Мінімальна довжина прямолінійної ділянки трубопроводуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мінімальна довжина прямолінійної ділянки трубопроводуВід місцевого опору до ПП

Місцевий опір     Мінімальна довжина прямолінійної ділянки трубопро­воду від місцевого опору до ПП, в діаметрах при установці ПП
по діаметру по хорді
Коліно, трійник або хрестовина
Взаємодіючі коліна, трійники, хрес-товини в різних площинах
Дифузор
Повністю відкрита засувка ЗО
Повністю відкритий клапан

Примітка: місцеві опори вважаються взаємодіючими, якщо віддаль між ними не переви-щує 15 діаметрів труби.

 

ПП можуть установлюватися на горизонтальних, вертикальних або похилих ділянках трубопроводу за умови, що весь об'єм па­трубка заповнений водою. Вертикальне положення трубопроводу при подачі води вверх щонайкраще забезпечує заповнення всього перерізу патрубка навіть при малій витраті (див. рис. 5.2).

ПП підключається до вимірного приладу ПВ за допомогою кабе­лю, що є в комплекті витратоміра. Прокладка кабелю здійснюється повітряним або наземним способом. При повітряному способі кабель закріплюється на стальному дроті, який захищає його від механічних навантажень. При наземному способі кабель від місця установки ПП до місця розташування ПВ прокладається в заземленій стальній трубі діаметром не менше 40 мм.

Вимірювальний прилад установлюється в горизонтальному поло­женні на столі в закритому приміщенні. До місця установки ПВ під­водиться електрична мережа з напругою 220 В, частотою 50 Гц, а також заземлююча шина.

При відстані ПП до місця установки менше 75 м (150 м) лишок кабелю укладається в бухту поблизу ПВ. Укорочування кабелю, за­міна на другий тип або збільшення його довжини без погодження з підприємством-виробником забороняється.

Підприємство-виробник випускає ультразвукові витратоміри з лічильником «Акустрон» чотирьох моделей: УЗР-В-0,4; УЗР-В-0,6; УЗР-В-0,8; УЗР-В-1,0, основні характеристики яких: d - умовний діаметр трубопроводу (патрубка для ПП); L - довжина патрубка; l - відстань між ПП1 і ПП2, розміщених по діаметру або по хорді; Qe -верхні границі вимірювання витрат води і К1 - коефіцієнт ділення субпанелі масштабування. Допустимий тиск води < 6 МПа, поріг чу­тливості по швидкості 0,003 м/с, похибка вимірювань ±0,3...0,5%, габаритні розміри реєструючого приладу 400x355x175 мм, маса 12 кг.

Витратоміри з лічильниками треба зберігати на механічно стійких стелажах в сухому складському приміщенні з відносною вологістю повітря не вище 95%, температурою від -40° до +60°С. У такому приміщенні не допускається наявності різних лугів, кислот і інших подібних речовин.

Перевозять витратоміри в пакувальних ящиках, укріплених так, щоб не було їх зміщення і ударів один об одного. Перевезення авто­мобільним транспортом допускається шосейними дорогами зі швид­кістю до 60 км/год, ґрунтовими - до 20...40 км/год.

 

Порядок експлуатації витратомірів

Вимірювальний прилад включають після заповнення патрубка водою, перевірки наявності заземлення і відповідності зовнішньої електричної мережі характеристикам, які потрібні для живлення приладу. При цьому на індикаторі «Режим» повинен світитися знак «З», який сигналізує про роботу ПВ в режимі вимірювання. За наяв­ності витрати води в трубопроводі стрілка індикатора «Расход» від­хиляється від нульового положення, працює лічильник «Обьем», то­чка індикатора «Режим» мерехтить з частотою, пропорційною витра­ті. За відсутності води або неповному заповненні патрубка на інди­каторі «Режим» світиться знак «П».

За допомогою засувок перекривається подача води в трубопроводі і показів водоміра; стрілка індикатора «Расход» повинна знаходитися в нульовому положенні, а лічильник «Обьем» не повинен працювати. При закритих засувках і наявності показання індикатора «Расход» можна зробити висновок про якість герметизації трубопроводу, за­глушки і кількості витрат внаслідок витікання води.

Витрати води визначаються за формулою:

Qst = n1y, м3(5.8)

де Qst - витрати води в трубопроводі, м3/с;

п1 - покази стрілки в поділках шкали індикатора «Расход»;

у - коефіцієнт градуювання шкали індикатора «Расход»:

γ=Qв /100, (5.9)

де Qв - верхня границя вимірювання витрати води, м3/с.

Значення коефіцієнта у знаходиться на планці «X m3/s» під стрі­лочним показчиком «Расход» на передній панелі. Визначення витрат води за допомогою частотоміра, підключеного до роз'єму «Импульсный выход» на задній панелі витратоміра, здій­снюється за формулою:

Q = φF,м3(5.10)

де F - показання частотоміра, Гц;

φ - коефіцієнт перетворення, м3, визначається за формулою:

φ = S∙l∙(l+2ct)/(200∙Kv∙lp-cosα), (5.11)

де S - площа поперечного перерізу труби (патрубка), в якій роз­міщені ПП, м2;

l - відстань між ПП1 і ПП2, м;

lр - довжина активної частини акустичного каналу, м;

α- кут нахилу осі акустичного кана­лу до напрямку течії води (твірної труби), град.;

t - час затримки в спільних елементах синхроколець, сек;

с - швидкість ультразвуку у воді, 1430 м/с;

Kv - гідродинамічний коефіцієнт.

Зазначені параметри визначаються відповідно методичним вка­зівкам "Государственная система обеспечения единства измерений. Расходомеры ультразвуковые со счетчиком «Акустрон», модель УЗР-В. Методика проверки. МИ 1652-87».- Казань: КФ ВНИИФТРИ, 1986.

Об'єм води, яка пройшла по трубі (патрубку), визначається за формулою:

V = n2β, (5.12)

де V - об'єм води, яка пройшла по патрубку до моменту вимірю­вання, м3;

n2 - покази лічильника «Обьем»;

β - коефіцієнт градуювання лічильника «Обьем», м3:

β =1000 К1 φ, (5.13)

де Кі - коефіцієнт ділення субпанелі.

Коефіцієнт Р заноситься на планку «х - т3» під лічильником "Обьем".

Настроювання витратомірів робиться спеціалістами за допомогою різноманітних точних приладів. Щоб уникнути порушення метроло­гічних характеристик, категорично забороняється робити розкриття і які-небудь регулювання неспеціалістами як всередині, так і назовні ПВі ПП.

Таблиця 5.2

Можливі несправності ультразвукових витратомірів

Назва несправності, зовнішнє прояви і додаткові ознаки Імовірна причина Способи усунення
При включенні витратомір не працює Відсутня напруга в мережі Перевірити мережу Замінити запобіжник Замінити кабель живлення
За наявності води в трубопроводі на ін­дикаторі «Режим» світиться знак «П» Патрубок не запов­нений водою Обрив кабелю в.ч. Забруднені робочі поверхні ПП Забезпечити запов­нення патрубка Замінити кабель в. ч. Протерти ПП
Покази витратоміра невірні Не забезпечене за­повнення патрубка. Повітряні (газові) бульки в воді. Несправний витра­томір Забезпечити запов-­нення патрубка. Усунути повітряні (газові) бульки. Замінити витратомір.

 

Пусконалагоджувальні роботи з витратомірами і лічильниками, настроювання і регулювання їх виконується підприємством-виробником або спеціалістами монтажних бригад, які пройшли курс навчання на цьому підприємстві. До роботи з витратомірами допус­каються особи, що мають спеціальну підготовку в обсязі технічного опису та інструкції з їх експлуатації. У витратомірі є напруга, небез­печна для життя, тому категорично забороняється працювати без за­хисного кожуха, з незаземленим корпусом, з пошкодженими ПП і кабелями. Забороняється монтаж витратоміра на діючому трубопроводідо повного його спорожнення.

Технічне обслуговування витратомірів з лічильниками проводи­ться при первісній і періодичних перевірках, а також після тривалого зберігання їх.

Рекомендовані види і строки технічного обслуговуван­ня:

· візуальний огляд - кожні 6 місяців;

· зовнішня частина - кожні 6 місяців;

· перевірка і градуювання - не рідше одного разу на рік.

Перевірка витратомірів з лічильниками проводиться в умовах спеціалізованої радіовимірювальної лабораторії тільки особами, що пройшли спеціальну підготовку.

Перелік можливих несправностей і способів їх усунення наводи­ться в таблиці 5.2., яка наведена вище.

Опис лабораторної установки

Ділянка напірного трубопроводу з встановленим на ньому водо­мірним патрубком відповідного діаметру, вимірювальний прилад ПВ, з'єднаний високочастотним кабелем з п'єзометричними пере­творювачами водомірного патрубка.

 

 

ВИСНОВОК:ознайомившись з конструкцією та принципом роботи ультразвукового витратоміра з лічильником «Акустрон», навчились за допомогою його визначати витрату і обєм води за певний проміжок часу.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.135.174 (0.022 с.)