Курси по підвищенню кваліфікаціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Курси по підвищенню кваліфікаціїОпис предметної області

Ви працюєте в навчальному закладі й займаєтеся організацією курсів підвищення кваліфікації.

У Вашому розпорядженні є відомості про сформовані групи студентів. Групи формуються залежно від спеціальності й відділення. У кожну з них включена певна кількість студентів. Проведення занять забезпечує штат викладачів. Для кожного з них у Вас у базі даних зареєстровані стандартні анкетні дані (прізвище, ім'я, по батькові, телефон) і стаж роботи. У результаті розподілу навантаження Ви одержуєте інформацію про те, скільки годин занять проводить кожен викладач із відповідними групами. Крім того, зберігаються також відомості про вид проведених занять (лекції, практика), предмет й оплату за 1 годину.

Таблиці

Групи(Номер групи, Спеціальність, Відділення, Кількість студентів).

Викладачі(Код викладача, Прізвище, Ім'я, По батькові, Телефон, Стаж).

Навантаження(Код викладача, Номер групи, Кількість годин, Предмет, Тип заняття, Оплата).

Розвиток постановки задачі

У результаті роботи з базою даних з'ясувалося, що розмір погодинної оплати залежить від предмета й типу заняття. Крім того, кожен викладач може вести не всі предмети, а тільки деякі.

Внести в структуру таблиць зміни, що враховують ці факти.

10. Визначення факультативів для студентів

Опис предметної області

Ви працюєте у вищому навчальному закладі й займаєтеся організацією факультативів.

У Вашому розпорядженні є відомості про студентів, що включають стандартні анкетні дані (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, телефон). Викладачі Вашої кафедри повинні забезпечити проведення факультативних занять по деяких предметах. По кожному факультативу існує певна кількість годин і вид проведених занять (лекції, практика, лабораторні роботи). У результаті роботи зі студентами у Вас з'являється інформація про те, хто з них записався на які факультативи. Існує деякий мінімальний обсяг факультативних предметів, які повинен прослухати кожен студент. По закінченню семестру Ви заносите інформацію про оцінки, отримані студентами на іспитах.

Таблиці

Студенти(Код студента, Прізвище, Ім'я, По батькові, Адреса, Телефон).

Предмети(Код предмета, Назва, Обсяг лекцій, Обсяг практик, Обсяг лабораторних робіт).

Навчальний план(Код студента, Код предмета, Оцінка).

Розвиток постановки задачі

Тепер ситуація змінилася. З'ясувалося, що деякі з факультативів можуть тривати більше одного семестру. У кожному семестрі для предмета встановлюється обсяг лекцій, практик і лабораторні роботи в годинниках. Як підсумкова оцінка за предмет береться остання оцінка, отримана студентом.

Внести в структуру таблиць зміни, що враховують ці факти.

 

Розподіл навчального навантаження

Опис предметної області

Ви працюєте у вищому навчальному закладі й займаєтеся розподілом навантаження між викладачами кафедри.

У Вашому розпорядженні є відомості про викладачів кафедри, що включають поряд з анкетними даними відомості про їх вчений ступінь, займану адміністративну посаду й стаж роботи. Викладачі Вашої кафедри повинні забезпечити проведення занять по деяких предметах. По кожному з них існує певна кількість годин. У результаті розподілу навантаження у Вас повинна вийти інформація наступного роду: «Такий викладач проводить заняття по такому предмету з такою групою».

Таблиці

Викладачі(Код викладача, Прізвище, Ім'я, По батькові, Вчений ступінь, Посада, Стаж).

Предмети(Код предмета, Назва, Кількість годин).

Навантаження(Код викладача, Код предмета, Номер групи).

Розвиток постановки задачі

Тепер ситуація змінилася. З'ясувалося, що всі проведені заняття діляться на лекційні й практичні. По кожному виду занять встановлюється своя кількість годин. Крім того, дані по навантаженню потрібно зберігати кілька років.

Внести в структуру таблиць зміни, що враховують ці факти.

 

Розподіл додаткових обов'язків

Опис предметної області

Ви працюєте в комерційній компанії й займаєтеся розподілом додаткових разових робіт. Вашим завданням є відстеження ходу виконання додаткових робіт.

Компанія має певний штат співробітників, кожний з яких одержує певний оклад. Час від часу, виникає потреба у виконанні деякої додаткової роботи, що не входить у коло основних посадових обов'язків співробітників. Для наведення порядку в цій сфері діяльності Ви класифікували всі види додаткових робіт, визначившись із сумою оплати по факту їх виконання. При виникненні додаткової роботи певного виду Ви призначаєте відповідального, фіксуючи дату початку. По факту закінчення Ви фіксуєте дату й виплачуєте додаткову суму до зарплати з урахуванням Вашої класифікації.

Таблиці

Співробітники(Код співробітника, Прізвище, Ім'я, По батькові, Оклад).

Види робіт(Код виду, Опис, Оплата за день).

Роботи(Код співробітника, Код виду, Дата початку, Дата закінчення).

Розвиток постановки задачі

Тепер ситуація змінилася. З'ясувалося, що деякі з додаткових робіт є досить трудомісткими й, у той же час, терміновими, що вимагає залучення до їх виконання декількох співробітників. Також виявилося, що тривалість робіт у кожному конкретному випадку становить різну величину. Відповідно, потрібно заздалегідь планувати тривалість роботи й кількість співробітників, залучених для виконання роботи.

Внести в структуру таблиць зміни, що враховують ці факти.

Технічне обслуговування верстатів

Опис предметної області

Ваше підприємство займається ремонтом верстатів й іншого промислового устаткування. Вашим завданням є відстеження фінансової сторони діяльності підприємства.

Клієнтами Вашої компанії є промислові підприємства, оснащені різним складним устаткуванням. У випадку поломок устаткування вони звертаються до Вас.

Ремонтні роботи у Вашій компанії організовані в такий спосіб: всі верстати класифіковані по країнах-виробниках, рокам випуску й маркам. Всі види ремонту відрізняються назвою, тривалістю в днях, вартістю. Виходячи із цих даних, по кожному факту ремонту Ви фіксуєте вид верстата й дату початку ремонту.

Таблиці

Види верстатів(Код виду верстата, Країна, Рік випуску, Марка).

Види ремонту(Код ремонту, Назва, Тривалість, Вартість, Примітки).

Ремонт(Код виду верстата, Код ремонту, Дата початку, Примітки).

Розвиток постановки задачі

Тепер ситуація змінилася. Нескладний аналіз показав, що потрібно не просто підрозділяти верстати по типах, а мати інформацію про те, скільки разів ремонтувався той або інший конкретний верстат.

Внести в структуру таблиць зміни, що враховують ці факти.

 

Туристична фірма

Опис предметної області

Ви працюєте в туристичній компанії. Ваша компанія працює із клієнтами, продаючи їм путівки. Вашим завданням є відстеження фінансової сторони діяльності фірми.

Робота із клієнтами у Вашій компанії організована в такий спосіб: про кожного клієнта, що прийшов до Вас, збираються деякі стандартні дані - прізвище, ім'я, по батькові, адреса, телефон. Після цього Ваші співробітники з'ясовують у клієнта, куди він хотів би поїхати відпочивати. При цьому йому демонструються різні варіанти, що включають країну проживання, особливості місцевого клімату, наявні готелі різного класу. Поряд із цим, обговорюється можлива тривалість перебування й вартість путівки. У випадку якщо вдалося домовитися, і знайти для клієнта прийнятний варіант, Ви реєструєте факт продажу путівки (або путівок, якщо клієнт купує відразу кілька путівок), фіксуючи дату відправлення. Іноді Ви вирішуєте надати клієнтові деяку знижку.

Таблиці

Маршрути(Код маршруту, Країна, Клімат, Тривалість, Готель, Вартість).

Путівки(Код маршруту, Код клієнта, Дата відправлення, Кількість, Знижка).

Клієнти(Код клієнта, Прізвище, Ім'я, По батькові, Адреса, Телефон).

Розвиток постановки задачі

Тепер ситуація змінилася. Фірма працює з декількома готелями в декількох країнах. Путівки продаються на один, два або чотири тижні. Вартість путівки залежить від тривалості тура й готелю. Знижки, які надає фірма, фіксовані. Наприклад, при покупці більше 1 путівки, надається знижка 5%. Знижки можуть підсумовуватися.

Внести в структуру таблиць зміни, що враховують ці факти.

 

Вантажні перевезення

Опис предметної області

Ви працюєте в компанії, що займається перевезеннями вантажів. Вашим завданням є відстеження вартості перевезень із урахуванням заробітної плати водіїв.

Ваша компанія здійснює перевезення по різних маршрутах. Для кожного маршруту Ви визначили деяку назву, обчислили приблизну відстань й установили деяку оплату для водія. Інформація про водіїв включає прізвище, ім'я, по батькові й стаж. Для проведення розрахунків Ви зберігаєте повну інформацію про перевезення (маршрут, водій, дати відправлення й прибуття). По факту деяких перевезень водіям виплачується премія.

Таблиці

Маршрути(Код маршруту, Назва, Дальність, Кількість днів у шляху, Оплата).

Водії(Код водія, Прізвище, Ім'я, По батькові, Стаж).

Пророблена робота(Код маршруту, Код водія, Дата відправлення, Дата повернення, Премія).

Розвиток постановки задачі

Тепер ситуація змінилася. Ваша фірма вирішила ввести гнучку систему оплати. Так, оплата водіям повинна тепер залежати не тільки від маршруту, але й від стажу водія. Крім того, потрібно врахувати, що перевезення можуть здійснювати два водії.

Внести в структуру таблиць зміни, що враховують ці факти.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.009 с.)