Тема. Облік доходів операційної діяльностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. Облік доходів операційної діяльностіТЕМА 8. ОБЛІК ДОХОДІВ

 

Тема. Облік доходів операційної діяльності

1. Основні вимоги до визнання, складу і оцінки доходів. Визнання і класифікація доходів.

2. Облік доходів від основної операційної діяльності

3. Облік доходів іншої операційної діяльності

4. Облік фінансових доходів і витрат

5. Облік інших доходів і вітрат

 

Основні вимоги до визнання, складу і оцінки доходів. Визнання і класифікація доходів.

П(С) БУ-15 «Дохід»

Його норми застосовуються до всіх підприємств всіх форм власності (окрім банків і бюджетних підприємств), розповсюджуються на визнання доходів від звичайної діяльності: реалізації продукції, товарів, послуг, отриманого цільового фінансування, отримання відсотків, роялті, дивідендів.

Процес визначення прибутку в новій системі обліку включає 2 основних крока:

1. Правильне визначення доходів, що відносяться до звітного періоду

2. Визнання витрат, пов'язаних з отриманням визнаних доходів

Облік доходів і витрат здійснюється відповідно до принципу нарахування і відповідності доходів і витрат:

Дохід признається, якщо відбувається збільшення активу або зменшення зобов'язань, що приводить до збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внеску учасників) за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Дохід відбивається в обліку в сумі справедливої вартості активів, які були отримані або підлягають отриманню.

Справедлива вартість– сума, по якій може бути здійснений обмін активу або оплата зобов'язань в результаті операції між обізнаними, зацікавленими і незалежними сторонами.

По П(С) БУ-15 не визнаються доходами наступні надходження:

1. ПДВ, акциз і інші податки і обов'язкові платежі, що підлягають перерахуванню до бюджету

2. Сума надходжень по договорах комісії, агентських і інших подібних договорах на користь комітента, принципала

3. Сума передоплати за продукцію, товари, роботи, послуги

4. Сума авансу в рахунок оплати товарів, робіт, послуг

5. Сума завдатку під заставу або в погашення позики

6. Надходження, що належать іншим особам

Податки, надходження по договорах комісії включаються в загальні суми доходу від реалізації з подальшим виключенням цих сум для визначення чистого доходу (п.13 П(С) БУ-3 і пояснення до класу 7 Інструкцій до плану рахунків)

З метою визнання доходу розрізняють отримання доходу від:

1. Реалізації товарів, продукції, інших активів, придбаних для продажу, окрім інвестицій в цінні папери

2. Реалізація послуг

3. Дохід від використання активів (відсотки, дивіденди, роялті)

Для обліку доходів застосовують рахунки класу 7. По Кт відображається сума загального доходу разом з сумою непрямих податків, зборів, включених до ціни продажу, по Дт – щомісячне відображення сум непрямих податків, зборів, сум, отриманих підприємством на користь комітента, принципала.

По Дт рахунків 701 «Дохід від реалізації готової продукції»

702 «Дохід від реалізації товарів»

703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» відображаються:

1) Непрямі податки

2) повернені перестрахувальниками долі страхових платежів

3) результат зміни резервів не зароблених премій

По Дт рахунку 704 «Виключення з доходу» відображаються:

1) суми наданих після реалізації знижок покупцеві

2) вартість повернених покупцями товарів, продукції

3) надходження по договорам комісії, агентським та іншим подібним договорам на користь комітентам, принципалам и т. і.

4) інші суми, що підлягають виключенню з доходу.

 

По видах діяльності доходи, витрати і фінансовий результат підрозділяються:

Діяльність

 

Звичайна Надзвичайна

 

Операційна Інша

           
     
 


Основна Інша операційна Фінансова Інвестиційна

 

Виробництво

Збут

Управління

 

Приклад.

Компанія реалізує автомобілі за ціною 24000грн, в т.ч. ПДВ. С/с автомобілів – 16000грн. При покупці партії більш 5шт. надається знижка у розмірі 10% від суми продажу за умови оплати протягом 5-ти днів від дати виставляння рахунку. Покупець придбав 10 автомобілів, продукція відвантажена в повному об'ємі, за 2 автомобілі сплачено в період дії знижки. Відобразити продаж автомобілів.

1. Відвантаження 10 автомобілів 361 701 240000

ПЗ по ПДВ 701 641 40000

2. Списання с/с автомобілів 901 26 160000

 

3. Отриманий платіж за 2 автомобілі

(24000 х 2-48000 х 10%) 311 361 43200

4. Відбита знижка (48000 х 10%) 704 361 4800

5. Коригування ПДВ 704 361 - 800

6. Отриманий залишок грошей (240000-48000) 311 361 192000

 

 

Загальний об'єм послуг

3) визначення питомої ваги витрат, яка має підприємство в загальноочікуваній сумі витрат:

 

% витрат = Витрати, понесені на певну дату х 100%

Приклад.

Будівельна компанія 1 січня 2008г уклала договір із замовником на будівництво млина на 3 роки, тобто по 1 січня 2010г на 10000грн.

 

1. Заздалегідь оцінені витрати:

Всього

3000 2000 1000 - 6000

 

2. Фактично понесені витрати в грн

3000 2000 2000 - 7000

 

3. Оплата послуг

- 5000 3000 2000 10000

 

Визнання доходу в 2008г:

1) % готовности=3000/6000=50%

2) Сума доходу, що визнається: 10000 х 50%=5000грн

Дт Кт Сума

36 703 5000

903 23 3000

Визнання доходу в 2009г:

1) % готовности=(3000+2000) /6000=83%

2) Загальна сума доходу: 10000 х 83%=8300грн

3) Сума доходу в 2003г: 8300-5000=3300грн

36 703 3300

903 23 2000

Визнання доходу в 2010г:

Сума доходу: 10000-8300+1000=2700грн

36 703 2700

903 23 2000

Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості операцій за певний час, то дохід признається шляхом рівномірного нарахування за цей період.

Приклад.

1 вересня 2010г ЗГУ отримав передоплату від студента за 10 місяців.

301 69 7000

На 31 грудня 2010г визнаємо дохід на звітний рік в частині, що доводиться до поточного року (700 х 4 міс.):

69 703 2800

Якщо дохід не може бути достовірно зміряний, то він відбивається в бух. обліку у розмірі певних витрат, що підлягають відшкодуванню:

Визнання витрат 903 23 1000

Визнання доходу 36 703 1000

 

Приклад .

Підприємство придбало 1 жовтня 2010г 10%-е облігації на суму 20000грн, відсотки по яких оплачуються 2 рази на рік: 1 січня і 1 липня.

31 грудня 2010г підприємство повинне визнати дохід у вигляді відсотків:

20000 х 10% х 90 = 500грн 373 732 500

 

 

Приклад.

Видавництво отримало право на видання і продаж 1000 книг квітникарства від Суспільства садівників. За умовами контракту ціна реалізації повинна складати не менше 10грн. За кожен реалізований екземпляр підприємство зобов'язане перерахувати на користь Суспільства роялті – 15% від ціни реалізації. У 2010г видавництвом продане 400экз. за ціною 10грн. Отже Суспільство садівників 31 грудня 2010г відобразить дохід у вигляді роялті:

400 х 10грн х 0,15=600грн

Дт Кт Сума

1. Сума роялті 373 733 600

2. Отримання оплати 31,30 373 600

3. Списання фінансових доходів на фінансовий

результат 733 792 600

4. Списання витрат 792 95 300

 

Приклад.

Підприємство зазнало втрат в результаті землетрусу на суму 600000грн, в т.ч. втрати товарів – на 40000грн, основних засобів – на 560000грн. Відшкодовані збитки страхових компаній – 400000грн, добродійні внески інших організацій – 300000грн.

Віддзеркалення в обліку: Дт Кт Сума

Списання балансової вартості

- товарів 991 28 40000

-основних засобів 991 10 560000

Відшкодування збитків 311 751 700000

Прибуток 100000

Податок на прибуток 982 641 25000

Списання втрат на фінансовий результат 794 991 600000

Списання доходу на фінансовий результат 751 794 700000

Списання податку на прибуток 794 982 25000

 

Приклад.

За 2011 рік чистий дохід від реалізації на умовах подальшої оплати - 2 000 000 грн.

Залишок резерву до складання балансу на 31.12.2011 р. - 1000 грн.

Для визначення коефіцієнта сумнівності підприємства вибраний період за попередніх 3 року.

Рік Чистий дохід від реалізації товарів, продукції Сума дебіторської заборгованості за продукцію, товарів, робіт, визнана   ебезнадебезнадежной
500 000
1 000 000
1 800 000
Разом 3 300 000

Коефіцієнт сумнівності дебіторської заборгованості складе:

8500 : 3300000 = 0,0026

Відрахування на створення резерву сумнівних боргів за 2011 рік складає:

Дт Кт

2000000 грн. х 0,0026 = 5200 грн. 944 38 5200 грн.

Разом із залишком резерв сумнівних боргів на 31.12.2011 рік складає 6200(5200 + 1000) грн., тобто сума нарахованого резерву рівна залишку Кт рахунку № 38 на кінець періоду, тобто початок наступного періоду.

 

б) на підставі класифікації дебіторської заборгованості по термінах непогашення. Коефіцієнт сумнівності встановлюється виходячи з фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за попередні звітні періоди. Сума резерву визначається як твір поточної дебіторської заборгованості відповідної групи на коефіцієнт сумнівності.

Відображення в балансі:

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість 23280

- первинна вартість 24000

- резерв сумнівних боргів 720

в) визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської заборгованості в сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередніх 3-5 років.

 

Якщо періодом спостереження по термінах непогашення вибрані три роки:

На 31.12.2011 р. числиться прострочена дебіторська заборгованість 200000,0 грн. По термінах непогашення:

1 гр. - до 30 днів - 100 000,0

2 гр. - від 30 до 60 днів - 80 000,0

3 гр. - понад 90 днів - 20 000,0.

Кредитове сальдо рахунку 38 до складання балансу на 31.12.20011 р. - 1000,0 грн. Вибрали період спостереження 3 року.

 

Дата балансу Сальдо дебіторської заборгованості відповідних груп, грн. Заборгованість, визнана безнадійною наступного року, у складі дебіторської заборгованості відповідної групи на кінець попереднього року, грн.
1 група 2 група 3 група 1 група 2 група 3 група
31.12.08 р. 300 000 50 000 4 000 1 000
31.12.09 р. 100 000 70 000 6 000 1 500
31.12.10 р. 150 000 80 000 7 000 2 000
  550 000 200 000 17 000 4 500 1 100 1 700

До сом. I гр.: 4500 : 550 000 = 0,008

До сом. II гр.: 1100 : 200 000 = 0,005

До сом. III гр.: 1700 : 17 000 = 0,1

Сума резерву на 31.12.2011 г.:

I - 100 000 х 0,008 = 800,0

II - 80 000 х 0,005 = 400,0

III - 20 000 х 0,1 = 2000,0

3200,0

Донараховуємо: 3200 - 1000 = 2200,0

 

Дт Кт

944 38 2200

 

При визнанні дебіторської заборгованості безнадійною, вона списується за рахунок резерву:

Дт 38 Кт 36 500 грн.

 

Дт Сч. 38 Кт

31.12.10

500 - призн. безнад. 720 грн. – резерв

31.12.11

220 грн.

780 грн.

1000 грн.

Якщо передбачається нарахування резерву на 2012 р. в сумі 1000 грн., необхідно донарахувати різницю (1000 – 220) = 780 грн.

Дт 944 Кт 38 780

 

Якщо на 2012 р. резерв обчислений в сумі 100 грн.

Дт 944 Кт 38 (220 – 100)

 

При недоліку резерву безнадійна дебіторська заборгованість списується на витрати:

Дт 944 Кт 36

Списана дебіторська заборгованість повинна враховуватися на забалансовому субрахунку 071 протягом 3-х років з дати списання для спостереження за можливістю її стягнення у випадках зміни майнового положення боржника.

Дебіторська заборгованість остаточно списується з рахунку 071 після надходження суми в порядку відшкодування або у зв'язку із закінченням терміну такої заборгованості.

Відновлення в обліку дебіторської заборгованості відбивається:

Відшкодування раніше списаного активу Дт 36 Кт 716 200

Отримання платежів Дт 31, 30 Кт 36 200

071 200

Списання іншої дебіторської заборгованості в результаті визнання її безнадійної: (резерв не створювався).

Дт 944 Кт 37

 

Приклад. Дт Кт Сума

Проведена передоплата за товар 371 311 1200

Податковий кредит 641 644 200

Оприбуткований фактично отриманий товар 20, 28 631 600

ПДВ 641 631 120

Залік сплаченої частини товару 631 371 720

Пред'явлена претензія постачальникові 374 371 480

 

 

I варіант

Визначається вартість товару, поставленого в рахунок погашення заборгованості по претензії 281 631 400

644 631 80

Списана вартість погашеної претензії 631 374 480

 

II варіант

В рахунок погашення претензії отримані гроші 311 631 480

Списана вартість погашеної претензії 631 374 480

Відкоректований податковий кредит в частині ПДВ, поверненої передоплати, що доводиться на суму 641 644 80

 

ТЕМА 8. ОБЛІК ДОХОДІВ

 

Тема. Облік доходів операційної діяльності

1. Основні вимоги до визнання, складу і оцінки доходів. Визнання і класифікація доходів.

2. Облік доходів від основної операційної діяльності

3. Облік доходів іншої операційної діяльності

4. Облік фінансових доходів і витрат

5. Облік інших доходів і вітрат

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 201; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.011 с.)