Класифікація приміщень і електромереж за електронебезпекоюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Класифікація приміщень і електромереж за електронебезпекоюВідповідно до «Правил улаштування електроустановок» (ПУЕ) приміщення за небезпекою електротравм поділяють на три категорії:

- без підвищеної небезпеки;

- із підвищеною небезпекою;

- особливо небезпечні.

До чинників підвищеної небезпеки належать:

- температура в приміщенні, що впродовж доби перевищує 35 0С;

- відносна вологість більша 75 %, але менша повного насичення (100 %);

- струмопровідна підлога – металева, цегляна, бетонна, земляна тощо;

- струмопровідний пил;

- ймовірність одночасного доторкання людини до металічних корпусів електрообладнання і металоконструкцій, що мають контакт із землею.

За наявності одного з названих чинників приміщення вважають підвищено небезпечним щодо електротравм.

До чинників особливої небезпеки електротравм належать такі:

- відносна вологість, близька до насичення ( ~100 %);

- хімічно активне середовище, що пошкоджує ізоляцію;

- одночасна наявність двох і більше умов підвищеної небезпеки.

У приміщеннях без підвищеної небезпеки відсутні умови, які створюють підвищену чи особливу небезпеку.

Умови поза приміщеннями прирівнюють до особливо небезпечних.

Відповідно до ПУЕ електричні мережі розподiляють:

- за напругою: до 1000 В (220 В; 380 В) та більше 1000 В (10, 35, 110, 220 кВ );

- за кiлькістю фаз: однофазні та багатофазні;

- за кiлькістю проводів: одно, дво-, три-, чотирипровідні;

- за режимом нейтралі трансформатора напруги: з ізольованою та заземленою нейтраллю трансформатора напруги.

Результат ураження людини електричним струмом залежить від струму, що проходить через тіло людини Ih,напруги дотику Uh, типу мережі та її параметрів, зокрема:

- напруги й частоти ;

- режиму нейтралі;

- схеми включення людини в електричне коло (рис.5.1);

- опору ізоляції фазних проводів мережі щодо землі;

- ємності фазних проводів мережі щодо землі;

- режиму роботи мережі.

 

 

Рис. 5.1. Типові схеми включення людини в електричне коло:

1– двофазний дотик одночасно до двох фазних провідників електроустановки, що діє; 2– однофазний дотик до провідника однієї фази електроустановки, що діє; 3– непрямий дотик до відкритих провідних частин, що опинилися під напругою в результаті пошкодження ізоляції

Під час аналізу електробезпеки різних мереж зазвичай розглядають дві перші ситуації.

У разі двофазного дотикуструм, який проходить через тіло людини, й напругу дотику визначають за формулою

(5.1.)

де Uл = Uh – лінійна напруга; Uh– значення фазної напруги діючої мережі; Rh–опір тіла людини.

З виразу (5.1.) випливає, що в разі двофазного дотику людина потрапляє під лінійну напругу мережінезалежно від типу мережі, режиму нейтралі, режиму роботи мережі, провідності фазних проводів YL1,YL2,YL3щодо землі. Така схема включення людини в електричний ланцюг являє собою велику небезпеку.

Випадки двофазного дотику стаються порівняно рідко і є, як правило, результатом роботи під напругою в електроустановках до 1 кВ, що є порушенням правил та інструкцій виконання робіт.

У разі однофазного дотикулюдина опиняється під напругою Uh, значення якої залежить від багатьох чинників. Така схема включення людини в електричний ланцюг є менш небезпечною, ніж у випадку двофазного дотику і на практиці має місце значно частіше. Електротравми зі смертельним кінцем у разі однофазного дотику становлять 70–80 % від загального числа, причому більшість із них працівники отримують у мережах напругою до 1 кВ.

Далі під час аналізу електробезпеки мереж різних типів розглядатимемо тільки однофазний дотик.

 

Нормування напруги дотику

Відповідно до ГОСТ 12.1.038-82 установлені норми гранично допустимих напруги дотику та струму залежно від тривалості впливу, умов виконання робіт і режиму роботи електричних мереж. Далі (табл.5.2.) наведені ці рiвнi під час проходження струму від однієї руки до другої та від руки до ніг у разі нормального режиму роботи електроустановки для мережі до 1000 В із будь-яким режимом нейтралі і вище 1000 В з ізольованою нейтраллю.

Таблиця 5.2. Норми напруги дотику

Вид току Нормоване значення Гранично допустимі рівні за тривалості впливу, с
0,1 0,5 0,7 1,0 Понад 1,0
Перемінний З частотою 50 Гц Струм, мА
Напруга дотику, В
Постійний Струм, мА
Напруга дотику, В

 

Норми значеннь напруг та струмів для осіб, які виконують роботу в умовах високих температур (понад 25 0C) та відносної вологості повітря (вище 75%), у три рази менші.

Оскільки робоча напруга впливає на наслідок ураження в разі дотику людини до струмопровідних частин, то значення напруги повинно відповідати призначенню електрообладнання та характеру навколишнього середовища. Так, для живлення електропроводів виробничих машин і верстатів допустима напруга 220, 380 та 660 В, для стаціонарних освітлювальних установок – до 220 В; для ручних світильників і ручного інструменту в особливо небезпечних приміщеннях – до 12 В, а в приміщеннях із підвищеною небезпекою – до 36 В.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.019 с.)