Семінарське заняття 1. Проблеми інституту юридичної відповідальності за земельні правопорушення (2 год.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінарське заняття 1. Проблеми інституту юридичної відповідальності за земельні правопорушення (2 год.)1. Самовільне зайняття земельної ділянки як підстава юридичної відповідальності

2. Особливості кваліфікації земельних правопорушень у сфері управління в галузі земельних відносин. Земельно-корупційні правопорушення як особливий вид земельних правопорушень

3. Особливості кваліфікації земельних правопорушень з екологічним забарвленням (псування, забруднення і засмічення земель; використання земельної ділянки не за цільовим призначенням; використання земельної ділянки способами, що призводять до зниження родючості грунтів та погіршення екологічної обстановки).

4. Нераціональне використання земельних ресурсів: поняття та юридичні наслідки

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1.Проблеми формування позитивної форми юридичної відповідальності за земельним законодавством

2. Зловживання правом та земельне правопорушення

3. Адаптація національного законодавства України до законодавства Європейського Союзу в сфері юридичної відповідальності за земельні правопорушення

4.Проблема майнової відповідальності за «минулу шкоду», заподіяну земельним правопорушенням.

5. Припинення прав на земельну ділянку як санкція за порушення норм земельного законодавства: підстави та проблеми застосування

6. Органи місцевого самоврядування як суб’єкт земельного правопорушення: особливості деліктоздатності

7.Земельно-корупційні правопорушення як особливий вид земельних правопорушень

 

Рекомендована література:

1.3,4,8,19,28,30,49,71,99,122,126,130,148-152,179.

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1.

1. Розвиток наукової думки у сфері земельного права Україи: науково-правничі школи та науковці, їх концептуальні ідеї та практичні досягнення.

2. Об’єкти земельних правовідносин в умовах розвитку ринку землі.

3. Земля як ключовий об’єкт земель-правового регулювання: наукові пошуки оптимального правового визначення та співвідношення з іншими об’єктами права.

4. Сутність предмету та методів правового регулювання земельних відносин як критеріїв самостійності земельного права.

5. Критерії класифікації земельних правовідносин та їх науково-практичне значення.

6. Система та проблеми реалізації принципів земельного права.

7. Місце земельного права як галузі права в правовій системі України.

8. Наукові варіанти періодизації розвитку земельно-правового регулювання.

9. Особливості та проблеми застосування земельного законодавства України.

10. Видова різноманітність джерел земельного права України. Сучасні та історичні джерела.

11. Дефекти законодавчо-правового регулювання земельних відносин та шляхи їх подолання. Систематизація земельного законодавства України.

12. Правовий прецедент як джерело земельного права України: наукові позиції.

13. Система нормативно-правових актів як джерел земельного права України. Нормативні документи в системі джерел земельного права України.

14. Право власності на землю та міжнародно-правовий принцип суверенітету держави над природними ресурсами: співвідношення та законодавче закріплення.

15. Ознаки (особливості) та форми права власності на землю.

16. Особливості змісту права власності на землю: законодавче регулювання та доктринальні підходи.

17. Особливості права спільної власності на землю.

18. Право власності на землю Українського народу: проблеми здійснення.

19. Право приватної власності на землю: особливості суб’єктно-об’єктного складу та змісту.

20. Право державної власності на землю: особливості суб’єктно-об’єктного складу та змісту.

21. Право комунальної власності на землю: особливості суб’єктно-об’єктного складу та змісту.

22. Право колективної власності на землю: дефекти правового регулювання та шляхи їх подолання.

23. Право власності на землю іноземних держав: земельно- та міжнародно-правовий аспекти.

24. Юридичні титули користування земельними ділянками: законодавство та практика.

25. Правова природа та прогалини у правовому регулюванні земельних орендних відносин.

26. Речові права на чужі земельні ділянки.

27. Проблеми виникнення, поновлення та припинення права на оренду земельної ділянки.

28. Сутність відчуження права оренди земельної ділянки та практична доцільність його здійснення.

29. Співвідношення правового режиму оренди землі, емфітевзису та суперфіцію.

30. Обмеження та допустимість встановлення земельних сервітутів.

31. Право постійного землекористування: питання доцільності існування.

32. Право загального землекористування: правові можливості здійснення.

33. Користування земельними ділянками на титулі зобов’язальних прав.

34. Обмеження та обтяження прав на землю: розмежування категорій та межі їх доцільного встановлення.

35. Правило добросусідства як оціночний критерій стабільного землекористування.

36. Набуття, реалізація та припинення прав на землю: категоріальне співвідношення та сучасні правові форми. Підстави виникнення прав на землю.

37. Матеріально- та процесуально-правові особливості передачі земельних ділянок державної та комунальної власності у власність або користування.

38. Правові проблеми приватизації земельних ділянок.

39. Перехід права на земельну ділянку у разі набуття права на житловий будинок, будівлю або споруду: історичний аспект та сучасний стан правового регулювання.

40. Правові особливості передачі земельних ділянок державної власності у комунальну власність і комунальної - у державну власність.

41. Набувальна давність у земельному праві: ілюзія чи реальність.

42. Відчуження земельних ділянок на підставі цивільно-правових договорів: особливості змісту і укладення.

43. Конкурентний продаж земельних ділянок та прав на них: випадки проведення та особливості процедурного забезпечення.

44. Припинення прав на землю: достатність та доцільність умов, підстав та правових форм.

45. Правові засади вилучення, викупу та примусового відчуження земельних ділянок: спільне та відмінне.

46. Управління у галузі використання, відтворення та охорони земель як функція державних та недержавних інституцій.

47. Сучасний стан організаційно-правового забезпечення управління в галузі використання, відтворення та охорони земель.

48. Правові та організаційні проблеми здійснення планування використання земель та землеустрою.

49. Правові прогалини та недоліки системи державного земельного кадастру. Правові та організаційні проблеми взаємодії інформаційних систем.

50. Правові проблеми організації охорони землі в Україні.

51. Ефективність перерозподілу земель як функції управління у галузі використання, відтворення та охорони земель.

52. Особливості здійснення моніторингу земель та моніторингу ґрунтів.

53. Проблеми здійснення контролю за використанням та охороною земель.

54. Державна землевпорядна експертиза: мета, ефективність, наслідки.

55. Розгляд земельних спорів як функція управління.

56. Юридична відповідальність за земельним законодавством: теоретико-правові підходи.

57. Проблеми ефективності адміністративної та кримінальної відповідальності за земельні правопорушення. Перспективи криміналізації та декриміналізації правопорушень в сфері використання та охорони земель.

58. Особливості майнової відповідальності за порушення норм земельного законодавства.

59. Проблеми реалізації земельно-правової, господарсько-правової та муніципально-правової відповідальності за земельні правопорушення.

60. Особливості кваліфікації деяких видів земельних правопорушень.

Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 1.

Тестові завдання.

Відмітьте правильні, на Вашу думку, відповіді (їх може бути декілька або одна).

 

Які з цих видів земель не є категоріями в значенні статті 19 ЗКУ?

1. землі населених пунктів

2. землі житлової та громадської забудови

3. землі сільськогосподарського призначення

4. землі фермерського господарства

 

До предмету правового регулювання земельного права входять відносини щодо:

1. набуття та реалізації права на грунт для вазонів

2. купівлі-продажу ділянок на Місяці

3. визначення меж адміністративно-територіальних утворень

4. розпорядження ділянками намитих (штучно створених) островів

5. оренди площі підземних переходів для розміщення об’єктів торгівлі

 

Чи є практика Європейського суду з прав людини щодо земельно-правових спорів джерелом права в Україні?

1. так

2. ні

3. так, проте тільки якщо однією зі сторін у справі була Україна

4. лише в частині фактів встановлених у мотивувальній частині рішення Європейського суду с прав людини.

 

Право власності на земельну ділянку виникає з моменту:

1. підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки

2. відкриття спадщини

3. видачі та реєстрації державного акту на право власності на землю

4. нотаріального посвідчення договору дарування земельної ділянки

5. державної реєстрації права власності

 

Які відомості обов’язково повинні бути зазначені у заяві про приватизацію земельної ділянки із земель державної або комунальної власності:

1. мета використання ділянки

2. розмір земельної ділянки

3. прізвище особи

4. зобов’язання вчасно одержати державний акт на право власності

5. ____________________________________________________________

 

На якому праві може використовувати земельні ділянки Київський національний університет імені Тараса Шевченка?

1. право довічного успадковуваного володіння.

2. право приватної власності.

3. право постійного користування.

4. право оренди

5 ______________________________________________________________

 

2. Окресліть основні відомі Вам проблеми законодавчого регулювання процедур набуття прав на земельні ділянки.

 

Змістовний модуль 2. Актуальні питання особливої частини земельного права України.

1. Тематика лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентаПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.60.144 (0.039 с.)