У яблуневої плодожерки зимує
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У яблуневої плодожерки зимує1. гусениця в коконі в грунті, під корою

2. гусениця без кокона в грунті

3. гусениця без кокона під відсталою корою

4. гусениця в коконі під відсталою корою

2. Місце і стадія зимівлі сірого бурякового довгоносика:

1. жуки у грунті

2. жуки та личинки різного віку у грунті

3. личинки та лялечки у грунті

4. яйця у поверхневому шарі грунту

3. Характер пошкодження рослин личинками весняної капустяної мухи:

1. скелетування листя

2. вигризання невеликих наскрізних отворів у листі

3. пошкоджує коріння, листя капусти набуває синювато-свинцевого кольору

4. виїдає ходи у стеблах

4. Зимуюча стадія у яблуневої комоподібної щитівки:

1. самка під щитком

2. яйця під щитком

3. личинки під щитком

4. самці

5. Кількість поколінь у розанової листовійки за рік:

1. одне

2. два

3. три і більше

4. одне в два роки

6. Місце і стадія зимівлі капустяної попелиці:

1. личинка на капустяних бур’янах

2. яйця на кочергах та капустяних бур’янах

3. імаго під рослинними рештками

4. імаго та личинки на капустяних бур’янах

7. Характер пошкодження рослин жуками звичайної бурякової блішки:

1. грубе об’їдання листків

2. вигризання зверху на листі «виразок»

3. скелетування листків уздовж жилок

4. мінування листків

До якого ряду відноситься рисовий довгоносик

1. Homoptera

2. Coleoptera

3. Hymenoptera

4. Orthoptera

Кількість генерацій зеленої дубової листовійки

1. не менше 2 за рік

2. 1-2 за рік

3. одне за рік

4. не менше 2 за рік

Характер пошкодження гусеницями ІІІ покоління гронової листовійки

1. вигризають пагони

2. висмоктують сік тканин листків, на яких з’являються вирости

3. живляться соком і частково м’якушем ягід

4. живляться бутонами, квітками та зав’язю

 

Варіант 7

1. Зимуюча стадія у зеленої яблуневої попелиці:

1. фаза яйця

2. личинка

3. партеногенетична самка

4. яйце під щитком

2. Характер пошкодження рослин буряковою мінуючою мухою:

1. личинки грубо об’їдають листки

2. личинки скелетують листки

3. личинки мінують листкову пластинку

4. личинки вигризають наскрізні отвори у листовій пластинці

Місце і стадія зимівлі чорного бурякового довгоносика

1. жуки у грунті

2. личинки у грунті

3. жуки та личинки у грунті

4. личинки та лялечки у грунті

4. Вихід жуків казарки:

1. 7 – 80С

2. 80С

3. 70С

4. 90С

5. Місце і стадія зимівлі капустяної совки:

1. лялечки в грунті

2. яйця на капустяних бур’янах

3. клопи та личинки в поверхневому шарі грунту

4. личинки під рослинними рештками

6. Характер пошкодження рослин личинками морквяної мухи:

1. проточує звивисті ходи в коренеплоді

2. виїдає ходи в стеблах

3. пошкоджує бутони, квіти, рідше листя

4. вигризає на коренеплоді виразки

7. Гусениці розанової листовійки пошкоджують:

1. бруньки, молоде листя, бутони, зав’язі, плоди

2. листя

3. листя та кору молодих пагонів

4. плоди

До якого ряду відноситься непарний шовкопряд

1. Homoptera

2. Coleoptera

3. Lepidoptera

4. Orthoptera

Характер пошкодження комірним довгоносиком

1. вигризає найм’якіші частини зерна

2. виїдає ходи в зерні

3. об’їдає тільки оболонки зерна

4. пошкоджує лише крупи

Зимуюча стадія, місце зимівлі садового павутинного кліща

1. самки в тріщинах кори штамбів і гілок

2. імаго в тріщинах під корою лози та в грунті

3. гусениці першого віку у коконах в рослинних рештках

4. імаго у коконах в рослинних рештках

Варіант 8

1. Характер пошкодження жуків смугастого бульбочкового довгоносика:

1. грубе об’їдання бобів

2. вигризання листків у вигляді виразок

3. фігурне об’їдання листя

4. висмоктування соку рослини

Зимуюча стадія у зимового п’ядуна

1. яйце

2. гусениця

3. лялечка

4. метелики

3. Місце і стадія зимівлі звичайного бурякового довгоносика:

1. жуки та личинки у грунті

2. лялечки у грунті

3. личинки та лялечки у грунті

4. жуки у грунті на глибині 15-45 см

4. Виліт вишневої мухи починається при сумі ефективних температур:

1. 100 – 1300С

2. 190 – 2000С

3. 220 – 2300С

4. 370 – 4000С

5. Кількість поколінь за рік у каліфорнійської щитівки:

1. одне

2. два

3. три

4. понад п’ять

6. Характер пошкодження гусениць капустяного білана:

1. прогризають наскрізні отвори у листі

2. грубо обгризають листя

3. скелетують листя

4. вигризають зверху на листках «виразки»

7. Місце і стадія зимівлі звичайної бурякової блішки:

1. жуки під рослинними рештками в лісосмугах, чагарниках

2. личинки у грунті

3. лялечка у поверхневому шарі грунту

4. яйця у грунті

До якого ряду відноситься зелена дубова листовійка

1. Lepidoptera

2. Coleoptera

3. Hymenoptera

4. Orthoptera

Період пошкодження трипсом виноградним

1. квітень – серпень

2. травень-вересень

3. березень-квітень

4. квітень-жовтень

Кількість генерацій комірної молі

1. лялечки у тарі, щілинах дерев’яних частин

2. гусениці останнього віку в коконах у тарі, щілинах дерев’яних частин

3. лялечки останнього віку у тарі, щілинах дерев’яних частин

4. личинки останнього віку у тарі, щілинах дерев’яних частин

 

Варіант 9

1. Зимуюча стадія горохової плодожерки:

1. імаго

2. гусениця

3. лялечка

4. яйце

2. Місце знаходження зимуючої стадії зеленої яблуневої попелиці:

1. у тріщинах кори

2. на молодих пагонах

3. біля бруньок

4. в опалому листі

3. У білана жилкуватого зимує:

1. яйце

2. гусениця

3. лялечка

4. метелик

4. Характер пошкодження рослин листковою буряковою попелицею:

1. висмоктує сік із листків та стебел, листя скручується, жовтіє і засихає

2. висмоктує сік із листків, які в’януть

3. пошкоджене листя відразу засихає

4. утворення на листках галів

5. Місце знаходження зимуючої стадії зимового п’ядуна:

1. на молодих пагонах

2. у тріщинах кори

3. біля бруньок гілочок

4. під опалим листям

Кількість поколінь у малинової стеблової мухи

1. одна генерація за два роки

2. 2 – 3 покоління за рік

3. однорічна генерація за чотири роки

4. одна генерація

7. Місце і стадія зимівлі цибулевої дзюрчали:

1. личинки в цибулинах, грунті

2. лялечка у грунті

3. імаго в рослинних рештках

4. личинки та лялечки у грунті

До якого ряду відноситься звичайний сосновий пильщик

1. Homoptera

2. Coleoptera

3. Hymenoptera

4. Orthoptera

Зимуюча стадія, місце зимівлі трипса виноградного

1. самки в тріщинах під корою лози та в грунті

2. імаго в тріщинах під корою лози та в грунті

3. дорослі самки під лусочками бруньок і тріщинах кори

4. гусениці першого віку у коконах в грунті на глибині до 10 см

Характер пошкодження гусениць непарного шовкопряда

1. скелетують і об’їдають черешки

2. скелетують та вигризають листя з країв

3. висмоктують сік тканин листків, на яких з’являються вирости

4. скелетують та грубо об’їдають листя

 

Варіант 10

1. Характер пошкодження горохової плодожерки:

1. висмоктування соку з рослини

2. грубе об’їдання бобів

3. пошкодження зерна з середини

4. об’їдання квітів, листя

2. Місце і стадія зимівлі капустяної совки:

1. гусениці у грунті

2. лялечки на капустяних бур’янах

3. лялечки у грунті

4. яйця на капустяних бур’янах

3. Сливова плодожерка пошкоджує плоди:

1. яблуні, груші, сливи

2. сливи, аличі, абрикосу, персика

3. айва, волоського горіху, вишні

4. айва, яблуні, аличі

4. Місце і стадія зимівлі бурякової листкової попелиці:

1. яйця на бур’янах родини лободових

2. яйця на пагонах бруслини, калини

3. безкрилі самки у грунті

4. імаго на бур’янах родини лободових

5. Зимуюча стадія у яблуневої горностаєвої молі:

1. яйця на молодих пагонах

2. яйця під щитком на пагонах

3. гусениці під щитком на пагонах

4. гусениці під лусочками кори

6. Кількість поколінь у колорадського жука:

1. два-три покоління за рік

2. генерація однорічна

3. генерація дворічна

4. чотири-шість поколінь за рік

7. Характер пошкодження рослин хрестоцвітніми блішками:

1. скелетування листків

2. грубе об’їдання листків

3. вигризання зверху на листках виразок, вискрібання ямок

4. «фігурне» об’їдання листків

До якого ряду відноситься рудий сосновий пильщик

1. Homoptera

2. Coleoptera

3. Hymenoptera

4. Orthoptera

Характер пошкодження гусеницями І покоління гронової листовійки

1. живляться бутонами, квітками та зав’язю

2.висмоктують сік тканин листків, на яких з’являються вирости

3.стягують павутиною 2-3 ягоди і виїдають у них ямки

4. живляться соком і частково м’якушем ягід

Початок відкладки яєць комірного довгоносика

1. навесні при температурі 15-160С

2.навесні при температурі 100С

3. навесні при температурі 8-100С

4. навесні при температурі 17-180С

 

Варіант 11

1. Характер пошкодження гусениць капустяної совки:

1. грубо об’їдають листя

2. скелетують листя уздовж жилок

3. вигризають у листках великі округло-повздовжні отвори та роблять ходи в головках

4. мінують листкову пластинку

2. Зимуюча стадія люцернового клопа:

1. імаго

2. личинка

3. яйце

4. імаго та личинки

3. Кількість генерацій у сірого брунькового довгоносика:

1. чотири генерації за рік

2. дві генерації за рік

3. одна за два роки

4. одна за рік

4. Місце знаходження зимуючої стадії білана жилкуватого:

1. на пагонах біля основи бруньок

2. у сухих листках прикріплених павутинними нитками до гілок

3. на стовбурах і скелетних гілках

4. в грунті

5. Характер пошкодження горохового зерноїда:

1. грубе об’їдання бобів

2. мінування стебел на листя

3. пошкодження зернівки з середини

4. об’їдання прикореневої зони рослин

6. У сливової плодожерки зимує:

1. гусениця в коконі

2. гусениця без кокону

3. лялечка під корою

4. лялечка в грунті

7. Місце знаходження зимуючої стадії кров’яної попелиці:

1. на корінні дерев

2. на молодих пагонах

3. у рослинних рештках

4. у грунті

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.019 с.)