ТОП 10:

Опис аналізованого типу лісуТипоутворююча роль породи

 

Сосна звичайна (Pinus sylvestris L.) є однією з головних типотвірних порід в умовах борів, суборів та сугрудів, де формує високопродуктивні деревостани.

Т Г A B C D
0 + + +  
+ + +  
+ + +  
+ + +  
+ + +  
+ + +  

Вона відноситься до типових порід, що не вимогливі до родючості ґрунту. Оліготроф, ксерофіт, дуже морозостійка, світлолюбна. Утворює багато кліматичних форм. Росте в різних грунтово-кліматичних умовах (в типах лісорослинних умов від А1-5 до С1-5), утворюючи високопродуктивні деревостани різних бонітетів. У сугрудах формує високопродуктивні насадження разом з дубом звичайним. У борах формує чисті соснові насадження, або з домішкою берези.

Т Г A B C D
       
1      
    + +
    + +
      +
       

Дуб звичайний (Quercus robur L.) в помірних областях північної півкулі є однією з найголовніших типоутворюючих порід. Латинську родову назву виводять від двох кельтських слів: quer, що означає червоне та cyer- дерево. Його природній ареал Європа, але поширений в Північній і центральній Америці та Східних і Південно-Східних областях Азії і на Кавказі. Значно менше в Південно-Західній Азії. В Сибіру і Центральній Азії взагалі немає аборигенних видів дуба.

Вимогливий до родючості грунту – мезотроф, мезо-ксерофіт (найчастіше поширений в (C-D2-3), світлолюбний, морозо- і вітростійкий, менш вибагливий до вологості(має дуже добре розвинену кореневу систему стержневого типу, що забезпечує його вологою в несприятливий період вегетації). Розмножується насінням та порослю від пня. Продуктивність деревостану – до 800м3/га, а подекуди і більше. Деревина з темно-бурим ядром і світлою заболонню. Дуб звичайний виступає як типоутворююча порода в сугрудах і грудах. В екстремальних умовах фрагментами може формувати також типи лісу в суборах, тут він виступає в якості характерної кліматичної домішки (Розточчя, Опілля, Полісся, Лісостеп). Детальна, наочна характеристика закономірностей поширення дуба звичайного в межах гігрогенного та трофогенного рядів(едатопів) наведена на .

Класифікація типів лісу

 

В повсякденній діяльності лісівники віддавна ділять ліси на окремі ділянки, які є однорідними за складом, формою, віком, походженням, бонітетом. Однак насадження з однаковими за морфологічними ознаками можуть відрізнятись умовами поновлення, росту і розвитку лісу, якістю деревини, очищенням дерев від сучків, вітростійкістю, особливостями ведення лісового господарства. Таксаційні морфологічні показники не розкривали причини різноманітності природних лісів за основними життєвими ознаками. В зв’язку з цим і виникла необхідність поділити ліси за типами, що були б однорідні за грунтово-гідрологічними і кліматичними умовами і потребували б при однаковій таксаційній характеристиці ідентичних лісогосподарських заходів.

За основу класифікації лісових ділянок відібрані два ведучих едафічних чинники: трофність та його зволоження. Едафічні фактори зумовлюють місцеву різноманітність лісів. У різних природних зонах екологічний вміст едафічної сітки буде неоднаковим, але в сусідніх кліматичних областях можуть бути едафічно однорідні місця оселення з близьким лісорослинним ефектом, тобто подібні або ідентичні типи лісу.

Типи лісу, які утворює сосна звичайна в свіжих суборах згруповані і представлені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Лісівнича характеристика основних типів лісу за участю типоутворюючої породи сосни звичайної для типу лісорослинних умов В2.

Тип лісорослинних умов Типотвірна порода Характерна кліматична домішка Назва типу лісу Склад корінного деревостану
В2 Сосна Дуб Свіжий дубово- сосновий субір 8С2Д
В2 Сосна Бук Свіжий буково- сосновий субір 8С2Бк

Свіжий буково – сосновий субір – В2-бкС розповсюджений на Опіллі, в верхів´ях Західного Бугу, на Розточчі. Займає рівнинні ділянки, пологі схили на переході від вузьких долин до височин. Грунти – гумусовані піски з тонким (до 1 см) прошарками супісків або примазками суглинка, зрідка включеннящебеня вапняка.

Склад корінного деревостану: 1 ярус сосна (І бонітету), 2 ярус – дуб звичайний (ІІІ бонітету) і бук (ІІІ – ІV бонітету), інколи домішка берези повислої та осики.

Підлісок рідкий: крушина ламка (Frangula alnus), глід одноматочковий (Crataegus monogyna), бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosa).

Покрив: буквиця лікарська (Betonica officinalis), смовдь гірська (Peucedanum oreoselinum), грушанка круглолиста (Pyrola rotundifolia), орляк (Pteridium aquilinum), суниці лісові (Fragaria vesca).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.224.8 (0.003 с.)