Визначення показників якості праці
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення показників якості праціЯкість праці містить три основні компоненти: трудовий потенціал працівника, рівень організації праці та її ефективність. У трудовому потенціалі виділяють такі складові: соціально-демографічні (стать, вік, соціальний стан); кваліфікаційні (рівень освіти, стаж роботи, наявність вченого ступеня і знання); соціально-психологічні (здібності, ставлення до праці, ціннісна орієнтація в працю, задоволеність спеціальністю і працею і т.д.).

Рівень організації праці включає: форму організації праці, ступінь централізації науково-технічного та побутового обслуговування, раціональність структури робочого часу, зміст праці.

Показник змістовності праці у свою чергу може містити одиничні показники як: обсяг інформації; різнорідність інформації; новизна інформації; складність вирішення завдань.

Якість праці по саратовській системі бездефектного виготовлення продукції (БІП) оцінюють коефіцієнтом:

(2.3)

де Kci - коефіцієнт зниження винагороди за недотримання встановленого значення i-ro показника якості праці;

K - коефіцієнт заохочення за перевищення встановленого значення i-ro показника якості праці.

Для розрахунку Кс і Кn розробляють класифікатори Kci і Kni.

Завдання:

1. Визначити одиничні показники якості праці студента.

2. Визначити комплексні показники якості праці студентів.

3. Побудувати багаторівневу структуру показників якості.

4. Розробити класифікатор Kcj і Knj якості роботи студента.

5. Оцінити якість своєї праці по розробленим класифікатора та формулою.

Контрольні запитання:

1. Класифікація виробничих завдань.

2. Які типи трудового процесу ви знаєте?

3. Які категорії працівників відносяться до кожного типу процесу праці?

Практичне заняття № 9

(2 години)

Тема: «Якість технології»

Мета:«Навчитися здійснювати розрахунки основних показників якості процесу, аналізувати їх та робити висновки стосовно точності та стабільності технологічного процесу».

Матеріальне забезпечення: додаток 1.

Завдання 1

Визначити якість технології

Основними групами показників якості технологи є точність і стабільність технологічного процесу. Точність технологічного процесу характеризується двома одиничними показниками: розмір поля технологічного допуску із і коефіцієнт точності настройки Кт.н. Замість розміру поля технологічного допуску використовують безрозмірний коефіцієнт:

(2.4)

 

Коефіцієнт точності настройки дорівнює:

(2.5)

де Q – центр технологічного допуску;

Qn - середина конструкторського допуску.

 

Показниками нестабільності технологічного процесу є коефіцієнт зміщення настройки та коефіцієнт міжнастройкової стабільності. Коефіцієнт зміщення настройки розраховується за формулою:

(2.6)

де Q(t) - технологічний допуск в момент часу t;

Qn - технологічний допуск на початку роботи.

 

Коефіцієнт міжнастройкової стабільності дорівнює:

(2.7)

де ω(t) – розмір поля розсіювання в момент часу t;

ω - розмір поля розсіювання на початку роботи.

 

Для уникнення браку під час виготовлення деталей слід забезпечити виконання нступних умов:

Кр<1

(2.8)

Завдання:

1. За даними прикладу 1 додатку 1 визначити:

а) коефіцієнт Кр:

б) коефіцієнт точності настройки Кт.н.

в) коефіцієнт зміщення настройки Кз.н.;

г) коефіцієнт міжнастройкової стабільності Км.с.

2. Зробити висновок стосовно точності та стабільності технологічного процесу

 

Контрольні запитання:

1. Щоб забезпечити гарантовану точність виготовлення деталей необхідно встановити Кр =?

2. Що показує коефіцієнт точності налаштування?

3. Що дає вичерпну інформацію про якості технологічного процесу?


Додаток 1

Показники якості роботи

Показники якості роботи Норм. коеф-т
Коефіцієнт заохочення - Кni
За здачу готової продукції цехом на перший запит 0,01
За кожний відсоток підвищення технологічного виходу готової продукції відносно планового 0,03
За зниження відсотку втрат від браку відносно запланованого (за кожний відсоток) 0,03
За зниження відсотка рекламації порівняно з плановим за звітний період (за кожний відсоток) 0,05
За покращення ритмічності випуску готової продукції у звітному періоді по відношенню до попереднього (за кожний відсоток) 0,05
Коефіцієнт зниження – Ксi
За зниження рівня здачі продукції на перший запит відносно планового у звітному періоді 0,03
За кожний відсоток міжцехового повернення (для заготовчих цехів) та заміну продукції без оформлення актів про брак 0,01
За кожний випадок порушення технологічної дисципліни 0,1
За кожний випадок незадовільних технологічних випробувань 0,1
За порушення ритмічності виробництва (за кожний відсоток) 0,05
За незадовільний стан культури виробництва (за кожний відсоток) 0,05
За збільшення відсотка рекламації порівняно з плановим за звітний період (за кожний відсоток) 0,1
За наявність зауважень та доган за експертними поставками 0,1
За представлення недостовірної інформації про якість продукції 0,2

Приклад 1.У цеху виготовляють скляну тару ємністю 0,5 л з діаметром 70мм. На початку роботи центр технологічного допуску співпадав з серединою конструкторського та технологічний дозвіл на початку дорівнював конструкторському. Через 6 місяців відділом технічного контролю під час контролю розмірів були отримані такі вихідні дані:

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.51.78 (0.007 с.)