ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дайте визначення комбінованому методу лікування?А) *Використання променевого та хірургічного методів лікування онкологічних хворих

Б) Використання хірургічного та хіміотерапевтичного методів лікування

В) Використання променевого методу лікування в поєднанні з хіміо- та гормонотерапією

Г) Поєднання двох різних методів променевого лікування – дистанційного та одного із контактних

Д) Використання хіміо- та гормонотерапії для лікування онкологічних хворих

?6. Яка з названих пухлин є найбільш радіочутливою?

А) Рак щитоподібної залози

Б) Остеогенна саркома гомілки

В) *Семінома яєчка

Г) Рак шкіри

Д) Рак шлунку

Якою повина бути напруга на рентгенівській трубці при проведені поверхневої далекодистанційної рентгенотерапії?

 

А)* 100 – 120 кВ

Б) 130 – 150 Кв

В) 180 – 230 Кв

Г) 15 – 60 кВ

Д) 260 – 280 кВ

Які джерела іонізуючого випромінювання використовуються для аплікаційної бета-терапії ?

А) Дейтронне випромінювання

Б) Електронне випромінювання

В) *Відкриті джерела іонізуючого випромінювання

Г) Рентгенівське випромінювання

Д) Нейтронне випромінювання

Де утворюється гамма-випромінювання?

А) У ядрі атома

Б) При утворенні магнітного поля

В) При переході електрона на внутрішні оболонки

Г) При “ збудженні“ електрона

Д) *При переході електрона на зовнішні оболонки

Який спосіб підведення дози застосовується у хворих на рак молочної залози – на зону первинного вогнища?

А) Ротаційний

Б) Секторний

В) Конвергентний

Г) *Тангенційний

Д) Статичний

 

Дайте визначення комбінованому методу лікування?

 

А) *Використання променевого та хірургічного методів лікування онкологічних хворих

Б) Використання хірургічного та хіміотерапевтичного методів лікування

В) Використання променевого методу лікування в поєднанні з хіміо- та гормонотерапією

Г) Поєднання двох різних методів променевого лікування – дистанційного та одного із контактних

Д) Використання хіміо- та гормонотерапії для лікування онкологічних хворих

Що гласить правило Берганьє-Трібандо?

 

А) Низько-диференційовані пухлини є радіорезистентними

Б) *Радіочутливість прямо пропорційна ступеню мітотичної активності клітин і обернено пропорційна ступеню їх диференціації

В) Ступінь диференціації клітин не впливає на радіочутливість

Г) Ступінь мітотичної активності не впливає на радіочутливість

Д) Високо диференційовані пухлини є радіочутливими

13. Виберіть метод рентгенотерапії для лікування раку шкіри 1–ї стадії:

А) *Близькодистанційна рентгенотерапія

Б) Поверхнева далекодистанційна рентгенотерапія

В) Нап івглибока далекодистанційна рентгенотерапія

Г) Глибока далекодистанційна рентгенотерапія

Д) Далеко дистанційна гамма – терапія

Підсумковий контроль засвоєння модуля 1 „ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ”.

Вкажіть ваше прізвище, ім'я, по батькові, дату, номер групи, номер варіанта, номер питання, букву правильної відповіді

УВАГА! правильна відповідь тільки одна!

ВАРІАНТ № 4

Який метод променевого лікування відноситься до групи контактних методів?

 

А) Далекодистанційна рентгенотерапія

Б) Ультрам¢яка рентгенотерапія

В) Далекодистанційна гамма – терапія

Г) *Внутрішньотканинна гамма – терапія

Д) Близькодистанційна рентгенотерапія

2. Який період напіврозпаду 60Со?

А) 5,3 дні

Б) 22 роки

В) *5,3 року

Г) 30 років

Д) 8 годин

3. Що означає M0 за класифікацією по системі TNM при захворюванні на рак молочної залози?

 

А) Розмір первинного патологічного вогнища

Б) Наявність збільшених регіонарних лімфатичних вузлів

В) *Віддалені метастази відсутні

Г) Недостатньо даних для оцінки наявності віддалених метастазів

Д) Гістологічну структуру пухлини

 

Який метод лікування злоякісних пухлин застосовують при І –й стадії захворювання та відсутності лімфатичних вузлів?

 

А) Комплексний

Б) *Хірургічний

В) Паліативний курс променевої терапії

Г) Хіміотерапія

Д) Комбінований

Що гласить правило Берганьє-Трібандо?

 

А) Низько-диференційовані пухлини є радіорезистентними

Б)* Радіочутливість прямо пропорційна ступеню мітотичної активності клітин і обернено пропорційна ступеню їх диференціації

В) Ступінь диференціації клітин не впливає на радіочутливість

Г) Ступінь мітотичної активності не впливає на радіочутливість

Д) Високо диференційовані пухлини є радіочутливими

Який принцип вибору вогнищевої дози для лікування непухлинних процесів?

 

А) *Чим гостріший процес, тим менша разова і сумарна дози

Б) Чим гостріший процес, тим разова доза менша, а сумарна більша

В) Чим гостріший процес, тим разова доза більша, а сумарна менша

Г) Разова і сумарна дози не залежать від гостроти процесу

Д) Чим гостріший процес, тим більша разова і сумарна дози

Які джерела гамма випромінювання застосовуються для контактних методів променевої терапії?

 

А) 32P

Б) 90Sr

В) 131I

Г)* 60Со

Д) 198Au

Яка толерантна доза для шкіри при опроміненні на гамма-терапевтичному апараті при ритмі опромінення 5 фракцій за тиждень?

 

А) 10 – 15 Гр

Б) 45 – 50 Гр

В) 25 – 30 Гр

Г) *60 – 65 Гр

Д) 35 – 40 Гр

Який метод лікування злоякісних пухлин застосовують при І –й стадії захворювання та відсутності лімфатичних вузлів?

А) Комплексний

Б)* Хірургічний

В) Паліативний курс променевої терапії

Г) Хіміотерапія

Д) Комбінований

 

Сформулюйте головний принцип променевої терапії.

 

А) Максимальне опромінення пухлини і оточуючих її здорових тканин

Б) Опромінення пухлини гранично допустимою дозою

В) Максимальне опромінення пухлини при мінімальному опромінення оточуючих її здорових тканин

Г) *Оптимальне опромінення пухлини при мінімальному опромінення оточуючих її здорових тканин

Д) Мінімальне опромінення пухлини і оточуючих її здорових тканин

На якій глибині від поверхні шкіри знаходиться максимум іонізації при гамма-терапії?

А) На глибині 0,5 см

Б) На поверхні шкіри

В) На глибині 1 см

Г) *На глибині 4см

Д) На глибині 10 см

Які абсолютні протипоказання до проведення курсу променевої терапії?

А) Хронічний тонзиліт

Б) Хронічний бронхіт

В) *Анемія

Г) Хронічний гастрит

Д) Запалення легень

Що таке закриті джерела випромінювання?

А) *Радіоактивні препарати поміщені в оболонку-фільтр або знаходяться у такому фізичному стані, при якому не відбувається їх розповсюдження у навколишнє середовище

Б) Кристалоїдні розчини радіофармпрепаратів у скляних флаконах для радіонуклідної діагностики

В) Радіоактивні препарати здатні тропно (вибірково) накопичуватись деякими тканинами

Г) Колоїдні розчини радіофармпрепаратів у скляних флаконах для радіонуклідної діагностики

Д) Радіоактивні, які знаходяться у такому фізичному стані, при якому відбувається їх розповсюдження у навколишнє середовище

Підсумковий контроль засвоєння модуля 1 „ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ”.

Вкажіть ваше прізвище, ім'я, по батькові, дату, номер групи, номер варіанта, номер питання, букву правильної відповіді

УВАГА! правильна відповідь тільки одна!

ВАРІАНТ № 5

У якому періоді проводиться контроль результатів променевої терапії?

 

А) Променевому

Б) Передпроменевому

В) Післяпроменевому

Г) *Протягом усіх періодів

Д) Через 3 місяці після закінчення променевого лікування

Які з патологічних станів відносяться до променевих ушкоджень?

 

А) Епідерміт

Б) Гіперемія

В) *Променева виразка

Г) Епітелііт

Д) Набряк

Які методи з нижче перерахованих відносяться до методів зовнішнього опромінення?

 

А) *Далекодистанційна гамма-терапія

Б) Внутрішньопорожнинна терапія

В) Внутрішньотканинна терапія

Г) Метод інкорпорованих елементів

Д) Лазерна терапія

Які засоби зменшують чутливість нормальних тканин до опромінення?

 

А) *Гіпоксія

Б) Гіпертермія

В) Радіосенсибілізатори

Г) 5-фторурацил

Д) Призначення сольових препаратів

Який епітелій вкриває шкіру?

 

А) Циліндричний

Б) *Багатошаровий плоский з ороговінням

В) Кубічний

Г) Зернистий

Д) Багатошаровий плоский без ороговіння

Який спосіб розподілу дози використовується при внутрішньотканинній b-терапії?

 

А) Однократний

Б) Фракційний середніми фракціями

В) Фракційний дрібними фракціями

Г) *Безперервний

Д) Фракційний, з денним розщепленням дози

При якій пухлині застосовують ротаційний метод опромінення?

 

А) Рак гортані

Б) Рак шкіри

В) Остеогенна саркома стегна

Г) *Рак середньої третини стравоходу

Д) Рак молочної залози

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.014 с.)