Дебет 3522 «Дебіторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дебет 3522 «Дебіторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток»Кредит 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою»:

1. нарахована допомога з тимчасової втрати працездатності за перші 5 днів хвороби,

2. + нарахована допомога з тимчасової втрати працездатності за період хвороби понад 5 днів,

3. виплачено працівнику допомогу з тимчасової втрати працездатності,

4. виплачено працівнику відпустку.

338. Які види виплат працівникам банку належать до проміжних:

1. посадовий оклад,

2. тарифний оклад,

3. + аванс,

4. доплата за суміщення посад.

339. Яким по відношенню до балансу є рахунок 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»:

1. + активний,

2. пасивний,

3. технічний,

4. позабалансовий.

340. Що означає наявність дебетового сальдо на рахунку 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»:

1. перевитрата коштів понад отриману авансову суму,

2. + залишок невикористаного авансу на відрядження,

3. не підтверджені документами витрати на відрядження,

4. підтверджені документами витрати на відрядження.

341. Скласти бухгалтерську проводку: Видано аванс на відрядження:

1. Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»,

2. Дебет 7452 «Витрати на відрядження»

Кредит 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»,

3. Дебет 3651 «Заборгованість працівникам банку на господарські потреби»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку»,

4. + Дебет 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку».

342. Скласти бухгалтерську проводку: Затверджено авансовий звіт по витратах на відрядження:

1. Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»,

2. + Дебет 7452 «Витрати на відрядження»

Кредит 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»,

3. Дебет 3651 «Заборгованість працівникам банку на господарські потреби»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку»,

4. Дебет 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку».

343. Які зміни відображуються в обліку банку при поверненні невикористаного авансу підзвітною особою:

1. + зменшення дебіторської заборгованості по підзвітним сумам та збільшення готівки в касі банку,

2. збільшення дебіторської заборгованості по підзвітним сумам та збільшення готівки в касі банку,

3. зменшення кредиторської заборгованості по підзвітним сумам та збільшення готівки в касі банку,

4. збільшення кредиторської заборгованості по підзвітним сумам та збільшення готівки в касі банку.

344. Протягом якого терміну після повернення з відрядження підзвітна особа повинна скласти авансовий звіт:

1. на наступний день після повернення з відрядження,

2. + протягом 3-х банківських днів після дня повернення з відрядження,

3. протягом 10-ти банківських днів після дня повернення з відрядження,

4. протягом місяця.

345. Про що свідчить кінцеве кредитове сальдо рахунка 3551 «Аванси працівникам банку на господарські потреби»:

1. + перевитрата коштів понад отриману авансову суму,

2. залишок невикористаного авансу на відрядження,

3. не підтверджені документами витрати на відрядження,

4. підтверджені документами витрати на відрядження.

346. В якому випадку використовують рахунок 3650 «Заборгованість працівникам банку на відрядження»:

1.при перевитратах підзвітних сум,

2. + працівнику відшкодовують витрати на відрядження після їх здійснення,

3. при заборгованості по зарплаті,

4. наявності дебіторської заборгованості по підзвітним сумам.

347. У працівника банку залишилась невикористана підзвітна готівка. Яку бухгалтерську проводку потрібно скласти, якщо він повертає її в касу банку:

1. Дебет 7452 «Витрати на відрядження»

Кредит 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»,

2. Дебет 3651 «Заборгованість працівникам банку на господарські потреби»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку»,

3. Дебет 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку».

4. + Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»,

348. Працівник банку придбав канцелярські товари за власний рахунок, про що склав авансовий звіт. Яку проводку потрібно скласти, щоб відобразити здійснені витрати:

1. Дебет 7452 «Витрати на відрядження»

Кредит 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»,

2. + Дебет 3651 «Заборгованість працівникам банку на господарські потреби»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку»,

3. Дебет 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку».

4. Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження».

349. Які із витрат на відрядження не підтверджуються документами:

1. вартість проживання,

2. користування послугами готелю.

3. проїзд,

4. + добові.

350. Хто в банку є платником внесків у Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання:

1. працівник підприємства,

2. + роботодавець,

3. хвора людина,

4. цей вид страхування на банків не поширюється.

351. Який порядок сплати банком допомоги з тимчасової втрати працездатності, пов'язаної з нещасним випадком на виробництві:

1. перші 5 днів цієї допомоги сплачує банк, а починаючи з 6 дня хвороби – з Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання,

2. перші 5 днів цієї допомоги сплачує Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, а починаючи з 6 дня хвороби - банк,

3. + допомога за всі дні хвороби виплачується тільки з Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання,

4. банк не є платником цього внеску.

352. В якому з наведених варіантів буде використовуватись податкова соціальна пільга при утриманні податку з доходів фізичних осіб:

1. сума нарахованої зарплати більша за показник, що дорівнює мінімальному
прожитковому мінімуму, помноженому на 1,4 і округленому до найближчих 10 грн.,

2. + сума нарахованої зарплати менша за показник, що дорівнює мінімальному
прожитковому мінімуму, помноженому на 1,4 і округленому до найближчих 10 грн.,

3. сума нарахованої зарплати менша за мінімальну зарплату,

4. сума нарахованої зарплати менша, ніж 5 000 грн.

353. Чи має право працівник банку на допомогу з тимчасової втрати працездатності, якщо він захворів у перші дні перебування на роботі:

1. ні, тому що він не пропрацював 6 місяців, а лікарняні нараховуються виходячи із розрахунку шести попередніх місяців роботи,

2. ні, тому що він не пропрацював 12 місяців, а лікарняні нараховуються виходячи із розрахунку дванадцяти попередніх місяців роботи,

3. так, але тільки в розмірі 200 грн.,

4. + так, тому що в такому випадку лікарняні нараховуються виходячи із встановленої тарифної ставки на момент хвороби.

354. До якого фонду не утримують із зарплати працюючих пенсіонерів банку:

1. Пенсійного,

2. Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,

3. + Фонду сприяння зайнятості,

4. до жодного з фондів соціального страхування.

355. Визначити суму лікарняних, якщо середньоденна зарплата для її розрахунку 150 грн., термін хвороби 7 днів, страховий стаж 4 роки:

1. 700 грн.,

2. + 630 грн.,

3. 540 грн.,

4. 870 грн.

356. В якому розмірі будуть нараховуватись лікарняні, якщо страховий стаж працівника 5 років і він має «чорнобильське» посвідчення 1-4 категорії:

1. 50%,

2. 60%,

3. 80%,

4. + 100%.

357. Яка особливість утримання із зарплати працівників банку податку з доходів фізичних осіб:

1.+ спочатку зменшують нараховану зарплату на розмір єдиного соціального внеску, а потім утримують податок з доходів фізичних осіб,

2. спочатку утримують із зарплати податок з доходів фізичних осіб, а потім проводять утримання єдиного соціального внеску, ,

3. спочатку зменшують нараховану зарплату на розмір соціального внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, а потім утримують податок з доходів фізичних осіб,

4. послідовність не має значення.

358. Первісна вартість будівлі 200 000 грн., сума нарахованої амортизації 20 000 грн. Визначте залишкову вартість:

1. 220 000 грн.,

2. 10 грн.,

3. + 180 000 грн.,

4. 160 000 грн.

359. Вкажіть особу, яка не має права входити до складу інвентаризаційної комісії банку:

1. керівник банку,

2. головний бухгалтер,

3. головні спеціалісти банку,

4.+ касир.

360. Банк придбав на дату їх випуску 12-відсоткові облігації на суму 50 000 грн. із строком погашення 5 років. Нарахувати процентні доходи за весь строк утримання:

1. 20 000 грн..

2. + 30 000 грн.,

3. 40 000 грн.,

50 000 грн.

361. Визначити первісну вартість комп’ютерної системи, якщо вартість комп’ютерів 300 000 грн., програмне забезпечення – 150 000 грн., вартість придбаного для неї приміщення – 900 000 грн.:

1. 1 350 000 грн.,

2. 150 000 грн.,

3. + 450 000 грн.,

4. 300 000 грн.

362. Визначити податковий кредит з ПДВ у витратах на відрядження, якщо вартість білетів на проїзд – 180 грн. (в т.ч. ПДВ), квитанція на проживання в готелі – 2400 грн. (в т.ч. ПДВ):

1. + 430 грн.,

2. 516 грн.,

3. 1290 грн.,

4. 380 грн.

363. Яка із вказаних форм звітності не є проміжною:

1. щоденна,

2. місячна,

3. квартальна,

4. + річна.

364. До щоденних форм звітності належить:

1. + баланс,

2. звіт про фінансові результати,

3. звіт про рух грошових коштів,

4. примітки до звітів.

365. Яка форма звітності банку не включається до квартальної:

1. баланс,

2. звіт про фінансові результати,

3. + звіт про власний капітал,

4. примітки до звітів.

366. Яка звітність доступна для зовнішніх користувачів:

1. щоденні та річна,

2. місячна та річна,

3. місячна та квартальна,

4. + квартальна та річна.

367. Яка форма звітності має облікову формулу: Активи = Зобов’язання + Капітал:

1. + баланс,

2. звіт про фінансові результати,

3. звіт про власний капітал,

4. звіт про рух грошових коштів.

368. Яку облікову формулу має Звіт про фінансові результати:

1. Активи = Зобов’язання + Капітал,

2. Активи = Зобов’язання - Капітал,

3. + Доходи – Витрати = Прибутки чи збитки,

4. Доходи + Витрати = Прибутки чи збитки.

369. Яким документом оформляється операція з підкріплення операційної каси:

1. платіжне доручення,

2. об’ява на внесенні готівки,

3. + грошовий чек,

4. меморіальний ордер.

370. Банк перерахував грошові кошти з коррахунка в НБУ для отримання готівки. Скласти кореспонденцію рахунків:

1. Дебет 1200 «Коррахунок банку в НБУ»

Кредит 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»,

2. + Дебет 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»

Кредит 1200 «Коррахунок банку в НБУ»,

3. Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»,

4. Дебет 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку».

371. Банк отримав і оприбуткував підкріплення готівки до операційної каси. Скласти кореспонденцію рахунків:

1. Дебет 1200 «Коррахунок банку в НБУ»

Кредит 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»,

2. Дебет 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»

Кредит 1200 «Коррахунок банку в НБУ»,

3. + Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»,

4. Дебет 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку».

372. Визначити зміст проводки:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.056 с.)