Який спосіб розподілу дози використовується при внутрішньопорожнинній b-терапії?
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який спосіб розподілу дози використовується при внутрішньопорожнинній b-терапії?А) Однократний

Б) *Безперервний

В) Фракційний дрібними фракціями

Г) Фракційний середніми фракціями

Д) Фракційний з денним розщепленням дози

11. У якому періоді проводиться складання плану променевого лікування?

А) Променевому

Б) Протягом усіх періодів

В) *Передпроменевому

Г) Післяпроменевому

Д) Не залежно від періодів лікування

Яка енергія випромінювання застосовується на лінійному прискорювачі при проведенні променевого лікування?

А) 0,5 МеВ

Б) 2,0 МеВ

В) 1,5 МеВ

Г)* 10 – 25 МеВ

Д) 4,0 МеВ

Які ділянки злоякісної пухлини є більш радіорезистентними?

А) З покращеним кровообігом

Б) З нормальним кровообігом

В) *З порушеним кровообігом

Г) Стан кровообігу не впливає на радіорезистентність

Д) Периферичні ділянки пухлини

 

 

Підсумковий контроль засвоєння модуля 1 „ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ”.

Вкажіть ваше прізвище, ім'я, по батькові, дату, номер групи, номер варіанта, номер питання, букву правильної відповіді

УВАГА! правильна відповідь тільки одна!

ВАРІАНТ № 8

Які рецептори в організмі у ссавців сприймають інформацію про вплив іонізуючого опромінення?

А. больові

Б. температурні

В. тактильні

Г. вестибулярні

Д.* таких рецепторів не існує

 

2. Смертельна доза при рівномірному опроміненні квантовими іонізуючими випромінюваннями для людини складає:

А. Доза в 1 Гр отримана всією поверхнею тіла людини

Б. Доза в 2 Гр отримана всією поверхнею тіла людини

Г. *Доза в 8 Гр отримана всією поверхнею тіла людини

В. Доза в 20 Гр отримана обмеженою поверхнею тіла людини

Д. Доза в 80 Гр отримана обмеженою поверхнею тіла людини

 

3. Що являють собою γ-промені?

А) потік ядер атомів гелію Не42

Б) потік електронів

В) потік позитронів

Г) потік нейтронів

Д)* електромагнітне випромінювання

 

Як називаються речовини, ядра атомів яких мають однакову кількість протонів, але різне число нейтронів?

А)* ізотопи

Б) ізобари

В) ізомери

Г) ізотерми

Д) ізохори

 

В яких варіантах частіше застосовуються контактні методи при лікуванні неоперабельних форм пухлини?

А) Як самостійний метод

Б) Як комплексний метод

В) *В поєднанні з іншими променевими методами

Г) Як комбінований метод

Д) В поєднанні з гіпертермією

 

Яка перевага застосування контактних методів променевої терапії?

А) Підведення до пухлини мінімальної вогнищевої дози рівної дозі у навколишніх здорових тканинах

Б) *Підведення до пухлини оптимальної вогнищевої дози більшої від дози у навколишніх здорових тканинах

В) Підведення до пухлини вогнищевої дози значно меншої від дози у навколишніх здорових тканинах

Г) Підведення до пухлини оптимальної вогнищевої дози значно меншої від дози у навколишніх здорових тканинах

Д) Підведення до пухлини оптимальної вогнищевої дози рівної до дози у навколишніх здорових тканинах

 

7. Що являється джерелом рентгенівського випромінювання ?

 

А) Радіоактивні ізотопи

Б) *Рентгенівська трубка

В) Нейтрони

Г) Протони

Д) Електрони

 

8. Для чого призначені тубуси у рентгенотерапевтичних апаратах?:

 

А) Придання більшої однорідності пучку випромінювання

Б) *Формування поля опромінення

В) Збільшення проникаючої здатності променів у тканини

Г) Закріплення кожуха рентгенівської трубки

Д) Зменшення проникаючої здатності променів у тканини

 

Який спосіб рентгенотерапії застосовують при лікуванні патологічного вогнища величиною 7 см в діаметрі, розташованого на глибині до 1 см від поверхні шкіри?

 

А) *Далекодистанційна поверхнева рентгенотерапія

Б) Далекодистанційна напівглибока рентгенотерапія

В) Далекодистанційна глибока рентгенотерапія

Г) Близько дистанційна рентгенотерапія

Д) Ультра¢яка рентгенотерапія

 

З якою метою застосовується радикальна програма променевого лікування?

А) *З метою повного знищення пухлинних елементів у зоні первинного вогнища і зонах можливого метастазування.

Б) З метою затримки росту пухлини і її розповсюдження, зменшення синдромів здавлення суміжних органів, зменшення больового синдрому

В) З метою повного знищення пухлинних елементів у зоні первинного вогнища

Г) З метою повного знищення пухлинних елементів у зонах можливого метастазування

Д) З метою зменшення больового синдрому

 

Який метод лікування злоякісних пухлин застосовують при наявності множинних метастазів?

А) Комбінований

Б) Комплексний

В) Хіміотерапія

Г) *Паліативний курс променевої терапії

Д) Гормонотерапія

 

Які джерела випромінювання відносяться до відкритих?

А) Шовний матеріал

Б) * Колоїдні розчини

В) Голки

Г) Кульки, зерна

Д) Гранули

 

Яка з названих пухлин є найбільш радіорезистентною?

А) Рак легень

Б) *Пухлина мозку

В) Семінома яєчка

Г) Рак шкіри

Д) Рак щитоподібної залози

 

Підсумковий контроль засвоєння модуля 1 „ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ”.

Вкажіть ваше прізвище, ім'я, по батькові, дату, номер групи, номер варіанта, номер питання, букву правильної відповіді

УВАГА! правильна відповідь тільки одна!

ВАРІАНТ № 9

Хто на вашу думку відноситься до категорії А

А. Лікарі реанімаційного відділення

Б. Санітарка у відділенні дистанційної променевої терапії

В. *Лаборант рентгенологічного відділення

Г. Лікар ультразвукової діагностики

Д. Санітарка лікарні, де розташовано рентгенологічне відділення

 

Які зміни в організмі можуть виникнути при придбанні кліткою здатності до неконтрольованого поділу?

 

А. до додаткових можливостей у регенерації

Б. до запального процесу

В. *до виникнення новоутворень

Г. ніяк не вплине

Д. така здатність не може виникнути

 

Коли гама - випромінювання становить найбільшу небезпеку і чому?

 

А.* при зовнішнім опроміненні, тому що має високу проникаючу здатність

Б. при зовнішнім опроміненні, тому що має маленьку проникаючу здатність

В. при внутрішнім опроміненні, тому що має низьку проникаючу здатність

Г. при зовнішнім опроміненні, тому що має найменшу швидкість поширення

Д. при внутрішнім опроміненні, через велику енергію гамма-часток

 

Як називається кількість ІВ, отримане всім організмом, що з'явилось смертельною дозою для організму?

А) граничною дозою

Б) гранично припустимою дозою

В)* летальної

Г) середньої летальний

Д) експозиційною дозою

 

5. До який радіодіагностичної категорії відносяться хворі з уродженою серцево-судинною патологією ?

 

А) *АД

Б) БД
У) ВД
Г) ГД
Д) АДіБД

 

Який метод лікування застосовується при ІІІ- й стадії раку шийки матки?

А) Хірургічний

Б) Комбінований

В)* Поєднано – променевий

Г) Далеко дистанційна рентгенотерапія

Д) Хіміотерапевтичний

 

З якою метою проводиться контактний метод лікування при ІІІ- й стадії раку шийки матки?

А) *Підведення оптимальної дози на первинне патологічне вогнище і шляхи регіонарного метастазування

Б) Підведення оптимальної дози до первинного патологічного вогнища

В) Підведення мінімальної дози на шляхи регіонарного метастазування

Г) Підведення оптимальної дози на шляхи регіонарного метастазування

Д) Підведення мінімальної дози на первинне патологічне вогнище і шляхи регіонарного метастазування

 

Якою повина бути напруга на рентгенівській трубці при проведені поверхневої далекодистанційної рентгенотерапії?

А)* 100 – 120 кВ

Б) 130 – 150 Кв

В) 180 – 230 Кв

Г) 15 – 60 кВ

Д) 260 – 280 кВ

9. Виберіть метод рентгенотерапії для лікування раку шкіри 1–ї стадії:

А) *Близькодистанційна рентгенотерапія

Б) Поверхнева далекодистанційна рентгенотерапія

В) Напівглибока далекодистанційна рентгенотерапія

Г) Глибока далекодистанційна рентгенотерапія

Д) Далеко дистанційна гамма – терапія

 

Який принцип вибору вогнищевої дози для лікування непухлинних процесів?

А) *Чим гостріший процес, тим менша разова і сумарна дози

Б) Чим гостріший процес, тим разова доза менша, а сумарна більша

В) Чим гостріший процес, тим разова доза більша, а сумарна менша

Г) Разова і сумарна дози не залежать від гостроти процесу

Д) Чим гостріший процес, тим більша разова і сумарна дози

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.236.140 (0.017 с.)