ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Укази і розпорядження Президента України1. Концепція адміністративної реформи в Україні: Схвалена Указом Президента України від 22 липня 1998 р. № 810 // Урядовий кур’єр. – 1998. – 02 серпня.

2. Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації: Указ Президента України від 05.05.2011 року № 547/2011 // Урядовий кур'єр. – 2011. - № 84.

3. Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств і інших органів виконавчої влади: Указ Президента від 3 жовтня 1992 р. (зі змінами і доповненнями) // Урядовий кур’єр. – 1992. – 10 жовтня.

4. Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення: Указ Президента від 19 березня 1997 р. // Офіційний вісник України. – 1997. – № 12. – Ч. 1.

5. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів і вступу їх в силу: Указ Президента від 10 червня 1997 р. // Офіційний вісник України. – 1997. – № 24.

6. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента від 15 грудня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 50.

7. Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента від 15 грудня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 50.

8. Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади: Указ Президента від 17 травня 2001 р. // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 88. – 22 травня.

9. Про Національну програму правової освіти населення: Указ Президента від 18 жовтня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 43.

10. Про Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Указ Президента від 26 квітня 2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29.

 

Постанови Кабінету Міністрів України

1. Про затвердження Положення про дозвільну систему України: Постанова КМУ від 12 жовтня 1992 р. // Зброя: придбання, зберігання, використання: Збірка норм. актів. – К., 1998.

2. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств, інших органів державної влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер: Постанова КМУ від 28 грудня 1992 р. // ЗПУ України. – 1993. – № 1 – 2.

3. Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ: постанова КМУ від 14 квітня 1997 р. N 341 // Офіційний вісник України. – 1997. - № 16. – ст. 52.

4. Про Національне центральне бюро Інтерполу: Постанова КМУ від від 25 березня 1993 р. N 220.

5. Про затвердження Положення про порядок легалізації об’єднань громадян: Постанова КМУ від 26 лютого 1993 р. // ЗПУ України. – 1993. – № 7. – Ст. 144.

6. Про затвердження Правил в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію: Постанова КМУ від 29 грудня 1995 р. // ЗПУ України. – 1996. – № 4.

7. Про затвердження Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ України: Постанова КМУ від 14 квітня 1997 р. // Офіційний вісник України. – 1997. – № 16.

8. Про вдосконалення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців: Постанова КМУ від 16 квітня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 16.

9. Про затвердження Положення про відомчий контроль у системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади за фінансово-господарською діяльністю підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління: Постанова КМУ від 10 липня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 28.

10. Про затвердження Інструкцій про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави: Постанова КМУ від 30 листопада 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 48.

11. Про упорядкування структури місцевих державних адміністрацій: Постанова КМУ від 18 травня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 20.

12. Про затвердження порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців: Постанова КМУ від 13 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 24.

13. Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади (14.12.2001): Постанова КМУ від 14 грудня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001 – № 51.

14. Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю: Постанова КМУ від 22 травня 2002 р.

15. Проект концепції підвищення позитивного іміджу міліції України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/736194.

Накази МВС

1. Інструкції з обліку адміністративних правопорушень: затверджена наказом МВС від 11.03.2010 № 76.

2. Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення: затверджена наказом МВС України від 22.02.2001 № 185.

3. Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС: затверджена наказом МВС України від 27.02.2009 № 111.

4. Інструкції про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них: затверджена наказом МВС вiд 11.08.2010 № 379.

5. Інструкціїя про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства: затверджена наказом МВС України, Адміністрації ДПС України, СБУ від 23.04.2012 № 353/271/150.

6. Інструкція з організації нормотворчої діяльності в Міністерстві внутрішніх справ України затверджено наказом МВС від 18.12.2007 № 485 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/731224

7. Інструкція з організації діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України: затверджена наказом МВС України від 09.08.2012 № 686.

8. Інструкція з організації контролю за виконанням документів у системі МВС України: затверджена наказом МВС України від 24.04.2012 № 350.

9. Інструкція з оформлення документів у системі МВС України: затверджено наказом МВС України від 20.01.2004 № 55.

10. Інструкція з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС: затверджена наказом МВС України від 27.02.2009 № 111.

11. Інструкція про організацію діловодства в системі МВС України: затверджена наказом МВС України від 24.11.2003 № 1440.

12. Інструкція про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі: затверджена спільним наказом МВС та ДДУПВП від 04.11.2003 № 1303/203.

13. Інструкція про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб): затверджено наказом МВС та Міністерства юстиції України від 25.06.2002 № 607/56/5.

14. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: затверджена наказом МВС України від 21.08.1998 № 622.

15. Інструкція про порядок придбання, видачі та зберігання спеціальних засобів членів громадських формувань з охорони громадського порядку: затверджена наказом МВС від 27.04.2009 № 183.

16. Інструкція про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї: затверджена наказом МВС України від 31.05.1993 № 314.

17. Наказ МВС України від 15.01.2004 № 39 "Про забезпечення контролю в системі МВС України".

18. Наказ МВС України від 17.03.2004 № 254 "Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 35 "Про затвердження Тимчасового порядку реєстрації фізичних осіб за місцем проживання".

19. Наказ МВС України від 19.01.2007 № 16 "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України".

20. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у системі Міністерства внутрішніх справ України: затверджено наказом МВС України від 14 травня 2012 року № 423 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/748077

21. Правила поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України: затверджено наказом МВС України від 22 лютого 2012 № 155 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0628-12

22. Положення з організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України: затверджено наказом МВС України від 13.04.2012 № 318.

23. Положення про вищі навчальні заклади МВС: затверджено наказом МВС України від 14.02.2008 № 62.

24. Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України: затверджено наказом МВС України від 09.08.2012 № 691.

25. Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України: затверджено наказом МВС України від 10.10.2004 № 1177.

26. Положення про порядок формування кадрового резерву на керівні посади в Міністерстві внутрішніх справ України, його територіальних органах та підрозділах: затверджено наказом МВС України від 17.09.2012 № 808.

27. Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України: затверджено наказом МВС України від 11.11.2010 № 550.

28. Положення про функціонування «телефонів довіри» в органах і підрозділах внутрішніх справ: затверджено наказом МВС від 09.08.2010 № 372.

29. Порядок видачі свідоцтв про узгодження конструкції транспортних засобів та дозволів на їх переобладнання відповідно до вимог законодавчих та нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху: затверджений наказом МВС України від 07.12.2001 № 1088.

30. Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян: затверджений наказом МВС України від 25.02.2011 № 76.

31. Порядок оформлення і видачі паспорта громадянина України: затверджено наказом МВС України від 13.04.2012 № 320.

32. Порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються: затверджений наказом МВС України від 14.04.2004 № 400.

33. Порядок присвоєння спеціальних звань та подання матеріалів для їх присвоєння: затверджений наказом МВС України від 21.03.2012 № 218.

34. Правила поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України: затверджено наказом МВС України від 22.02.2012 № 155.

35. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України: наказ МВС України від 09.08.2012 № 686.

36. Про організацію діяльності підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України: наказ МВС України від 03.09.2012 № 769.

37. Про організацію роботи щодо інформаційної взаємодії Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України та Державної виконавчої служби України: спільний наказ МВС, Мінюсту України, ДВС України від 08.10.2012 № 148/5/868.

38. Стандарт адміністративної послуги з видачі довідки про реєстрацію особи громадянином України: затверджений наказом МВС України від 22.02.2012 № 84.

39. Статут патрульно-постової служби міліції України: затверджено наказом МВС України від 28.07.1994 № 404.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.247.17 (0.01 с.)