Залежність бідного від багатого.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Залежність бідного від багатого.Державна казна.

 

Які п’ять з семи елементів, що визначає державу згідно з „Книгою Ману” і висловлюваннями Каутільї названі неправильно?

1) Влада;

2) Закони;

3) Покарання;

4) Кордони;

5) Столиця;

6) Військо;

7) Міжнародні союзники;

8) Територія;

Економіка.

 

Які п’ять благ що їх повинен забезпечити добрий володар для своїх підданих за Великим планом (Хунг фан) названі правильно?

1) Безпека;

2) Багатство;

3) Справедливість;

4) Свобода;

5) Захист;

6) Довголіття;

7) Здоров’я;

8) Любов до всього доброго;

Смерть, яка завершує життя.

 

Які п’ять благ що їх повинен забезпечити добрий володар для своїх підданих за Великим планом (Хунг фан) названі неправильно?

1) Безпека;

2) Багатство;

3) Справедливість;

4) Свобода;

5) Захист;

6) Довголіття;

7) Здоров’я;

8) Освіта;

9) Смерть, яка завершує життя.

 

Які п'ять основних залежностей, на яких базується суспільство за Великим планом (Хунг фан) вказані правильно?

1) залежність сина від батька;

2) залежність дружини від чоловіка;

3) залежність молодшого брата від старшого;

4) залежність правителя від підданих;

5) залежність друга від друга;

6) залежність підданого від володаря;

7) залежність сусіда від сусіда;

8) залежність громадянина від держави;

9) залежність бідного від багатого.

 

Які п'ять основних залежностей, на яких базується суспільство за Великим планом (Хунг фан) вказані неправильно?

1) залежність батька від сина;

2) залежність дружини від чоловіка;

3) залежність молодшого брата від старшого;

4) залежність правителя від підданих;

5) залежність друга від друга;

6) залежність підданого від володаря;

7) залежність сусіда від сусіда;

8) залежність громадянина від держави;

Залежність бідного від багатого.

 

Які п'ять з восьми елементів управління додержання яких повинно було б забезпечити суспільну гармонію згідно з Великим планом (Хунг фан) названі неправильно?

1) турбота про харчування;

2) турбота про принесення жертв;

3) піклування про науку;

4) піклування про культуру;

5) піклування про військо;

6) піклування про підданих;

7) піклування про літературу;

8) піклування про знедолених;

Піклування про промисловість.

 

Які п'ять з восьми елементів управління додержання яких повинно було б забезпечити суспільну гармонію згідно з Великим планом (Хунг фан) названо правильно?

1) турбота про харчування;

2) турбота про принесення жертв;

3) піклування про науку;

4) піклування про публічні роботи;

5) піклування про військо;

6) піклування про підданих;

7) піклування про літературу;

8) піклування про знедолених;

9) піклування про промисловість.

 

Які п'ять з восьми елементів управління додержання яких повинно було б забезпечити суспільну гармонію згідно з Великим планом (Хунг фан) названо правильно?

1) турбота про харчування;

2) турбота про принесення жертв;

3) запровадження справедливих покарань;

4) піклування про гостей;

5) піклування про безпеку;

6) піклування про вдів і сиріт;

7) піклування про службовців;

8) забезпечення предметами широкого вжитку населення;

9) піклування про приватні роботи.

 

Які п'ять з восьми елементів управління додержання яких повинно було б забезпечити суспільну гармонію згідно з Великим планом (Хунг фан) названі неправильно?

1) піклування про публічні роботи;

2) турбота про харчування;

3) турбота про жертви стихійного лиха;

4) піклування про добробут народу;

5) піклування про принесення жертв;

6) піклування про військо.

7) турбота про довге життя;

8) запровадження жорстоких покарань;

Турбота про престиж держави.

 

Які з нищеназваних форм державного устрою і правління виділяв Сократ?

1) Демократія;

2) Політія;

3) Диктатура;

4) Плутократія;

5) Олігархія;

6) Царство;

7) Аристократія;

8) Тиранія;

9) Тімократія.

 

Вкажіть види державного устрою за Платоном від найкращого до найгіршого?

1) Демократія;

2) Політія;

3) Диктатура;

4) Плутократія;

5) Олігархія;

6) Царство;

7) Аристократія;

8) Тиранія;

Тімократія.

 

Вкажіть види державного устрою за Платоном від найгіршого до найкращого?

1) Демократія;

2) Політія;

3) Диктатура;

4) Плутократія;

5) Олігархія;

6) Царство;

7) Аристократія;

8) Тиранія;

Тімократія.

 

Які з нищенаведених ознак характеризують тиранію, за Платоном?

1) Така держава буде вічно воювати;

2) Цей лад базується на майновому цензі, владу мають тільки багаті;

3) Це вид державного устрою, де панує беззаконня;

4) Це панування найгіршого, оточеного натовпом негідників;

5) Це вид державного устрою, де знищують більш або менш видатних людей - потенційних противників;

6) Це вид державного устрою, де заміщенні державних посад, в більшості випадків, робиться за жеребом;

7) Це вид державного устрою, якому притаманне "очищення" держави від тих, хто мужній, великодушний, розумний, багатий;

8) Це вид державного устрою, якому притаманне постійне інспірування потреби в провіднику;

9) Рівність при тиранії зрівнює рівних і нерівних.

 

Які з нищенаведених положень, про розуміння держави, за Арістотелем, правильні?

1) Держава - це узгоджене правове спілкування;

2) Держава - це форма організації суспільства;

3) Держава - це достатня для самостійного існування сукупність громадян;

4) Держава - це відносини влади і підпорядкування;

5) Держава - це результат суспільного договору;

6) Держава виникає природнім шляхом;

7) Держава виникає для задоволення життєвих потреб;

8) Мета існування держави - досягнення блага людей;

9) Держава в порівнянні з сім'єю та поселенням - вища форма спілкування, в якій і завдяки якій всі інші форми людського спілкування досягають своєї мети і завершення;

 

Які з названих ознак притаманні демократії, за Полібієм?

1) Це такий устрій, при якому вирішальна сила належить рішенням більшості народу;

2) Це такий устрій при якому панує підпорядкування законові;

3) Це такий устрій для якого характерна традиційна пошана до богів;

4) Це такий устрій для якого характерна традиційна пошана до батьків;

5) Це такий устрій для якого характерна влада наймудріших;

6) Це такий устрій для якого характерне зайняття більшості посад за жеребом;

7) Це такий устрій для якого характерна традиційна пошана до старших;

8) Це такий устрій для якого характерна традиційна пошана до правителя;

9) Це такий устрій при якому всі питання вирішуються одностайно;

 

Які з названих ознак не притаманні демократії, за Полібієм?

1) Це такий устрій, при якому вирішальна сила належить рішенням більшості народу;

2) Це такий устрій при якому панує підпорядкування законові;

3) Це такий устрій для якого характерна традиційна пошана до влади;

4) Це такий устрій для якого характерна традиційна пошана до батьків;

5) Це такий устрій для якого характерна влада наймудріших;

6) Це такий устрій для якого характерне зайняття більшості посад за жеребом;

7) Це такий устрій для якого характерна традиційна пошана до молодших;

8) Це такий устрій для якого характерна традиційна пошана до богів;

9) Це такий устрій при якому всі питання вирішуються одностайно;

 

Назвіть п’ять основних форм держави, які в порядку їх природнього виникнення і зміни займають наступні місця в рамках їх повного циклу згідно з Полібієм після царства (царської влади)?

1) Демократія;

2) Політія;

3) Диктатура;

4) Плутократія;

5) Олігархія;

6) Охлократія;

7) Аристократія;

8) Тиранія;

9) Тімократія.

 

Яким вимогам повинен відповідати державний діяч, на думку Ціцерона?

1) Така людина має бути мудрою;

2) Така людина має бути справедливою;

3) Така людина має бути скромною;

4) Така людина має бути стриманою;

5) Така людина має бути красномовною;

6) Така людина має мати відповідну освіту;

7) Така людина повинна володіти знаннями про державу;

8) Така людина повинна знати історію і традиції свого народу;

9) Така людина повинна знати основи політичної науки;

 

Які вимоги, що їм повинен відповідати державний діяч, на думку Ціцерона, вказані неправильно?

1) Така людина повинна володіти знаннями про основи права;

2) Така людина має бути мужньою;

3) Така людина має бути справедливою;

4) Така людина має бути скромною;

5) Така людина має бути стриманою;

6) Така людина має бути красномовною;

7) Така людина має мати відповідну освіту;

8) Така людина повинна знати історію і традиції свого народу;

9) Така людина повинна знати основи політичної науки;

 

Під якими номерами неправильно вказані повноваженнях у вирішенні яких реалізується суверенітет державної влади, за Жаном Боденом?

1) Захист психічно хворих та дітей;

Гарантія договорів

3) Право війни і миру;

4) Чеканка монети;

5) Призначення посадових осіб;

6) Державний контроль за діяльністю акціонерних товариств і добровільних об'єднань;

7) Регулювання трудових відносин, зокрема робочого часу в усій країні;

8) Державна соціальна допомога, поряд з системою приватного благодійництва;

9) Стягнення податків і зборів;

 

У відповідях під якими номерами неправильно вказано наслідки для індивіда і нації того, що держава починає надмірно опікувати людей, брати на себе патерналістську місію, за Вільгельмом фон Гумбольдтом?

1) Розрахунок громадян на турботу про них правителя, уряду чи чиновника розслаблює їхню волю й енергію;

У відповідях під якими номерами неправильно вказано наслідки для індивіда і нації того, що держава починає надмірно опікувати людей, брати на себе патерналістську місію, за Вільгельмом фон Гумбольдтом?

1) Розрахунок громадян на турботу про них правителя, уряду чи чиновника посилює їхню волю й енергію;

2) Привчає громадян самостійно вирішувати проблеми, які виникають у житті;

3) Відучує громадян самостійно долати труднощі, які виникають у житті

4) Постійне очікування допомоги з боку держави, у кінцевому підсумку, повертається активною діяльністю людини;

5) Громадянин, яким часто та інтенсивно керують, легко жертвує залишками своєї самостійності і впадає в апатію;

6) Кожен сподівається на турботливу допомогу ближнього щодо самого себе;

7) Кожен громадянин звичайно, тим безперечніше передасть державі турботу про долю своїх співгромадян;

8) Ця обставина посилює співчуття до ближнього і робить людей більш готовими до надання взаємної допомоги;

 

Державна казна.

 

Які п’ять з семи елементів, що визначає державу згідно з „Книгою Ману” і висловлюваннями Каутільї названі неправильно?

1) Влада;

2) Закони;

3) Покарання;

4) Кордони;

5) Столиця;

6) Військо;

7) Міжнародні союзники;

8) Територія;

Економіка.

 

Які п’ять благ що їх повинен забезпечити добрий володар для своїх підданих за Великим планом (Хунг фан) названі правильно?

1) Безпека;

2) Багатство;

3) Справедливість;

4) Свобода;

5) Захист;

6) Довголіття;

7) Здоров’я;

8) Любов до всього доброго;

Смерть, яка завершує життя.

 

Які п’ять благ що їх повинен забезпечити добрий володар для своїх підданих за Великим планом (Хунг фан) названі неправильно?

1) Безпека;

2) Багатство;

3) Справедливість;

4) Свобода;

5) Захист;

6) Довголіття;

7) Здоров’я;

8) Освіта;

9) Смерть, яка завершує життя.

 

Які п'ять основних залежностей, на яких базується суспільство за Великим планом (Хунг фан) вказані правильно?

1) залежність сина від батька;

2) залежність дружини від чоловіка;

3) залежність молодшого брата від старшого;

4) залежність правителя від підданих;

5) залежність друга від друга;

6) залежність підданого від володаря;

7) залежність сусіда від сусіда;

8) залежність громадянина від держави;

9) залежність бідного від багатого.

 

Які п'ять основних залежностей, на яких базується суспільство за Великим планом (Хунг фан) вказані неправильно?

1) залежність батька від сина;

2) залежність дружини від чоловіка;

3) залежність молодшого брата від старшого;

4) залежність правителя від підданих;

5) залежність друга від друга;

6) залежність підданого від володаря;

7) залежність сусіда від сусіда;

8) залежність громадянина від держави;

залежність бідного від багатого.

 

Які п'ять з восьми елементів управління додержання яких повинно було б забезпечити суспільну гармонію згідно з Великим планом (Хунг фан) названі неправильно?

1) турбота про харчування;

2) турбота про принесення жертв;

3) піклування про науку;

4) піклування про культуру;

5) піклування про військо;

6) піклування про підданих;

7) піклування про літературу;

8) піклування про знедолених;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.011 с.)