Дебет 1007 «Банкноти та монети в дорозі»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дебет 1007 «Банкноти та монети в дорозі»Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку»:

1.+ відправлено надлишок готівки установою банку до оборотної каси територіального управління НБУ,

2. одержано підкріплення банку готівкою,

3. зараховано на кореспондентський рахунок надлишок готівки,

4. одержано виручку від клієнта на поточний рахунок.

373. Які зміни відображуються в обліку банку при зарахуванні банком готівки на кореспондентський рахунок в НБУ:

1. збільшення готівки в оборотній касі територіального управління НБУ та зменшення готівки в касі банку,

2. зменшення готівки в оборотній касі територіального управління НБУ та зменшення готівки в касі банку,

3. виникнення кредиторської заборгованості банку на його кореспондентському рахунку та зменшення грошових коштів у дорозі,

4. + виникнення дебіторської заборгованості банку на його кореспондентському рахунку та зменшення грошових коштів у дорозі.

374. В якому регістрі ведуть облік цінностей у грошових сховищах банку:

1. + Книга обліку готівки операційної каси та інших цінностей банку,

2. Касовий журнал,

3. прибутковий касовий ордер,

4. видатковий касовий ордер.

375. Хто веде Книгу обліку готівки операційної каси та інших цінностей банку:

1. касир,

2. операціоніст,

3. контролер,

4. + завідувач каси.

376. Вибрати з наведеного переліку активи банку:

1. кошти клієнтів,

2. резерви за зобов’язаннями,

3. + інвестиції в асоційовані та дочірні компанії,

4. капітал банку.

377. Вибрати з наведеного переліку дебіторську заборгованість банку:

1. статутний капітал,

2. нерозподілений прибуток,

3. резерви та інші фонди,

4. + кредити клієнтам.

378. Вибрати з наведеного переліку кредиторську заборгованість банку:

1. цінні папери до погашення,

2. векселі одержані,

3. + кошти клієнтів,

4. основні засоби та нематеріальні активи.

379.На якому рахунку банки ведуть облік розрахункових чеків:

1. 1001 «Банкноти та монети в касі банку»,

2. 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»,

3. 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»,

4. + 9821 «Бланки суворої звітності».

380. Залежно від призначення пластикові платіжні картки бувають:

1. + кредитні і дебетні,

2. стандартні і золоті,

3. золоті і платинові,

4. кредитні і платинові.

381. Скласти кореспонденцію рахунків: Банк перерахував кошти на картковий рахунок клієнта безготівковим способом:

1. Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»,

Кредит 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»,

2. Дебет 9821 «Бланки суворої звітності»

Кредит 2625 «Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використання платіжних карток»,

3. + Дебет 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

Кредит 2625 «Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використання платіжних карток»,

4. Дебет 2625 «Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використання платіжних карток»

Кредит 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб».

382. З якого рахунка списується безнадійна заборгованість за наданими кредитами після закінчення строку позовної давності:

1. 2400 «Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам»,

2. 2401«Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам»,

3. + 9611 «Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями»,

4. 2480 «Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами».

383. Якого методу списання запасів не існує:

1. ідентифікації,

2. + прямолінійний,

3. середньої вартості,

4. LIFO.

384. Вибрати правильне твердження:

1. первісна вартість запасів змінюється,

2. запаси підлягають амортизації,

3. запаси в банку переоцінюються протягом терміну корисного використання,

4. + первісна вартість запасів не змінюється.

385. Вказати регістр аналітичного обліку запасів банку:

1. + інвентарні картки,

2. акти приймання-передачі,

3. Книга обліку готівки операційної каси та інших цінностей банку,

4. Касовий журнал.

386. Який метод списання запасів необхідно застосовувати, якщо враховується індивідуальний підхід до кожної одиниці запасу:

1.+ ідентифікації,

2. середньої вартості,

3. FIFO,

4. LIFO.

387. На якому рахунку відображується первісна вартість запасів при відсутності в установі банку складу:

1. 3400 «Запаси матеріальних цінностей на складі»,

2. + 3402 «Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб»,

3. 7431 «Господарські витрати»,

4. 7499 «Інші витрати».

388. Визначити кореспондуючий рахунок до рахунка 3400 «Запаси матеріальних цінностей на складі», якщо запаси списані на утримання власних основних засобів:

1. 1001 «Банкноти та монети в касі банку»,

2. 4400 «Основні засоби»,

3. 7431 «Господарські витрати»,

4. + 7421 «Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів».

389. Визначити кореспондуючий рахунок до рахунка 3402 «Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб», якщо запаси списані на будівництво основних засобів:

1. 4400 «Основні засоби»,

2. 7431 «Господарські витрати»,

3. 7421 «Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів»,

4. + 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами».

390. За допомогою якого банківського рахунка здійснюється підкріплення операційної каси банку готівкою:

1. поточний рахунок,

2. + кореспондентський рахунок,

3. депозитний рахунок,

4. бюджетний рахунок.

391. Метод , за яким цінності, які надійшли на склад першими, першими і передаються в експлуатацію:

1. ідентифікації,

2. середньої вартості,

3. + FIFO,

4. LIFO.

392. Який рахунок розрахунків потрібно використати при отриманні цінностей від постачальника за попередню плату:

1. + 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання активів»,

2. 3610 «Кредиторська заборгованість з придбання активів»,

3. 3400 «Запаси матеріальних цінностей на складі»,

4. 3402 «Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб».

393. Вибрати з наведеного переліку МШП:

1. копіювальний папір,

2. електроенергія,

3. комп’ютерна програма,

4. + робочий одяг.

394. Реалізовано запаси на суму, яка перевищує визначену їх вартість. Яку проводку потрібно скласти:

1. Дебет 7499 «Інші витрати»

Кредит 3400 «Запаси матеріальних цінностей на складі»,

2. Дебет 3400 «Запаси матеріальних цінностей на складі»

Кредит 7499 «Інші витрати»,

3. + Дебет 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

Кредит 3400 «Запаси матеріальних цінностей на складі»

Кредит 6499 «Інші доходи»,

4. Дебет 6499 «Інші доходи»

Кредит 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання».

395. Складський облік матеріалів на складах ведуть в:

1. + картках складського обліку,

2. актах приймання-передачі,

3. Книгах обліку готівки операційної каси та інших цінностей банку,

4. Касовому журналі.

396. Запаси товарно- матеріальних цінностей банку поділяються на:

1. основні та оборотні засоби,

2. основні засоби та нематеріальні активи,

3. оборотні засоби та нематеріальні активи,

4. + товарно-матеріальні цінності та МШП.

397. На якому рахунку відображують первісну вартість придбаних МШП:

1. 4400 «Основні засоби»,

2. 4300 «Нематеріальні активи»,

3. 7431 «Господарські витрати»,

4.+ 3400 «Запаси матеріальних цінностей на складі».

398. На якому рахунку відображують первісну вартість інкасаторських сумок:

1. 4400 «Основні засоби»,

2. 4300 «Нематеріальні активи»,

3. 7431 «Господарські витрати»,

4. + 3400 «Запаси матеріальних цінностей на складі».

399. Скласти бухгалтерську проводку по нарахуванню податку на прибуток:

1. Дебет 3620 «Кредиторська заборгованість за податком на прибуток»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»,

2. Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Кредит 3620 «Кредиторська заборгованість за податком на прибуток»,

3. + Дебет 7900 «Податок на прибуток»

Кредит 3620 «Кредиторська заборгованість за податком на прибуток»,

4. Дебет 3620 «Кредиторська заборгованість за податком на прибуток»

Кредит 7900 «Податок на прибуток».

400. Встановити зміст проводки:

Дебет 3620 «Кредиторська заборгованість за податком на прибуток»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»:

1. нараховано податок на прибуток,

2. + сплачено банком податок на прибуток,

3. повернено банку податок на прибуток,

4. відстрочені податкові зобов’язання.

401. Амортизація дисконту за наданим кредитом означає:

1. + щомісячне віднесення комісії, сплаченої авансом, на доходи звітних періодів,

2. щомісячне віднесення комісії, сплаченої авансом, на витрати звітних періодів,

3. щомісячне нарахування відсотків,

4. списання заборгованості за кредитом.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.01 с.)