Ультразвукова дефектоскопія.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ультразвукова дефектоскопія.Це метод, який використовує ультразвук для контролю якості виробів. Ультразвуковий дефектоскоп призначений для виявлення неоднорідностей у виробах визначення їх координат, розмірів і характеру шляхом випромінювання імпульсу ультразвукових коливань, приймання і реєстрації відбитих від неоднорідностей ехоіпульсів.

Мал.

1. підсилювач;

2. реєструючий пристрій;

3. шукач;

4. часове регулювання чутливості;

5. вимірювач час

6. епектрепременева трубка;

7. генератор:

8. синхронізатор

9. генератор розтертої.

Шукач З призначений для перетворення електромагнітних коливань з ультразвук. Синхронізатор 8 використовується для забезпечення синхронної роботи вузлів дефвкгоскога Зокрема він забезпечує одночасний чи затриманий на певний 'час запуск генератора 7 зондуючих імпульсів і генератора розтерлої 9. генератор 7 виробляє виссю частотні імпульси, які збуджують випромінювання коливань шукача. Посилювач прийнятмх сигнале 1 складається з підсилювачів високо; частоти (ПВЧ), детекторе і відео підсилювачів. Бтектропроменееа трубка дозволяє слосгергаги за формею імпульсів прийнятих шукачем. Ге; :еса~ср розтертої формує напругу розтерте. Вимірювач 'часу 5 вимірює час просту імпульсу до обаоа відображення і назад Реєструючий пристрій 2 використовується для селекції ехс сигналу від дефекту по часу і амплітуді, автоматично фіксуючи його на екрані ЕіТГ Чассее регулювання чутливості 4 забезпечує вирівнювання амплітуди сигнале від дефектів, як знаходяться на різкій глибині.

ЧРЧ особливо важливе при автоматичному оцінюванні і реєстрації результуючого контролю і комп'ютерній обробці

 

 

19. Технологія електрошлакового переплаву

Метод ЕШП використовується для отримання металів і сплавів високої чистоти , що застосовується в електроніці космічних і авіаційній галузях.

Переваги ЕШП (перед електродуговим переплавом):

- стабільно проходить на змінному струмі прямої частоти , що значно спрощує обладнання для цього процесу;

- наявність шлакової ванни при плавленні забезпечує захист рідкого металу від взаємодії з оточуючи.,: середовищем , що виключав герметизацію обладнання і спрощує його;

- шлакова ванна є менш концентрованим джерелом тепла ніж електрична дуга , що полегшує отримання відливок різного січення :

Перші електрошлакові деталі отримані 1952 p. ІЕЗ ім. Є. Патона .

Суть способу ЕШП : виготовлений з металу звичайного виробництва розхідний електрод занурюється в шар розплавленого шлаку. Електричний струм проходить від розхідного електроду через шлак. Під дією джоулевого тепла , яке виділяється в рідкому шлаку при проходженні через нього електричного струму електрод розплавляється . Краплі рідкого металу опускаються на дно шлакової ванни і утворюють металічну ванну.

По мірі розплавлення розхідного електроду він подається в шлакову ванну безперервно поповнюючи об'єм металічної ванни.

В залежності від складу металу електроду для нього підбирається відповідний шлак. На базі ЕШП створено 2-а методи електрошлакового литва

В 1-му методі електрод розплавляється в кристалізаторі, де формується відливка. При цьому проходить її послідовне наплавлення і кристалізація. Може бути виконана вся відливка або її об'єднуючої частини.

Елементи майбутньої литої заготовки встановлюють у відповідні отвори кристалізатора і при виплавці об'єднуючої частини вени до неї приплавляються . 2-ий метод : переплавляючи електроди , в спеціальній ємкості (тигель) накоплюють рідкий метал і заливають його у відповідні форми.

20.Обладнання для електрошлакового литва

Метод ЕШП використовується для отримання металів і сплавів високої чистоти , що застосовується в електроніці космічних і авіаційній галузях. Переваги ЕШП (перед електродуговим переплавом):

- стабільно проходить на змінному струмі прямо» частоти , що значно спрощує обладнання для цього процесу;

- наявність шлакової ванни при плавленні забезпечує захист рідкого металу від взаємодії з оточуючим середовищем , що виключає герметизацію обладнання і спрощує його,

- шлакова занна є менш концентрованим джерелом тепла ніж електрична дуга , що полегшує отримання відливок різного січення ;

Перші електрошлакові деталі отримані 1952 р. ІЕЗ ім. Є. Патона

Суть способу ЕШП . виготовлений з металу звичайного виробництва розхідний електрод занурюється в шар розплавленого шлаку. Електричний струм проходить від розхідного електроду через шлак. Під дією джоулевого тепла , яке виділяється в рідкому шлаку при проходженні через нього електричного струму електрод розплавляється . Краплі рідкого металу опускаються на дно шлакової ванни і утворюють металічну ванну.

По мірі розплавлення розхідного електроду він подається в шлакову ванну безперервно поповнюючи об'єм металічної ванни.

В залежності від складу метапу електроду для нього підбирається відповідний шлак. На базі ЕШП створено 2-а методи електрошлакового литва.

В 1-му методі електрод розплавляється в кристалізаторі, де формується відливка. При цьому проходить її послідовне наплавлення і кристалізація. Може бути виконана вся відливка або її об'єднуючої частини.

Елементи майбутньої литої заготовки встановлюють у відповідні отвори кристалізатора і при виплавці об'єднуючої частини вони до неї приплавляються 2-ий метод : переплавляючи електроди , в спеціальній ємкості (тигель) накоплюють рідкий метал і заливають його у відповідні форми

 

21 Принципи регулювання режиму дуги.

Стабільний процес зварювання і хороша якість зварювального шва забезпечується при оптимальних режимах зварювання.

До головних параметрів режимів належить сила зварювального струму, напруга дуги, швидкість зварювання. Ці параметри необхідні не тільки встановити, але і підтримувати постійно в процесі зварювання. Найважче зберегти постійну напругу дуги, яка знаходиться в залежності від довжини дуги. Постійна довжина дуги забезпечується рівномірністю швидкості подачі електродного дроту в зону горіння дуги Vе і швидкості його наплавлення Vп. Vе=Vп

Якщо Vе>Vп то періодично буде проходити коротке замикання у роботі.

Якщо Vе<Vп то буде проходити обрив дуги і процес зварювання зупиниться.

Порушення рівномірності відбувається з причин: коливання напруги в мережі хвилястість зварювальних поверхонь і нерівності порушення рівномірності подачі електродного дроту зміна в полі допуску діаметру електродного дроту дія магнітного поля інші причини, які змінюють швидкість подачі електродного дроту чи швидкість правлення.

Часто використовують 2 принципи регулювання зварювальної дуги:

- саморегулюючі зварювальні дуги при постійній швидкості подачі електродного дроту незалежно від напруги дуги;

- автоматичне регулювання режиму дуги залежному від напруги дуги. Саморегулювання режиму дуги При випадках збільшення чи зменшення її величини основано на зміні швидкості плавлення електрода в залежності від сили струму. Якщо довжина дуги з якихось причин збільшується (наприклад впадина на виробі) то статична вольтамперна характеристика дуг піднімається вище і точка стабільності дуги переміститься в точку А1. При цьому напруга зросте, а сила зварювального струму зменшиться до ізв1.

Так як швидкість плавлення електрода майже прямо пропорційна силі зварювального струму, а швидкість подачі постійна, то електрод почне плавитись повільніше. Таким чином довжина дуги, а відповідно і напруга буде зменшуватись до початкової довжини; порушення рівності Vе=Vп буде відновлено.

З іншої сторони, якщо% якихось причин довжина дуги зменшиться (наприклад при проходженні дуги через наплив) то статична вольт-ампермертна характеристика дуги зменшиться і течка стабільності горіння дуги переміститься в а2, напруга впаде до Цц2, а сипа зварювального струму збільшиться до значення Ізв2. Автоматичне регулювання режиму дуги Якір електродвигуна постійного струму 1 через механічний редуктор 2, обертає ролик 3, який подає електродний дріт чи стрічку 4 в зону горіння дуги. Обмотка якоря підключена до напруги дуги. Якщо з якихось причин довжина дуги зростає, то зростає і напруга, яка подається на якір електродвигуна, відновлюється обертання і швидкість електрода збільшується. Довжина дуги і напруга повертається до початку довжини і навпаки.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.247.17 (0.007 с.)