ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Контейнери загального користування. 


JPanel – найбільш вживаний контейнер, котрий дозволяє включати в себе будь-які контроли та інші панелі.

 


JScrollPane – панель прокрутки.

 


JSplitPane

 


JTabbedPane

 


JToolBar

Основні контроли.


JLabel – компонент для відображення статичного тексту і/або малюнку,

JCheckBox – цей компонент дозволяє вибрати одне із можливих значень “так” або “ні”, JRadioButton – елемент управління для формування групи, у якій можна вибрати тільки один елемент,

JButton – стандартна кнопка Windows, може відображати текст і/або значок.


JList

 


JComboBox


JMenuBar

 


JtextField – компонент для відображення рядка тексту, у якому користувач може редагувати текст,

JtextArea – компонент, котрий може відображати текст, який складається із кількох рядків, JeditorPane – компонент для редагування/відображення HTML або RTF текстів

Приклад 1.

 

import javax.swing.*;

import java.awt.*;

 

public class Lab3 extends JFrame

{

public Lab3()

{

setTitle("Work #3");

setSize(300,300);

getContentPane().setLayout(new FlowLayout());

 

JLabel label = new JLabel("simple label");

getContentPane().add(label);

 

JButton button = new JButton("Press me");

getContentPane().add(button);

 

setVisible(true);

}

 

public static void main(String[] args)

{

new Lab3();

}

}

 

Пояснення:
public Lab3() – конструктор класу Lab3, при цьому Lab3 є підкласом JFrame.

setTitle("Work #3") – задає титул даного вікна;

setSize(300,300) – задає розмір вікна;

getContentPane().setLayout(new FlowLayout()) – задаємо спосіб компонування компонентів на основній панелі вікна (значення FlowLayout буде пояснене в наступній лабораторній роботі) JLabel label = new JLabel("simple label") – створюємо об’єкт класу Jlabel (напис), котрий містить текст “simple label”;

getContentPane().add(label) – додаємо новостворену компоненту label до основної панелі вікна;

JButton button = new JButton("Press me") – створюємо компонент JButton (кнопка) із написом “Press me”;

getContentPane().add(button) – додаємо кнопку до основної панелі;

setVisible(true) – показуємо наше вікно на екрані;

 

new Lab3() – створюємо новий об’єкт, тобто виконуємо все те, що вказано в його конструкторі.

 

В результаті виконання такої програми побачимо вікно:

 

Завдання властивостей компонентів.

Оскільки всі компоненти є підкласами класу Jcomponent, то для всіх них властивості задаються однаковим чином.

Наприклад:
label.setText(“Cahnged text”) – задає новий текст для компоненту label;
button.setForeground(Color.white) – задає колір фону для компоненту button.

 

 

Обробка подій.

Сучасний підхід до обробки подій грунтується на моделі делегування подій. Ця концепція проста: джерело генерує подію і передає її одному або декільком блокам-слухачам (listener) подій. Отримавши подію слухач обробляє її і потім повертає управління. Перевага даного підходу в тому, що логіка обробки подій відділені від інтерфейсу користувача.

Подія – це об’єкт, котрий описує зміну стану джерела. Він може бути згенерований взаємодією користувача ПК з елементами в графічному інтерфейсі користувача.

Джерело події – об’єкт, котрий генерує подію. Генерація події відбувається тоді, коли якимсь-чином змінюється внутрішній стан об’єкта. Джерело може генерувати декілька типів подій. Для того, щоб блоки-слухачі могли приймати повідомлення, джерело повинно зареєструвати ці блоки. Кожен тип подій має власний тип реєстрації. Загальна форма таких методів:
public void addMouseListener(MouseListener l).

 

Блоки прослуховування подій створюються шляхом реалізації одного або кількох інтерфейсів прослуховування (інтерфейс визначає метод або методи, котрі повинні бути реалізовані в класі).

Найважливіші інтерфейси та їх методи:

 

Інтерфейс ActionListener
метод:
void actionPerformed(ActionEvent ae) – метод викликається коли настає action-подія, наприклад, користувач натискає мишкою на кнопці або написі.

 

Інтерфейс ComponentListenet
методи:

void componentResized(ComponentEvent ce);
void componentMoved(ComponentEvent ce);
void componentShown(ComponentEvent ce);
void componentHidden(ComponentEvent ce) : методи викликаються коли компонент змінюється в розмірах, переміщуються, відображається на екрані або стає невидимим.

 

Інтерфейс MouseListener
методи:
void mouseClicked()– якщо кнопка мишки натискається і відразу ж відпускається;
void mouseEntered() – якщо вказівник мишки входить в межі компонента;
void mouseExited()– якщо вказівник мишки виходить за межі компонента;
void mousePressed() – якщо кнопка мишки натискається;
void mouseReleased() – якщо кнопка мишки відпускається.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.006 с.)