to «smooth down» the raw translation50.

According to the classification we suggest in this Manual, the second basic method of machine translation is the transfer-based method.

•* According to the transfer-based method of translation grammars of the source and target languages are matched in the process of translation by a set of rules called transfer.

In a transfer-based system the process of translation comprises the following processing steps:

Morphological analysis.Word-forms of the source text are analysed using paradigm sets and identified with the dictionary entries.


Syntactic analysis.At this stage using the information from the dic­tionary and paradigmatic data syntactic representation of the source text is formed by the syntactic analyser (called parser). A string of syntactic classes or a syntactic tree of the source sentence is passed over to the transfer module.

Transfer.The transfer module receives the syntactic representation of the source text and, using relevant transfer rules, converts it into an intermediate representation.

Syntactic synthesis.At this stage a final syntactic representation of the target text is formed by combining and matching the transferred structures of the source syntactic representation.

Morphological synthesis.Using the information from the target dictionary and paradigmatic data the target text (translation) is obtained.

The way the syntactic representation is formed, analysed and trans­ferred greatly depends on the grammar used. The most common ways are so-called «templates», applied to the linear string of syntactic classes, dependency grammar (DG) or immediate constituents (IC) grammar.

Transfer-based systems rather often comprise a semantic compo­nent. A network of semantic descriptions and relationships is superim­posed on syntactic structures of the source and target texts. The purpose of the semantic component is to improve the accuracy of translation51.

Pivot language-based machine translation is the third basic method. In a way it is similar to the transfer-based; however, there are several critical differences.

As opposed to transfer procedures which are applied mostly at the syntactic level with some corrective semantics, pivot language represen­tation involves all available linguistic information.

Besides, transfer-based translation is intended for a concrete lan­guage pair, whereas pivot language-based systems claim to be universal, i.e. applicable to any language.


 


,r Кулагина О.С. Исследования по машинному переводу. - M., 1979. 50 Machine Translation: An Introductory Guide / D.Arnold et al. - Oxford, 1994.


See more in, e. g.: Кунце Ю. Введение семантических критериев в синтаксические правила // НТИ. - 1986. - 2, 6.


..... ... "■""""

Ш* A pivot language is a formal description of morphological, syn­tactic and semantic characteristics of a language unit in the form of one-to-one relationship. Each language unit is related to a specific invariable atom in the pivot language structure and vice versa, each atom of the pivot language structure is invariably connected with the units of various languages.

Ideally a pivot language-based machine translation will comprise the following processing steps:

Morphological, syntactic, and semantic analysis of the source text using information of the source language dictionary and paradigms.

Formation of the pivot language representation of a source text by the pivot language module.

Conversion of the source pivot language representation by the pivot language module into the target text using relevant semantic, syntactic, lexical, and morphological data from the target language dictionary and paradigms.

Usually pivot language formalism has the form of a graphic network or its analytical equivalent. It is, indeed, an extremely complicated system of morphological, syntactic and semantic entities and relations. We can hardly show even a part of it in this Manual because of space limitations, and even more because such a detailed presentation is well beyond the scope of this introductory course.

As a rule, linguistic science accepts only the three basic methods of machine translation mentioned above. Some scholars, however, main­tain that the artificial intelligence (Al)-based methodshould also be included in the classification despite the fact that it relies on encyclopae­dic rather than linguistic findings52.

52 You may find more about this language and translation modelling method, e.g., in: Schank R.C. Conceptual Dependency: A Theory of Natural Language Understanding // Cognitive Psychology. - 1972. - V.3, 4; Wilks Y. Ma­chine Translation and Artificial Intelligence Paradigm of Language Processing // Computers in Language Research. - 1983. - V.2; Neue Ansatze in maschineller Sprachbearbeitung. - Tuebungen, 1986; Попов З.В. Общение с ЗВМ на есте-ственном язьіке. — М., 1982.


Hence, to complete the picture it is worthwhile to give a short description of this method as well.

The main component of the AI translation model is its so-called «knowledge base». According to an AI-based translation model the re­sults of linguistic analyses at all language levels are verified against extral-inguistic information contained in the knowledge base.

Here we might want to refer back to our previous discussions. As you may remember, we discussed three factors that help us clarify natu­ral language ambiguities and make translation possible. These are con­text, situation, and background information.

In all three translation modelling methods that we have just dis­cussed, disambiguation is performed only with the help of context. It is rather simple lexical and syntactic context in direct translation model, and much more complicated syntactic and semantic context representa­tions in transfer-based and pivot language models. None of those mod­els, however, makes use of the other two disambiguation tools, i.e. situa­tion and background information.

•* In AI-based translation models disambiguation procedures are radically different and based first and most of all on the analysis of situation and background information (knowledge base), whereas purely linguistic context analysis methods serve only as secondary back-up tools.

The concept of a knowledge base is very similar to that of the subject thesaurus suggested by the communicational theory of translation (see Lectures 3 and 5). Both the knowledge base and subject thesaurus are presumed to contain a specifically arranged hierarchy of the facts of real world with the verbal information playing a subordinate role as labels for the facts and situations.

Another important component of AI-based translation simulation is a decision-making module, comprising a structural hierarchy of logical productions with probability estimations.


The present level of sophistication of AI-based translation modelling is rather ambiguous - on the one hand, results of the development of AI-models intended for translation as such are rather limited, on the other, however, the development of AI models intended for natural language interface, especially for expert systems, is very efficient53.

This discussion of computer-based translation would be incomplete without mention of statistical methods.

•►In purely statistical methods of translation modelling it is pre­sumed that with certain probability each word of the target text may be a translation of each word of the source text

The various statistical models are different as to further probability estimations. For instance, a model suggested by P. Brown and co­workers estimates the probabilities of the word order matching in the source and target texts54. Other models estimate the probabilities of word collocations in source and target texts, and so on.

At present statistical method of machine translation modelling is gaining new popularity because of two factors:

1. Virtually unlimited storage capacity and processing capabilities of new generation computers.

2. Availability of large bilingual text corpora in computer-accessible formats.

See, e.g.: Попов З.В. Зкспертньїе системи. - M., 1988; Инструмента-рий для проектирования систем планирования решений. - К., 1989; Коз-ловский С.В. Лингвистический процессор для персональних зкспертньїх систем // Проблеми автоматического и зкспериментально-фонетического анализа текстов. - Минск, 1986.

54 A Statistical Approach to Machine Translation / P.Brown et al. // Com­putational Linguistics. - 1990. - V.16, 2; The Matematics of Statistical Machine Translation: Papameter Estimation / P.Brown et al. // Computational Linguistics. - 1994. - V.19, 2.


Besides, since we still know very little about how a translation is per­formed, statistical modelling is another attempt to learn more about translation.

It should be noted, however, that none of the machine translation methods appear in real systems in pure form. Very often it is rather diffi­cult to classify unambiguously whether one or another system is a typical representative of a particular basic translation simulation method. For this reason it is hardly worthwhile to analyse here any particular com­mercial machine translation package.

To the best of our knowledge all available commercial packages use that or another alternative of transfer model and the quality level of their products leaves much to desire. We hope that this Manual helped you to understand why this is the case.

Thus, completing our discussion of machine translation we must conclude that unfortunately available machine translation packages are not capable of providing adequate translation. However, it should be noted that such powerful tool as computer can still be used for transla­tion and this variety of translation is called computer-aided translation

Ш* Unlike machine translation, which by definition is wholly auto­matic, computer-aided translation is a tool to assist human transla­tion

In the process of computer-aided translation a translator is using a machine translation system (usually a direct translation variety) for the search of equivalents both for individual words and small text fragments. At the present stage of machine translation development computer-aided translation seems the most appropriate practical alternative.


0 QUESTIONS

1. What is direct or icon machine translation method?

2. What is transfer-based machine translation method?

3. What is pivot-language based machine translation method?

4. What are artificial intelligence and statistical machine translation methods?

5. What is computer-aided translation? How is it used in human trans­lation?

(D EXERCISES

Ex. 1. Analyse the mistakes of machine translation of the text given below. Suggest translation rules or information required for correct translation.

THE REAL BUSH: TOUGH GUY OR SQUISHY MODERATE?

WASHINGTON - How President Bush responds to last week's ter­rorist attacks on America will not only define him for the rest of his term in office, it will also give us an unfiltered look into his soul.

He does not have to cultivate public support. Polls show that an overwhelming majority of Americans would back even a decision to go to war. Congress, furthermore, is eager to give him whatever he wants. Yet, despite this monolithic support, it's uncertain how the president will respond. Will he be aggressive, squishy or somewhere in-between?

During his first eight months in office, Bush inevitably took the moderate path. The conservative Republican base enabled him to win the White House, but once in the Oval Office, he staffed his administration with moderate Republicans like Andrew H. Card Jr., Colin L. Powell and Christine Todd Whitman.

He was no less flexible on his agenda. Bush initially insisted on a non-negotiable $1.6-trillion tax cut, then negotiated with Democrats and reduced it to $1.3 trillion. During the presidential campaign, he came out strongly against embryonic stem-cell research, but when decision time


came, he ran to the center, endorsing limited research on existing stem-cell lines. After setting himself four-square against campaign-finance re­form last year, he indicated this summer that he might sign it into law if such legislation ever made it to his desk.

All of which paints a picture of Bush as a man who strikes tough-looking poses, then carefully uses his political leverage to bring about moderate compromises. He may have conservative principles, but none have proved to be unyielding.

True, before Tuesday's lethal attacks on the World Trade Center and the Pentagon, the president had to govern as a normal politician, always keeping one eye on his agenda and the other on the ephemeral political calculus that rules Washington. Today, however, Bush is a war-time president, and he is perhaps the only one whose actions will be com­pletely unbound by political considerations. Indeed, it is difficult to con­jure a scenario in which Americans would fault the president for being too assertive. He has carte blanche to do whatever his conscience dic­tates. So, how will he use it?

Last Tuesday, it seemed that Bush might rely on international law to even the score. In his first address to the nation after the attacks, he called the resulting death and devastation a «national tragedy,» promis­ing only that he would «conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act.» His second address went no further, though by his third speech he referred to the day's «acts of terror.» It seemed as if the president would be satisfied to catch the terrorists responsible and extradite them to The Hague for trial. In a cu­rious turn of events, the leaders of Germany and France issued state­ments that were much more pointed. Chancellor Gerhard Schroeder called the attacks «a declaration of war against the civilized world,» while President Jacques Chirac said «we must fight terrorism by all means.»

Encouragingly, Bush's tone changed Wednesday, and he seemed headed toward a stronger course of action than international law. His «acts of terror» turned into «acts of war.» He said that «The United States of America will use all our resources to conquer this enemy.» He


came close to assuring the country that a military response would even­tually come because, presumably, an act of war against the United States cannot stand unanswered. On Friday, he went further still, vowing to «rid the world of evil.»

Still, the question of what sort of response Bush will decide on is very much open. Former President Bill Clinton spent a few days investi­gating the terrorist bombings of the two U.S. embassies in Africa, then ordered up an attack of cruise missiles and laser-guided bombs on what was believed to be Osama bin Laden's compound in Afghanistan and on Sudan. It was the kind of retaliation that carried as little risk as possible for U.S. military personnel. Bush could similarly opt for surgical strikes, but extend them for a period of weeks. He could launch merely a rhe­torical war on terrorism, like the war on poverty or the war on drugs.

Or, the president could lead us into a real war. He is no longer a politician. He is the war-time leader of a great nation. He knows that both the American public, the country's political leadership and most of the civilized world will stand beside him no matter what he does, be it legal prosecution, surgical strikes or war. It will take great intestinal forti­tude for the president to take a calm measure of events, declare war on nations that harbor our terrorist enemies and possibly deploy U.S. troops on foreign soil.

George W. Bush's words are increasingly tough. He has resolved to win the «first war of the 21st century.» Will his corresponding deeds fol­low?

РЕАЛЬНИЙ КУЩ: МІЦНИЙ GUY АБО SQUISHY ПОМІРНИЙ?

ВАШІНГТОН - Як Кущ Президента відповідає витримати ти­ждень terrorist атаки на America тільки не визначать йому для реш­ти його терміну у відомстві, це також дасть нам unfiltered погляд в його душу.

Він не мусить культивувати суспільну підтримку. Голосування показ що переважна кількість Americans би підтримала навіть рі-


шення поїхати до війни. Конгрес, furthermore, нетерплячим дати йому щоб ні він хоче. Досі, незважаючи на цю монолітну підтрим­ку, це невизначений як президент відповісти. Він буде агресивним, squishy або де-небудь проміжний?

Під час його перших восьми місяців у відомстві, Кущ inevitably взяв помірний шлях. Консервативна Республіканська база дозволе­на йому щоб виграти Білий Будинок, але одного разу у Овалі Ві­домство, він staffed його адміністрація з помірним Republicans люб­лять Andrew Н. Карта Jr., Colin L. Powell та Christine Todd Whitman.

Він знаходився ні менш гнучкий на його порядку денному. Кущ вихідно наполягав на не-negotiable трильоні $1.6 оподаткову­ють ріжуть, тоді обговорив з Democrats та зменшив це до трильону $1.3. Під час президентської кампанії, він вийшов сильно проти embryonic стовбура-клітина дослідження, але коли час рішення прибув, він побіг до центру, що підтримує обмеженого досліджен­ня на існуючому стовбурі-клітина лінії. Після постановки себе чо-тирьох-площі проти кампанїі-фінанси реформа торік, він показав цей літній що він може підписати це в закон якщо таке законодав­ство колись зроблене це до його парти.

Весь з котрих фарбує малюнок Куща як людина котра вражає міцні що -дивляться пози, тоді обережно використовує його полі­тичний вплив викликати помірні компроміси. Він може мати кон­сервативні принципи, але ніхто доказали unyielding.

Вірний, перед атаками lethal Вівторка на Світовому Торговому Центрі та П 'ятикутникові, президент мусить був управляти як но­рмальним політиком, завжди що держить одне око на його поряд­ку денному та іншому на ephemeral політичному calculus що управ­ляє Вашінгтоном. Сьогодні, однак, Кущ війною-час президент, та він можливо єдиним чі дії будуть повністю unbound шляхом полі­тичного розгляду. Дійсно, тяжко conjure сценарієм у котрому Americans би провина президент для існування надто ствердного. Він carte blanche щоб зробити щоб ні його сумління диктує. Так, як він буде використати це?


 
Останній вівторок, це здавалося що Кущ може покластися на міжнародне право до навіть рахунку. У його першій адресі до нації після атак, він закликав результуючу смерть та devastation «націо­нальна трагедія,» що обіцяє тільки що він «проведе повне дослі-дження-шкали полювати вниз та щоб знайти ці народи котрі здій­снив цей акт.» Його друга адреса поїхала ніяка далі, хоч шляхом його третьої промови він посилався на «акти дня терору.» Йому здавався так, якби президент був би влаштований щоб спіймати terrorists варті довіри та видають їм до Гааги для іспиту. У допитли­вому обігу подій, лідери Німеччини та Франції видані твердження що значно більше pointed. Канцлер Gerhard Schroeder закликаний атакує декларацію війни проти цивілізованого світу,» в той час, як Президент Jacques Chirac сказав «ми повинні битися терорізм усіма засобами.»

Encouragingly, Тон Куща змінена середа, та він здавався очоле­ний до більш сильного курсу дії ніж міжнародне право. Його «акти терору» повернулися в «акти війни.» Він сказав що «Сполучені Штати Америки використають всі наші ресурси перемогти цього ворога.» Він прибув близька що запевняє країна що воєнна відпо­відь зрештою прибуде тому, що, мабуть, акт війни проти Сполуче­них Штатів не може стенд unanswered. У П 'ятницю, він поїхав далі все-таки, vowing «увільнити світ зла.»

Все-таки, питання якого сорту Куща відповіді вирішить на ду­же сильно відкрите. Колишній Президент Рахунок Clinton витра­чені нечисленні дні що вивчають terrorist bombings двох США по­сольств у Африці, тоді замовлена атака cruise ракети та лазерні -керовані бомби на що знаходились повірені щоб знаходитися Osama контейнер Навантажений складовий у Афганістані та на Sudan. Це являло собою різновид retaliation що носило як малень­кий ризик як можливий для США воєнний персонал. Кущ міг по­дібно opt для хірургійного удару, але простягаються їм на період протягом тижднів. Він міг запустити просто риторичну війну на терорізмі, люблять війну на бідності або війні на наркотиках.


Або, президент міг привести нас в реальну війну. Він більше не політик. Він являє собою війну-час лідер великої нації. Він знає що обидва американська суспільна, країна політичне керівництво та більшість цивілізованого світу лишиться в силі біля йому ніяка ма­терія який він, це правове переслідування, хірургійний удар або війна. Це візьме великий intestinal fortitude для президента взяти спокійну міру подій, заявляють війну на націях що гавань наші terrorist вороги та можливо розгортаються США військо на інозе­мному грунті.

George W. Слова Куща все більше міцні. Він вирішив виграти першу війну 21st віку.» Його відповідні справи Будуть прослідкува­ти?


 
Lecture 17. TRANSLATION OF OFFICIAL DOCUMENTS: TEXT FRAMES


A frame is understood as a set language structure with change­able elements


 


This Lecture:

underscores differences in translating official and literary texts; gives a brief outline of an official document framework; introduces the notions of:

a frame,

a slot,

and a slot filler.

In a way translation of official documents is the opposite of literary translation in what concerns the freedom oftranslator's actions and choices.

As you mayremember literary translation is more art than craft which is accounted for by the nature of literary texts. Translation of a literary text is unique and unprecedented; it cannot be standardised and obeys almost no rules.

Unlike literary texts the texts of official documents are highly stan­dardised: this applies both to the structure of the whole text (macrostructure) and to the arrangement of individual paragraphs and sentences (microstructure).

At the macro level an official document usually consists of a pream­ble, main text body and a finalising (concluding) part. Depending on the type of document the composition and content of its individual parts may slightly vary (see Appendix to this Manual). In modern linguistics standard text structures intended for information presentation at differ­ent language levels are called frames.55

See more in: Минский М. Фреймм для представлення знаний. - М., 1975; Нелюбин Л.Л. Перевод и прикладная лингвистика - М., 1983.


The changeable elements within a text frame are called slots. Let us take a preamble to a commercial agreement as an example of a frame.

AGREEMENT

This Agreement is made this________ day of_ , 1999, by and be­
tween________________ , [a______ corporation with its principal

office at_____________________ ] or [an individual with an office and

mailing address at ,______________________ ] («Agent»), and [company

name], a corporation organized and existing under the laws of
___________________ , with its principal place of business at

(_______________________ )■

Here, in the above frame of an agreement the blank spaces represent the slots to be filled with slot fillers (by the date, company names, ad­dresses etc. in this example).

But a text frame seldom has the form of a text with blank spaces. Rather often than not a frame is a standard text with stable and change­able parts, for example:

7. Intellectual Property Rights.

______ by this Agreement does not grant to Agent any rights in or li­
cense to
________ 's trademarks, trade names or service marks.___________

reserves all such rights to itself. Agent shall not utilize, without

_______ 's express, prior and written consent, any_____________ trade or

service marks on trade names, and will promptly report to_______________

І

any apparent unauthorized use by third parties in the Territory of
_______ 's trade or service marks or trade names.

In the above text frame the italisized text fragments are presumed to be changeable depending on the subject and conditions of the Agree-


               
   
 
     
 
 
   

ment, e. g. «prior and written consent» may be replaced by «oral consent», etc. Bearing in mind the standardised and clicheed structure of official documents one may formulate the main translator's task as follows:

Ш* The task of a translator translating official documents is to find target language equivalents of the source text frames and use them in translation as standard substitutes, filling the slots with frame fillers in compliance with the document content.

Let's take an example to illustrate this principle approach to the translation of official documents:

UNITED STATES-UKRAINE JOINT STATEMENT U.S. President Clinton and Ukrainian President Kuchma, during their meeting in Kiev on June 5, 2000, reaffirmed their commitment to advance and deepen the strategic partnership between the United States and Ukraine in the 21st century. President Kuchma emphasized Ukraine's commitment to a democratic and market eco­nomic transformation. The Presidents agreed that this transformation is the essential basis for fulfilling Ukraine's European aspirations. President Clinton praised the leadership of President Kuchma and his new government for early pro-


СПІЛЬНА ЗАЯВА УКРАЇНА-США Президент України Л.Кучма та Президент СІЛА У.Клінтон в ході зустрічі в Києві 5 червня 2000 року підтвердили свої зобов'язан­ня забезпечувати поступальний розвиток та поглиблювати страте­гічне партнерство між Україною та США у XXI столітті. Президент Л.Кучма наголосив на відданості України демократичним та рин­ково-економічним перетворен­ням. Президенти погодились, що ці перетворення є суттєвою базою для реалізації європейських праг­нень України. Президент У.Клін­тон високо оцінив керівну роль Президента Л.Кучми та його но­вого Уряду у досягненні швидкого прогресу реформ, відзначаючи


gress on reform, noting the im­portance of accelerated imple­mentation of reforms, which will strengthen the ability of the United States to support Ukraine in its efforts to im­prove cooperation with the IMF and other international finan­cial institutions. President Clin­ton welcomed the announce­ment by President Kuchma to close the Chornobyl nuclear power plant on December 15, 2000, noting the importance of this decision to strengthening the security of all Europeans, especially the Ukrainian people and their immediate neighbors. President Clinton announced the decision of the United States to provide another $78 million to the Chornobyl Shel­ter Fund. He noted the com­mitment of the United States to continue to work with Ukraine, the G-7 and the international community toward resolving the remaining tasks associated with the closure of Chornobyl, in particular to help provide for stable electricity generation in Ukraine supported by necessary energy reforms. The Presidents expressed their support for a successful second pledging con­ference to be held in July in Berlin to obtain the remaining


важливість прискореної реалізації реформ, що посилюватиме здат­ність США підтримувати зусилля України у покращенні співробіт­ництва з МВФ та іншими міжна­родними фінансовими інституці­ями. Президент У.Клінтон приві­тав оголошення Президентом Л.Кучмою про закриття Чорно­бильської атомної електростанції 15 грудня 2000 року, відзначаючи важливість цього рішення для зміцнення безпеки усіх європей­ців, особливо Українського наро­ду та його безпосередніх сусідів. Президент У.Клінтон оголосив рішення Сполучених Штатів виді­лити додатково 78 мільйонів до­ларів США для Чорнобильського фонду «Укриття». Він зазначив про зобов'язання Сполучених Штатів продовжувати співпрацю з Україною, країнами з «Великої сімки» та міжнародною спільно­тою, аби забезпечити вирішення завдань, що залишаються, пов'я­заних з закриттям ЧАЕС, зокрема для допомоги у забезпеченні ста­більного виробництва електро­енергії в Україні, чому сприяти­муть необхідні реформи в енерге­тичному секторі. Президенти ви­словились на підтримку успішно­го проведення Другої конференції донорів, що відбудеться у липні в Берліні з метою збору решти ко­штів, необхідних для фонду


funds needed for the Shelter Fund. President Kuchma wel­comed the announcement of an additional $2 million from the United States for nuclear safely work in Ukraine. The Presi­dents welcomed the initiation of the Ukraine Nuclear Fuel Qualification Project, a major technology project to enable Ukraine to evaluate and certify the reliability and safety of new suppliers of fuel for Ukraine's nuclear energy sector. With an estimated value of $30 million, this project will allow Ukraine to diversify its sources of supply of nuclear fuel. President Clin­ton expressed support for Ukrainian participation in the emerging east-west energy cor­ridor from the Caspian region to world markets, within the contexts of Ukraine's energy sector reforms and the United States' broader Caspian energy policy. President Kuchma reaf­firmed Ukraine's European choice and its goal of achieving associate membership and eventually full membership in the European Union, recogniz­ing the importance of contin­ued reforms necessary to achieve that end. The Presidents emphasized the importance of Ukraine's distinctive partner-


«Укриття». Президент Л.Кучма привітав заяву про надання Спо­лученими Штатами додаткових 2 мільйонів доларів США для про­ведення робіт з ядерної безпеки в Україні. Президенти привітали початок реалізації українського проекту кваліфікації ядерного па­лива як масштабного технологіч­ного проекту, що надасть можли­вість Україні оцінювати та серти-фікувати надійність та безпечність нових постачальників палива для українського ядерно-енергетично­го сектору. Цей проект, орієнтов­ною вартістю 30 мільйонів доларів США, дозволить Україні дивер-сифікувати свої джерела поста­чання ядерного палива. Прези­дент У.Клінтон висловив підтри­мку участі України у створенні енергетичного коридору «Схід-Захід» від Каспійського регіону до світових ринків у контекстах ре­форм енергетичного сектору України та ширшої енергетичної політики США у Каспійському регіоні. Президент Л.Кучма під­твердив європейський вибір України та мету набути статусу асоційованого, а згодом і повно­правного члена у Європейському Союзі, визнаючи важливість про­довження реформ, необхідних для досягнення цієї мети. Президенти наголосили на важливості особли­вого партнерства України з НАТО


ship with NATO and agreed to work to deepen Ukraine's co­operation with the Atlantic Alli­ance. They expressed support for their military cooperation in KFOR, where American and Ukrainian soldiers are working to bring peace and security to Kosovo. President Clinton and President Kuchma praised the success of U.S.-Ukraine coop­eration in the area of commer­cial space launch services, par­ticularly through the Sea Launch Consortium. They an­nounced that the U.S.-Ukraine Commercial Space Launch Agreement of 1996 had been terminated, noting that this bold step will allow U.S. firms and their Ukrainian partners to enter into commercial space launch ventures unfettered by quantity restrictions. The Presi­dents committed to strengthen­ing commercial relationships between their two countries' aerospace firms because of Ukraine's progress in restruc­turing the space sector, its on­going commitment to market-based principles embodied in the Agreement, and to its strong adherence to our shared non-proliferation goals. The Presi­dents affirmed their commit­ment to increase support for


та домовились працювати на по­глиблення співробітництва Украї­ни з Атлантичним Альянсом. Во­ни висловили підтримку військо­вій співпраці в рамках КФОР, де американські та українські солда­ти несуть мир та безпеку в Косово. Президент Л.Кучма та Президент У.Клінтон високо відзначили ус­піх українсько-американського співробітництва в сфері комер­ційних запусків космічних апара­тів, зокрема в рПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-22; просмотров: 243; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.013 с.)