Взірець редагування професійного текстуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Взірець редагування професійного текстуВідредагувати текст

Самий давній вид естампу ксило-графія, гравюра на дериві. Це так званий високий друк. Краска на папір вітискуєтьця з випуклих частин друкарської форми, проміжки між якими роблятьця спиціальними інструментами (штехелями, різьцями). Тобто художник залишає лінії малюнку непорушними і видаляє ті містя, які на папері повині залишитися пустими. В ксило-графії, крім настіних естампів, робили і книги, тобто вирізали окремі сторінки з текстом та іллюстраціями, а вітбитки з них зшивали. Це вже був крок у перед у порівняні з периписуваням в ручну. Реалізуваня геніальної ідеї набірного шрифта Йогана Гутенбергаспростила і прискорила процес створиня книги, позволила поєднати на книжковій сторіньці набранний текст і гравюрну іллюстрацію. З появою лінолиуму гравіруваня на ньому стало ще одним різно-видом високого друку.

У різцевій гравюрі на металі та офорті краска при друкувані набивається у штрихи - нивки, що зробленні на дошці різцьом або витравленні кислотою. Потім краска під пресом перидавлюється на бумагу. Це глибокий друк.

 

Пояснити значення термінів

Естамп –

 

Гравюра -

 

Шрифт –

 

 

Пояснити правопис підкреслених слів у тексті

Пояснити пунктуаційні норми

 

 

Найдавніший вид естампу ксилографія, гравюра на дереві.

Зразок письмової відповіді

Відредагувати текст

Найдавніший вид естампу - ксилографія, гравюра на дереві. Це так званий високий друк. Фарба на папір відтискується з випуклих частин друкарської форми, проміжки між якими робляться спеціальними інструментами (штихелями, різцями). Тобто художник залишає лінії малюнку непорушними і видаляє ті місця, які на папері повинні залишитися пустими. В ксилографії, крім настінних естампів, робили і книги, тобто вирізали окремі сторінки з текстом та ілюстраціями, а відбитки з них зшивали. Це вже був крок уперед у порівнянні з переписуванням вручну. Реалізація геніальної ідеї набірного шрифту Йоганна Гутенбергаспростила і пришвидшила процес створення книги, дозволила поєднати на книжковій сторінці набраний текст і граверну ілюстрацію. З появою лінолеуму гравірування на ньому стало ще одним різновидом високого друку.

У різцевій гравюрі на металі та офорті фарба при друкуванні набивається у штрихи - нивки, що зроблені на дошці різцем або витравлені кислотою. Потім фарба під пресом передавлюється на папір. Це глибокий друк.

 

Пояснити значення термінів

Естамп – станкова графіка

Гравюра - зображення, одержане шляхом відбиття малюнка, вирізьбленого або витравленого на металевій пластинці чи спеціально підготовленій дошці.

Шрифт – накреслення, написання літер.

Пояснити правопис підкреслених слів у тексті

Друкарської – пишемо м’який знак після с, якщо далі йде тверда приголосна.

Непорушними – не з прикметниками і дієприкметниками пишеться разом, якщо нема поряд пояснювальних слів і дане слово не виконує роль присудка.

Зшивали – префікс с- пишеться лише перед літерами к, п, т, ф, х, в усіх інших випадках пишеться лише префікс з-.

Пояснити пунктуаційні норми

 

Найдавніший вид естампу – ксилографія, гравюра на дереві.

 

Ставимо тире, бо підмет і присудок виражений іменниками у називному відмінку.

Ставимо кому, тому що йде уточнення.

 

Варіант 1

Відредагувати текст

Одним із основних засобів зображиня видимого світу в образотворчому мистецтві являється рисунок. Рисунок відомий з давніх-давен і на протязі століть служить людцтву. Він має величезні образотворчі можливості.

За умовними рисунками, що їх залишила людина камяного віку, ми дізнаємось про її життя, побут, знарядя праці тощо. Ще в стародавньому світі людина через спостережиня перидавала дійсність відповідно з обєктивними законами сприйнятя. Зроблинні земл’яними фарбами плоскі наскальні зображиня тварин, на яких охотилась людина, орнаминти, а також дикоративні зображиня на знарядях праці (продряпані на каміні, костях) світчать про те, що первино рисунок був не від’ємним від живописа, грав’юри та ін. На сьогоднішний день рисунок являється основою всіх видів мистецтва. Закони і правела рисунка засвоюються в результаті систематичної роботи з натури. Кожен дотик олівця до бумаги повиненн бути продуманним і обґрунтованним відчутям і розумінням риальної форми.

 

 

Пояснити значення термінів

Образотворче мистецтво –

 

Фарби –

 

Натура –

 

Пояснити правопис підкреслених слів у тексті

Пояснити пунктуаційні норми

 

 

Для абстракціонізму характерні відмова від зображення реальної дійсності, предметів, людини, ліквідація художньої образності.

 

 

Варіант 2

Відредагувати текст

 

Рисунок, як і все мистецтво, пройшло складний і довгий шлях розвитку, вітворюючи риальну дійсність, передаючи глибокі почутя і думки художника. Так, в Єгипті мистецтво (4-2 тис. до н е) дало лютству знаминиті піраміди, царські усипальнні в гізі, скульптурний портрет цариці Нефиртіті та безлічь інших. Умовноплоскі рисунки виконувались на папірусі, рельєфні зображення – на камині, кераміці, шиферних плитах.

Успіх реалістичного рисунки у стародавній Греції (12-1 ст. до н е) був зумовлиний розвитком Рабовласницької демократії, усьої культури і мистецтва країни. Фізично красива і духовнодосконала людина була в центрі уваги грецьких художників. Грецькі мистці дали світу такі скульптурні шидеври, як Дорифор Поліклета, Дискобол Мірона, Геракл, що бореться з левом Лісіппа, Афіна Фідія, Венера Мілоська Агесандра, також створили чудовий архітиктурний ансамбль Афінського акрополя та багато інших.

З давна в Китаї, а пізніше в інших країнах далекого сходу малюнки пейзажу, квітів, тварин, людини виконувався тушею на шовку чи бумазі.

 

 

Пояснити значення термінів

Рисунок –

 

Кераміка –

 

Пейзаж –

 

Пояснити правопис підкреслених слів у тексті

Пояснити пунктуаційні норми

 

Скульптурні зображення замінюються хаосом, який створюють випадково взяті предмети (цвяхи, дріт і т.д.).

 

 

Варіант 3

Відредагувати текст

 

На малюнок, як і на всю культуру, в епоху серидньовічя впливала церква. Розвиток його, значною мірою, був пов'язаний з ілюструваням руко-писів, а також із створиням іконо-графічних зразків для дотриманя єдиного канона що до створиня ікон, фресок, мозаїк тощо. Малюнок часто мав характер схематичних креслинь і набросків.

За доби Відродження художники прагнули нетільки спостирігати і вивчати природу, але і як науковці робили певні досліджиня, узагальниня, висновки. Вони заклали теоритичні і практичні основи методики реалістичного рисунка, встановили закони лінійної та повітряної перспиктив, світло-тіні, пластичної анатомії. Важливої ролі набув реалістичний малюнок з натури, виник станковий рисунок з його основними жанрами: історичним, портретним, пейзажним.

Особлива виразність й узагальниність притамані рисункам великих майстрів Високого Відродження : Леонардо Да Вінчі, Рафаеля, Мікеланджело в Італії, Альбрехта Дюрера в Німеччині. Для цих художників мистецтво і наука були не розривними, тому в їхніх творах все зображино з ідеальною точністю, правдивістю.

 

Пояснити значення термінів

Фреска –

 

Мозаїка –

 

Портрет –

 

 

Пояснити правопис підкреслених слів у тексті

Пояснити пунктуаційні норми

 

 

Модерністські установки - заперечення культурної спадщини, перебільшення ролі суб'єктивного початку і форми в мистецтві.

 

Варіант 4

Відредагувати текст

 

Минали столітя, рисунок розвивався по-різному: на противазі чіткому лінійно-пластичному стилю Флорентійських художників Венеціанскі створили свобідний живописний стиль малюнку, а з часом виник глибокий за задумом, житєвою правдою, вільний за манерою виконаня рисунок Рембранда, повнний житя і краси малюнок Рубенса та ін.

На Україні вагомий внесок у розвиток риалістичного рисунка зробили Т.Г.Шевченко.

З кінця 19 ст. у мистецтві з’явився рисунок експресионістів – абстрактний, стилізований, модерніський, заснованний на субєктивних вражинях.

Кожна людина повина знати основи образотворчого мистецтва, набути елиментарних навичок з малюваня, які потрібні їй для практичної діяльності. Інколи не можливо уявити предмет або явище природи тільки за словесним описом. Тоді за допомогою рисунка, через його конструктивную форму, пропорції, а часто і розміри, створюєтьця виразне уявлиня про обєкт вивчиня.

 

Пояснити значення термінів

Лінійно-пластичний стиль –

 

Абстракція –

 

Пропорція –

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.104 (0.007 с.)