Узагальнення поточної облікової інф-ції: оборотні відомостіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Узагальнення поточної облікової інф-ції: оборотні відомостіВсі госп.оп-ї протягом звіт.періоду відоб-ть на рах.синт.та анал.обл. у відповідних обл.регістрах у хронологічному і систематичному обл. Під хроном.обл.розуміють реєстрацію госп.оп-й в обл.регістрах у хронолог.порядку,тобто в календарній послідовності їх зд-ня. Напр.,таким чином оп-ї реєструються у «журналі реєстрації госп.оп-й». Під системат.обл.розуміють облік, в якому госп.оп-ї систематизують, групують і відоб-ть за якісно однорідними ознаками на рах.синт.та анал.обл. Підставою для такого відоб-ня. є первинні док-ти, якими оформлені відповідні госп.оп-ї. За даними змісту докум.визначають бух. проведення і вказують кореспон. рах. У кін.звіт.періоду взаємну звірку записів в обл.регістрах зд-ть для взаємної звірки їх правильності. З цією метою скл.оборотну відомість за рах.анал.і синт.обл. Оборотна відомість-це багатографна таблиця,яка включає назву,одн.виміру та 3 пари показників залишок на початок у к-ті і сумі,оборот за надх.і витрачанням у к-ті і сумі та залишок на кін.у к-ті і сумі. Під час складання оборот.відомості слід звірити підсумки оборотів і залишків за анал.рах.,які повинні =оборотам за ДТ і КТ,а також залишку синт.рах.,який їх об’єднує. Оборотна відомість після їх звірки є основою для складання балансу і звітності.

ФО вибуття виробничих запасів

Продаж:

Дт361-Кт712 – продажна вартість

Дт712-Кт641 – ПДВ

Дт712-Кт791 – дохід без ПДВ

Дт943-Кт20 – балансова вартість запасів

Дт791-Кт943 – списана с/в реалізації на фін результат

Основні напрямки викор-ня на:

Дт23-Кт20 – на в-цтво

Дт91-Кт20 – на ЗВВ

Дт92-Кт20 – на адмін. Витрати

Дт93-Кт20 – витрат на збут

Дт94-Кт20 – на ін. витрати операц д-сті

Безоплатна передача:

Дт949-Кт20 – балансова вартість запасів

Дт949-Кт641 – ПДВ

Дт791-Кт949- списання втрат на фін результат

ФО вибуття нематеріальних активів

Продаж:

1)Дт133-Кт12 – списано знос

2)Дт286-Кт12 – залишкова вартість

3)дт361-Кт 712 – продажна вартість

4)Дт712-Кт641 – ПДВ

5)Дт712 –Кт791 – дохід без ПДВ

6)Дт943-Кт286 – балансова вартість

7)Дт791-Кт943 – списано с/в реалізації на фін результат

При ліквідації:

1) списується сума зносу, нараховану за час експлуатації ліквідованого об’єкта НА: Дт133 Кт12

2) списується залишкова вартість ліквідованого об’єкта НА: Дт 976 Кт 12

3)976-Кт641 – ПДВ

4)Дт793-Кт976 – списано втрати на фін результат

При безоплатній передачі НА можливі такі записи в синтетичному обліку:

1) знос НА: Дт133 Кт12

2) списується залишкова вартість переданого об’єкта НА: Дт 976 Кт 12

3) ПДВ Дт 976 Кт 64

4)793-Кт976 – списання втрат на ФР

ФО вибуття ОЗ

Продаж:

1)Дт131-Кт10 – списано знос

2)Дт286-Кт10 – залишкова вартість

3)дт361-Кт 712 – продажна вартість

4)Дт712-Кт641 – ПДВ

5)Дт712 –Кт791 – дохід без ПДВ

6)Дт943-Кт286 – балансова вартість

7)Дт791-Кт943 – списано с/в реалізації на фін результат

Ліквідація:

1)Дт131-К10 – знос

2)976 – 10 – залишкова вартість

3)976 – 641 – ПДВ

4)793 – 976 – списано втрати на фін результат

Безоплатна передача:

1)131 – 10 – знос

2)977 – 10 – залишкова вартість

3)977 – 641 – ПДВ

4)793 – 977 – списання втрат на фін результат

ФО грош. коштів в касі п-ства

Касові операції-ства в залежності від їх змісту можуть мати такий вигляд:

1) надходження до каси готівки від інших п-ств Дт30 Кт 36

2) надходження до каси готівки з поточного рахунку в банку: Дт 30 Кт 31

3) внески коштів засновниками да статутного капіталу: Дт 30 Кт 46

4)повернення підзвітними особами невитрачених коштів у касу: Дт 30 Кт 372.

5)погашення заборг з відшкодуванням заданих збитків: Дт 30 Кт 375

6) погашено готівкою заборгованість іншим кредитором: Дт 68 Кт 30

7) видача готівки з каси підзвітним особам: Дт 372 Кт 30.

 

ФО грош. коштів на поточному рах.

На пот рахунках в синтетичному обліку відображають такі операції:

1) відображено суми внесеної на поточний рахунок готівки: Дт 31 Кт 30

2) відображено суму, яка внесена на поточний рахунок за відвантажену

3) відображено суму, яка надійшла від дебіторів в рахунок погашення заборгованості: Дт 31 Кт 37

4)відображено суму отриманих короткострокових кредитів: Дт 31 Кт 60

5) відраховано суму виданої готівки: Дт30 Кт 31

6) відображено суми, перераховані різним кредиторам: Дт 68 Кт 31

ФО довгострокових та короткострокових векселів одержаних

Вексель – це ЦП, який засвідчує безумовні зобов боржника сплатити визначену суму у визначений час у певному місці.

Довгострок векселі одержані:

1)361 – 701 – продажна вартість ГП

2)701 – 641 – ПДВ

3)701 – 791 – дохід без ПДВ

4)182 – Кт361 – одержано від покупця довго строк векселі

5)377 – 182 – переведено довгостр векселем до складу пот заборг, коли термін погашення став менше 12 міс

6)311.313 – 377 – погашено довго строк вексель

Короткострок векселі одержані:

1)361 – 701 – продажна вартість ГП

2)701 – 641 – ПДВ

3)701 – 791 – дохід без ПДВ

4)341 – 361 – одержано від покупця короткострок векселі

5)311.313 – 341 – своєчасно погашено пред’явлений для оплати вексель

ФО довгострокових та короткострокових кредитів банків

Довгострок кредити банків (ДК)

1)311,313 – 501 – одержано ДК

2)951 – 684 – нарах %

3)792 – 951 – списано витрати на фін результат

4)684 – 311,313 – оплачено %

5)501 – 611 – переведено ДК до складу пот зобов, коли термін погашення став менше 12 міс

6)611 – 311, 313 – погашено ДК

Короткострокові кредити банків (КК)

1)311,313 – 601 – одержано КК

2)951 – 684 – нарах %

3)792 – 952 – списано витрати на фін результат

4)684 – 311,313 – оплачено %

5)601 – 311, 313 – погашено КК

ФО доходів від реалізації ГП, товарів, робіт та послуг

Дохід від реалізації ГП:

1)361 – 701 – продажна в-сть ГП

2)701 – 641 – ПДВ

3)701 – 791 – дохід без ПДВ

4)901 – 26 – с-сть проданої продукції

5)791 – 901 – списано с-сть реалізованої прод. на фін. результат

Дохід від реалізації товарів:

1)361 – 702 – продажна в-сть

2)702 – 641 – ПДВ

3)702 – 791 – дохід без ПДВ

4)902 – 28 – с-сть товарів

5)791 – 902 – списано с-сть реалізації на фін. результат

Дохід від реалізації робіт та послуг:

1)361 – 703 – продажна в-сть

2)703 – 641 – ПДВ

3)703 – 791 – дохід без ПДВ

4)903 – 283– с-сть робіт і послуг

5)791 – 903 – списано с-сть реалізації на фін. результат

ФО надходження виробничих запасів

Придбання:

1)20 – 631 – ціна придбання без ПДВ

2)641 – 631 – ПДВ

3)20 – 685 – транспортні в-ти без ПДВ

4)641 – 685 – ПДВ

Одержання в статутний капітал:

1)20 – 46 – справ. в-сть запасів

Безоплатне одержання:

1)20 – 718 – справ. в-сть запасів

2)718 – 791 – списання доходів на ФР

ФО надходження нематеріальних активів

Придбання:

1)154 – 631 – ціна придбання без ПДВ

2)641 – 631 – ПДВ

3)154 – 641,642,651 – податки і платежі, пов’язані із придбанням

4)154 – 685 – трансп витрати на монтаж, налагодження, доведення НА до придатного стану без ПДВ

5)641 – 685 – ПДВ

6)12 – 154 – оприбутковано об’єкт НА

Будівництво:

1)151 – 205 – використано буд матеріали

2)151 – 661 – зарплата будівельникам

3)151 – 651 – ЄСВ

4)151 – 131 – знос НА

5)151 – 631 – вартість робіт виконаних підрядчиками без ПДВ

6)641 – 631 – ПДВ

7)151 – 685 – роботи виконані сторонніми п-ства без ПДВ

8)641 – 685 – ПДВ

9)12 – 151 – оприбуткувано об’єкт НА

Безоплатне одержання:

1)12 – 424 – справедлива вартість НА

Одержання в стату к-л:

12 – 46 – справ вартість НА

 

 

ФО надходження ОЗ

Придбання:

1)152 – 631 – ціна придбання без ПДВ

2)641 – 631 – ПДВ

3)152 – 641,642,651 – податки і платежі, пов’язані із придбанням

4)152 – 685 – трансп витрати на монтаж, налагодження, доведення ОЗ до придатного стану без ПДВ

5)641 – 685 – ПДВ

6)10 – 152 – оприбутковано об’єкт ОЗ

Будівництво:

1)151 – 205 – використано буд матеріали

2)151 – 661 – зарплата будівельникам

3)151 – 651 – ЄСВ

4)151 – 131 – знос ОЗ

5)151 – 631 – вартість робіт виконаних підрядчиками без ПДВ

6)641 – 631 – ПДВ

7)151 – 685 – роботи виконані сторонніми п-ства без ПДВ

8)641 – 685 – ПДВ

9)10 – 151 – оприбуткувано об’єкт ОЗ

Безоплатне одержання:

1)10 – 424 – справедлива вартість ОЗ

Одержання в стату к-л:

10 – 46 – справ вартість ОЗ

ФО розрахунків з відшкодування завданих збитків

Згідно цивільного кодексу Укр відповідальність працівників за завдану шкоду п-ству може бути:

1)обмежена (відшкодовується завдана шкода в межах середньомісячної ЗП)

2)повна (у повному обсязі).

Обмежена відповідальність застосовується якщо шкоду завдано працівнику ненавмисно. Повна у випадках:

-якщо працівником укладено договір про повну матер відповідальність

-якщо шкоду завдано майну, яке одержано працівником за дорученням або за ін. док-том разового характеру

-якщо працівник перебував у нетверезому стані

-якщо шкоду завдано внаслідок дій, які носять кримінальний характер.

-якщо шкоду завдано в результаті недостач

-якщо шкоду завдано працівником навмисно

-якщо праціник перебував за межами п-ства або не при виконані своїх службових обов’язків.

Згідно положення №16 «Про порядок відшкодування завданих збитків, недостач, крадіжок і псуття цінностей».

Розмір збитку = [(БВ – А)*Індекс інфляції +ПДВ +А]*К

За заг правилом К= 2.

Для валютних цінностей, ЦП, дорогоцінних металів і каміння застосовуєються підвищені коефіцієнти від 3 до 50.

1)375 – 716 – заг сума відшкодувань збитку

2)716 – 642 – частина суми відшкодування. Що підлягає перерахуванню в бюджет

3)716 – 791 – частина суми відшкодування, що залишається у розпорядженні п-ства

4)661 – 375 – утримано суму відшкодування з винної особи

5)301,311 – 375 – оплачено суму відшкодування грош коштами.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.01 с.)