Зміст роботи начальника служби.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст роботи начальника служби. 

Зміст, організація і методи роботи начальника служби визначаються характером вирішуваних завдань і строками їх виконання. В усіх випадках організація і методи роботи начальника служби повинні забезпечувати твердість і безперервність у управлінні службою, своєчасне прийняття рішень і постановку завдань молодшим спеціалістам служби і їхньої погодженої діяльності.

Робота начальника по управлінню службою складається з щоденних, щотижневих, щомісячних, щоквартальних, піврічних і річних справ і заходів.

 

Щоденні:

-керівництво роботою діловодства, складів, банно-прального комбінату, ремонтної майстерні;

-забезпечення і доведення належних норм речового майна до підрозділів і особового складу;

-утримання встановлених розмірів запасів матеріальних засобів;

-організація підвозу матеріальних засобів;

-організація обліку матеріальних засобів;

-забезпечення виконання санітарно-гігієнічних вимог на об'єктах;


-здійснення попереднього контролю за витратою матеріальних засобів;

-інструктаж наряду по лазні;

-організація поточного і середнього ремонту майна, контроль якості і своєчасності його виконання;

-доповідь заступнику командира частини по тилу.

 

Щотижневі:

-проведення усіх видів занять з особовим складом служби;

-здійснення поповнення запасів матеріальних засобів;

-організація помивки особового складу зі зміною натільної і постільної білизни, онуч і рушників;

-організація проведення загального прибирання на об'єктах служби, ремонт і обслуговування технологічного устаткування;

-проведення ранкових оглядів у підрозділах;

-підведення підсумків роботи за тиждень;

-доповідь заступнику командира частини по тилу.

 

Щомісячні:

-перевірка наявності і якісного стану матеріальних засобів на об'єктах служби й у підрозділах;

-оформлення місячних планів робіт;

-уточнення мобілізаційних документів;

-організація звіряння облікових даних служби зі складом і підрозділами

-написання розкладу занять;

-участь у роботі з перевірки бланків суворого обліку;

-один раз у два місяці перевірка наявності і якісного стану речового майна на складах, у підрозділах і ВРМ;

-підведення підсумків роботи за місяць;

 

Щоквартальні:

-організація освіження майна;

-підводення підсумків економічної роботи по службі;


-оформлення звіту по втратах і недостачах (ф.12/т).

-доповідь заступнику командира частини по тилу.

 

У півріччя:

- оформлення встановленої звітності (ф.12/т, 19/т);

-організація освіження запасів;

-участь у роботі внутрішньої перевірочної комісії;

-участь у роботі економічної комісії;

-участь у польових навчаннях;

-організація технічного обслуговування і ремонт техніки служби;

-забезпечення особового складу сезонним обмундируванням;

-доповідь заступнику командира частини по тилу.

 

 

Щорічні:

-участь в розробці планів військової частини;

-участь у проведенні інвентаризації і ревізії;

-здійснення ремонту об'єктів служби і підготовка матеріально-технічної бази;

-участь у зборах по оформленню звітності.

 

2.3. Планування господарської діяльності служби.

Вся діяльність служби військової частини базується на своєчасному і чіткому плануванні. Планування господарської діяльності служби є основою її управління. Основна увага при плануванні зосереджується на: підтриманні високої бойової і мобілізаційної готовності служби; всебічне і безперебійне забезпечення особового складу матеріальними засобами в ході бойової і спеціальної підготовки; створення найкращих матеріально-побутових умов особовому складу; організацію правильного використання й утримання техніки; забезпечення ощадливої і доцільної витрати матеріальних засобів і коштів; упровадження нових методів господарювання.


Для управління (керівництва) господарською діяльністю у військовій частині по речовій службі розробляються наступні плани:

-розділ річного господарського плану;

-розділ річного плану економічної роботи;

-річний план середнього ремонту речового майна;

-місячний план роботи начальника служби;

-місячний виробничий план речової ремонтної майстерні;

-плани по забезпеченню окремих заходів і інші.

При оформленні планів звертається увага на реальність і забезпеченість планованих заходів матеріальними засобами і коштами, на зв'язок заходів із планом бойової підготовки, повсякденним життям і діяльністю частини, перспективу розвитку служби. Не допускається розпилення сил і засобів, увага повинна бути зосереджена на головних завданнях.

Основним документом планування господарської діяльності є річний господарський план, що складається на період з 1-го січня по 31 грудня по періодах навчання. Річний господарський план є зведеним документом і складається з розділів по службах, підлеглих і не підлеглих заступнику командира частини по тилу.

Розділ річного господарського плану по речовій службі є основним документом, що планує діяльність служби. Для його розробки начальником служби виконується підготовча робота:

-аналізується стан справ у службі;

-визначаються завдання, що необхідно вирішити в першу чергу.

На підставі намічених заходів начальником служби визначається обсяг робіт, необхідність в робочій силі, транспорті, коштах і відповідальних виконавцях. Всі намічені заходи, обгрунтовані розрахунками, заносяться в розділ річного господарського плану по службі. Норми для виконання розрахунків беруться із СНі і практичного досвіду роботи.

Вихідними даними для розробки розділу річного господарського плану по службі є:

-план бойової підготовки частини на новий рік, у якому відображені усі основні заплановані заходи;


-відомості про чисельність особового складу, що залучається для проведення заходів;

-вказівки командира щодо розділу річного господарського плану поточного року з питань служби;

-акти перевірок (ревізій).

Заходи щодо економічної роботи служби на рік відображаються в розділі річного плану економічної роботи. У ньому вказуються заходи, спрямовані на поліпшення матеріально-побутових умов особового складу, економію матеріальних засобів і коштів, відповідальні виконавці і терміни виконання, очікуваний ефект у натуральних показниках і в гривнях, його фактичне виконання.

Основними джерелами економії є:

-повернення довольчому складу тари без зниження її категорії;

-продовження термінів експлуатації понад установлені норми речового майна, інвентарю, устаткування за рахунок їх дбайливої експлуатації і своєчасного ремонту; виконання робіт по службі силами особового складу;

-використання деталей і фурнітури, отриманих від розбирання (розпорювання) вибракованого майна;

-збирання і використання для прання спецодягу і робочого обмундирування мила, що залишилося після помивки особового складу;

-виготовлення силами військової частини із списаного речового майна приліжкових килимків, простилок і інших предметів, не передбачених нормами постачання;

-накопичення й утримання у справності комплектів робочого одягу та взуття та ін.

З метою конкретизації, своєчасного і якісного виконання заходів, передбачених річними планами, начальник служби розробляє місячний план, який затверджується заступником командира військової частини по тилу.

Вихідними даними для його упорядкування є :

задача з бойової підготовки на майбутній місяць;


заходи розділів річного господарського плану і річного плану економічної роботи, передбачені на майбутній місяць;

вказівки начальника довольчого органу і заступника командира військової частини по тилу;

результати перевірок стану , зберігання і використання матеріальних засобів служби;

заходи, у яких виникла необхідність після оформлення річних планів;

дані про виконання плану робіт за минулий місяць.

У місячному плані робіт заходи, передбачені річними планами, деталізуються з зазначенням обсягу або вартості робіт, потреби в робочій силі, транспорті, матеріальних засобах і коштах, джерела для забезпечення цієї потреби і розподіляються по конкретних виконавцях. Терміни виконання заходів у цьому плані вказуються по числах місяця.

Забезпечення завдань бойової підготовки;

витребування, одержання, облік, зберігання, видача матеріальних засобів;

контроль за наявністю, якісним станом і зберіганням матеріальних засобів;

заходи щодо уходу, збереженню і ремонту техніки й інші питання.

У військовій частині по службах можуть розроблятися також плани по забезпеченню окремих заходів. До таких планів відносяться: план забезпечення речовим майном молодого поповнення; план забезпечення молодих солдат (матросів) і сержантів (старшин), що звільняються в запас; план забезпечення військовослужбовців матеріальними засобами на навчаннях, при виході в табір або навчальний центр і ін. Форми планувальних документів наведені в Положенні про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України. Наказ МО України 1997 р. №300).


2.4. Оперативне управління і контроль за виконанням планів.

Слово «контроль» має багато значень. Одним із таких значень є перевірка виконання прийнятих рішень або обов'язків, що покладені на дану операцію, установу або посадову особу. Контроль за реалізацією планів дозволяє своєчасно здійснювати маневр силами і засобами, спрямований на вирішення головної задачі - всебічне і повне забезпечення особового складу речовим майном.

Здійснюючи контроль, начальник служби здійснює координацію вирішуваних задач, зосереджуючи основну увагу на головній задачі в даний період часу і віддає необхідні розпорядження посадовим особам служби.

Посадові особи військової частини здійснюють контроль у термін, визначений Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України і Положенням про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України.

Начальник речової служби:

не рідше одного разу в два місяці перевіряє наявність, якісний стан , категорію, комплектність, умови збереження і зберігання речового і господарського майна в підрозділах і на складі;

контролює забезпечення особового складу належним речовим майном і правильність його припасування;

періодично бере участь у проведенні ранкових оглядів, перевірці стану обмундирування і взуття в особового складу;

контролює здачу на склад частини зимових предметів речового і спортивного майна, якість і терміни індивідуального пошиття військового обмундирування.

Координація і віддача розпоряджень провадиться начальником служби у випадках, коли виникають зміни запланованих заходів. Уточнення планів і заходів здійснюється з


відома старших начальників і доводиться до виконавців у вигляді розпоряджень , сповіщень про виділені матеріальні засоби, джерела забезпечення і часу їх одержання. Додаткові дані включаються в місячний план роботи начальника служби, відповідно до якого здійснюється забезпечення матеріальними засобами.

Всі задачі, покладені на службу, вирішуються начальником служби разом із молодшими спеціалістами і у взаємодії з іншими службами і підрозділами військової частини.

З медичною службою взаємодія здійснюється з питань організації санітарного стану об'єктів, контролю за помивкою особового складу, своєчасною зміною йому натільної і постільної білизни, рушників, шкарпеток.

З службою паливних і мастильних матеріалів-з питань забезпечення рідким паливом для роботи технічних засобів служби.

З квартирно-експлуатаційною службою взаємодія організується з питань технічної експлуатації і своєчасного ремонту будівель, меблів, забезпечення об'єктів служби паливом, водою, електроенергією.

З автомобільною службою взаємодія здійснюється з питань виділення й експлуатації автотранспорту , ремонту шасі, автомобільних двигунів і заміни шин технічних засобів служби.

Начальник служби здійснює взаємодію і з іншими службами.

Взаємодія з підрозділами частини організується з питань забезпечення речовим і господарським майном, використання, зберігання, збереження й обліку матеріальних засобів, індивідуального припасування обмундирування і взуття, таврування, експлуатації і ремонту майна, банно-прального обслуговування, а також по забезпеченню кімнат побутового обслуговування підрозділу необхідним інвентарем і інструментами для стрижки волосся, проведення поточного ремонту обмундирування і взуття,забезпечення фурнітурою і ремонтним матеріалом.


2.5.Реалізація планів, веденння обліку виконання заходів.

Реалізація планів, затверджених командиром частини й узгоджених із усіма зацікавленими службами і командирами підрозділів не викликає особливих труднощів. Ускладнення створюються в тих випадках, коли виникають термінові і позапланові заходи, частіше усього пов'язані з виявленими недоліками і недоглядами в роботі інших осіб і начальника служби. Виконання цих заходів звичайно починається в поспіху і не відрізняється високою якістю.Необхідно, по можливості, уникати таких ситуацій, тому що вони негативно впливають на діяльність служби і її начальника. Якщо позапланових робіт стає більше, це значить, що начальник служби їх заздалегідь не передбачив. Часом позапланова робота стає головною перешкодою в роботі молодого офіцера. Справа ускладнюється, якщо він не уміє виділити головного.

При організації виконання робіт незалежно від їхньої плановості начальник служби повинен звертати увагу на взаємодію з іншими службами і підрозділами. Він повинен пам'ятати про те, що набагато легше організувати роботу своїх підлеглих, чим домогтися своєчасного забезпечення транспортом і особовим складом, домовитися з постачальником про вивіз і т.д. Тому начальник повинен мати високий ступінь комунікабельності, щоб уміти підтримувати надійні ділові зв'язки з усіма, з ким він взаємодіє по службі.

Всі плани повинні бути не тільки оформлені, але і доведені до виконавця. це дуже важлива частина організації робіт. Потрібно зробити так, щоб до наміченого терміну були, наприклад, підвезені матеріали, виділені люди, техніка й інструменти. Для цього необхідно на зворотньому боці планувального або директивного документа одержати підпис усіх виконавців із тим, щоб ніхто з них не зміг посилатися на неінформованість.

Облік виконання заходів теж є дуже важливою ділянкою діяльності начальника служби. Часом оцінка про виконання заходів у планах робіт є єдиним підтвердженням(доказом)


колишнього факту. Тому рекомендується, з одного боку, усі позапланові заходи включати доповненням у план , а з іншого боку – вести щоденник, у якому відмічати факти, події, прізвища і т.п. Це важливо не тільки для звіту або доказу, але і для аналізу своєї діяльності, для підтвердження результатів роботи служби.

 

Додаток 1

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир в/частини А-0220

_____________________

(військове звання, підпис, прізвище)

“___”__________199_ р.

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

прийому-здачі посади начальника речової служби на період 15 по 29 серпня 199_р.

 

№ п/п Найменування заходів Термін виконання Відповідаль-ні особи
1.   2.   3.     4.   5.   6.     7.     8.   9.   10.     11.     12. Знайомство з л/із служби і його вивчення. Перевірка стану бойової готовності служби. Звірення опису справ і документів із їхньою фактичною наявністю.   Перевірка наявності і реальність планів по службі. Підведення підсумків по книгах і картках обліку. Перевірка наявності і якісного стану речового майна на складі військової частини. Перевірка ротного господарства, ВРМ, банно-прального обслуговування. Документальна перевірка законності господарських операцій, стан обліку і звітності, перевірка наявності заборгованості по втратах і недостачах, взаєморозрахунків по банно-пральному обслуговуванню, стану контрольно-ревізійної роботи.   Звіряння облікових даних речової служби зі складом, ВРМ, підрозділами й довольчим органом.   Оформлення актів зняття залишків по кожному об'єкту й оформлення зведеного акту. Аналіз діяльності служби й оформлення акту про прийом-здачу посади і проекту наказу по частині. Представлення акту на затвердження.     15-29         15-17     17-20     21-23     24-26     21-26           Хто приймає. Приймає, здає. Комісія, хто приймає. Хто приймає. Комісія, хто прийм Комісія, хто приймає. Комісія, хто приймає.   Хто приймає   Комісія, хто приймає, здає.   Комісія, хто приймає, здає. Комісія, хто приймає, здає. Комісія, хто приймає, здає.  

 

Підписи: Голова комісії___________

Члени комісії____________

_____________

______________

Хто здає _______________________

Хто приймає ____________________


Додаток 2

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир в/частини А-0220

_____________________

(військове звання, підпис, прізвище)

“___”__________199_ р.

 

АКТ

 

28 серпня 199_р. м. Одеса

 

Комісія в складі: голови __________________________

(в/звання, прізвище і ініціали)

і членів _______________________________________

( військові звання, прізвище і ініціали)

а також того, хто здає посаду начальника речової служби __________________________ і того, хто приймає цю посаду

( військове звання, прізвище іініціали)

__________________________ склали даний акт про те, що на

( військове звання, прізвище іініціали)

підставі розпорядження (наказу) _______________ у період

 

з “___”________19__р. по “__”______19__р.

 

перший здав а другий прийняв справи і посаду начальника речової служби.

У результаті прийому і здачі встановлено:

Організаційні питання.

Речова служба особовим складом укомплектована повністю.

Начальник складу________________________

(військове звання, прізвище)

має 14-річний досвід роботи. Начальник речової ремонтної майстерні _________________________

(військове звання, прізвище)


на посаді знаходиться 2 місяці, навичок по ремонту устаткування і взуття практично не має.

Кравці і шевці мають добру спеціальну підготовку і навички по ремонту обмундирування і взуття. Писар служби______________________

( прізвище)

до роботи ставиться сумлінно, постійно працює над підвищенням своїх спеціальних знань.

Посади старшин підрозділів укомплектовані прапорщиками на 100%.

Керівні документи посадовими особами речової служби і старшинами підрозділів вивчені і правильно використовуються в практичній роботі.

Бойова і спеціальна підготовка молодших спеціалістів спланована. Заняття проводяться регулярно, облік занять ведеться, конспекти і розклад занять в наявності.

Щорічно, в листопаді, від матеріально-відповідальних осіб приймаються заліки по знанню своїх функціональних обов'язків і наказів, дозволяється допуск до подальшої роботи.

 

2. Планування господарської діяльності і виконання запланованих заходів.

Господарська діяльність служби спланована в річному господарському плані і коректується місячними планами робіт начальника речової служби і планами на окремі проведені заходи. Проте, плани заходів не завжди узгоджуються із штабом частини. Так, одержання речового майна зі складу довольчого органу, сплановане в період, коли військова частина буде знаходитися на навчаннях.

Річний план середнього ремонту речового майна складений правильно і успішно реалізується.

Економічна робота спланована, облік її результатів ведеться, у 19__ році економія складала _____гривень, за ______ місяців цього року ______гривень.

Економія досягається, в основному, за рахунок продовження терміну носіння шкарпеток ,білизни (створення запасів білизни,


що підвищують норми утримання, і в результаті відмови від одержання нової).

Відомості по економічній роботі в з'єднання представляються реальні.

 

3. Забезпеченість частини речовим майном і організація його збереження. Організація банно-прального обслуговування особового складу і ремонту речового майна.

Частина речовим майном у межах установлених норм у цілому забезпечена повністю, за винятком: 5 офіцерів не забезпечені напівчеревиками (хромовими) і 3 прапорщики не забезпечені пальто суконними через відсутність на складі потрібних розмірів і зростів.

Належне речове майно до особового складу доводиться в основному своєчасно відповідно до норм постачання і термінами носіння.

Майно, що підлягає видачі за зимовим планом, отримане і знаходиться на складі.

Припасування обмундирування і взуття солдатам і сержантам провадиться на складі частини під керівництвом начальника речової служби в присутності командирів і старшин підрозділів.

Маломірних відрізів тканини на складі немає. Робочим одягом і взуттям особовий склад останні 2 роки забезпечений на __________%.

Норма утримання натільної і постільної білизни в частині складає: (див. таблицю)

№ п/п Найменування предметів Од. вим. Нал. мати В наявності
19__р 19__р
1. 2. 3. 4. 5.   6. Білизна натільна Рушники Білизна тепла Простирадла Наволоки подушчані верхні Майки і труси к-т шт. к-т шт.   шт. к-т   - 2,5     6,5

Наявність таких запасів білизни забезпечує регулярну щотижневу помивку особового складу.

Майно фонду зборів враховується окремо від майна поточного постачання і використовується за призначенням.

Для зберігання речового майна використовується цегельна будівля. Будова складу забезпечує окреме зберігання нового майна і майна, що було у вжитку, брудної білизни, мила і соди, лижного і спортивного майна. Проте, на складі не відведена комора для зберігання вибракованого майна. Примірювальна на складі є, але належним чином не обладнана (зазначити конкретні недоліки).

Склад обладнаний стелажами і шафами. Належна документація є, за винятком плану розміщення майна на складі. Інструмент, господарський інвентар і вимірювальні прилади є й утримуються в доброму стані.

На вікна і двері складу встановлені грати. Вікна із сонячного боку зафарбовані.

Протипожежний інвентар є. Вогнезахисна обробка дерев'яних елементів будівлі складу не проводилася 2 роки, у приміщенні для збереження нового майна на лампочках немає захисних ковпачків. Ящик із піском для гасіння пожежі заповнений наполовину.

Під'їзні шляхи є. Фронт завантаження на складі дов-гострокового зберігання забезпечує завантаження одночасно 3-х автомобілів, на складі поточного забезпечення – 2-х авомобілів. Майно тривалого зберігання зберігається в контейнерах. Наявність, якісний стан цього майна відображено окремо (зазначити де, на скількох аркушах).

Майно на складі поточного забезпечення розміщено в основному правильно, за винятком: кашкети повсякденні і парадні зберігаються навалом, що позначається на їхньому зовнішньому вигляді (усунуто під час перевірки); бавовняне обмундирування 2-ї категорії зберігається на підлозі навалом (усунуто в ході перевірки); лижі належним чином не зв'язані і зберігаються на підлозі (усунуто в ході перевірки).

Позитивним є те, що усі готові предмети офіцерського обмундирування розвішані на плічках.


На складі виявлена недостача одного повсякденного кашкету з малиновим околом і надлишок повсякденного кашкету з блакитним околом, що відбражено у відомості взаємного заліку.

Вибракування непридатного майна проводилося з грубими порушеннями вимог наказів, тобто вибраковане майно до його розпорювання зберігалося разом із майном 2-ї категорії. Крім того, при вибракуванні спортивного майна і інвентарю не був присутнім начальник фізичної підготовки і спорту.

Таврування речового майна перед його видачею провадиться правильно.

Охорона складу здійснюється внутрішньою вартою.

Фактична наявність речового майна на речовому складі відображена в актах, що додаються.

Недостачею вважати: емблеми золотистого кольору - 100 шт.; шкарпетки бавовняні чорного кольору - 1 пару; сорочка солдатська кольору полину - 1 шт.;

на суму ______ грн. без урахування кратності.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.023 с.)