ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обов’язки Командира відділення - старшого обчислювачаПередмова

Артилерія призначена для ведення бойових дій в усіх видах і періодах бою, діючи в тісному зв'язку з механізованими, танковими та іншими підрозділами різних родів військ. Сила артилерії у вогню - раптовому, потужному, точному. Своїм вогнем артилерія придушує опір противника і розчищає шлях своїм військам у наступі, надає стійкості обороні.

Артилерію цінять за постійну готовність до негайного відкриття вогню, безвідмовність у бойовій роботі за будь-якої пори року і доби.

Прийняття на озброєння якісно нових артилерійських систем і комплексів управління дає можливість вирішувати во­гневі завдання в сучасному загальновійськовому бою.

Це вимагає подальшого удосконалення тактики бойового засто­сування, бойової роботи, стрільби і управління вогнем артилерійських підрозділів. У зв'язку з цим командувач РВіА Збройних сил України особливу увагу приділяє пошуку та удосконаленню прийомів і спосо­бів бойової роботи вогневих підрозділів артилерії, які б відповідали сучасним вимогам.

Даний посібник призначений для студентів кафедри військової підготовки ЧНУ, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, для фундаментального вивчення питань, що стосуються бойової роботи вогневих підрозділів артилерії на вогневій позиції. Він може бути корисним викладачам при підготовці до занять і тактичних навчань.

Посібник складений викладачем кафедри, полковником у відставці Арсьоновим А.А., підготовлений до друку студентами 4-го курсу факультету комп’ютерних наук Геричем М.А., Надеєвим А.В.


Загальні положення

Вогневою позицією називається ділянка місцевості, яка зайнята або підготовлена до зайняття вогневими взводами батареї (взводом, гарматою) для ведення вогню.

На вогневій позиції батареї обладнуються окопи для розташування гармат, машини (пункту управління) старшого офіцера батареї, командира вогневого взводу, самооборони, спостережного поста і машин підвозу боєприпасів (тягачів), сховища для особового складу, погрібці для боєприпасів.

     
   
 
 


Рисунок №1 - Варіант схеми вогневої позиції батареї.

 

На вогневій позиції батареї реактивної артилерії, крім того, обладнуються пункт заряджання та метеорологічний пост.

Вогневі позиції можуть бути закритими або відкритими.

Кожній гарматі у батареї присвоюється постійний порядковий номер, починаючи з першого.

У батареях причіпної артилерії (мінометів) тягачі, крім запасних, закріплюються за певними гарматами і отримують їх номер. Тягачі, які вибули зі строю, замінюють запасними.

На вогневій позиції гармати розташовують розосереджено, у порядку номерів справа наліво з урахуванням зручності розташування і маскування, по можливості на однакових інтервалах, уступом вправо (вліво). Допускається й інше розташування гармат: кутом вперед (назад), півколом, у лінію, тощо.

Варіант схеми закритої вогневої позиції наведений у додатку 6.

Командирську машину (пункт управління) старшого офіцера батареї на вогневій позиції розташовують на відстані 30-40 метрів позаду середини фронту батареї, а в самохідній батареї – праворуч позаду правофлангової або ліворуч позаду лівофлангової гармати так, щоб з машини (пункту управління) було видно панорами усіх гармат батареї.

Окоп командира вогневого взводу обладнують позаду середини фронту другого взводу, а в самохідній батареї - на лівому або правому фланзі батареї так, щоб спостерігалися панорами усіх гармат та візир командирської машини.

Командир гармати знаходиться на вогневій позиції ліворуч позаду від гармати, поблизу від навідника так, щоб контролювати наведення та заряджання гармати і бачити старшого офіцера батареї (командира вогневого взводу); командир самохідної гармати - у бойовому відділенні.

Місця для боєприпасів (погрібці) обладнують на відстані 10-20м ліворуч (праворуч) позаду від гармат, а для гармат великої потужності – 30-50м.

Бліндажі обладнують поблизу гармат, сховища - позаду середини фронту батареї або посередині фронту кожного вогневого взводу.

Протитанкову зброю і кулемети розташовують на вогневій позиції так, щоб забезпечувалася кругова оборона.

Спостережні пости розташовують на напрямку можливого прориву танків і мотопіхоти противника на віддаленні зорового зв’язку.

Тягачі та машини підвозу боєприпасів розташовують у залежності від умов місцевості, як правило, позаду (праворуч або ліворуч) від гармат, у закритому місці на віддаленні, яке б забезпечувало зв’язок і швидку подачу їх до гармат (зазвичай від 200 до 500м).

Основною називають гармату, координати якої беруть за координати вогневої позиції. Вона повинна мати середній знос каналу ствола відносно інших гармат батареї. Основною гарматою призначають: другу – у чотиригарматній батареї, третю – у шестигарматній батареї, четверту – у восьмигарматній батареї.

Фронтом батареї називають відстань між крайніми гарматами за перпендикуляром до напрямку стрільби основної гармати.

Інтервалом між гарматами(In,m) називають відстань по фронту між сусідніми гарматами.

Інтервалом відносно основної (Io,n) називають відстань по фронту між основною і даною гарматою.

Уступом гармати відносно основної (Уо,n) називають відстань від точки стояння даної гармати до лінії, яка проходить через основну гармату перпендикулярно до напрямку стрільби.

 

Рисунок №2 - Уступ гармати.

Наведенням гармати називають надання стволу гармати напрямку на ціль і кута підвищення, який відповідає дальності стрільби до цілі.

Наведення здійснюють за допомогою прицільних пристроїв, поворотного та підйомного механізмів гармати.

Для наведення гармати у горизонтальній площині вибирають (виставляють) точки наводки.

Точка наведення повинна бути нерухомою та видимою по можливості з усіх гармат батареї, вона повинна чітко виділятися серед навколишніх предметів, мати прямолінійні вертикальні контури і знаходитися якомога далі від гармат (не ближче 200м).

Точку наведення доцільно вибирати для гармат праворуч або ліворуч позаду, для мінометів - попереду або позаду, для бойових машин реактивної артилерії - ліворуч попереду або зліва позаду фронту батареї. Якщо немає природних точок наведення, то виставляють штучні точки наведення.

Крім основної точки наведення, вибирають (виставляють) запасні точки наведення під якомога більшим кутом відносно напрямку на основну. Як запасна (нічна) точка наведення може бути візир командирської машини (бусоль) старшого офіцера батареї. Дві точки наведення обладнуються як нічні.

У випадку, коли загальну точку наведення не видно з якоїсь гармати, для цієї гармати вибирають окрему точку наведення.

Коліматор може бути як основною, так і запасною (нічною) точкою наведення. Він установлюється у зручному для роботи місці на відстані 6-8м від панорами (прицілу) позаду гармати (ліворуч або праворуч, а для бойових машин - ліворуч попереду) при єдиному для всієї батареї кутомірі.

Відмічанням називається визначення установок прицільних пристроїв (прицілу і панорами), що відповідають даному положенню ствола наведеної гармати. Відмічання проводять за допомогою панорами.

Основним напрямком стрільби (aон) називають дирекційний кут, визначений старшим командиром для орієнтування гармат та приладів.

Кутоміром називають горизонтальний кут у точці стояння гармати, який відраховується проти ходу годинникової стрілки від зворотного напрямку осі каналу ствола наведеної гармати до напрямку на точку наведення.

Рисунок №3 Основний кутомір.

 

 

Таблиця №1.Значення кутоміру при розміщенні ТН.

Кутомір буде при розміщенні ТН
Справа позаду Справа попереду Зліва попереду Зліва позаду
Від 0-00 Від 15-00 Від 30-00 Від 45-00
До 15-00 До 30-00 До 45-00 До 60-00

Основним кутоміромназивають кутомір гармати, яка наведена в основний напрямок стрільби.

Основний кутомір є вихідною (початковою) установкою для наведення гармати у ціль по довороту, визначеному старшим офіцером батареї.

Найменшим прицілом (Пмін) називається приціл, що відповідає найменшому куту підвищення для даного заряду, при стрільбі на якому снаряди будуть перелітати через гребінь укриття.

Рисунок №4 Найменший приціл.

Глибиною укриття (Гукр) називають відстань у метрах, відмірену по висоті від гармати до лінії спостереження з можливого наземного пункту противника через гребінь, що приховує гармату.

Рисунок №5 Визначення глибини укриття графічним

способом.

Найменша глибина укриття гармат (мінометів) на закритій вогневій позиції наведена у табл. 1.1.

Віялом батареї (взводу) називають взаємоузгоджений напрямок стволів гармат для ведення вогню.

Віяло може бути паралельним, скупченим та по ширині цілі.

При паралельному віялі продовження осі всіх каналів стволів гармат паралельні.

При скупченому віялі продовження осі всіх каналів стволів гармат перетинаються на дальності цілі.

При віялі по ширині цілі відстані між продовженням осі каналів стволів сусідніх гармат на дальності цілі дорівнюють фронту цілі, поділеному на кількість гармат батареї (взводу).

Паралельне віяло є початковим положенням гармат батареї, від нього переходять до віяла скупченого або віяла по ширині цілі.

Види віяла батареї:

1 Паралельне:

Рисунок №6 Паралельне віяло батареї.

При паралельному віялі вісі каналів стволів гармат паралельні. Паралельне віяло є вихідним положенням гармат батареї від якого переходять до віяла зосередженого.

 

2 Зосереджене:

Рисунок №7 Зосереджене віяло батареї.

При зосередженому віялі продовження осей каналів стволів гармат перетинаються на дальності цілі.

3 По ширині цілі:

Рисунок №8 Віяло батареї по ширині цілі.

При віялі по ширині цілі відстані між продовженням осей каналів стволів сусідніх гармат на дальності цілі рівні фронту цілі поділеному на число гармат батареї.


Обов’язки посадових осіб

Обов’язки СОБ

Старший офіцер батареї керує бойовою роботою вогневих взводів та відповідає за стан і бойову готовність вогневих взводів батареї, підготовку вогневих взводів до виконання бойових завдань і за успішне виконання ними вогневих завдань.

Він зобов’язаний:

- після отримання та з’ясування завдання довести його до підлеглих;

- вибирати вогневі позиції та організовувати їх топогеодезичну прив’язку і підготовку для зайняття вогневими взводами;

- готувати матеріальну частину артилерії, боєприпаси, машину старшого офіцера батареї, засоби автоматизації управління, пристрої та артилерійські тягачі (самохідну базу) до виконання поставлених завдань;

- своєчасно розгортати вогневі взводи у бойовий порядок і доповідати про готовність ведення вогню командиру батареї і на пункт управління вогнем дивізіону;

- організувати перевірку нульових установок прицілу, нульової лінії прицілювання та противідкатних пристроїв;

- віддавати вказівки командирам гармат на визначення індивідуальних поправок гармат і перевіряти правильність їх обчислення;

- організувати проведення контролю точності орієнтування гармат і визначення координат вогневих позицій;

- організувати підготовку вогневих взводів до виконання планових вогневих завдань;

- контролювати роботу обчислювача у розрахунках установок для стрільби, правильність їх запису командирами гармат та готовність гармат до виконання вогневих завдань;

- управляти вогневими взводами під час виконання вогневих завдань, вживати заходів щодо підвищення точності вогню;

- поповнювати запаси матеріальних засобів;

- вести облік наявності і витрат боєприпасів та доповідати начальнику штабу дивізіону і командиру батареї про витрату і поповнення боєприпасів;

- організувати зв’язок з вогневими взводами (гарматами), підтримувати надійний зв’язок з начальником штабу дивізіону і командиром батареї;

- організувати безпосередню охорону і самооборону вогневих взводів на позиції, інженерне обладнання та маскування вогневої позиції, захист від зброї масового ураження та високоточної зброї;

- готувати вогневі взводи до бойової роботи вночі;

- домагатися виконання особовим складом вогневих взводів заходів безпеки, правил експлуатації озброєння, техніки і приладів та своєчасно проводити заходи щодо усунення виявлених недоліків;

- своєчасно і правильно вести робочу карту та інші документи.

Обов’язки КВВ

Командир вогневого взводу керує бойовою роботою взводу. Виконує вказівки старшого офіцера батареї (командира батареї) і відповідає за виконання поставлених взводу вогневих завдань, стан і бойову готовність взводу, підготовку бойових дій взводу, правильне використання, зберігання озброєння, бойової техніки, тягачів, боєприпасів та майна взводу, за підготовку і роботу групи самоприв’язки, за дотримання заходів безпеки особовим складом взводу.

Організовує отримання, надійну охорону, зберігання і сортування боєприпасів та розподіл їх між гарматами.

Командир вогневого взводу повинен знати обов’язки старшого офіцера батареї і при його відсутності виконувати їх.(Див. стор. 10-11)

Обов’язки командира гармати

Командир гармати керує бойовою роботою обслуги, виконує вказівки старшого офіцера батареї (командира вогневого взводу) і відповідає за постійну готовність обслуги до виконання поставлених завдань, точність вогню, технічний стан гармати та артилерійського тягача (самохідної бази), за виконання обслугою поставлених завдань.

Він зобов’язаний:

- постійно стежити за готовністю матеріальної частини до бойового використання, своєчасно та якісно виконувати заходи з підготовки її до стрільби;

- керувати та контролювати роботу обслуги при зайнятті вогневої позиції та підготовці гармати і боєприпасів до ведення вогню, а також при веденні вогню і залишенні її;

- керувати роботою обслуги з інженерного обладнання і маскування вогневої позиції гармати;

- своєчасно і правильно вести документацію;

- доповідати старшому офіцеру батареї (командиру вогневого взводу) про виконання його розпоряджень і команд;

- домагатися виконання особовим складом обслуги заходів безпеки, правил експлуатації озброєння, техніки і приладів та своєчасно проводити заходи щодо усунення виявлених недоліків.

Солдати, які входять до складу обслуги, називаються номерами. Кожний номер гарматної обслуги виконує певні обов’язки. Кількість номерів обслуги залежить від системи гармати.

При некомплекті (виході зі строю) номерів обслуги командир гармати розподіляє обов’язки відсутніх номерів між наявним складом обслуги.

А) у рівень (приціл)

- на уступ відносно основної гармати батареї;

- на перевищення гармати відносно основної гармати батареї;

- на різнобій відносно основної гармати батареї;

- на невідповідність кута підвищення;

- на відхилення маси снарядів;

- на різницю температури зарядів (для самохідної артилерії).

Б) у кутомір

- на відхилення лінії прицілювання, а також на інтервал відносно основної гармати;

В) в установку підривника стрільби

- на різнобій відносно основної;

- на уступ відносно основної;

Підготовка боєприпасів на вогневій позиції

передбачає:

- огляд боєприпасів та очищення їх від мастила;

- приведення в остаточно споряджений вигляд реактивних снарядів;

- розподіл та укладання боєприпасів з урахуванням послідовності виконання вогневих завдань.

До стрільби не допускають:

- боєприпаси, що мають елементи, які заборонені до бойового застосування ТС;

- боєприпаси без маркування;

- снаряди з підривниками, які доставлені на вогневу позицію без установлювальних або запобіжних ковпаків (ковпачків);

- снаряди з вигвинченою (хоча б частково) головною втулкою підривника;

- снаряди з недогвинченими підривниками (трубками);

- снаряди з підривниками, що мають похідне кріплення, доставлені на вогневу позицію з установкою на бойову дію;

- снаряди з підривниками, які уражені суцільною іржею на зовнішній поверхні корпусу;

- снаряди зі слідами ударів і куряви на корпусі та на підривнику;

- споряджені снаряди, які впали з висоти більше 1 метра;

- остаточно споряджені снаряди та міни, що піддавалися дії вибуху, пожежі, бомбардуванню або артилерійському обстрілу;

- снаряди, що мають розходження ведучих поясків;

- снаряди з тріщинами на корпусі;

- снаряди, які мають підтікання вибухової речовини через різьбові з’єднання;

- бронебійні снаряди, що мають погнуті балістичні наконечники;

- снаряди для бойових машин зі зламаними або зігнутими напрямними штифтами, зігнутими стабілізаторами і недогвинченою ракетною частиною;

- гільзи, що мають вм’ятини, які перешкоджають заряджанню, а також гільзи з тріщинами на дні або на корпусі (гільзи з тріщинами на вінці, якщо вони не порушують герметичності бойового заряду, допускаються);

- заряди у гільзах та унітарні патрони з недогвинченими капсульними втулками;

- бойові заряди з розгерметизованими підсиленими кришками та бойові заряди, що мають ознаки вогкості пороху і картузів;

- унітарні патрони з перекосом снаряда, а також снаряди, які обертаються у гільзах;

- міни зі стабілізаторами, які хитаються, а також із зігнутими або зламаними частинами стабілізатора.

 

Вогнева позиція

Закритою називається вогнева позиція, на якій гармати (міномети, бойові машини) під час ведення вогню закриті від наземного спостереження противника.

Вона повинна відповідати таким вимогам:

- забезпечувати виконання вогневих завдань батареєю (взводом) і дозволяти вести вогонь на задану найменшу дальність та при великих доворотах від основного напрямку стрільби, а в необхідних випадках дозволяти вести круговий обстріл;

- забезпечувати надійне маскування від повітряної та інших видів розвідки противника; не перебувати поблизу місцевих предметів, що вирізняються;

- допускати розташування усіх гармат на встановлених інтервалах (для гармат і мінометів 20-40м, для бойових машин реактивної артилерії та гармат великої потужності 50-100м, для гармат, які мають навігаційну апаратуру – 100м і більше);

- допускати ведення вогню прямою наводкою по мотопіхоті, танках та інших броньованих цілях противника, що прорвалися до району вогневої позиції;

- перебувати на танконебезпечному напрямку і по можливості за природними протитанковими перешкодами;

- мати зручні та приховані під’їзні шляхи;

- по можливості розташовуватися на твердому, але не кам’янистому та пиловому ґрунті.

 

Зміна раніше поданих команд

Кожна команда зберігає свою силу, доки не подана команда, що змінює або відміняє її.

По команді для зміни установок під час ведення вогню гармати, крім наступної, змінюють установки у проміжках між пострілами, не порушуючи встановленого темпу вогню; наступна гармата проводить один постріл на попередніх установках, після цього змінює установки.

Для зміни виду снаряда (міни), заряду, підривника, установки ударного підривника, шкали прицілу командують: “Стій”, потім призначають інший снаряд (міну), заряд, підривник, нову установку підривника, нову шкалу прицілу.

Для зміни установки прицілу командують нову установку: “Приціл такий-то” або величину зміни установки: “Приціл більше (менше) стільки-то”.

Для зміни установки рівня командують: “Рівень такий-то”, або “Рівень більше (менше) стільки-то”.

Для зміни установки кутоміра командують: “Лівіше (правіше) стільки-то”.

Для зміни установок прицілу, рівня, кутоміра під час ведення вогню, не зупиняючи його та не змінюючи темпу, дозволяється подавати команду у проміжках між пострілами.

Для зміни віяла командують: “Розділити вогонь від такої-то у стільки-то (з’єднати вогонь до такої-то у стільки-то)”.

Для зміни порядку ведення вогню командують його новий порядок.

Приклад 6 Під час стрільби на ураження була подана команда: “...3 снаряди, швидкий, вогонь”.

Для переходу до методичного вогню командують: “Вісім секунд, постріл, вогонь”.

При переході від ведення вогню взводом (гарматою) до ведення вогню батареєю (взводом) командують: “Батареї (такому-то взводу) стільки-то снарядів, стільки-то секунд постріл (або інший порядок ведення вогню), вогонь”.

Для зміни темпу ведення вогню без зміни раніше призначеної витрати снарядів на гармату командують новий темп.

Приклад 7 Батарея вела вогонь - 4 снаряди на гармату з темпом 20 секунд.

Для повторення вогню з темпом 10 секунд подають команду: “Десять секунд постріл, вогонь”.

Для зміни кількості снарядів і темпу вогню командують необхідну кількість снарядів та новий темп.

За необхідності зміни порядку ведення вогню, не чекаючи випуску призначеної кількості снарядів, подають команду: “Стій”, призначають новий темп вогню і необхідну кількість снарядів: “Стільки-то снарядів, стільки-то секунд постріл”.

Якщо при веденні вогню батареєю (взводом) необхідно повторити вогонь одним із взводів або однією із гармат, то подають команду: “Такому-то взводу (такій-то гарматі), стільки-то снарядів, стільки-то секунд постріл, вогонь”. По цій команді виконує постріл тільки взвод (гармата), зазначений у команді.

Якщо після повторення вогню взводом (гарматою) необхідно знову перейти до ведення вогню батареєю, то після введення коректур взводу (гарматі) подають команду: “Батареї”, вводять загальні для батареї коректури, вказують необхідну кількість снарядів і темп.

Приклад 8 При переході на ураження необхідно ввести коректури: для всіх гармат батареї - приціл 100, правіше 0-06, для окремих гармат – другій, правіше 0-03, третій лівіше 0-05.

Команда: “Другій правіше 0-03, третій лівіше 0-05, батареї приціл 100, правіше 0-06, 4 снаряди, швидкий, вогонь”.

Для відміни неправильно поданої команди, що стосується зміни установок дистанційного підривника (трубки), прицілу, рівня або кутоміра, командують: “Стій, приціл (підривник, рівень, кутомір) відставити”, після чого подають необхідну команду.

Приклад 9 Помилково була подана команда: “Приціл більше чотири”.

Для її відміни необхідно подати команду: “Стій, приціл відставити”, а потім скомандувати нову установку прицілу: “Приціл більше два”.

Для відміни помилкових координат, висоти, фронту та глибини цілі, віяла, порядку ведення вогню, кількості боєприпасів подають команду: ”Стій”, а потім потрібну команду.

За необхідності одночасної відміни декількох неправильно поданих команд команду “Стій” подають один раз.

Приклад 10 Спочатку були подані команди: “Приціл 102, рівень менше 0-06, правіше 0-05”.

Для відміни цих команд і подання нових командують: “Стій. Приціл, рівень і кутомір відставити. Приціл 100, рівень більше 0-02, лівіше 0-05”.

 

Перерви у веденні вогню

При перервах у веденні вогню гарматам надають основного напрямку стрільби або наводять їх в одну з ділянок загороджувального вогню (планову ціль). Для надання особовому складу відпочинку старший офіцер батареї командує: “Перерва”. По цій команді замковий, якщо не надходить особливого розпорядження, залишає затвор відкритим для охолодження ствола гармати; для кращої вентиляції з дозволу старшого офіцера батареї надають стволу максимального кута підвищення.

Замковий міномета калібру 160мм та більше, якщо не було особливих розпоряджень, залишає ствол у положенні для заряджання.

Снарядні та зарядні збирають стріляні гільзи і невикористані пучки пороху.

Біля гармат залишають по одному номеру і командира (навідника) основної або іншої гармати (за вказівкою старшого офіцера батареї). Решті особового складу дозволяється відходити від гармат (залишати бойове відділення) у межах вогневої позиції.

Для укриття обслуги командують: “В укриття”, “У сховище”. По цій команді особовий склад на вогневій позиції укривається в окопах (щілинах), бліндажах.

Перевірка установок

По команді: “Перевірити установки” старший офіцер батареї подає команду: “Стій. Обслуги (така-то обслуга), за гармати (до машини)”.

По цій команді обслуги шикуються за гарматами (біля машин).

Старший офіцер батареї особисто перевіряє установки, наведення гармати, правильність розрахунку установок та запису команд; результати перевірки доповідає командиру батареї. Після закінчення перевірки старший офіцер батареї подає команду: “Обслуги (така-то обслуга), до гармат (гармати)” або “Обслуги (така-то обслуга), по місцях”.

Помилки в установках прицільних пристроїв, які виявлені на вогневій позиції після поодинокого пострілу або черги, самостійно не виправляють, про них старший офіцер батареї доповідає командиру батареї або начальнику штабу дивізіону.

При виявленні помилок прицільних пристроїв під час ведення методичного або швидкого вогню навідник негайно виправляє помилкову установку і доповідає про це командиру гармати.

 

Залишення вогневої позиції

Вогневу позицію залишають за командою старшого офіцера батареї (командира батареї, командира вогневого взводу). Для приведення гармат у похідне положення старший офіцер батареї (командир вогневого взводу) подає команду: “Відбій”, а для залишення вогневої позиції - ”Залишити вогневу позицію” і вказує район шикування колони (не ближче 200м від вогневої позиції), наприклад: ”Батарея, відбій. Залишити вогневу позицію. Район шикування - кут лісу, 300м ліворуч”.

У батареї причіпної артилерії старший офіцер батареї (командир вогневого взводу), крім того, подає команду (сигнал) на вихід тягачів із укриття на вогневу позицію: “Тягачі (машини) до гармат”. По цій команді командир відділення тяги (старший водій) виводить тягачі (машини) до гармат.

Після приведення гармати у похідне положення і прибуття тягача командир гармати подає команду: “Завантажити боєприпаси та майно”.

По цій команді обслуга гармати складає до кузова тягача залишок боєприпасів, упаковку зі стріляними гільзами і пучками пороху, приладдя і шанцевий інструмент.

По команді “Зчіпляй”, або “Завантажити гармату (міномет)” (при перевезенні у кузові) гарматні номери підіймають лафет гармати (стрілу передка), а командир гармати стає так, щоб було видно лафет гармати (стрілу передка) і водія, після цього подає команду (сигнал) водію: “Тягач назад”. Механік-водій (водій) подає тягач назад, гарматні номери зчіплюють гармату з тягачем, потім водій вставляє шплінт у крюк буксирного пристосування, приєднує до розніму тягача гальмівну систему гармати, освітлення габаритних ліхтарів і стоп-сигналів, підіймає руку і доповідає: “Готов”.

За правильність зчеплення гармати з тягачем відповідає командир гармати і механік-водій (водій).

У тому разі, коли немає можливості підвести тягач безпосередньо до гармати, командир гармати подає команду: “Гармату (міномет) до тягача”. По цій команді обслуга підкочує гармату до тягача і по команді: “Зчіпляй” проводить зчеплення.

Після зчеплення гармати з тягачем командир гармати подає команду: “На місця”. Після зайняття обслугою своїх місць подає команду: “Тягач уперед”. Водій просуває гармату на 3-5м уперед. Командир гармати перевіряє готовність до маршу і доповідає старшому офіцеру батареї (командиру вогневого взводу) ”Готов”.

З дозволу старшого офіцера батареї гармати залишають вогневу позицію і на вказаному місці шикуються у колону.

Машини з боєприпасами висуваються у новий район вогневої позиції, як правило, під керівництвом командира вогневого взводу.

Якщо вогневу позицію залишають в умовах вогневого впливу противника чи застосування ним ЗМУ, старший офіцер батареї подає команду: “Відбій. Зосередитись в такому-то районі”.

По цій команді командири гармат самостійно виводять гармати в указаний старшим офіцером батареї район.

Таким чином, підсумовуючи матеріал цього розділу слід зазначити, що у ньому деталізовано порядок роботи старшого офіцера батареї та інших посадових осіб вогневих підрозділів при виборі, підготовці і зайнятті вогневої позиції, а також порядок підготовки і ведення різних видів вогню. Глибоке засвоєння матеріалу цього розділу є необхідною умовою підготовки висококваліфікованих офіцерів артилерійського профілю, спроможних ефективно виконувати вогневі завдання у складних умовах обстановки і в обмежені терміни.


Додаток 1

СХЕМА
ВОГНЮ 3 батр ПРЯМОЮ НАВОДКОЮ

(Варіант)

Сигнали:

Відкрити вогонь – “Грім”, серія червоних ракет.

Зайняти ВП – “Ураган”.

Припинити вогонь – “Стій”, серія зелених ракет.

Освітити рубіж – “Промінь”.

Умовні позначення:

- основна ціль гармати. - номер орієнтира.

- запасна ціль гармати. - дальність до орієнтира

(у сотнях метрів).

 

Командир батареї

(військове звання, підпис )

“___“ _________ 20__ р.


ДОДАТОК 2

С.1 СХЕМА ПРОТИТАНКОВОГО ВОГНЮ 1 птабатр
НА РУБЕЖІ РОЗГОРТАННЯ

(Варіант)

Сигнали:

Відкрити вогонь – “Грім”, серія червоних ракет.

Зайняти ВП – “Ураган”.

Припинити вогонь – “Стій”, серія зелених ракет.

Змінити ВП – “Перекат”.

Умовні позначення:

- рубіж відкриття вогню. - номер орієнтира.

- поле невидимості. - дальність до орієнтира

(в сотнях метрів).

 

Командир батареї

( військове звання, підпис )

“___“_______ 20_ р.


ДОДАТОК 3

С.2 СХЕМА ПРОТИТАНКОВОГО ВОГНЮ 1 птв
НА РУБЕЖІ РОЗГОРТАННЯ

(Варіант)

Сигнали:

Відкрити вогонь – “Грім”, серія червоних ракет.

Зайняти ВП – “Ураган”.

Припинити вогонь – “Стій”, серія зелених ракет.

Змінити ВП – “Перекат”.

Умовні позначення:

- рубіж відкриття вогню. - номер орієнтира.

- поле невидимості. - дальність до орієнтира

(в сотнях метрів).

 

Командир взводу

( військове звання, підпис )

“ ___“ _________ 20 _ р.


ДОДАТОК 4

ДОДАТОК 5

Додаток 6

ДОДАТОК 7

 

ДОДАТОК 8

 

КАРТКАТОПОГЕОДЕЗИЧНОЇ ПРИВ’ЯЗКИ ВОГНЕВОЇ пОЗИЦІЇ 1–ї батареї

(Варіант)

Карта 1 : 50000

 

Координати ВП визначалися по карті 1 : 50000 від контурної точки: тригопункт (5134) бусольним ходом у дві сторони.

Контроль визначення координат здійснено по карті за допомогою приладів полярним способом від КТ – башта (5234).

Дирекційні кути орієнтирних напрямків визначалися з використанням магнітної стрілки ПАБ-2А (№ 3455); D Am = - 0-25.

Контроль визначення дирекційних кутів орієнтирних напрямків здійснено за допомогою ПАБ-2А з використанням таблиці розрахованих кутів Сонця.

Старший офіцер батареї

(військове звання, підпис)

““ 20__р.


ДОДАТОК 9

Таблиця М.2 – КАРТКА ВОГНЕВОГО ВАЛУ 4-ї БАТАРЕЇ

Номер рубежу, координати і номер цілі Команда для виклику і припинення вогню Команда старшого офіцера батареї Установка для стрільби на поразку Витрата снарядів на гармату, поря­док ведення вогню Тривалість ведення вогню (орієнтовно)
Заряд Підривник Приціл Рівень Доворот від ОН Віяло
1
Перший основний, ділянка 105 Х=61420 У=75937 h=125. “Тигр”, вогонь   “Буг”, стій Перший основний, зарядити. Залпом, вогонь. 5 с постріл. Вогонь. Стій П Оск. Шк. тис. 30-01 -1-13 0-04 6 сн., 5 с, постріл 3 хв
1-й проміжний “Барс”, вогонь 1-й проміжний, зарядити. Залпом, вогонь. 5 с постріл. Вогонь. Стій     30-01 -1-11   4 сн.: 1сн. залпом, решта 5 с постріл 2 хв
2-й проміжний   2-й проміжний, зарядити. Залпом, вогонь. 5 с постріл. Вогонь. Стій     30-02 -1-07   6 сн.: 1 сн залпом, решта 5 с постріл 3 хв
                         

 

 
 
 

ДОДАТОК 9 (Продовження)

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.236.140 (0.041 с.)