І. 1. Які території заштриховано на картосхемі? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І. 1. Які території заштриховано на картосхемі?А Автономна Україна в кордонах, окреслених Інструкцією Тимчасового уряду Генеральному Секретаріату Від 4 (17) серпня 1917 р.

Б Українська Народна Республіка в кордонах, заявлених Третім Універсалом Центральної Ради
В Українська Народна Республіка за Брестським мирним договором
Г Територія, яку контролювала Директорія УНР у березні 1920 р.

Укажіть наслідок соціально-економічних перетворень радянської влади в Україні в 1919- 1920 рр.

А Масові антибільшовицькі виступи робітників

 

Б Виступи селян на підтримку радянської влади

 

В Підтримка армією більшовицьких перетворень

 

Г Антибільшовицькі виступи в армії й на селі

Розгляньте світлину і вкажіть , коли розпочалася Київська наступальна операція військ 1-го Українського фронту.

А Листопад 1943 р.

Б Грудень 1943 р.

В Листопад 1944 р.

Г Грудень 1942 р.

 

Який термін відповідає визначенню?

«Режим, який характеризується цілковитою незалежністю держави Від суспільства, здатністю правлячої верхівки контролювати всі сфери суспільного життя, нав'язувати громадянам силою, пропагандою або вихованням норми життєдіяльності, спосіб життя, характер мислення тощо».

А Диктатура

Б Деспотія

В Демократія

Г Тоталітаризм

Про який період в історії пише автор в уривку з джерела?

«Почалося тотальне переродження кадрів ... Цей процес спочатку захопив комсомол, потім Ради і, насамкінець, партію, яка ще довго трималася на залізній дисципліні ... До "керівної годівниці" дедалі наполегливіше й нахабніше потяглися герої нового часу – безпринципні кар' єристи, готові не тільки служити, а й прислужувати - але кожен за свою ціну.

"Популярність і гроші" - ці дві складові успіху стали девізом для нової

когорти керівників ».

 

А «Перебудова »

Б «Застій»

В «Відлига»

Г « Перебудова»

Упізнайте особу за описом та фото.

«Популярний український актор театру і Кіно, кінорежисер, народний артист УРСР,

лауреат Державної премії ім. Т.Г. Шевченка. У 1974 р. поставив фільм "У бій ідуть тільки

"старики", у якому був автором сценарію та виконавцем головної ролі Титаренка. У м. Києві встановлено пам'ятник актору».

А Леонід Осика

Б Юрій Іллєнко

В Леонід Биков

Г Микола Мащенко

Які наслідки мав заколот консервативних сил, що відбувся в Москві 19-24 серпня 1991 р.?

А Зміцнення міжнародного авторитету СРСР

Б Зміцнення авторитету КПРС

В Розпад Радянського Союзу

Г Посилення загрози «холодної війни»

 

Укажіть одного з керівників Гельсінської групи , яка утворилася в Києві 1976 р.

А Микола Руденко

Б Іван Дзюба

В Євген Сверстюк

Г Василь Стус

 

9. Основна мета діяльності Української Центральної Ради на початковому етапі:

А Автономія України у складі демократичної федеративної Росії

Б Встановлення миру і розв’язання аграрного питання

В Негайне проголошення самостійності України

Г Розбудова демократичної Російської Федерації і встановлення 8-годинного робочого дня

 

10. Суть відповіді УЦР на ультиматум Раднаркому:

А Відмовилася виконати вимоги

Б Виконала вимоги

В Не дала відповіді

Г Оголосила війну радянській Росії

 

Прочитайте уривок і вкажіть народну назву документа, про який ідеться в тексті.

«Й. Сталін власноруч написав закон про охорону соціалістичної власності , який за крадіжку колгоспної чи кооперативної власності передбачав розстріл з конфіскацією майна або позбавлення волі строком на 10 років. Сучасники називали цей закон…»

А «Закон про злісний саботаж хлібозаготівель»

Б «Закон про обов’язкові поставки зерна»

В «Закон про п’ять колосків»

Г «Закон про чорну дошку»

 

12. Мета проведення Львівського собору УГКЦ:

А Ліквідація Берестейської церковної унії і повний розрив з Ватиканом

Б Налагодження рівноправних партнерських стосунків з РПЦ

В Обрання нового митрополита УГКЦ

Г Реорганізація УГКЦ в УПЦ

 

13. Назви організацій, що створили Центральну Раду:

А ГУР і СВУ

Б СВУ і Союз земств

В ТУП і самостійники (УНП)

Г УПСР і УПСФ

 

 

Прочитайте уривок з документа й укажіть його назву.

«Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу».

А Перший універсал УЦР

Б Другий Універсал УЦР

В Третій Універсал УЦР

Г Четвертий Універсал УЦР

 

15. Подія, що відбулася 30 червня 1941 р. у Львові:

А Початок ІІІ Великого збору Оун

Б Проголошення «Акта відновлення Української держави»

В Створення СРСР

Г Створення УПА

 

У завданнях ІІ, ІІІ до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 851; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.006 с.)