ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВІДМІННОСТІ СЛОВОВЖИВАННЯ ЧАСТИН МОВИІменники

 

адрес із нагоди ювілею (вітальний)

адресапроживання, перебування

 

барва (-и)музики, кольорів (манера, колорит, відтінок)

фарбасиня, олійна

 

батьківщина спадщина батьків чи предків (материзна)

батьківщинамісце народження, рідний край

 

білетекзаменаційний, лотерейний, кредитний

квитоквхідний, проїзний, партійний

 

вежа телевізійна, оглядова

баштатанкова, фортеці

 

вигляд набути, мати вигляд (виглядати)

виддіяльності, істот, тварин

 

вигода мати вигоду (зиск, прибуток, ґешефт)

вигодаквартира з вигодами (зручностями)

 

виключенняз університету

винятокіз правил

 

відносини правові, дипломатичні

Взаємини

стосунки між людьми

відношеннягеометричне, до буття, між предметами, явищами,

величинами (взаємозв'язок)
ставлення до рідних, до колег

 

відтінок кольору, почуття, звука (барва)

відтинокчасу, відстані, простору

 

ділянка вулиці, землі, шкіри

дільницявиборча, будівельна

 

загроза підтоплення, вибуху (небезпека)

погрозажестом, словом

 

журнал спостережень, реєстрації тощо

часописперіодичне друковане видання

 

засіб для існування, для копіювання

спосібвиробництва (знаряддя), життя (стиль, зразок)

 

лазня із сухою парою

баняцеркви

 

мета, ціль мати на меті, мати за ціль (лише одн.)

ціль, мішень улучити в ціль, у мішень

 

напрям діяльності, поглядів

напрямоквітру, руху

 

номер кімната в готелі, посвідчення, паспорта

розмір взуття та под.

число часопису, видання й под.

 

об'єм приміщення, рідини, повітря (у кубічних одиницях)

обсяг бюджету, книги (кількість, межі, величина)

розмір столу, майдану, предмета (довжина, висота)

 

основи математики, моралі (засади, підвалини)

фундамент будівлі, споруди

основа слова, трикутника, доповіді

 

особина птаха, риби, комахи (тварина)

лице чисте, відкрите, усміхнене (обличчя)

особа офіційна, стороння, третя

особистість талановита, творча, непересічна

 

пам'ятка архітектури, літератури

пам'ятник М. Грушевському

постамент на честь чого-небудь

 

підпис(ка) під відозвою, про невиїзд

передплата на часописи, періодику

 

покажчик прилад, напис, знак, бібліографічний

показникдоказ, свідчення, дані

 

повістка до суду

порядокденний

 

правління Спілки композиторів (філателістів, архітекторів)

управа міська, районна

вправа фізична, математична

 

працівник культури, освіти, науки

робітник будови, заводу, шляховий

співробітник установи, закладу

пригода непередбачена, прикра(-ий) (подія, випадок, ін­цидент),

стати у пригоді — бути потрібним

нагода з нагоди повернення (можливість, шанс, момент)

 

прогін між двома точками (проміжок)

прогин поверхні, площини, конструкції

 

результат підрахунку, спостережень, досліду

наслідок біди, пожежі, невправності

 

розбіжність думок, переконань

розходження швів, площин

 

стан санітарний, облоги, невагомості, справ, речей,

газоподібний, твердий; духовний, родинний

становище внутрішнє, матеріальне, скрутне; нелегальне,

рівноправне, службове

положення географічне, тіла, речі, предмета

 

ступінь учений, порівняння, відображення, гами, ладу

степінь формальний, точки (у математиці)

щабель зростання, опускання (етап, стадія), драбини

 

твердження переконливе, сумнівне (теза)

тверднення бетону, маси

 

тираж розіграшу лотереї

наклад книжки, газети, видання

 

уява багата, палка (здатність уявляти)

уявлення знання, розуміння чого-небудь

 

фон звуковий, радіаційний

тло неба, малюнка

 

шко’да невиправна, значна (збитки, втрати — ім.)

шкода’ праці, грошей, зусиль (жаль, прикро, марно — присл.)

 

ящик для сміття, товару

шухляда письмового столу

скринька поштова, невеличка

скриня з посагом, велика

 

 

Прикметники

 

абразивний диск, інструмент, комбінат

абразійний (-на) процес, печера, платформа

 

великий камінь, блок, об'єм

високий (-ка) стовп, чоловік, щогла

значний обсягом твір

вагомий (-ма, -ме) здобуток, перемога, досягнення

здоровий працівник (не хворий)

 

вітрова ерозія, установка, сила

вітряний (-на) день, ніч, погода

вітряний (-на) двигун, лишай, віспа

 

властивийкому-чому?

притаманнийкому-чому?

характернийдля кого-чого?

 

воєнний (-на, -ні) стан, тактика, промисловість, події
військовий (-ва, -ве, -ві) трибунал, обов'язок, однострій, прапор,

подвиг, лава, присяга, навчання

(у значенні ім. — військовик)


гордовитий сповнений гордості

гордуватий трохи гордий

 

громадськіорганізації (не державні)

громадська (-кі) свідомість, війна, права

цивільний (-ні)одяг, речі (не військовий)

суспільний (-на, -не, -ні) відносини (загальний, колективний)

 

двостороннійдоговір, угода, контакти (обопільний)

двобічнаповерхня

взаємна (-не) згода, приязнь, рішення

дійовий (-ва, -ве) засіб, вплив, виховання, дійова особа

(учасник дії, вистави),

дійова особа (здатна активно діяти)

діючий (-ча, -че)гейзер, армія, модель, устаткування

чинний (-на,-не) закон, розклад, постанова, програма, законодавство

діяльний (-не) працівник, життя (активний, енергійний)

 

діловий (-ва , -ві) лист, розмова, пропозиція, папери

діловитийвигляд, вираз облич

 

запущений (-на) супутник, ракета

занедбаний (-на, -не)приміщення, дитина

задавнена хвороба

 

іншийваріант, іншим чином (не таким)

другийваріант (після першого або якщо їх два)

 

корисливий (-ва) чоловік, мета

корисний (-на) продукт (той, що приносить користь) , період, час,

вантаж, простір (спец.), справа

 

круглий (-ла, -ле, - лі) стіл, форма, колесо, кільця

цілий (-ла, -ле) рік, доба; скло, склянка (не розбитий)

 

навчальний (-на, -не, -ні) заклад, посібник, робота,

навантаження, плани, звіти

академічний (-не) час, навантаження

 

наступний (-на) рік, тиждень, нарада, зупинка

подальший (-ша, -ше) розвиток, доля, перспектива,

робота, життя

 

нез’ясований (-на, -не) факт, питання (яке не з'ясували)

нез'ясовне почуття, хвилювання (яке не можна з'ясувати)

 

нормальністосунки

звичайнілюди, справи

 

оборотнийкапітал, механізм

зворотний (-на) бік, адреса

 

основанийна праці, на успіхах

заснований (-на, -не) заклад, напрям, школа, виробництво

 

особовий (-ва) рахунок, справа (від «особа»)

особистий (-та) автомобіль, присутність, думка

(приватна, власний)

особливий (-ва) погляд, справа (своєрідний)

 

попереднійзвіт, розрахунок, варіант

передчаснийсніг, сміх, виступ

 

правильний (-на, -не, -ні) дріб, фігура, рішення, риси обличчя

вірний (-на, -не, -ні) собі, кінь, служба, кохання, друзі

правдивий (-ва, -ве, -ві) виступ, заява, свідчення

певний (-на, -не, -ні) факт, хода, око, рухи

слушний (-на, -не, -ні) приклад, привід, думка, зауваження

 

редакторський (-ка)виступ, авторитет, порада

редакційний (-на) колектив, працівник, колегія

 

робітничийклас, клуб, рух

робочийодяг, час, день, план, тиждень

 

розметанийвибухом, вітром

розметенийдвір, майданчик

 

старий (-ра) будинок, машина

літній (-ня) чоловік, жінка

давній (-ня, -не) звичай, традиція, правило_

 

сприйнятливий який (що) сприймається

сприятливий який позитивно впливає__

 

стійкий (-ка) характер, водостійкий шар

грунту, вогнестійкий матері­ал, морозостійка рослина

тривкий (-ка) матеріал, вогнетривка цегла

 

стінний календар, годинник, розпис

стіновийматеріал, камінь

 

тактичні навчання, випробування

тактовні слухачі, зауваження

 

тісний (-на, -не) комір, кімната, взуття

щільний (-не, -ні) прилягання, шари атмосфери

близький (-кі) друг, стосунки

 

цегельний (-не) завод, виробництво

цегляний (-на)____ мур, стіна

 

чисельний (-на) показник, аналіз, перевага

численний (-на, -ні) натовп, маніфестація, випадки

(багаторазовий)

 

шкірний (-ні, -не) покрив, захворювання

шкіряний (-на) плащ, промисловість

 

 

Дієслівні форми

бажати виступити (хотіти, прагнути)

зичити успіху, щастя, здоров'я (бажати)

 

боліти душею за кого-н., що-н. (уболівати, співпереживати)
хворіти на кір, на грип (нездужати)

 

везе людей, вантаж: (хто, що)

удається виконати, розв'язати (що)

щастить (таланить) мені, вам (з ким, чим)_____

 

вести що, кого, до чого, куди

поводитисебе (як)

 

вибирати з багатьох

обиратина посаду

 

викликати сміх, радість, оплески (позитив)

спричиняти біль, хворобу, нещастя (негатив)

 

випливати із вашого твердження випливає, що.

слідуватиза нами стежкою

виходити із приміщення

 

відкритирахунок, збори, очі (перен.)

розкритикнижку

розгорнути часопис

розплющити очі (прям.)

відчинити двері

відімкнутизамок

відкоркуватипляшку

 

відмінитивихідні, заняття

скасувати закон

 

відмічати міткою (щось), реєструвати,

фіксувати (щось, когось)

відзначати позначкою (зазначати щось), увагою

(щось, когось), ювілей, свято

зауважувати з якогось приводу (указувати, доводити)

 

відрізняти гривню від долара

розрізняти обриси берега

 

відстоювати захищати

обстоювати думку, погляди (переконувати, захищати)

 

уклонятися у пояс (перед ким-н.)

ухилитися уліво (від чого)

 

уводити до складу комісії

умикати двигун, електрику

уносити до порядку денного, гроші

 

(у)вразити присутніх (здивувати)

уразитируку (поранити)

 

говорити переважно в усному мовленні

Сказати

Висловитися

підкреслитипереважно в писемному мовленні

Акцентувати

Зауважити

Зазначити

Указати

Уточнити

Наголосити

гратироль (на сцені, у кіно)

відіграватизначну, суттєву (неабияку) роль

 

губити документи, думку

утрачати ілюзії, рівновагу, свідомість (непритом­ніти,

умлівати), пам'ять

гаяти, марнувати час

 

давайте мені зошити, книжки, щоденники

вносьте пропозиції

 

є пропозиція розпочати збори, голосувати

пропоную зробити перерву, свій варіант

прошу слова, допомоги, поради

 

дати доручення, пораду, їсти

надати допомогу, інформацію

подати думку, звістку, ініціативу

виявити ініціативу, бажання

 

дзвонити у дзвони, у двері

телефонуватидо кого-н., куди-н.

 

дістати освіту, високу оцінку, назву

набути навичок, досвіду

здобути перемогу, волю

одержати, отримати платню, листа, книжки

 

добавити дитину (від «бавити»)

додати свої зауваження

 

додержувати слова, обіцянки
(дотримувати)

додержуватися курсу, поглядів

(дотримуватися)

 

докладати зусилля

прикладатидо рани ліки

 

домовитися про зустріч

договоритися до ранку, до сварки

 

задавати запитання

ставити питання

 

піднімати з підлоги

підносити руку

 

зазнати збитків, утрат, прикрощів, поразки

понести речі, документи

 

займати місце для когось

обіймати посаду завідувача кафедри

 

посідати призове місце в змаганні

заступати на посаду (звідколи)

вибороти призове місце у змаганні

 

заставити приміщення (чим)

примусити зробити (що)

 

звати Марією

звуть Марія

 

звільнити з посади

усунути з роботи (узагалі)

 

виключити зі складу студентів, зі школи

вимкнути електрику, двигун, світло

загасити свічку, полум'я

 

зв'язати мотузку, сітку

пов'язати факти, події, явища

 

здійснити проект

учинити (скоїти)злочин

 

зливаються у єдине ціле

пристають фігури між собою; на пропозицію

 

зносити неприємність, образи

переносити вантаж, час зборів

 

зумовлювати бути причиною (чогось);

створювати передумови

обумовлювати обмежувати певною мовою; застереженням

 

зустрічаються колеги, перехожі

трапляються помилки, недоліки, вислови, факти

стикаються атоми

 

кидатися зі звинуваченням

упадати в око, у гріх, в озеро, коло кого, за ким

 

любити матір, Батьківщину, свою роботу

полюбляти плавати, читати, пиво, суниці

кохати дівчину, хлопця

 

міняти товар, марки, книжки

змінювати ситуацію, колір, напрям, думку

 

містить документ, цистерна

має у складі делегація має у своєму складі..., до

складу делегації входять...

включає екскурсія включає відвідування музею

секретар включає до списку

 

мішати змішувати (щось із чимось)

заважати працювати, відпочивати

 

наносити бруду, снігу

завдавати збитків, удару

робити візит

 

настоювати настоянку на калині і

наполягати на своєму

 

опанувати професію, мову (що)

освоїти виробництво, родовище

оволодіти почуттями (своїми), увагою (чиєюсь),

ситуацією, знаннями (чим)

 

опиратися звинувачуванням

упиратися у стіну

спиратися на факти, плече

 

оплатити проїзд, користування, послуги

платити за проїзд, за користування

 

перерахувати в іншу валюту, ще раз (перелічити)

перевести через дорогу, стрілки годинника,

час (змарнувати)

перекласти текст, речі з місця на місце

 

переказати гроші на рахунок, зміст розмови

познайомитися зі співробітниками

ознайомитися зі станом справ, з документами

 

посилювати контроль

підсилювати вплив

усилювати нитку в голку

збільшувати тиск

 

посилати до лікаря, до комори

надсилати листи, вітання, телеграми, повідомлення

 

потрапляти у двері, у ворота, на сцену

попадати у тональність, ногою в чобіт

уцілити у мішень, у ворога (улучити)

опинятися удома, біля дороги

 

працювати на посаді, інженером

трудитися на благо, на ниві просвіти

робити справу, висновки

 

представляти до нагороди, нового співробітника,

на сцені, у творі (кого, що)

уявляти майбутнє, перспективи

являти собою (що, кого)

репрезентувати продукцію, вироби, інтереси фірми

 

привести коня, до перемоги, до успіху, у рух (що)

призвести до нещастя, до, втрат, до знищення

навести приклад, порівняння

 

прибуває потяг, вода

приходить гість, колега, натхнення

надходить (-ять)інформація, дані, товари

настає пора, період

спадає на думку

 

приймати зі столу, з дороги (прибирати)

брати (узяти) участь, із собою, до себе

ужити заходів

набувати певної форми

 

прийти до (кого, куди)

дійти висновку

 

приносити повідомлення

завдавати клопоту, прикростей, жалю

 

прочитати книжку, доповідь

зачитати розпорядження, наказ (оголосити)

 

прошу будь ласка

прошу допомоги

 

проявляти плівку

виявляти увагу, повагу

чинити опір, спротив

виказувати незгоду

 

путати надівати пута

плутати поняття, терміни (помилятися)

 

рахувати до ста, гроші, дні

уважати за потрібне, своїм обов'язком

гадати про інше, думку (припускати,

передбачати)

 

розповсюджувати речі, газети (окремі предмети)

поширювати інформацію, досвід (збільшуватись

в обсязі, просторі)

 

розраховувати час, кінцевий результат

сподіватися на вас, на удачу, на успіх

 

слідувати музикантові, за таксі

слухати колег, поради, музику

 

служити у війську

слугувати матеріалом, відправною точкою

 

співпадають площини, поверхні, отвори

збігаютьсядумки, погляди

 

справдити надії, сподівання

виправдатисудом (який-н. учинок)___

 

стати у чергу

заступитина чергування

 

стежити за звіром

слідкуватиза текстом

 

сягати у висоту, у довжину, у глибину

досягати межі, мети, місця, успіху, швидкості

осягати розумом

доходити віку, старості

 

торкатисярукою, плечем (кого-чого, до кого-чого)

стосуватися справи, життя

(не) обходить мене ця справа

 

відноситися вітром (куди)

ставитися до справи, до вас, до мене

належати до класу, до виду; підприємству, мені

 

триває засідання, конкурс, перерва

продовжується у зв'язку з, до 17 листопада,

ще на тиждень, лінія, дорога

 

являється мені твій образ

являє собою складний процес, густу рідину

діловий лист є обличчям фірми

Тексти для редагування

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.247.17 (0.058 с.)