ТЕМА 1.5. СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 1.5. СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІКонституційні принципи організації і здійснення державної влади в Україні. Сутність теорії розподілу влад.

Законодавча влада в Україні. Конституційний статус Верховної Ради України. Організація та порядок роботи Верховної Ради України. Структура Верховної Ради. Функції і поновлення парламенту. Законодавчий процес. Вибори до Верховної Ради України. Статус народного депутата України.

Інститут президентства. Конституційний статус Президента України. Функції і повноваження голови держави. Обрання і припинення повноважень Президента. Поняття і процедура імпічменту. Апарат Президента України.

Основні функції органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України — вищий орган виконавчої влади. Склад і компетенція Уряду України. Припинення повноважень Уряду. Центральні і місцеві органи виконавчої влади. Повноваження і порядок формування.

Здійснення правосуддя в Україні. Судова система в Україні: суди загальної і спеціальної юрисдикції. Статус суддів України. Конституційні принципи судочинства. Конституційний Суд України. Порядок його формування. Повноваження Конституційного Суду України.

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ ТА ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ВІДНОСИН

 

ТЕМА 2.1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ ТА ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ВІДНОСИН

Цивільне право України: поняття і предмет правового регулювання. Майнові Цивільне законодавство України.

Юридичні факти: поняття і види. Угоди — особливий вид юридичних фактів. Види угод. Умови дійсності угод. Відносини власності за законодавством України. Зміст права власності: володіння, користування, розпорядження майном. Способи набуття права власності. Інтелектуальна власність в Україні. Гарантії права власності. Способи захисту порушених прав власника.

Поняття спадщини. Відкриття спадщини. Спадкування майна за законом та заповітом.

Особисті немайнові відносини. Цивільне законодавство України.

Зміст цивільних правовідносин: суб’єктивні цивільні права і обов’язки. Суб’єкти цивільних правовідносин фізичні і юридичні особи. Цивільна правоздатність і дієздатність. Ознаки юридичних осіб. Види юридичних осіб: підприємства, організації, установи. Держава, як суб’єкт цивільно-правових відносин. Об’єкти цивільних правовідносин.

ТЕМА 2.2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН

Поняття та предмет регулювання сімейного права. Сімейні правовідносини та їх учасники. Джерела сімейного права України.

Поняття шлюбу. Порядок і умови укладення шлюбу. Права та обов’язки подружжя. Права та обов’язки батьків та дітей. Припинення шлюбу. Розлучення в органах реєстрації актів цивільного стану та в суді.

Опіка. Піклування. Патронат.

ТЕМА 2.3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН. ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Трудові правовідносини. Учасники трудових правовідносин. Трудове законодавство України.

Поняття і зміст колективного договору. Укладення колективного договору.

Трудовий договір: поняття, сторони, зміст. Види трудового договору: контракт. Порядок укладення трудового договору з окремими категоріями працівників. Зміна трудового договору. Підстави та порядок припинення трудового договору.

Трудові спори: колективні та індивідуальні. Порядок вирішення трудових спорів. Право на страйк.

ТЕМА 2.4. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Поняття і ознаки підприємництва. Реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Форми і види підприємництва. Обмеження в здійсненні підприємницької діяльності. Ліцензування окремих видів підприємницької діяльності.

ТЕМА 2.5. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Кримінальне право України: поняття та предмет. Відповідальність за вчинення злочинів. Кримінальний кодекс України. Дія кримінального закону в просторі і часі.

Поняття і ознаки злочину: суспільна небезпечність, винність, протиправність, караність. Види злочинів. Стадії вчинення злочинів. Співучасть у вчиненні злочинів.

Кримінальна відповідальність. мета кримінальної відповідальності. Система кримінальних покарань в Україні.

Обставини, що виключають кримінальну відповідальність.

 

ТЕМА 2.6. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Поняття екологічного права. Предмет і метод екологічного права. Об’єкти екологічного права. Принципи та система екологічного права. Земельний фонд України.

ТЕМА 2.7. ПРАВОВА ПОВЕДІНКА, ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Правова поведінка: поняття, ознаки та види. Поняття, ознаки та склад правопорушень. Юридична відповідальність: поняття, ознаки та види. Принципи та функції юридичної відповідальності.

 

ТЕМИ І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Тема 1.1. Поняття, ознаки та походження держави

План

1. Поняття держави та її основні ознаки.

2. Функції держави.

3. Механізм держави. Система державних організацій.

4. Поняття і зміст форми держави. Поняття та різновиди політичного режиму.

5. Основні теорії походження держави.

Література: 1, 3, 5, 9, 17.

 

Тема 1.2. Поняття і ознаки права. Юридична відповідальність

План

1. Сутність і ознаки права.

2. Функції права.

3. Джерела права.

4. Система права. Норми права. Реалізація права.

5. Поняття і структура правовідносин.

6. Поняття, підстави і види юридичної відповідальності.

Література: 1, 3, 5, 9, 17.

 

Тема 1.3. Основи конституційного устрою України

План

1. Поняття конституційного права. Конституційно-правові відносини.

2. Система конституційного права України.

3. Джерела конституційного права.

4. Поняття і види Конституції. Конституція України.

5. Основи конституційного ладу України.

Література: 2, 4, 6, 8, 18.

 

Тема 1.4. Конституційно-правовий статус особи в Україні

План

1. Поняття і зміст конституційно-правового статусу особи.

2. Принципи конституційно-правового статусу особи.

3. Громадянство України.

4. Права і свободи людини і громадянина в Україні.

5. Конституційні обов’язки громадян України.

6. Гарантії реалізації та здійснення конституційних прав, свобод та обов’язків громадян України.

Література: 3, 5, 7, 9, 19.

 

Тема 1.5. Система органів державної влади в Україні

План

1. Здійснення державної влади в Україні.

2. Законодавча влада в Україні.

3. Конституційний статус Президента України.

4. Органи державної виконавчої влади в Україні.

5. Судова система України. Повноваження Конституційного суду України.

Література: 4, 6, 8, 10, 20.

 

Тема 2.1. Правове регулювання майнових та особистих немайнових відносин

План

1. Поняття Цивільного права України. Цивільне законодавство.

2. Зміст цивільних правовідносин.

3. Суб’єкти та об’єкти цивільних правовідносин.

4. Поняття, види та форма правочинів.

5. Відносини власності за законодавством України.

6. Поняття спадщини.

Література: 1, 3, 5, 9, 17.

Тема 2.2. Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин

План

1. Поняття та принципи сімейного права України.

2. Поняття шлюбу. Порядок та умови укладення шлюбу.

3. Права та обов’язки подружжя.

4. Права та обов’язки батьків та дітей.

5. Припинення шлюбу.

6. Опіка. Піклування.

Література: 1, 3, 5, 9, 17.

 

Тема 2.3. Правове регулювання трудових відносин. Право соціального забезпечення

План

1. Учасники трудових правовідносин.

2. Поняття і зміст трудового договору.

3. Припинення трудового договору.

4. Робочий час.

5. Час відпочинку.

6. Трудові спори.

7. Поняття права соціального забезпечення. Правовідносини в сфері соціального забезпечення.

Література: 11, 13, 15, 19, 20.

 

Тема 2.4. Правове регулювання підприємницької діяльності. Адміністративні правовідносини

План

1. Поняття і ознаки підприємництва.

2. Обмеження в здійсненні підприємницької діяльності.

3. Поняття адміністративного права України.

4. Суб’єкти адміністративного права України.

5. Адміністративне правопорушення.

6. Система адміністративних стягнень.

Література: 11, 13, 15, 19, 20.

 

Тема 2.5. Основи кримінального права України

План

1. Поняття і предмет кримінального права України.

2. Дія кримінального закону в часі і просторі.

3. Поняття і ознаки злочину.

4. Види злочинів.

5. Кримінальна відповідальність.

6. Обставини, що виключають кримінальну відповідальність.

Література: 1, 3, 5, 9, 17.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.51.78 (0.011 с.)