Технічна характеристика крана-тренажераМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Технічна характеристика крана-тренажераМаксимальна маса вантажу, що підіймається, кг 1,25

Максимальна висота підіймання вантажу, мм 2000

Виліт стріли, мм 2000

Кут нахилу стріли, град 0; 30; 50

Кут повороту, град ±180

Швидкість підіймання і опускання вантажу, м/хв 3; 4

Швидкість повільної посадки, м/хв 2

Швидкість підіймання і опускання стріли, м/хв 1,8

Частота обертання крана, хв.-1 0,8

Швидкість пересування крана, м/хв 2,0

Швидкість пересування вантажного візка, м/хв 1,0

Довжина підкранового шляху, мм 2100

Ширина колії, мм 560

Маса противаги, кг 39

Маса моделі крана (без противаги), кг 85

 

Рис. 9.2. Схема запасовування канатів вантажної лебідки

Рис. 9.3. Схема запасовування канатів механізму пересування

Рис. 9.4. Робоче місце кранівника: 1 – станина; 2 – сидіння кранівника; 3 – пульт; 4 – педаль до звукового сигналу; 5 – педаль керування гальмом механізму повороту; 6 – командоконтролер механізму повороту; 7 – командоконтролер вантажної лебідки; 8 – командоконтролер механізму пересування; 9 – командоконтролер крану

Короткі відомості

Баштовий кран - основна вантажопідйомна машина на будівельному майданчику.

Найбільш поширені баштові крани на рейково-колісному ході з поворотною баштою. Зміна вильоту гака здійснюється зміною кута нахилу стріли чи використанням вантажного візка, що пересувається по стрілі.

Основний показник роботи крана - його експлуатаційна годинна продуктивність:

ne = QnKвKч, (9.1)

де Q - номінальна вантажопідйомність крана, т,

Кв - середній коефіцієнт використання крана за вантажопідйомністю, який визначається в реальних умовах за середнім значенням вантажу з тих вантажів, що пересуваються за зміну. При перевантажуванні штучних вантажів різної ваги і конфігурації Кв = 0,6, при будівельно-монтажних роботах Кв=0,5;

Кч - коефіцієнт використання крана за часом, який залежить від системи організації робіт на робочому майданчику і враховує технологічні та організаційні перерви. Можна прийняти Кч = 0,7÷0,8;

n - кількість циклів роботи крана за годину,

(9.2)

тут Тц - середня тривалість одного циклу в секундах, яка складається з Тм - машинного часу і Тс - часу, необхідного для стропування вантажу, його встановленні на поміст чи на місце монтажу, а також на від'єднання вантажу від вантажозахватних пристроїв;

Тцмс . (9.3)

Величина Тс залежить від конкретних умов і може складати від 20 до 200 с і навіть більше.

Машинний час крана можна визначити експериментально чи розрахунком. Без урахування можливого поєднання двох операцій розрахунковий машинний час визначається сумою витрат часу на кожну операцію:

(9.4)

Де tпід - час, необхідний для підіймання і опускання ватажу і підвіски за цикл, с;

(9.5)

В, НП - висота підіймання вантажу і підвіски без вантажу, м; VП - середня швидкість підіймання вантажу і підвіски; м/с).

tпер.в - час пересування вантажного візка з вантажем і без нього, с,

(9.6)

(lВ.В. lв.п - шляхи пересування вантажного візка з вантажем і без нього, м;

Vв - швидкість пересування візка, м/с);

tпер.к - час пересування крана, с:

(9.7)

(tК.В, tК.П. - шляхи пересування крана з вантажем і без нього, м;

VK - швидкість пересування крана, м/с);

Tпов - час повороту крана, с:

(9.8)

В , αП - кути повороту крана з вантажем і без нього, радіан;

ω0 - кутова швидкість крана, с-1, яка може бути визначена через частоту обертання крана пк:

Відносна тривалість вмикання (ТВ %) будь-якого кранового механізму

ТВ = 100%, (9.9)

де tM - сумарний час роботи за цикл того механізму, для якого визначається ТВ. Вказана величина складається з часу руху, що встановився, часу пуску та гальмування, але через незначність останніми складниками можна нехтувати. Тоді, наприклад для механізму підіймання tМ ≈ tпід , а для механізму повороту tМ = tпов і т.і.

Порядок виконання роботи

 

1. Розглянути конструкцію баштового крана. Виконати конструктивну схему крана і схеми запасування канату механізмів підіймання і пересування візка. При вивченні механізму обертання використовувати плакати.

2. Ознайомитись з будовою робочого місця кранівника і способами керування крановими механізмами.

3. Пересунути вантаж по заданій викладачем трасі і повернута кран у вихідне положення. У процесі переміщення секундомірами фіксувати: сумарний час роботи за цикл механізму підіймання (tпід.е) і машинний час Тм, що витрачається на виконання всіх операцій по пересуванню вантажу.

4. Виміряти характеристику траси (Нв, Нп, lВ.В. , lВ.П, lК.В, lК.П., αВ, αП). Параметри траси при пересуванні візка з вантажем і без нього можна вважати однаковими.

5. Розрахувати за формулою (9.5) час, необхідний для підіймання та опускання вантажу і підвіски за цикл tпід. Порівняти його з tпід.екс.

6. Визначити за формулою (9.4) розрахунковий машинний час Тм. Необхідні дані для розрахунку швидкості механізмів можна брати з технічної характеристики крана-тренажера.

7. Порівняти розрахунковий і фактичний робочий час. Визначити ефективність поєднання операцій при роботі крана.

8. Визначити тривалість циклу Тц, беручи значення Тс=20-200 с.

9. Встановити за формулою (9.9) відносну тривалість вмикання механізму підіймання, підставляючи tпід.екс замість tМ

10. Обчислити за формулою (9.1) годинну продуктивність крана. Значення вантажопідйомності крана кожна підгрупа студентів одержує від викладача.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.011 с.)