Закінчити створення об'єкта, звільнивши кнопку миші.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Закінчити створення об'єкта, звільнивши кнопку миші.Об'єкти, створені інструментом Artistic Media (Художні засоби) у режимі Brush (Кисть), являють собою параметричні фігури, зовнішній вигляд яких можна змінити за допомогою параметрів, розташованих на панелі властивостей.

Рис. 10.15. Панель властивостей при обраному інструменті Artistic Media (Художні засоби) у режимі Brush (Кисть)

· Freehand Smoothing (Згладжування кривої) — ступінь згладжування гострих кутів обраного штриха.

· Artistic Media Tool Width (Товщина кисті) — максимальна ширина обраного штриха.

· Browse (Огляд) — дозволяє вказати каталог, у якому зберігаються файли макети штрихів художньої кисті. За замовчуванням місцем зберігання макетів штрихів художньої кисті є папка \Application Data\Corel\Graphics13\User Draw\ CustomMediaStrokes. Кожна макет штриха являє собою окремий файл із векторним зображенням у форматі CorelDraw Exchange Graphic (тип файлу - Corel Presentation Exchange, розширення - CMX).

· Таким чином, можна створити користувальницьку макет, зберегти неї у форматі CorelDraw Exchange Graphic (тип файлу — Corel Presentation Exchange, розширення — CMX) у папці, де зберігаються макети штрихів за замовчуванням, або скористатися кнопкою Browse (Огляд) для вибору папки із макетми штрихів художньої кисті.

· Brush Stroke List (Список штрихів для кисті) — список можливих варіантів штрихів, створюваних кистю.

· Save Artistic Media stroke (Зберегти штрихи для кисті) — дозволяє зберегти виділений об'єкт як макет штриха художньої кисті. За замовчуванням місцем зберігання макетів штрихів є папка \Application Data\Corel\Graphics13\User Draw\ CustomMediaStrokes, розташована в папці настойок користувача. Кожна макет штриха являє собою окремий файл векторного зображення збереженого у форматі CorelDraw Exchange Graphic (тип файлу — Artistic Media Brush, розширення CMX).

· Delete (Видалити) — дозволяє видаляти зі списку штрихи, створені командою Save Artistic Media stroke (Зберегти штрихи для кисті) ( ).

У загальному випадку створений штрих являє собою комбінований об'єкт, якому можна перетворити в криві Безьє командою меню Arrange Break Artistic Media Group Apart (Розташування Розбити групу Художні засоби на частині).

Рис. 10.16. Результат поділу й розгрупування штриха

Відредагувати зовнішній вигляд такого об'єкта можна на рівні вузлів і сегментів за допомогою інструмента Shape (Форма) ( ).

ПРИМІТКА.

Після розбиття на частині штриха, створеного інструментом Artistic Media (Художні засоби), елемент Curve (Опорна крива) видаляється як непотрібний.

Практичне завдання 115. "Аквадив"

1. Виберіть інструмент Artistic Media (Художні засоби) у режимі Brush (Кисть).

2. Виберіть макет зі списку штрихів і побудуйте об'єкт:

Рис. 10.17. Макет для логотипа

3. За допомогою рядкового тексту створіть напис "Аквадив". Розташуєте напис і задайте для неї підходящий розмір і накреслення, щоб вийшло підсумкове зображення:

 

Практичне завдання 116. "Криничка"

1. Виберіть інструмент Artistic Media (Художні засоби) у режимі Brush (Кисть).

2. Виберіть зі списку штрихів макет і побудуйте об'єкт:

Рис. 10.19. Побудований об'єкт

3. Створіть ще шість копій даного об'єкта, зміните їхні розміри й розташуйте, як на малюнку:

Рис. 10.20. Розташування копій об'єкта

4. За допомогою рядкового тексту створіть напис "Криничка". Розташуйте напис, задайте для неї підходящий розмір і накреслення, щоб вийшло підсумкове зображення:

Рис. 10.21. Підсумкове зображення

Практичне завдання 117. Веселі нотки

1. Створіть шість копій прямокутника розміром 20x1 мм. Установіть для них 20%-ні чорні кольори заливання й розташуйте, як на малюнку:

Рис. 10.22. Розташування прямокутника і його копій

Виділіть всі прямокутники.

3. Виберіть інструмент Artistic Media (Художні засоби) у режимі Brush (Кисть).

4. Збережіть виділені об'єкти як кисть, нажавши на панелі властивостей кнопку Save Artistic Media stroke (Зберегти штрихи для кисті) ( ).

5. За допомогою рядкового тексту створіть напис "Веселі нотки" і перетворіть її в криву, виконавши команду меню Arrange Convert To Curves(Розташування Перетворити в криві).

6. Виберіть інструмент Artistic Media (Художні засоби) у режимі Brush (Кисть).

7. Збережете виділені об'єкти як кисть, нажавши на панелі властивостей кнопку Save Artistic Media stroke (Зберегти штрихи для кисті) .

8. Виберіть інструмент Artistic Media (Художні засоби) у режимі Brush (Кисть).

9. Виберіть зі списку штрихів тільки що створену макет (/) і побудуйте нотні лінійки, як показано на малюнку:

Рис. 10.23. Нотні лінійки

10. Виберіть зі списку штрихів створену макет "Веселі нотки" і розташуєте напис "Веселі нотки" на наявних нотних лінійках, щоб вийшло підсумкове зображення:

Рис. 10.24. Підсумкове зображенняПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 35; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.008 с.)