Естетичні (декоративні) властивості
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Естетичні (декоративні) властивостіДекоративні властивості характеризують рівень художньої виразності будівельного матеріалу. Найчастіше естетичні властивості оцінюють візуально порівнянням зразків досліджуваного матеріалу з затвердженими еталонами.

Естетичні властивості більшості будівельних матеріалів та виробів з’ясовують, визначаючи форму і пропорції виробів, їхні оптичні властивості (колір, блиск, прозорість), фактуру, малюнок, текстуру тощо.

Форма будівельного виробу та його лицьової поверхні характеризується геометричними параметрами й пропорціями і може бути кубічною, циліндричною тощо, а у випадку формоутворення у площині – квадратною, прямокутною, трикутною, круглою тощо.

Оптичні властивості оцінюються кольором, блиском, прозорістю.

Кольори матеріалу поділяють на дві групи: ахроматичні (білі, чорні та сірі) і хроматичні (червоні, помаранчеві, жовті, зелені, блакитні, сині, фіолетові).

Блиск – властивість матеріалів відбивати світло, що на них падає. Блиск може бути скляний, металевий, жирний, тьмяний, матовий, перламутровий, шовковий.

Прозорість – властивість матеріалу пропускати світло без розсіювання.

Фактура будівельних матеріалів визначається характером рельєфу поверхні і може бути гладка, скельна, борозенчаста, шорстка тощо.

Текстура будівельних матеріалів – це видимий рисунок (малюнок) поверхні, який характеризується відносним розташуванням та розподілом елементів структури (кристалів та їх агрегатів, пор, мікротріщин). Текстура може бути щільною, пористою, смугастою, волокнистою, шаруватою, зернистою тощо.

Малюнок – це зображення на поверхні матеріалу, яке створюється лініями, смугами та плямами, що відрізняються формою, розмірами, розташуванням і кольором. Він може бути природним або штучно створеним людиною. Створення штучного малюнку досягається фарбуванням поверхні, нанесенням орнаменту, візерунку тощо

Дослідження, проведені при виконанні лабораторної роботи №1, оформлюються у вигляді протоколу, форма якого наведена нижче.

 

Форма протоколу до лабораторної роботи №1

 

Визначення основних властивостей будівельних матеріалів

Визначення істинної густини

а) твердого матеріалу з використанням приладу Ле-Шательє (зробити рисунок основного приладу)

Прилади :____________________ Матеріал _______________________

Маса : m1 - маса приладу з рідиною без матеріалу, г; ______

m2 - маса приладу з рідиною та з досліджуваним матеріалом, г.______

Об’єм матеріалу V, см3 _____________________

Істинна густина , г/см3 _____________________

б) рідкого матеріалу (зробити рисунок приладу)

Прилади : ___________________

Матеріал :__________________________

Істинна густина , г/см3 ________________

Висновок: потрібно порівняти отримані дані з даними, наведеними у довідниках

Визначення середньої густини, пористості і теплопровідності

а) зразків правильної геометричної форми

Прилади:___________________

Таблиця 1.1

Визначення середньої густини, пористості і теплопровідності зразків правильної геометричної форми

Характеристика зразків та властивості матеріалів Найменування матеріалів
     
1 2 3 4
Форма
Розміри, см
Об’єм V , см 3
Маса m, г
Середня густина , г/см3
Відносна густина
Істинна густина , г/см3, (за довідковими даними)
Істинна (загальна) пористість Пі=(1- )·100%
Коефіцієнт теплопровідності (розрахунковий) Вт/(м·К),

 

б) сипкого матеріалу

(зробити рисунок основного приладу)

Прилади:____________________ Матеріал __________________

Об’єм мірного циліндра V, м3 ________________________

Маса циліндра з сипким матеріалом m2, кг _____________

Маса порожнього циліндра m1, кг ___________________

Насипна густина , кг/м3

Істинна густина , кг/м3 _______________

Пустотність , %

Висновок: потрібно порівняти отримані дані з даними, наведеними у довідниках

 

Визначення водопоглинання

Прилади :______________________ Матеріал:_______________________

Форма зразка___________________________________________________

Розміри зразка , см______________________________________________

Об’єм зразка V, см3______________________________________________

Маса сухого зразка mс , г ____________________

Маса водонасиченого зразка mв, г ____________________

Густина води , г/см3 ____________________

Водопоглинання: за масою , % ______________________

за об’ємом , % _____________________

Висновок: потрібно порівняти отримані дані з даними, наведеними у довідниках

 

Визначення границі міцності

а) при стиску (навести схему випробування) для: Прилади: __________________ Матеріал:__________________ Форма зразка ______________   зразка-куба,   зразка-балочки.

Розміри поперечного перерізу, см ___________________

Площа поперечного перерізу F, см2 ___________________

Руйнівна сила P, кгс ___________________

Границя міцності при стиску:

y метричній системі одиниць , кгс/см2

у системі СІ, Мпа __________________________

б) при згині (навести схему випробування)

Прилади:____________________ Матеріал:_______________________

Форма зразка __________________________

Розміри зразка, см _________________________

Границя міцності при згині :

у метричній системі одиниць, кгс/см2 _______________

у системі СІ, МПа ________________

Висновок: потрібно порівняти отримані дані з даними, наведеними у довідниках, та визначити марку досліджуваного матеріалу за міцністю.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.011 с.)