Вимоги до повітря Вентиляція ференсович 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги до повітря Вентиляція ференсовичЯкий документ встановлює санітарно-гігієнічні вимоги до повітряного середовища ? 2. ГОСТ 12.1.005-88
Хімічні речовини, які викликають ракові захворювання в організмі людини називаються: 3) канцерогенні;
Хімічні речовини, які викликають алергічні реакції відносяться до групи: 2) сенсибілізуючих;
Хімічні речовини, які викликають алергічні реакції відносяться до групи сенсибілізуючих? 1) так
На які класи відповідно ГОСТ 12.0.003-74 за характером дії поділяються токсичні речовини?: 3)загальноотруйні, подразнювальні, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні, наркотичні, речовини , які впливають на репродуктивну (дітородну) функцію
Що визначає термін “граничнодопустима концентрація” (ГДК): 2)найбільшу концентрацію речовини в повітрі робочої зони, яка при щоденній роботі протягом 8 годин чи при іншій тривалості, але не більше 40 год. за тиждень протягом усього робочого стажу не може викликати захворювання чи відхилення у стані здоров’я, що виявляються сучасними методами досліджень в процесі роботи чи у віддалені періоди життя сучасного та майбутнього поколінь;
Якими нормативними документами встановлені гранично допустимі концентрації хімічних речовин (ГДК)? 5.ГОСТ ССБП, санітарними нормами.
Вказати кількість класів небезпеки за ступенем дії на організм людинишкідливих речовин: 3) чотири.
На скільки класів небезпеки поділяються хімічні речовини за ГДК? 5).Чотири;
За якою формулою здійснюють оцінку сумарного впливу шкідливих речовин на працівника при вмісті у повітрі робочої зони одночасно декількох шкідливих речовин односпрямованої дії: 3. + + +…+ 1;
Шкідливі речовини відносяться до надзвичайно небезпечних при величині ГДК в повітрі робочої зони 1<0,1 мг/куб.м
Шкідливі речовини відносяться до високо небезпечних при величині ГДК в повітрі робочої зони 20,1- 1 мг/куб.м
Шкідливі речовини відносяться до помірно небезпечних при величині ГДК в повітрі робочої зони 31,1-10 мг/куб.м
Шкідливі речовини відносяться до малонебезпечних при величині ГДК в повітрі робочої зони 4> 10 мг/куб.м
Гранично – допустима концентрація шкідливої речовини 100 мг/м3, який клас небезпеки даної речовини? 3.ІV- клас небезпеки.
Гранично – допустима концентрація шкідливої речовини 0,5 мг/м3, який клас небезпеки даної речовини? 2. ІІ – клас небезпеки;
Виробничий пил , який утворюється при механічній обробці металів називається пилом дезінтеграції? 1.так
Пил , отриманий внаслідок подріблення рослин відноситься до: а) органічний;
Професійне захворювання від шкідливого впливу виробничого пилу називається: а) пневмоконіоз;
Для приміщень користувачів ПК відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 вміст озону в повітрі робочої зони не повинен перевищувати:1)0,1 мг/м3;
Для приміщень користувачів ПК відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 вміст оксидів азоту в повітрі робочої зони не повинен перевищувати:4)5 мг/м3
Для приміщень користувачів ПК відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 вміст пилу в повітрі робочої зони не повинен перевищувати:2)4 мг/м3
Фільтруючий протигаз не можна застосовувати ? 1) при концентрації кисню менше 18 %
Що таке вентиляція? 2. Примусовий організований і регульований обмін повітря, який забезпечує видалення з приміщення повітря, забрудненого шкідливими речовинами (гази, пари, пил), а також для покращення метеорологічних умов в приміщенні
Примусовий організований і регульований механічний обмін повітря, який забезпечує видалення з приміщення повітря, забрудненого шкідливими речовинами (гази, пари, пил), а також для покращення метеорологічних умов в приміщенні називається: 3. Вентиляція
Завдання системи вентиляції? 3. забезпечувати санітарно-гігієнічні умови праці.
Яким терміном називається природна організована вентиляція? 2. Аерація;
За рахунок чого відбувається природна вентиляція?3. Через різницю густини зовнішнього та внутрішнього повітря
Яку формулу використовують для розрахунку повітрообміну за виділеннями шкідливих випарів та газів1. L= Σ Gнадл/ (CГДК р.з – CГДК атм.п.)
Яку формулу використовують для розрахунку повітрообміну за надлишковим виділенням вологи3. L= Σ Wнадл/ ρ (dвн – dзовн )
Для розрахунку повітрообміну за надлишковим теплом використовують формулу:2. L= Σ Qнадл/ c ρ (tвн – tзовн )
Якою формулою зв’язані повний, динамічний і статичний тиск повітря? 1) р=рст. + рдн.;
Що таке кратність повітрообміну? 2.відношення об’єму повітря, що подається в приміщення (продуктивність вентиляційної системи), до об’єму приміщення;
З якої зони виробничого середовища слід відбирати повітря при вентиляції приміщення від надлишкової вологи ? 2. Верхньої
З якої зони виробничого середовища слід відбирати повітря при вентиляції приміщення від токсичних виділень випарів органічних речовин? 2. Верхньої
Якщо у виробничому приміщенні виділяються гази та випари з густиною, яка перевищує густину повітря, то витяжна вентиляція повинна забезпечити видалення1. 60 % повітря з нижньої зони приміщення та 40 % – з верхньої
В якій зоні необхідно розташовувати повітрозабірні пристрої в місцях, де повітря не забруднене пилом та газами1. не нижче 2 м від рівня землі
З якої зони виробничого середовища слід відбирати повітря при вентиляції приміщення від надлишкових тепловиділень? 2. Верхньої
На якій відстані від викидних каналів витяжної вентиляції необхідно розташовувати повітрозабірні пристрої:2. по висоті – не ближче 6 м і по горизонталі – не ближче 25 м.
Повітря після очищення через повітропроводи (витяжку) виводиться на висоті не менше ніж : 3. 1 м над гребенем даху.
На скільки об’єм витяжки повинен перевищувати потік припливного повітря у виробничих приміщеннях, де виділяється значна кількість шкідливих газів, випарів, пилу?3. На 10 %
За якими даними в першу чергу проводять розрахунок подачі необхідної кількості повітря у приміщення гарячих цехів металургійних виробництв,1) За кількістю тепловиділень
За якими даними в першу чергу проводять розрахунок подачі необхідної кількості повітря в технологічні цехи хімічних виробництв2) За кількістю виділень шкідливих речовин
За якими даними в першу чергу проводять розрахунок подачі необхідної кількості повітря в аудиторії і лекційні зали3) За кількістю людей в приміщенні.
За якими даними в першу чергу проводять розрахунок подачі необхідної кількості повітря в книгосховищах бібліотек3) За кратністю повітрообміну.
Відповідно до санітарних норм, якщо на одного працівника припадає менше 20 м3 об’єму приміщення , то мінімальна кількість повітря, яка повинна подаватися на одну людину (працівника) складає:1. 30 куб м
Відповідно до санітарних норм, якщо на одного працівника припадає більше 20 м3 об’єму приміщення , то мінімальна кількість повітря, яка повинна подаватися на одну людину (працівника) складає: 2. 20 куб м

Шум, вібрація островка

Як класифікується шум за характером порушення фізіологічних функцій ? 3)такий, що заважає мовному зв’язку, подразнювальний, шкідливий, травмуючий
Джерела виробничого шуму - це: 2) механічні процеси, аеродинаміка, гідродинаміка, електромагніти,транспорт.
Шум, який виникає внаслідок руху повітря і газів називається : 2) аеродинамічним;.
Рівень інтенсивності звуку визначається за формулою: 1. L1 = 10lg ;
Рівень звукового тиску визначається за формулою: 2. L2 = 20 lg ;
Постійний шум це такий, рівень якого за 8 годин коливається на : 1) не більше як на 5 дБА;
За якими показниками проводиться нормування шуму? 3)за граничним спектром (октавними смугами) та за загальним рівнем шуму з корекцією “А” (дБА), яка відображає підвищену чутливість органів слуху до середньо- та високочастотних звуків.
Принцип нормування шуму згідно ГОСТ 12.1.003-89 та ДСН 3.3.6.037– 99 1.на основі граничних спектрів (гранично допустимих рівнів звукового тиску ) в октавних смугах частот.
Нормованою характеристикою постійного шуму на робочих місцях є 1.рівні звукового тиску Lp, дБ в октавних смугах із середньогеометричними частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц.
Нормованою характеристикою непостійного шуму на робочих місцях є 2. інтегральний критерій – еквівалентний (за енергією) рівень звуку в дБА
Який шум (за частотою) найбільш шкідливий для організму людини? 2.Низькочастотний
Рівень шуму для операторів ЕОМ не повинен перевищувати, дБ 4. 50
Шум, як негативний виробничий фактор, приводить до наступних наслідків: 2.втомлення слуху і шумових травм, пониження рівня мінімальної чутливості, впливає на центральну нервову систему ( в працюючого сповільнюється реакція на подразнення, знижується увага), діє на фізіологічні процеси (в працюючого звужуються капіляри, підвищується артеріальний тиск, виникають перебої в роботі серцево-судинної діяльності);
Яким документом регламентуються граничні величини шуму на робочих місцях? 1)ГОСТ 12.1.003-89 та ДСН 3.3.6.037– 99.
Поріг больової чутності (найбільша сила звуку, яку може витримати людина) складає: 1Р = 2×102 Па, I = 102 Вт
Шум - це звукові коливання в такому частотному діапазоні: 1) 16 до 20 тис Гц;
Під ультразвуком розуміють коливання з частотою? 2.Вище 20 Гц.
Інфразвук це коливання з довжиною хвилі: 4) довгою.
Інфразвук людина чує? 2)ні
Інфразвук – це коливання: 1) з частотою менше 20 Гц;
Найбільш небезпечні інфразвукові коливання для людського організму з частотою: 1) 6-9 Гц;
Допустимі рівні ультразвуку в місцях контакту частин тіла оператора з робочим органом машини не повинні перевищувати 1) 110 дБ.;
За способом передачі на тіло людини вібрація поділяється на: 4) загальну, локальну
На скільки категорій поділяється загальна вібрація за джерелом її виникнення : 1) 3
Загальну вібрацію за джерелом її виникнення поділяють на 2) транспортну, транспортно-технологічну, технологічну
На які категорії відповідно ГОСТ 12.1.012–90 поділяються вібрації, що впливають на операторів різних машин?: 3 1, 2, 3
За якими критеріями здійснюється гігієнічна оцінка вібрації, що діє на людину у виробничих умовах відповідно до ГОСТ 12.1.012–90 2) частотний аналіз нормованого параметра, інтегральна оцінка за частотою нормованого параметра, доза вібрації

Освітлення. Савчук о с

Одиниці виміру сили світла. Сила світла вимірюється у: 3. канделах
Світловий потік вимірюється у: 4. люменах.
Які чинники відносять до кількісних показників виробничого освітлення? 1. Сила світла, освітленість, світловий потік, яскравість;
Які чинники відносять до основних якісних показників зорових умов роботи? 2. фон, контраст між об’єктом і фоном, видимість, показник осліпленості, коефіцієнт пульсації освітленості
Акомодація – це: 2) пристосування ока до чіткого бачення предметів, що знаходяться від нього на різній відстані за рахунок зміни кривизни кришталика
Якими приладами вимірюється освітленість робочого місця 4 Люксметрами
За джерелом світла освітлення поділяється на: 3)природне,штучне, суміщене
За функціональним призначенням виробниче освітлення поділяється на: 1) робоче, чергове, аварійне, охоронне
Природне освітлення поділяється на: 3)верхнє, бокове (одностороннє і двостороннє), комбіноване
Система штучного освітлення може бути: 2) верхня;.
Відповідно до ДБН В.2.5.28-2006 та ГОСТ 12.1.046-85 ССБП нормативні показники освітленості встановлюються в залежності від: 2). розряду зорової роботи
Від чого залежить розряд зорової роботи? 2. Розміру об’єкта розрізняння
Скільки розрядів зорової роботи встановлюють ДБН? 13). 8
Що таке еквівалентний розмір об'єкта розрізнення 1. це розмір рівнояскравого кола на рівнояскравому фоні, який має той самий пороговий контраст, що і об'єкт розрізнення при даній яскравості фону.
І розряд зорової роботи при еквівалентному розмірі об'єкта розрізнення 1.менше 0,15 мм
VIIІ розряд зорової роботи при еквівалентному розмірі об'єкта розрізнення 1.не залежить від розміру
Рівень освітленості від природного освітлення залежить від: в) пори року, часу дня, світлового клімату, площі та орієнтації світлових отворів; ступеню чистоти скла у світлових отворах; кольору стін та стелі приміщення; глибини приміщення; наявності предметів, що заступають вікно як із середини так і ззовні приміщення;
Розрахунок природного освітлення полягає : 4) у визначенні загальної площі світлових отворів.
КПО – це : 1) коефіцієнт природного освітлення;
Коефіцієнт природного освітлення вимірюється в таких одиницях: 3) %;
Що враховують нормовані значення КПО? 3) коефіцієнт світлового клімату, коефіцієнт видимості і коефіцієнт сонячності за формулою: е = е k m/с.
Відповідно до ДБН В.2.5.28-2006 нормоване значення КПО визначається в залежності від: 2.Яскравості і контрасту об’єкту розрізнення
В якій точці нормується мінімальне значення КПО? 2) розташованій на перетині вертикальної площини характерного перерізу приміщення і умовної робочої поверхні
Що приймається за умовну робочу поверхню при розрахунках освітлення? 3горизонтальна поверхня на висоті 0,8 м від підлоги
Професійне захворювання від негативного впливу виробничого освітлення називається: 3) спазм акомодації;
Теплові джерела світла називаються лампами розжарювання? 1)так
Стробоскопічний ефект характерний для: 13) для газорозрядних ламп;
В яких одиницях нормується штучна освітленість? 3в люксах.
Які джерела світла найбільш нагадують за спектром денне світло? 2)лампи люмінесцентні;
Для евакуації людей з приміщень при аварійному відключенні робочої системи освітлення використовують: 3)евакуаційну систему
На шляхах евакуації людей з приміщень забезпечується освітленість: 2)не менше 0,5 лк;
Який метод розрахунку штучного освітлення дозволяє врахувати як прямий світловий потік, так і відбитий від стін та стелі, робочої поверхні? 3. Метод коефіцієнту використання світлового потоку.
В приміщенні з ЕОМ відповідно до ДБН В.2.5.28-2006 природне освітлення : 1.має забезпечувати освітленість 500 лк
В приміщенні з ЕОМ яскравість світильників загального освітлення в зоні кутів випромінювання від 50о до 90о відносно вертикалі в подовжній і поперечній площинах повинна складати 3)300-500 лк/м2
В приміщенні з ЕОМ коефіцієнт запасу (Кз) для освітлювальної установки загального освітлення слід приймати: 2)рівним 1,4
В приміщенні з ПК коефіцієнт пульсації освітленості не повинен перевищувати 4)4%
Рівень освітленості на робочому столі в зоні розташування документів: 1)має бути в межах 300–500 лк
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 90; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.01 с.)