ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ (4 год.) 

План

 

Заняття 1

1. Післявоєнна реконверсія та становлення нового зовнішньополітичного курсу США.

2. Внутрішньополітичний розвиток у 2-й половині 40-х — початку 50-х років. “Справедливий курс” Г. Трумена.

3. Правління республіканської адміністрації Д. Ейзенхауера. Антиробітниче та антипрофесійне законодавство, Маккартизм.

 

Заняття 2

1. Внутрішня і зовнішня політика демократів (1960-70 рр.).

2. Внутрішня і зовнішня політика республіканців (1960-70 рр.).

3. Суспільно-політичний та економічний розвиток США у 1980-1990 рр. Рейганоміка.

4. Економічний і політичний розвиток США наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. Постіндустріальне суспільство.

 

 

Мета: Основним завданням вивчення економічної і політичної історії США є засвоєння закономірностей розвитку США у післявоєнні роки, особливо пов’язані з утвердженням державно-монополістичного капіталізму та нерівномірність розвитку основних капіталістичних країн. Надалі важливим завданням є з’ясування економічного і політичного становища трудящих мас, наступ капіталу на демократичні права та особливості внутрішньої і зовнішньої політики демократів та республіканців.

 

Методичні поради

 

При вивченні першого питання треба зупинитись на тому, які наслідки для країни мала друга світова війна, як розвивався ДМК, фінансова система (бреттон-вудська система і її криза), як США почали з часом поступатися місцем у світі іншим капіталістичним країнам, які тенденції мали місце у розвитку двопартійної системи.

У другому питанні основну увагу слід звернути на основні закони, які були прийняті адміністрацією Трумена та Ейзенхауера.

У третьому питанні зосередити увагу на внутрішній і зовнішній політиці Кеннеді та Джонсона і, відповідно, у четвертому питанні — на політиці Рейгана та його наступників.

 

 

Література

 

1. Ананьева Е. США. "Как карта ляжет - II" // Международная жизнь. – 2006. – №5. – C.18-33.

2. Ананьева Е. Уже поздно, но не слишком поздно. Внешнеполитические дебаты в США // Международная жизнь. – 2003. – №11. – С.45-55.

3. Арриги Д. Динамика кризиса гегемонии // Свободная мысль - ХХІ. – 2005. – №1. – С.4-19.

4. Батюк В. Росийско-американские отношения после "восьмерки" в Глениглсе // Международная жизнь. – 2005. – №9. – С.60-70.

5. Бейлс А. Государство, которое считает, что главное - это сила, делает ошибку // Международная жизнь. – 2004. – №6. – С.37-44.

6. Борисюк В. США от выборов до виборов // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – №4. – С.3-12.

7. Вишневский М. Вашингтон - Пекин: Новое соперничество в Африке // Азия и Африка сегодня. – 2006. – №11. – С.40-45.

8. Вишневский М. Россия и США в Африке: сотрудничество вместо противостояния // Азия и Африка сегодня. – 2006. – №1. – С.12-14.

9. Внешняя политика капиталистических стран. Библиотека «Внешняя политика, дипломатия».—М., 1985.

10. Воронцов А. Северокорейские ракетные залпы. Что дальше? / А.Воронцов, О.Ревенко // Азия и Африка сегодня. – 2006. – №11. – С.46-51.

11. Газін В.П. США, ЄЕС і Росія у системі становлення нового світового порядку // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – 2006. – №4. – С.13-16.

12. Галкин А.А., Котов В.П. Капитализм сегодня: парадоксы развития. —М.: Мысль, 1990.

13. Гольцов А. Імперіалістична геостратегія в сучасному світі (на прикладі США і Росії) // Персонал (укр. пошта). – 2006. – №8. – С.27-31.

14. Горкин А.П. Материалы по географии обрабатывающей промышленности США в начале ХХІ века // География: Прилож. к газ. "Первое сент.". – 2006. – №4. – С.21-29.

15. Губернаторов И.Ю. Джон ф. Даллес и проблема европейской безопасности // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. – 2006. – №1. – С.3-24.

16. Гушер А. Южный Кавказ, Америка, НАТО // Азия и Африка сегодня. – 2005. – №10. – С.10-16. – №11.- С.9-13.

17. Дейлі Г. Сталий розвиток і політика США // Безпека життєдіяльності. – 2004. – №1. – С.19-22.

18. Денисов В. Америка вчера и сегодня // Международная жизнь. – 2006. – №3. – С.88-94.

19. Дудко І. У рамках антитерористичної стратегії // Політика і час. – 2004. – №12. – С.50-56.

20. Зиглер Ч.Э. Стратегия США в Центральной Азии и Шанхайская организация сотрудничества // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – №4. – С.13-22

21. Иноземцев В. Национализм нового типа // Свободная мысль - ХХІ. – 2005. – №1. – С.209-211.

22. Исраэлян В. Джордж Буш. Президент, отец Президента // Международная жизнь. – 2004. – №2. – С. 96-110.

23. История рабочего движения в США в новейшее время. 1965—1980. /Под ред. Михайлова. —М.: Наука, 1983.

24. История рабочего движения в США. (1918—1965). В 2-х т. —М.: Наука, 1970—1972.

25. Кеннеди Р. У США останется меньше друзей и появится больше врагов // Международная жизнь. – 2005. – №7-8. – С.129-144.

26. Конах В. США перед викликом кіберзагроз // Політика і час. – 2005. – №5. – С38-45.

27. Лафибер У. Американская историография внешней политики США //ННИ.—1993.—№1.

28. Маныкин А.С. История двухпартийной системы США. (1789—1980).—М.,1981.

29. Марциневич В. США в процессе трансформации //МЭиМО.—2000.—№8.

30. Никонов В.А. От Эйзенхауэра к Никсону. Из истории республиканской партии США. —М.,1984.

31. Очерки новой и новейшей истории США. —Т.2.—М.,1960.

32. Политические портреты: Ф.Рузвельт, У.Черчилль, Ш. де Голль.—М., 1991.

33. После потопа. У "Катарины" и у событий 11 сентября оказалось нечто общее. В обоих случаях США оказались гораздо более уязвимы, чем предполагалось // Новое время. – 2005. – №42. – С.26-29.

34. Сивачев Н.В., Язьков Е.Д. Новейшая история США.—М.: Просвещение,1980.

35. Соединенные Штаты Америки. Современный монополистический капитализм.—Москва-Берлин, Совместное издание,1985.

36. США: государство и экономика. Механизм государственно-монополистического регулирования экономики.—М.,1976.

37. Э.А.Иванец. Рональд Рейган. Хроника жизни и времени. —М.,1991.

38. Яковлев А.Н. От Трумэна до Рейгана: доктрины и реальность.—М.,1983.

39. Яковлев А.Н. Силуэты Вашингтона. Политический портрет.—М.,1983.

 

 

Тема 6. ВЕЛИКОБРИТАНІЯ (4 год.)

План

 

Заняття 1

1. Соціально-економічний розвиток Великобританії у перші повоєнні роки.

2. Правління лейбористського уряду К. Еттлі.

3. Крах колоніальної системи Великобританії після ІІ Світової війни та його влив на міжнародне становище країни.

 

Заняття 2

1. Внутрішня і зовнішня політика кабінетів консерваторів Англії упродовж

1950-70-х рр.

2. Внутрішня і зовнішня політика кабінетів лейбористів Англії упродовж

1950-70-х рр.

3. Соціально-економічний і політичний розвиток Англії у 1980-х рр. Тетчеризм. Трансформація англійського лейборизму.

4. Сучасна Великобританія: основні проблеми і перспективи розвитку.

 

Відпрацювання понять: “лейборизм”, “консерватизм”, “тетчеризм”, “капіталістична націоналізація”, “замороження заробітної плати”, “тіньовий кабінет”.

 

Література

 

1. Васильев О.С. Встречи с Британией.—М.,1977.

2. Великобритания. —М.,1981.

3. Внешняя политика капиталистических стран. Библиотека «Внешняя политика, дипломатия». —М., 1983.—С.62—98.

4. Воскобойников Д. Великобритания //Эхо планеты.—1988.—№39.

5. Галкин А.А., Котов В.П. Капитализм сегодня: парадоксы развития. —М.: Мысль, 1990.

6. Грубов В. Більше демократії - більше зброї? Воєнна політика Великої Британії у глобальному вимірі/ В.Грубов, В.Свинаренко // Політика і час. – 2006. – №1. – С.17-23

7. Губернер С. От гражданской войны к апартеиду: сегрегация в Северной Ирландии // Свободная мысль. – 2006. – №4. – С.62-70.

8. Жигалов И.И. Современная история Великобритании (1945—1975).—М.,1978.

9. Краткая история: Англия: Пос. для старшеклассников/ Адамчик В.В., Адамчик М.В., Бадан А.Н. – Минск: Харвест, 2003. – 608 с

10. Куліш А. Досвід боротьби з корупцією в поліції Великої Британії // Право України. – 2005. – №12. – С.141-145.

11. Кустарёв А. Лживость - не порок // Новое время. – 2005. – №20. – С.26-27.

12. Осадчий Ж.Ф. Современный лейборизм: идеология и политика.—М.,1977.

13. Осипов В. Британия глазами русского. —М.,1972.

14. Остапенко Г. "Всенародная бабушка" королева Елизавета II // Международная жизнь. – 2006. – №6. – C.142-158.

15. Перегудов С. Великобритания: политические циклы и эрозия двухпартийности // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. – №3. – С.23-30.

16. Підлуцький О. Маргарет Тетчер: залізна леді, яка створила свій власний "изм" // Дзеркало тижня. – 2006. – №29. – С.20.

17. Польская И.М. Великобритания. —М.: Мысль, 1986.

18. Принцесса Уэльская Диана Спенсер // Все для вчителя. – 2006. – №11-12. – С.9-22..

19. Рыжиков В.А. Британский лейборизм сегодня. —М.: Наука, 1984.

20. Рыжиков В.А. Социализм по лейбористски: мифы и реальность.—М.,1970.

21. Согрин В.В. История партийно-политической системы в Великобритании. Анализ немарксистской концепции //ННИ.—1988.—№5.

22. Трухановский В.Г. Новейшая история Англии. —М.,1958.

23. Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. —М., 1982.

24. Уінстон Черчілль - Прем'єр-міністр Великобританії (1874-1965) // Все для вчителя. – 2006. – №7-8. – С.18-22.

25. Хесин Е. Великобритания: сегодня год подъема //МЭиМО.—2000.—№8.

26. Храбан І. "Третій шлях" Великої Британії в європейській політиці // Людина і політика. – 2004. – №2. – С.112-121.

27. Хрестоматия по новейшей истории (1941—1965). —М.,1965.—С.163—170.

28. Черевко О. "Я ніколи не стомлюся бути прем'єр-міністром". До 80-річча видантого політика М. Тетчер // Історія України: Додаток до газ. "Шкільний світ". – 2006. – №6. – С.1-6.

29. Яковенко Н.Л. Проєвропейська спрямованість політики Тоні Блера: через "третій шлях" до європейського лідерств // Вісник Киів.нац.ун-ту. Сер.Міжнародні відносини. – 2003. – №25-28. – С.25-30.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.247.17 (0.016 с.)