ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модуль 1. Теорія держави і права.Модуль 2. Конституційне право України.

Варіант 1.

І. Тест.

Які з названих елементів входять у поняття “система права”?

а) галузь права;

б) норма права;

в) інститут права;

г) кодекси.

 

2. У якому з наведених пунктів показано один із принципів правової держави?

а) наявність території;

б) панування права у всіх сферах життя;

в) наявність вищих органів влади;

г) керівна роль однієї з політичних партій.

 

3. Вкажіть джерело права:

а) комісії по розгляду трудових спорів;

б) трудове право;

в) Сімейний кодекс України;

г) право соціального забезпечення громадян.

 

4. Закони України приймаються:

а) Президентом України;

б) Верховною Радою України;

в) Верховною Радою Автономної Республіки Крим;

г) безпосередньо народом України (на всеукраїнському референдумі).

 

5. Головним джерелом конституційного права України є:

а) акт всеукраїнського референдуму;

б) акти Конституційного суду України;

в) укази Президента України;

г) Конституція України.

 

ІІ. Розкрийте зміст питань.

1. Поняття держави, її ознаки. Відмінності держави від родової організації влади первісного суспільства.

2. Поняття, функції та види юридичної відповідальності.

3. Поняття конституційного права, його джерела, метод.

 

ІІІ. Дайте відповідь на запитання.

Чим відрізняються поняття “права людини” і “права громадянина”?

 

ІV. Підтримайте, чи спростуйте твердження. Відповідь обґрунтуйте.

Г. Лакордер: “Порядний той, хто своє право вимірює своїм обов’язком.”

 

Варіант 2.

І. Тест.

Яке з наведених понять є галуззю права?

а) національне право;

б) адміністративне право;

в) суб’єктивне право;

г) право на освіту.

 

2. Вкажіть один із видів юридичної відповідальності:

а) цивільно-правова;

б) правопорушення;

в) покарання;

г) звільнення.

 

Як називається винне протиправне діяння деліктоздатної особи?

а) правопорушення;

б) покарання;

в) осудність;

г) нормативний акт.

 

4. Право змінювати конституційний лад України належить:

а) президентові України;

б) Верховній Раді України;

в) народу України;

г) Конституційному Суду України.

 

5. Конституція України була прийнята:

а) шляхом всеукраїнського референдуму;

б) указом Президента України;

в) рішенням Верховної Ради України;

г) постановою Верховної Ради України.

ІІ. Розкрийте зміст питань.

1. Теорії походження держави і права (розкрити зміст 4 – 5 теорій). Яка теорія, на вашу думку, є найдоцільнішою? Відповідь обґрунтуйте.

2. Поняття та ознаки права.

3. Конституційні обов’язки, їх загальна характеристика.

 

ІІІ. Дайте відповідь на запитання.

Хто може бути суб’єктом правовідносин?

 

ІV. Підтримайте, чи спростуйте твердження. Відповідь обґрунтуйте.

Цицерон: “Насильство теж може маскуватися під право”.

 

Варіант 3.

І. Тест.

Які елементи норми права?

а) диспозиція;

б) гіпотеза;

в) санкція;

г) загальнообов’язковість.

 

2. За політичним режимом Україна:

а) парламентсько-президентська;

б) президентська;

в) унітарна;

г) демократична.

 

3. Функції держави поділяються на:

а) внутрішні і зовнішні;

б) соціальні і економічні;

в) соціальні і трудові;

г) постійні і тимчасові.

 

4. Суб’єктами конституційної ініціативи, яким надано право вносити пропозицію про зміну положень Конституції України є:

а) Конституційний Суд України;

б) Президент України;

в) Голова Верховної Ради України;

г) кожний народний депутат.

 

5. Верховна Рада України складається із:

а) 300 народних депутатів;

б) 400 народних депутатів;

в) 450 народних депутатів;

г) 500 народних депутатів.

ІІ. Розкрийте зміст питань.

1. Форма держави.

2. Поняття, ознаки, види правопорушень.

3. Класифікація конституційних прав і свобод.

 

ІІІ. Дайте відповідь на запитання.

Чим відрізняється право від правил поведінки, які існували у родовому суспільстві?

 

ІV. Підтримайте, чи спростуйте твердження. Відповідь обґрунтуйте.

О.Герцен: “Особистості мало одних лише прав, їй потрібні достаток і виховання, щоб ними скористатися”.

 

Варіант 4.

І. Тест.

Вкажіть ознаки правопорушення.

а) наявність шкоди;

б) протиправність діяння;

в) правовідносини;

г) наявність вини правопорушника.

 

2. Галузь права – це:

а) сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у певній сфері;

б) зовнішні форми вираження правотворчої діяльності держави;

в) правила поведінки, що склалися у суспільстві;

г) акти державних органів, які встановлюють норми права.

 

3. Правоздатність – це:

а) можливість суб’єкта самостійно здійснювати свої юридичні права та обов’язки;

б) можливість суб’єкта мати юридичні права та обов’язки;

в) суспільні відносини, врегульовані нормами права;

г) діяльність щодо створення нормативно-правових актів.

 

4. Органами виконавчої влади в Україні є:

а) адміністрація Президента України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Верховна Рада України;

г) Конституційний Суд України.

 

5. Народний депутат України має право:

а) мати інший представницький мандат;

б) бути на державній службі;

в) займатися підприємницькою діяльністю;

г) займатися викладацькою, науковою і творчою діяльністю.

ІІ. Розкрийте зміст питань.

1. Історичні типи держави і права.

2. Форми реалізації норм права.

3. Поняття виборів. Принципи виборчого права.

 

ІІІ. Дайте відповідь на запитання.

Чим відрізняється право від інших соціальних норм?

 

ІV. Підтримайте, чи спростуйте твердження. Відповідь обґрунтуйте.

Конфуцій: “Право і справедливість полягають у тому, щоб кожний мав і робив своє так, аби ніхто не мав чужого і не позбавлявся свого”.

Варіант 5.

І. Тест.

1. Вкажіть форми права, які діють в Україні:

а) нормативно-правові акти;

б) правовий прецедент;

в) нормативні договори;

г) міжнародні правові акти.

 

2. Причиною виникнення держави є:

а) завезення на землю політичної організації з космосу;

б) поява племен;

в) історичний розвиток і зростання сім’ї;

г) розпад первісного родоплемінного суспільства, розвиток засобів виробництва, зміна соціальної структури суспільства, поява приватної власності, майнової нерівності, класів.

 

3. Державний устрій – це:

а) спосіб організації здійснення державної влади;

б) сукупність засобів і методів реалізації влади;

в) поділ території держави на певні складові та розподіл влади між її складовими;

г) форма державного правління.

 

4. Місцеве самоврядування – це право територіальної громади вирішувати питання:

а) загальнодержавного значення;

б) міжнародного значення;

в) місцевого значення;

г) республіканського значення.

 

5. Єдиним джерелом влади в Україні є:

а) Верховна Рада України;

б) Президент України;

в) народ України;

г) Кабінет Міністрів України.

ІІ. Розкрийте зміст питань.

1. Правові відносини, їх структура та види.

2. Функції держави.

3. Характеристика Конституції України, її особливості.

 

 

ІІІ. Дайте відповідь на запитання.

Які причини виникнення держави?

 

ІV. Підтримайте, чи спростуйте твердження. Відповідь обґрунтуйте.

Л.Карно: “У вільній країні багато нарікань і при невеликих стражданнях; у деспотичній державі мало скарг і при великих стражданнях”.

Варіант 6.

І. Тест.

1. Формою державного устрою в Україні є :

а) унітарна держава;

б) республіка;

в) федерація;

г) автономія.

 

2. Диспозиція – це:

а) частина норми, в якій зазначаються заходи державного примусу;

б) частина норми, в якій зазначаються права та обов’язки суб’єктів права;

в) частина норми, в якій зазначаються обставини, за яких ця норма буде здійснюватися;

г) система юридичних норм, що регулюють певне коло однорідних відносин.

 

3. Вкажіть ознаки держави:

а) суверенітет;

б) наявність повітряного простору;

в) територія;

г) сплата податків.

 

4. Вкажіть, до якої гілки влади належать зазначені органи:

а) Верховна Рада України;

б) Конституційний Суд України;

в) Президент України;

г) Кабінет Міністрів України.

 

5. Виборча система, яка використовується при виборі народних депутатів України:

а) пропорційна;

б) мажоритарна;

в) мажоритарна багатомандатна;

г) пропорційно мажоритарна.

ІІ. Розкрийте зміст питань.

1. Поняття та ознаки правової держави.

2. Структура правової норми.

3. Територіальний устрій України.

 

ІІІ. Дайте відповідь на запитання.

Що таке територіальна громада?

 

ІV. Підтримайте, чи спростуйте твердження. Відповідь обґрунтуйте.

Дж. Світ: “Закони – це немов павутина, в яку потрапляє дрібна мошка, але крізь яку прориваються шершні та оси”.

 

Варіант 7.

І. Тест.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.014 с.)