Правило 20. Неформальні дебати під головуванням.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правило 20. Неформальні дебати під головуванням.1. Неформальні дебати під головуванням використовуються для неформального продовження обговорення порядку денного.

2. У режимі неформальних дебатів під головуванням:

А. Список ораторів не створюється.

Б. Виступи Представників та обговорення питань проходять не по регламенту формальних дебатів.

В. Слово надається Представникам по їх бажанню на період, встановлений прийнятою процедурною пропозицією.

3. Кожен Делегат або Голова в будь-який момент (за винятком виступу та проведення голосування) може внести пропозицію стосовно переходу до неформальних дебатів під головуванням. Коли Голова надасть Делегатові слово, той зобов’язаний підвестися та пояснити мету пропонованих неформальних дебатів під головуванням та вказати тривалість дебатів та час на виступ оратора.

4. Ця пропозиція потребує підтримки хоча б одного делегата, не обговорюється та одразу ставиться на голосування. Для прийняття рішення про перехід до неформальних дебатів під головуванням потребується проста більшість делегатів 1ГА.

Правило 21. Неформальні дебати без головування.

1. Неформальні дебати без головування використовуються для проведення консультацій та неформальних перемов.

2. Кожен Делегат або Голова в будь-який момент засідання( за винятком виступу та проведення голосування) може винести пропозицію стосовно переходу до неформальних дебатів без головування. Коли Голова надасть Делегатові слово, Делегат повинен підвестися, пояснити мету пропонованих неформальних дебатів під головуванням та вказати тривалість дебатів. Максимальна тривалість неформальних дебатів – 10 хвилин.

3. Дана пропозиція потребує підтримки хоча б однієї делегації, не обговорюється й одразу ставиться на голосування. Для прийняття рішення про перехід до неформальних дебатів без головування необхідна проста більшість делегатів 1ГА.

Правило 22. Регламент засідання.

1. Регламент засідання регулює тривалість виступу ораторів, кількість питань, що можуть бути задані оратору, а також час на питання до оратора.

2. Регламент встановлюється на початку засідання Президіумом без проведення голосування та не підлягає змінам.

3. Усі представники зобов’язані відповідати на питання, що їм будуть задані.

Правило 23. Виступ на засіданні.

1. Представник, бажаючий виступити, просить на це дозволу у Голови шляхом підняття мандату країни чи організації.

2. Виступаючи на засіданні, Представник ЗОБОВЯЗАНИЙ притримуватися регламенту, прийнятого на засіданні і даних правил.

3. Представник зобов’язаний відповідати на всі питання.

Правило 24. Дебати по обговорюваному питанню та виступ у них.

1. Дебати о обговорюваному питанню проходять в випадку відсутності консенсусу по:

А. Процедурній пропозиції.

Б. Питанням, що відносяться до порядку денного, в тому числі резолюції та поправок до неї.

2. Представник, що бажає виступити в дебатах, повідомляє про це Голову підняттям свого мандата, а Голова в свою чергу формує список ораторів.

Частина 6. Порядок роботи на засіданнях 1ГА.

Правило 25. Процедура представлень позицій країн.

На початку сесії 1ГА проходять загальні дебати – коли кожен Представник ЗОБОВЯЗАНИЙ зачитати позицію своєї країни або організації по обговорюваному питанню. Час на зачитування позиції країни – 1 хвилина, час на відповіді на питання – 30 секунд.

Правило 26. Пропозиції до резолюції.

1. Кожна делегація може внести свої пропозиції до резолюції. Резолюція – це рекомендації по вирішенню питання, що стоїть на порядку денному. Отже, пропозиції до резолюції – це ваші варіанти вирішення проблеми, що стоїть на порядку денному.

2. Пропозиції також не повинні йти всупереч інтересам країни, яку ви представляєте.

3. Щоб пропозиція до резолюції була винесена на голосування, потрібна підтримка хоча б ще однієї країни.

4. Спостерігач не може бути автором пропозиції до резолюції.

5. Пропозиції до резолюції можуть бути допущені до голосування тільки у випадку, якщо вони отримали позитивний висновок експерта з приводу їх відповідності до норм міжнародного права та вимог до резолюції ООН з питань порядку денного.

Правило 27. Хід обговорення пропозицій до резолюції.

Делегація протягом хвилини презентує свою пропозицію до резолюції

Правило 28. Прийняття робочого проекту резолюції

Робочий проект резолюції, що складається з усіх пропозицій, запропонованих делегатами , приймається простою більшістю делегатів.

Правило 29. Процедура внесення поправок.

1. Поправка – пропозиція, котра додає, видаляє або змінює частину робочого проекту резолюції.

2. Поправки вносяться ОКРЕМО до кожного пункту.

3. До розгляду на засіданні допускаються поправки, внесені в наступному виді та формі:

А. Поправки подаються в усному вигляді після прийняття робочого проекту резолюції.

Б. Необхідно вказати характер поправки (видалення, зміна або добавлення).

В. Необхідно вказати точно якого пункту стосується поправка, або, якщо мова йде про добавлення пункту, то між якими пунктами пропонується вставити новий пункт.

Г. Щоб поправка була винесена на голосування, необхідна підтримка хоча б однієї делегації.

Д. Необхідно отримати висновок Експерта про відповідність поправки вимогам, вказаним даним пунктом.

Правило 30. Порядок обговорення поправки.

Поправки розглядаються наступним чином:

1. Автор поправки розповідає її зміст та суть.

2. Далі проходять дебати, протягом яких по одній делегації виступають за та проти прийняття даної поправки.

3. Поправка вважається прийнятою, якщо за неї проголосує більшість делегатів.

Правило 31. Поправки до поправки (поправки другого порядку).

1. Поправка до поправки – пропозиція, що додає щось до поправки або видаляє з неї, або змінює її.

2. Поправка до поправки подається в усній формі під час обговорення основної поправки. Делегат, що її формує зобов’язаний чітко сформувати свою пропозицію, котра одразу ставиться на голосування (при умові її схвалення Експертом).

3. Подача поправки до поправки після схвалення основної поправки НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ!!!

4. Прийняття поправки другого порядку не означає прийняття основної поправки, тому після голосування по поправці до поправки 1ГА повертається до обговорення поправки в цілому.

5. Поправки третього порядку та вище НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ!!!

Правило 32. Прийняття поправки до поправки в якості дружньої.

1. В випадку, якщо делегація, висунувши стартову поправку, згідна з пропонованою поправкою до поправки, вона може прийняти цю поправку до поправки в якості дружньої.

2. Якщо поправка до поправки прийнята в якості дружньої, голосування по ній не проводиться, і вона вноситься в стартову поправку, після чого 1ГА повертається до розгляду поправки, враховуючи зміни, зроблені в ній.

Правило 33. Зняття поправки та поправки до поправки.

До початку голосування автор поправки(або поправки до поправки) має право зняти її з розгляду.

Правило 34. Резолюція 1ГА.

1. Після обговорення всіх поправок проводиться голосування по зміненому робочому проекту резолюції.

2. До проведення голосування Секретарі зачитують Представникам підсумковий варіант проекту резолюції.

3. В разі, якщо підготовлений проект резолюції буде підтриманий більшістю присутніх делегатів, він стає Резолюцією 1ГА.

4. Резолюція 1ГА НЕ МАЄ АВТОРІВ, ЦЯ РЕЗОЛЮЦІЯ – РЕЗУЛЬТАТ РОБОТИ АБСОЛЮТНО ВСЬОГО КОМІТЕТУ.

Частина 7. Види питань та послідовність їх розглядання.

Правило 35. Порядок пріоритетності розглядання питань.

1. Питання Голови та Представників розглядаються в наступній черговості:

А. Питання особистої привілеї.

Б. Питання по веденню засідання.

В. Питання до Голови.

Г. Питання до оратора.

Ґ. Питання до Експерта.

Д. Право на Відповідь.

2. В випадку проведення голосування, воно може бути перервано тільки питанням по веденню голосування. ІНШІ ПИТАННЯ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ!!!

Правило 36. Питання особистої привілеї.

1. В будь-який момент засідання( за виключенням голосування) Представник може виступи з питання особистої привілеї, але тільки в тому випадку, якщо Представник відчуває дискомфорт, котрий заважає йому приймати участь в засіданні. Після того, як Голова надасть йому слово, Представник зобов’язаний встати та пояснити свою скаргу.

2. При виступі з приводу питання особистої привілеї Представник не може висловлюватися з приводу обговорюваної теми.

Правило 37. Питання по веденню засідання.

1. В будь-який момент засідання ( але не під час голосування та виступу Представника) кожен Представник може задати питання з приводу ведення засідання. В свою чергу Голова ЗОБОВЯЗАНИЙ НЕГАЙНО вирішити це питання.

2. Представник, що задає питання з приводу ведення засідання не може висловлюватися з приводу обговорюваного питання.

Правило 38. Питання до Голови.

1. В будь-який момент засідання (окрім голосування та виступу Представника) кожен Представник може задати Голові питання з приводу пояснення правил процедури.

2. Представник, що задає питання до Голови не може висловлюватися з приводу обговорюваного питання.

Правило 39. Питання з приводу ведення голосування.

1. Під час голосування 1 ГА може бути заданим питання з приводу голосування. Питання з приводу ведення голосування може бути задане лиш у тому випадку, якщо, на думку делегата була допущена помилка в підрахунку голосів.

2. В випадку, якщо Голова так не вважає, то він може відхилити питання.

3. Якщо питання з приводу голосування не було відхилено, голосування 1ГА почнеться заново.

Правило 40. Питання до оратора.

Після виступу оратора, Представник має право задати йому питання по суті виступу.

Правило 41. Питання до Експерта.

1. Протягом засідання Представник має право в усній або письмовій формі задати питання до Експерта. Питання повинно стосуватися порядку денного.

2. Голова може надати слово Експерту для відповіді.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.01 с.)