ТОП 10:

Клавіші швидкого доступу до командОдна з домінуючих переваг використання файлових менеджерів – це збільшена швидкість роботи користувача з файлами й швидкість взаємодії користувача із системою. Для досягнення цього варто викликати найбільш затребувані операції за допомогою комбінацій клавіш (гарячих клавіш). В Total Commander цей список досить великий, який викликається з меню Справка/ Горячие клавиши. У таблиці 3 наведено тільки частина з них.

 

Комбінації клавіш для швидкого виклику команд (гарячі клавіші)Таблиця 3.

Клавіша Дія
F3 Переглянути файли (спосіб і об’єкти перегляду задаються в настроюваннях).
F4 Редагувати файли.
F5 Копіювати файли.
F6 Перейменувати/перемістити файли.
F7 Створити каталог.
F8 Видалити файли (те ж, що й Del).
Shift+F2 Порівняти файлові списки в панелях.
Shift+F3 Переглянути тільки файл під курсором (якщо по F3 виконується внутрішній перегляд виділених файлів).
Shift+F4 Створити новий текстовий файл і завантажити його в редактор.
Shift+F6 Перейменувати файли в тім же каталозі.
Shift+F8 Видалити файли, не поміщаючи їх у Кошик (те ж, що й Shift+Del).
Shift+F9 Показати контекстне меню об’єкта.
або Shift+F10
або ContextMenu
Alt+F1 Відкрити список дисків для лівої панелі.
Alt+F2 Відкрити список дисків для правої панелі.
Alt+F5 Упакувати обрані файли.
Alt+F7 Пошук файлів і папок.
Ctrl+F1 Короткий режим подання файлів (тільки імена).
Ctrl+Shift+F1 Перегляд ескізів (зменшених зображень).
   
Ctrl+F2 Докладний режим подання файлів (імена, розміри, дати/час, атрибути).
Ctrl+Shift+F2 Відображення коментарів (нові коментарі створюються за допомогою Ctrl+Z).
Ctrl+F8 Показати дерево каталогів.
Ctrl+A Виділити все.
Ctrl+C Копіювати файли в буфер обміну.
або Ctrl+Ins
Ctrl+J Копіювати ім’я файлу в командний рядок (те ж, що й Ctrl+Enter).
Ctrl+Shift+J Копіювати ім’я файлу з повним шляхом у командний рядок (те ж, що й Ctrl+Shift+Enter).
Ctrl+L Підрахувати займане місце (для обраних файлів/каталогів).
Ctrl+Q Включити/виключити вікно швидкого перегляду на місці неактивної файлової панелі.
Ctrl+V Вставити файли з буфера обміну в поточний каталог.
або Shift+Ins
Ctrl+X Вирізати файли в буфер обміну.
Alt+Shift+Enter Підрахувати вміст всіх підкаталогів у поточному каталозі. Розміри підкаталогів потім відображаються замість напису <DIR>.
Ctrl+Enter Копіювати ім’я файлу в командний рядок.
Alt+буква(ы) У режимі швидкого пошуку "Alt+буква": швидкий пошук імені файлу/каталогу ( щопочинається із зазначених букв) у поточному каталозі.
Tab Перемкнутися на іншу файлову панель.
Del Видалити файли (те ж, що й F8).
Shift+Del Видалити файли, не поміщаючи їх у Кошик (те ж, що й Shift+F8).
Ins Виділити файл або каталог / Зняти виділення. Курсор переміщається на наступний файл.
Пробіл Виділити файл або каталог / Зняти виділення. (Командний рядок повинен бути порожній!) Курсор за замовчуванням залишається на поточному файлі. Якщо курсор перебував на невиділеному каталозі, розмір умісту цього каталогу підраховується й показується замість напису <DIR>. Це можна відключити в настроюваннях: ‘Конфигурация’ – ‘Настройки’ - ‘Операции’ - ‘При выделении ПРОБЕЛом’.
Num + Виділити групу по шаблону.
Num – Зняти виділення групи по шаблону.
Num * Інвертувати виділення.
Num / Відновити виділення.
Ctrl+Num + Виділити всі (те ж, що й Ctrl+A).
Ctrl+Num – Зняти все виділення.

 

Завдання для лабораторної роботи

1. Завантажити TC за допомогою ярлика на робочому столі .

2. Обрати потрібний диск на лівій панелі (ALT+F1, обрати диск – наприклад D:) та правій панелі (ALT+F2). Перейти на іншу (ліву/праву) панель (Tab). Навчитися пересуватися каталогами за допомогою клавіш стрілок.

3. Встановити на лівій панелі скорочений режим відображення інформації, на правій панелі повний режим. Для цього зробити ліву панель активною (клацнути мишею на лівій панелі), у меню Вид обрати команду Краткий, потім перейти на праву панель (Tab) та виконати команду Вид/Полный.

4. Ознайомитися з довідковою системою та інтерфейсом користувача TC,(F1/Использование программы/Пользовательский интерфейс).

5. Увійти у папку D:\Students. Виділити його курсором та натиснути клавішу Enter або подвійне клацання лівою кнопкою миші на папці.

6. Виконати сортування файлів за абеткою (Вид/по имени). Як ще можна впорядкувати файли?

7. На лівій панелі увійти в папку D:\Students та створити папку своєї групи (наприклад EO09-1). Для цього натиснути клавішу F7 та в діалоговому вікні ввести ім’я папки.

8. Увійти в папку EO09-1 (виділити його курсором та натиснути Enter) і створити в ньому файл Lab.txt. Для цього натиснути комбінацію клавіш (Shift+F4) та вказати у діалоговому вікні ім’я файлу. Перейти на українську мову та набрати з клавіатури наступну інформацією:

Операційна система (ОС) – комплекс програм, що завантажуються при вмиканні комп’ютера, забезпечують діалог з користувачем та керують ресурсами комп’ютера. Зараз нараховується декілька десятків різних типів ОС для ПК. Найбільш розповсюдженими серед них є MS-DOS, OS/2, UNIX, WINDOWS.

Для перемикання між мовами використовувати клавіші Ctrl +Shift.

9. Зберегти файл (F2або меню Файл/Сохранить) і вийти з редактора (Esc).

10. Передивитися інформацію про створений файл (навести на нього курсор → Файл/Показать свойства), переглянути/змінити атрибути файла (Файл/Изменить атрибуты).

11. Переглянути створений файл 2 способами. (1 спосіб – F3,2 спосіб – меню Вид/Быстрый просмотр абоCTRL+Q).

12. На правій панелі перейти на диск С: (ALT+F1), увійти у папку FP26D (виділити його курсором та натиснути Enter), вибрати за шаблоном файли з розширенням .dbf (чи інше розширення), і скопіювати в папку EO09-1. Для цього на лівій панелі відкрити папка Test, перейти на праву панель (Tab) виділити файли за шаблоном (натиснути клавішу + на малій клавіатурі та вказати шаблон *. dbf) і натиснути F5. Файли будуть скопійовані на ліву панель в папку Test.

13. На правій панелі перейти на диск D: (ALT+F1).

14. Передивитися інформацію про папку Students. Для цього необхідно навести курсор на папку Students і виконати команду Файл/Покзать свойства.

15. Перейти до папки Test (виділити його курсором та натиснути Enter). Перейменувати найбільший за розміром файл. Спочатку необхідно вивести повню інформацію про файли (Вид/Подробный), щоб бачити їх розміри, потім відсортувати файли за розміром для цього натиснути на стовпчику Размер. Найбільший за розміром файл буде першим. Виділити його курсором та натиснути F6, у діалоговому вікні стерти шлях і вказати нову назву файлу або Shift+F6.

16. Перейти до кореневого каталогу (меню Навигация або Ctrl+\ або за допомогою дерева ALT+F10).

17. Виконати пошук створеного вами файлу Lab.txt (Alt + F7 і вказати ім’я файлу \Lab.txt).

18. Визначити вільне місце на диску С: (навести курсор на диск С: викликати контекстне меню/Свойста/Общие).

19. Знищити всі файли з папки Test, використовуючи шаблон. Увійти у папку Test виділити файли (+ → *.*) і натиснути F8.

20. Знищити папку Test. Спочатку вийти з нього (підвести курсор на .. і натиснути Enter), виділити папка і натиснути F8.

Завдання для самостійної роботи

Всі дії в самостійній роботі виконати на ПК та занотувати у звіт хід виконання та результат!!!

 1. Завантажити TC.
 2. Вивести системне меню TC. Опрацювати пункти меню Файл, Выделение, Навигация, Вид, Инструменты. Описати призначення та можливості кожного з пунктів меню.
 3. Ознайомитися з довідкою Операції над файлами.
 4. На диску D: в каталозі STUDENTS створити папку TЕMА.
 5. Створити в каталозі TЕMА текстовий файл, в якому записати інформацію про себе (3 рядочки).

6. Передивитися інформацію про створений файл, переглянути атрибути файла.

7. Переглянути створений файл 2 способами. Чим ці способи відрізняються?

 1. На лівій панелі перейти на диск С: Відкрити папку BC31. Розташувати файли в алфавітному порядку їх розширень.
 2. Вибрати в ньому файли, які мають розширення .срр. Визначити їх загальний обсяг.
 3. Перекопіювати їх в папку TЕMА. Перейти до папки TЕMА.
 4. Визначити загальний обсяг всіх файлів окрім тих, що мають розширення .срр.
 5. Визначити серед скопійованих файлів найбільший за розміром файл. Які він має дату створення, атрибути та обсяг? Змінити його ім’я на big.doc. Передивитися його зміст.
 6. Зо допомогою дерева каталогів перейти до папки D:\STUDENTS.
 7. Перенести перейменований файл до папки D:\STUDENTS.
 8. Вивести інформації про папку TЕMА.
 9. За допомогою дерева каталогів перейти до кореневого каталога.
 10. Визначити вільне місце на диску D:.
 11. Виконати пошук всіх файлів з розширенням *.sys на диску C:.
 12. Знищити всі файли в папці TЕMА.
 13. Знищити папку TЕMА.

Контрольні питання

Що таке файл, каталог?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.113.29 (0.005 с.)