ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕХНІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИНМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕХНІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИНЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕХНІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

 

Мета роботи – ознайомитися з основними напрямками розвитку будівельних машин, характеристиками приводів і силового устаткування.

 

Обладнання та матеріали

 

1.2.1 Стенди (двигун, зчеплення, коробка передач, планетарний редуктор).

 

Порядок виконання роботи

 

1.3.1 Вивчити основні напрямки розвитку будівельних машин.

 

1.3.2 Ознайомитись з характеристиками приводів і силового обладнання, представлених на стендах.

 

1.3.3 Ознайомитися з параметрами трансмісії й привести схеми передач, використовуваних у трансмісії будівельних машин.


 

Питання до самоконтролю

 

1.4.1 Які вимоги, пред'являють до будівельних і дорожніх машин?

 

1.4.2 За якою схемою працюють бульдозери з відвалом шириною 12,2 м і висотою 1,8 м фірми США «Катерпиллер» ?

 

1.4.3 Яке силове устаткування застосовують у будівельних і дорожніх машинах?

 

1.4.4 Чим відрізняється регуляторна характеристика двигуна від швидкісної?

 

1.4.5 Чим відрізняється аксиально-поршневий насос від радіально-поршневого?

1.4.6 З яких елементів складається трансмісія?

1.4.7 Як визначають працездатність пасових передач?

 

1.4.8 Які види зубчастих коліс використовують у трансмісії машини?

1.4.9 Що таке планетарна передача і які її переваги ?

1.4.10 Чим відрізняється передаточне число від передатного відношення ?

 

1.4.11 Чим відрізняється гідромуфта від гідротрансформатора?

 

Рекомендована література

 

1. Гоберман, Л. А. Строительные и дорожные машины. Атлас конструкции./Л. А. Гоберман, К. В. Степанян М. : Машиностроение,

1985. - 96 с.

 

2. Домбровский, Н. Г., Гальперин М. И. Строительные машины./ Н.Г.

 

Домбров- ский, М. И. ГальперинМ.:Машиностроение, 1984.- 313

 

с.

 

3. Дьяков, И. Ф. Строительные и дорожные машины и основы автоматизации (электронный вариант). / И.Ф.Дьяков Ульяновск, УлГТУ. 2007. - 498 с.

 

4. Справочник. Тракторные дизели: /Б.А. Взоров, А. В. Адамович, А. Г. Арабин идр.Под.ред.Б.А. Взорова.М. :Машиностроение1981.

- 453 с.

 

5. Технические характеристики российских тракторных и комбайновых двигателей и их модификации. М.: Машиностроение

1970. - 234 с.

 

6. Гинзбург, Ю.В. Промышленные тракторы. НО. В. Гинзбург М. : Машиностроение 1986.-213 с.


 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

 

ЛЕБІДКИ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ВАНТАЖОПІДЙОМНОЇ ЛЕБІДКИ

 

Мета роботи – Вивчити різновиди лебідок, що використовуються у будівельних машинах та визначити основні їх параметри.

 

Обладнання та матеріали

2.2.1 Стенди вантажопідйомної лебідки, колодкового барабанного гальма.

 

Порядок виконання роботи

 

2.3.1 Вивчити теоретичну частину, принцип роботи лебідки, як здійснюється гальмування барабана в процесі роботи й де встановлюється гальмо.

 

2.3.2 Визначити по заданій швидкості й висоти підйому - канатоємність, потужність електродвигуна й по довіднику підібрати гальмо.


 

Питання до самоконтролю

 

2.4.1 Де використають будівельні лебідки?

2.4.2 Як визначають кратність поліспаста?

 

2.4.3 Призначення храпового механізму?

 

2.4.4 Що із себе представляє фрикційна двобарабанна лебідка?

2.4.5 Як визначають передаточне число редуктора лебідки?

2.4.6 Чим відрізняється вантажна лебідка козлового крана від будівельного?

 

2.4.7 Від яких параметрів залежить довжина каната, що намотується на барабан?.

 

2.4.8 Як підбирають до вантажної лебідки потужність електродвигуна?.

 

2.4.9 Як визначити робочу довжину барабана при одношаровому навиванні?

 

2.4.10 Як визначити робочу довжину барабана при багатошаровому навиванні?

2.4.11 По якому параметрі роблять підбор гальма?

 

 

Рекомендована література

 

1. Гоберман, Л. А. Строительные и дорожные машины. Атлас конструкции./Л. А. Гоберман, К. В. Степанян М. : Машиностроение,

 

1985.

 

2. Домбровский, Н. Г., Гальперин М. И. Строительные машины.///. Г. Домбровский, М. И. Гальперин. М.: Машиностроение, 1984.

 

3. Дьяков, И. Ф. Строительные и дорожные машины и основы автоматизации (электронный вариант) / И. Ф. Дьяков. Ульяновск, УлГТУ. 2007


 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

 

ВАНТАЖОПІДЙОМНІ МАШИНИ

 

Мета роботи - Вивчити технічну характеристику автомобільного й пневмоколісного крана. Ознайомитися із конструкцією кранів і конструктивних особливостей механізмів. Скласти кінематичну схему механізму вантажопідйомної машини.

 

Обладнання та матеріали

 

3.2.1 Навчальні плакати, схеми.

 

Порядок виконання роботи

 

3.3.1 Вивчити особливості конструкції, принцип роботи вузлів і агрегатів вантажнопідйомної машини.

 

3.3.2 Скласти кінематичну схему приводу кранового обладнання КС-4561.

 

Питання до самоконтролю

 

3.4.1. Як класифікуються вантажопідіймальні машини?.

3.4.2 Що таке машинний час?.

3.4.3 Як визначається тривалість циклу?.

 

3.4.4 Як визначається коефіцієнт використання вантажопідйомності крана?.

 

3.4.5 Які конструкції реверсивних механізмів використовуються на кранах?.

 

3.4.6 Призначення і принцип дії муфти граничного моменту?.

 

Рекомендована література

 

1. Александров, Н.П. Грузоподъёмные машины. / Н. П. Александров М. : Машиностроение, 1983. - 365 с.

 

2. Гальперин, М.И., Домбровский Н.Г. Строительные машины. / М. И. Гальперин, Н. Г. Домбровский М. : Высшая школа, 1980. - 340 с.

 

3. Монтажные стреловые краны конструкции. Минмонтажспецстроя

. М. : Стройиздат, 1972. - 285 с.

4. Дьяков, И. Ф. Строительные и дорожные машины и основы автоматизации

(электронный вариант) / И. Ф. Дьяков. Ульяновск, УлГТУ. 2007


 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

 

БАШТОВІ КРАНИ

 

Мета роботи – вивчення принципу роботи механізмів баштового крана, системи індексації. Перевірка баштового крана на стійкість при виконанні монтажних робіт.

 

Обладнання та матеріали

 

4.2.1 Навчальні плакати, схеми.

 

Порядок виконання роботи

 

4.3.1 По заданих вихідним даним викладача скласти індексацію баштового крана і визначити коефіцієнт власної та вантажної стійкості.

 

4.3.2 Скласти схему монтажу баштового крана

 

4.3.3 Скласти кінематичну схему баштового крана та його монтажу, привести розрахунки стійкості і графік зміни тривалості циклу.

 

Питання до самоконтролю

 

1. Схеми конструкції основних типів баштових кранів та області їх застосування, а також механізми, за допомогою яких здійснюються робочі руху кранів?.

 

2. Показати на схемі баштового крана сили, що діють на кран?.

 

3. Скласти схему механізму пересування баштового крана?.

 

4. Скласти схему механізму повороту платформи крана?.

5. Визначити власну стійкість крана?.

6. Визначити вантажну стійкість крана?.

7. Як визначають кратність поліспаста?.

8. Які операції виконують на баштовому крані при монтажних роботах?.

 

9. Чим відрізняється баштовий кран з поворотною платформою від неповоротною?.


 

Рекомендована література

 

1. Александров, Н.П. Грузоподъёмные машины. /Н. 77. Александров М. : Машиностроение, 1983. - 365 с.

2. Гальперин, М.И., Домбровский Н.Г. Строительные машины. / М.

 

И. Гальперин, 77. Г. ДомбровскийМ.:Высшая школа, 1980.-340

 

с.

 

3. Монтажные стреловые краны конструкции Минмонтажспецстроя СССР. М. : Стройиздат, 1972. - 285 с.

 

4. Дьяков, И. Ф. Строительные и дорожные машины и основы автоматизации (электронный вариант) / И. Ф. Дьяков. Ульяновск, УлГТУ. 2007


 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

 

ОДНОКОВШЕОВІ ЕКСКАВАТОРИ

 

Мета роботи – вивчити техніко-експлуатаційні характеристики одноковшових екскаваторів. Показати індексацію й сили, що діють на екскаватор при різних режимах рухи робочого органа. Визначити по заданих вихідних даних продуктивність і дати оцінку ефективності його використання.

 

Обладнання та матеріали

 

5.2.1 Навчальні плакати, схеми.

 

Порядок виконання роботи

5.3.1 За заданими вихідними даними скласти індексацію екскаватора.

 

5.3.2Вивчити конструкцію, принцип роботи вузлів і агрегатів одноковшевого екскаватора, конструктивні особливості, що впливають на продуктивність.

 

5.3.3 Вивчити принцип дії механізмів з гідравлічним управлінням.

 

Питання до самоконтролю

5.1. Дайте класифікацію машин для грабарств ?.

5.2. Який спосіб найбільше поширення одержав у будівництві грабарств ?.

 

5.3. Показати елементи й параметри ріжучої частини землерийного робочого органа із ґрунтом ?.

 

5.4. Особливості взаємодії ріжучих робочих органів із ґрунтом ?.

5.5. Які сили діють на робочий орган при копанні ґрунту ?.

5.6. На які категорії ділять ґрунт по А.Н. Зеленіну ?.

 

5.7.Класифікація одноковшевих екскаваторів, основні параметри й індексація ?.

 

5.8. Чим відрізняється екскаватор із прямою лопатою від зворотної ?.

 

5.9. Методика визначення потужності силової установки одноковшевого екскаватора ?.

 

5.10. Теоретична продуктивність одноковшевого екскаватора ?.

 

5.11. Які функції виконує вал реверса головної лебідки ?.

5.12. Як визначають час повороту платформи екскаватора ?.

5.13. Як визначають тривалість циклу екскаватора ?.

 

Рекомендована література

 

1. Холодов, А.М. Землеройно-транспортные машины / А . М. Холодов, Л.В. НазаровХарьков:Вища школа.Харьк.гос.ун-те.-Харьков:Изд-

во ХГТУ, 1982. - 192 с.

 

2. Злотник, М.И. Трансмиссии современных промышленных тракторов. Справочное пособие. /М И. Злотник, И. С. Кавьяров М.: Машиностроение 1971. - 245 с.

 

3. Скундин,Г.И. Механические трансмиссии колесных и гусеничных тракторов / Г. И. Скундин М. : Машиностроение, 1969. - 220 с.

 

4. Колисниченко, В.В. Справочник молодого машиниста бульдозера, скрепера, грейдера / В. В. Колисниченко М.: Высшая школа 1988. -

 

224 с.


 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6.

 

РОТОРНІ ЕКСКАВАТОРИ

 

Мета роботи - вивчити технічну характеристику багатоковшевого екскаватора, принцип дії зрізання ґрунту від масиву й указати основні вузли й механізми.

 

Обладнання та матеріали

 

6.2.1 Навчальні плакати, схеми.


 

Порядок виконання роботи

 

6.3.1Ознайомитися з конструкцією ланцюгового й роторного траншеєкопачів, а також з конструкцією ланцюгового екскаватора поперечного копання по підручниках, плакатах, кресленнях і паспортах.

 

6.3.2 Замалювати схематичний загальний вид ланцюгового й роторного траншеєкопачів, указати основні частини й описати їхнє призначення.

 

6.3.3 Пояснити кінематичну схему багатоковшевого екскаватора однієї зі сліду марок ЭТЦ-202, ЭТЦ-163, ЦЮ-354, ЦЮ ЭТР ЭТЦ-201, ЭТЦ-161. ЭТЦ-

 

202А, ЭТР-132А, ЗТР ЭТР-204, ЭТР-231, ЭТР-253, ЭТР-162.

 

6.3.4 Вибирати оптимальну швидкість із екскаватора й обертання ротора при заданих умовах навантаження.

 

Питання до самоконтролю

 

6.4.1Опишіть принцип роботи роторного екскаватора ?.

6.4.2 Чому зв'язують швидкість обертання ротора з ходом машини ?

6.4.3 Поясните принцип роботи коробки передач ?

6.4.4 Як приводиться в рух стрічковий транспортер роторного екскаватора ?.

6.4.5 Призначення муфти граничного моменту ?.

 

6.4.6 Які муфти й гальма беруть участь при включенні першої передачі ?.

6.4.7 Які муфти й гальма беруть участь при включенні другої передачі ?.

6.4.8 Як визначають продуктивність роторного екскаватора ?.

6.4.9 Як визначають продуктивність траншейного екскаватора ?.

6.4.10 З яких складових складається потужність двигуна ?.

6.4.11 Як визначають потужність на копання ?.

 

6.4.12 Як визначають потужність на підйом ґрунту до місця розвантаження?.

6.4.13 Як визначають потужність на привід ходового механізму ?.

 

Рекомендована література

 

1.Домбровский Н. Г. Многоковшовые экскаваторы./Н. Г. Домбровский М. : Машиностроение, 1972. - 345с

2.Дьяков И. Ф. Методические указания к лабораторным работам по строительным машинам / И. Ф. Дьяков Ульяновск: УлГТУ. 2007. - 28 с.

3.Дьяков И. Ф. Строительные и дорожные машины и основы автоматизации (электронный вариант), Ульяновск, УлГТУ. 2007. - 498 с.


 

Додаток 1

 

Експлуатаційні та конструктивні параметри


 

Продовження додатку 1

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕХНІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

 

Мета роботи – ознайомитися з основними напрямками розвитку будівельних машин, характеристиками приводів і силового устаткування.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.016 с.)