Експлуатаційні розрахунки траншейних екскаваторів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Експлуатаційні розрахунки траншейних екскаваторів. 

Технічна продуктивність (м3/ч) траншейного екскаватора:

 

Пт=Аυх (6.2)

 

де А - площа поперечного перерізу траншеї, м2; υх - максимальна швидкість пересування екскаватора в конкретних ґрунтових умовах при заданій площі А, м/ч. Ця продуктивність забезпечується заданими місткістю ковша q3) , числом ковшів на роторі z і частотою обертання ротора n (хв.-1) або кроком ковшів (шкребків) на ковшовій (скребкової) ланцюга lk (м) і швидкістю її переміщення υц (м/с):

для роторного екскаватора:

 

Пт = 60 q кнzn / кп; (6.3)
для ланцюгового екскаватора:  
Пт = 3600 q кнυц /(кр lk), (6.4)
де кн- коефіцієнт наповнення ковшів, що залежно від категорії

 

розроблювального ґрунту змінюється для ковшових екскаваторів від 0,7 для щільних до 1,2 для слабких ґрунтів; для шкребків цей коефіцієнт залежить від нахилу робочої галузі тягового ланцюга до обрію й змінюється від 0,32 (при нахилі в 55°) до 0,74 (при 25)°; кр - коефіцієнт розпушення ґрунту .


 

Потужність, що розвиває двигуном, Р, кВт, у режимі екскавації ґрунту траншейним екскаватором визначається сумою чотирьох її основних складових: на копання Рк, підйом ґрунту до місця розвантаження Рп, привід отвалообразователя Nотв і ходового механізму Р:

 

Р = РКпотвх (6.5)

 

Потужність на привід від валоутворювача визначають по формулах, наведеним раніше для транспортуючих машин. Інші складові потужності визначають по формулах:

 

 

(6.6)

 

 

де Пт - технічна продуктивність екскаватора, м/г ; к1 - питомий опір ґрунту копанню, кПа (к1 = 100...400 кПа); ρ - щільність ґрунту в неразпушеному стані, кг/м3 ; g - прискорення вільного падіння, м/с2 ; Нср - середня висота підйому ґрунту до місця розвантаження, м; к - коефіцієнт, що враховує тертя ґрунту об груди вибою (для ковшових екскаваторів к=1, для скребкових екскаваторів значення до визначають по наведеній нижче залежності);

 

F - сумарне тягове зусилля з обліком горизонтальної складового опору ґрунту копанню, кН; υх - швидкість пересування екскаватора, м/ч; ηр і ηх - коефіцієнти корисної дії передачі й робітника органа, передачі й рушія відповідно.

 

Середню висоту підйому ґрунту визначають відстанню від центра ваги поперечного перерізу траншеї до центра ваги ґрунту в ковші (на шкребку) у положенні його розвантаження. Коефіцієнт, що враховує тертя ґрунтів об груди вибою для скребкових екскаваторів, визначають по формулі:

 

 

(1.7)

 

де f1 -коефіцієнт внутрішнього тертя; β - кут нахилу груди вибою до обрію. На траншейних екскаваторах установлюють двигуни збільшеної на

 

20...25 % потужності в порівнянні з розрахункової, що забезпечує ним усталену роботу в різних ґрунтових умовах.

 

Обладнання та матеріали

 

6.2.1 Навчальні плакати, схеми.


 

Порядок виконання роботи

 

6.3.1Ознайомитися з конструкцією ланцюгового й роторного траншеєкопачів, а також з конструкцією ланцюгового екскаватора поперечного копання по підручниках, плакатах, кресленнях і паспортах.

 

6.3.2 Замалювати схематичний загальний вид ланцюгового й роторного траншеєкопачів, указати основні частини й описати їхнє призначення.

 

6.3.3 Пояснити кінематичну схему багатоковшевого екскаватора однієї зі сліду марок ЭТЦ-202, ЭТЦ-163, ЦЮ-354, ЦЮ ЭТР ЭТЦ-201, ЭТЦ-161. ЭТЦ-

 

202А, ЭТР-132А, ЗТР ЭТР-204, ЭТР-231, ЭТР-253, ЭТР-162.

 

6.3.4 Вибирати оптимальну швидкість із екскаватора й обертання ротора при заданих умовах навантаження.

 

Питання до самоконтролю

 

6.4.1Опишіть принцип роботи роторного екскаватора ?.

6.4.2 Чому зв'язують швидкість обертання ротора з ходом машини ?

6.4.3 Поясните принцип роботи коробки передач ?

6.4.4 Як приводиться в рух стрічковий транспортер роторного екскаватора ?.

6.4.5 Призначення муфти граничного моменту ?.

 

6.4.6 Які муфти й гальма беруть участь при включенні першої передачі ?.

6.4.7 Які муфти й гальма беруть участь при включенні другої передачі ?.

6.4.8 Як визначають продуктивність роторного екскаватора ?.

6.4.9 Як визначають продуктивність траншейного екскаватора ?.

6.4.10 З яких складових складається потужність двигуна ?.

6.4.11 Як визначають потужність на копання ?.

 

6.4.12 Як визначають потужність на підйом ґрунту до місця розвантаження?.

6.4.13 Як визначають потужність на привід ходового механізму ?.

 

Рекомендована література

 

1.Домбровский Н. Г. Многоковшовые экскаваторы./Н. Г. Домбровский М. : Машиностроение, 1972. - 345с

2.Дьяков И. Ф. Методические указания к лабораторным работам по строительным машинам / И. Ф. Дьяков Ульяновск: УлГТУ. 2007. - 28 с.

3.Дьяков И. Ф. Строительные и дорожные машины и основы автоматизации (электронный вариант), Ульяновск, УлГТУ. 2007. - 498 с.


 

Додаток 1

 

Експлуатаційні та конструктивні параметри


 

Продовження додатку 1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.004 с.)