по відшкодуванню збитків зі сторони проживаючогоМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

по відшкодуванню збитків зі сторони проживаючогоу номері_______з____________по______________201_р.

 

Комісія у складі:

Спеціаліста з гостинності (портьє)__________________________________

 

Покоївки________________________________________________________

Представника технічної служби____________________________________

Провела огляд номера_____________, в якому проживав_______________

____________________з________________по___________201_р.

 

„______”___________201__р.

 

При огляді виявлено______________________________________________

 

________________________________________________________________

 

Сума нанесеного збитку складає____________

 

Сума збитку відшкодована у касу готелю по квитанції №_______________

________________від „________”_______________201__р.

 

Акт складений у чотирьох примірниках:

1-й каса готелю (при квитанції про сплату збитку)

2-й матеріально-відповідальній особі для списання з підзвіту

3-й бухгалтеру

4-й клієнту

 

 

Комісія___________________ Клієнт_______________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

 

 


Додаток 7

 

АКТ

Про забуті речі проживаючого

у номері_______з____________по______________201__р.

 

Комісія у складі:

Спеціаліста з гостинності (адміністратора)___________________________

________________________________________________________________

Зав. поверхом____________________________________________________

Чергового по поверху_____________________________________________

Покоївки________________________________________________________

____________________________________

Провела огляд номера_____________, в якому проживав_______________

____________________з________________по___________201___р.

 

„______”___________201_р.

 

При огляді виявлено наступне______________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

 

 

Акт складений у трьох примірниках:

1-й адміністратору служби приймання та обслуговування

2-й завідуючому поверхом

3-й в камеру схову

 

 

Комісія___________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

 

 

 

 


Додаток 8

Готель – ______________________

Робочий день покоївки – _______

НАРЯД

НА ПРИБИРАННЯ НОМЕРІВ

___________ ПОВЕРХ

“___”_____________ 201__р.

  № номеру   Категорія номеру   Заїзд   Виїзд   По броні   По виїзду   Поточне-щоденне прибирання Проміжне прибирання Генеральне прибирання   Підпис покоївки, примітка
дата час дата час
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

Додаток 9

ГРАФІК

виходу на роботу

працівників поверхової служби готелю на _______________________ 201_ року.

П.І.Б. Посада Числа місяця

Начальник відділу ________________________________

 

Відповідальний за складання графіка _______________________


Додаток 10

ТАБЕЛЬ

обліку використання робочого часу

працівниками поверхової служби готелю за ____________________ 20_ року

П.І.Б. Посада Числа місяця Відпрацьовано Неявки Вихідні та святкові дні
Чергова відпустка Декретна відпустка Хвороба Інші неявки З дозволу керівництва Прогул
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 

 

Начальник відділу ________________________________

Відповідальний за складання табелю _______________________


Додаток 11

ГРАФІК

виходу на роботу

працівників служби приймання та обслуговування на _______________________ 201_ року.

П.І.Б. Посада Числа місяця

Начальник відділу ________________________________

 

Відповідальний за складання графіка _______________________


Додаток 12

ТАБЕЛЬ

обліку використання робочого часу

працівниками служби приймання та обслуговування за ____________________ 20_ року

П.І.Б. Посада Числа місяця Відпрацьовано Неявки Вихідні та святкові дні
Чергова відпустка Декретна відпустка Хвороба Інші неявки З дозволу керівництва Прогул
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 

 

Начальник відділу ________________________________

Відповідальний за складання табелю _______________________


Додаток 13

 

Готель_____________________ Форма № 1-Г

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ „ЗАТВЕРДЖЕНО”

Код за ДКУД Наказ Держбуду України

від 30 жовтня 2000 р. № 230

 

АНКЕТА

Для громадянина України, який прибув до готелю

 

1. Прізвище________________________ Кімната № ______________

2. Ім’я____________________________ Прибув ______________

3. По батькові______________________ (дата, година)

Вибув ______________

(дата, година)

4. Дата народження „_________”_________________19___р.

5. Місце народження держава (область)_________________________

_________________________________________

район____________________________________

місто (село, селище)_______________________

1. Паспорт (або документ що його замінює)___________№_____________

виданий__________________________________

(дата його видачі, найменування органу, який його оформив)

_________________________________________

7. Адреса постійного проживання___________________________________

________________________________________________________________

8. Мета приїзду__________________________________________________

9. Термін проживання до _________________________________________

10. Продовження проживання_____________________________________

11. З правилами пожежної безпеки та Правилами користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг в Україні ознайомлений.

 

Громадянин, який прибув до готелю______________________________

(підпис)

 


Додаток 14

 

 

Готель_____________________ Форма № 2-Г

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ „ЗАТВЕРДЖЕНО”

Код за ДКУД Наказ Держбуду України

від 30 жовтня 2000 р. № 230

 

Заповнювати чітко – Заполнять отчетливо – Full carefully

 

Прибув (дата, година) ________________________ Кімната № ____________

Вибув (дата, година) ________________________________________________

 

Реєстраційна картка

Регистрационная карточка

Registration form

 

Прізвище Відомості про реєстрацію

Фамилия

Surname _________________________________ __________________

Ім’я

Имя

Name ___________________________________

Дата народження Громадянство

Дата рождения Гражданство

Date of birth ______________________________ Nationality ___________________

Паспорт або документ, що ___________________________

засвідчує особу (коли і ким виданий) ___________________________

Паспорт или документ, удостоверяющий __________________________

личность (когда и кем выдан) ____________________________

Passport __________________________ Visa № ______________________

Місце проживання

Место жительства

Residence address ______________________________________________

Термін і мета перебування

Срок и цель пребывания

Duration and purpose of stay ________________________________________

 

Підпис

Подпись

Signature ____________________________

 

 


Додаток 15

 

Готель_____________________ Форма № 3-Г

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ „ЗАТВЕРДЖЕНО”

Код за ДКУД Наказ Держбуду України

від 30 жовтня 2000 р. № 230

 

 

ВІЗИТНА КАРТКА

Hotel card

 

Прізвище_____________________________________________________

 

Surname______________________________________________________

 

№ кімнати____________________________________________________

 

Room № _____________________________________________________

 

Термін проживання____________________________________________

 

Duration of stay_______________________________________________

 

 

Портьє ( адміністратор)____________________________

( підпис)

 


Додаток 16

 

Готель________________________

 

Місто_________________________

 

Ідентифікаційний код за Форма №4-Г

ЄДРПОУ__________________ код за ДКУД__________

 

Серія 0000 Рахунок № ________________

від „______”_____________201__р.

 

 

Громадянин_____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

№ кімнати________ Термін проживання з ______________до_____________

(дати, години)

 

№ з/п Вид платежів Одиниця виміру Кількість Ціна, грн. Сума, грн.
1. Бронювання %      
2.     Проживання з_______до______ (дати,години) ліжко-доба                
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9. В тому числі ПДВ  
                 

 

Разом одержано за рахунком______________________грн._______коп.

(сума, гривні літерами)

 

Адміністратор____________________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

 


Додаток 17

Форма №5-Г

Затверджено Наказ Держбуду України 13.10.2000 №230
Готель "_______________"

Ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ ________________

Код за ДКУД ___________

Журнал

обліку громадян, які проживають в готелі,

за 20____ рік

розпочато 01/01/20____

закінчено 31/12/20____

№ з/п ПІБ Дата і час прибуття до готелю № кімнати Сплачено з__________ по_________ Вид оплати Дата та час вибуття з готелю Кількість днів перебування
1 2 3 4 5 6 7 8
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 


Додаток 18

Готельний комплекс______________________ Форма № 6-Г

Ідентифікаційний код ЄДРПО „ЗАТВЕРДЖЕНО”

Код за ДКУД Наказ Держбуду України

Від 30 жовтня 2000 р. № 230

 

Журнал обліку іноземців, які проживають у готелі за _______________рік

№ з/п Дата поселення     П.І.Б.   Дата народження Громадянство, № паспорта, № візи, коли, де і ким видані Назва країни, звідки прибув громадянин   Дата і КПП в’їзду   Назва організації, яка здійснює приймання іноземців   Мета приїзду Номер кімнати Номер реєстрації Дата вибуття з готелю Підпис адміністратора
                           

Додаток №19

Готель "__________________" Форма №8-Г

Ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ_________________

Код за ДКУД_______________________

Розрахунок оплати за бронювання номерів (місць) та проживання за безготівковим розрахунком

найменування юр. особи ___________________________________________________

Надано місць ______.

Термін проживання з _____________по_________________ 20 р

№ кімнати та місця Тариф номера та місця ПІБ Бронювання Заїзд Виїзд Кількість діб проживання Сума (гривні, комійки)
дата година дата година дата година бронь проживаня загальна сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

Черговий портьє (адміністратор) ______________________________________

Касир (оператор) __________________________________________

_________________________(оцінка)

_________________________(підпис викладача)

 


 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.042 с.)