Мета діяльності і зміст умінняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мета діяльності і зміст умінняВивчення принципів та інститутів правових основ господарської діяльності. Необхідно уявити особливості та ознаки характерні для господарського права. Сформувати навички роботи з нормативними матеріалами, знати систему та специфіку господарського законодавства України. Знати визначення понять господарська діяльність, принципи на яких вона базується та мету з якою вона здійснюється. Розібратися яким чином здійснюється державне регулювання підприємницької діяльності.

Питання для самоконтролю

1 Що таке господарська діяльність?

2 Які відносини становлять сферу господарської діяльності?

3 Які методи господарського права ви знаєте?

4 Поясніть співвідношення поняття джерела господарського права і господарського законодавства.

5 Установіть місце ділових звичаїв у системі джерел господарського права.

6 У чому полягає співвідношення нормативних договорів та формулярного права?

7 Поясніть значення судової практики для правозастосування у сфері господарювання?

8 У чому полягає дух господарського законодавства?

9 Дайте визначення державно-правового впливу на економіку і господарську діяльність.

10 Які чинники спричиняють необхідність державного регулювання господарського життя?

11 Назвіть методи державного впливу на господарську діяльність.

12 У чому полягає суть державної регуляторної політики у сфері господарювання?

13 Дайте загальну характеристику законодавства про захист економічної конкуренції.

14 Які концепції державного впливу на конкуренцію ви знаєте?

15 Що таке економічна конкуренція з позицій чинного законодавства?

16 Які складові анти конкурентної поведінки у вигляді зловживання монопольним положенням?

17 Що таке анти конкурентні узгоджені дії?

18 Назвіть прояви анти конкурентних дій органів влади, місцевого самоврядування й органів адміністративно-господарського управління і контролю.

19 Яка конкуренція суб’єктів господарювання вимагає згоди органів АМКУ?

 

Література і нормативні матеріали

1 Конституція України. // ВВР України. – 1996 р. - № 30. – С. 141.

2 Господарське законодавство. Пігач Я.М., Труфанова Л.М.,

К., 2005 р.

3 Господарське право України:Підручник/

О.П.Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюхта ін..;

За ред.. О.П.Подцерковного. – 2 –ге вид., доп. І перероб. –

Х.: Одісей, 2012. – 640 с.

4 Господарський кодекс України. – К.: Школа, 2003 р.

5 Закон Української РСР від 03.08.1990. „ Про економічну самостійність Української РСР” // ВВР УРСР. – 1990. - № 34. – С.449.

6 Декларація про державний суверенітет України. Прийнята ВР України 16.07.1990 р. // ВВР УРСР. – 1990 р. - № 31. – С.429.

7 Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки. // ВВР УРСР. – 1990 р. - №48. – С.631.

8 ЗУ „ Про підприємництво ” від 07.02.1991р. // ВВР. – 1991. - № 14. – С.168.

9 ЗУ від 4.12.1990 р. «Про державну податкову службу в Україні» ВВР-1991р.-№ 6.

10 ЗУ від 3.12.1990 р. «Про ціни і ціноутворення» ВВРУ-1990 р. - № 52.

11 ЗУ від 22.12.1995 р. «Про поставки продукції для державних потреб» ВВРУ-1996 р.-№ 3.

12 ЗУ від 1.06.2000 р. «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ВВРУ-2000 р.-№ 36.

13 ЗУ від 11.01.2001 р. «Про захист економічної конкуренції» ВВРУ-2001 р.-№12.

14 ЗУ від 26.11.1993 р. «Про Антимонопольний комітет України» ВВРУ-1993 р.-№ 50.

15 ЗУ від 30.10.1996 р. «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» ВВРУ-1996 р.-№ 51.

 

С-1.2 Легалізація господарської діяльності

Поняття легалізації (легітимізації) господарської діяльності
Державна реєстрація суб’єктів господарювання.
Державна реєстрація припинення суб’єктів господарювання.
Дозвільна система у сфері господарської діяльності.
Ліцензування і патентування господарської діяльності.   Мета діяльності і зміст уміння Уяснити хто є суб’єктами господарювання відповідно до ГК України, знати процедуру утворення суб’єктів підприємницької діяльності. Зрозуміти що таке легалізація господарської і підприємницької діяльності та її значення. Знати в чому відмінності в процедурі державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців; підстави припинення діяльності суб’єкта господарювання та процедуру зняття з реєстрації. Вміти застосовувати одержані знання на практиці використовуючи нормативну базу.   Питання для самоконтролю 1 Що таке легалізація господарської і підприємницької діяльності та її значення? 2 Назвіть складові інституту легалізації господарської і підприємницької діяльності. 3 У чому полягають основи законодавчого регулювання і загальні положення державної реєстрації суб’єктів господарювання? 4 Назвіть відмінності в процедурі державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців. 5 Яка процедура реєстрації припинення суб’єктів господарювання? 6 У чому полягає порядок ліцензування господарської діяльності? 7 Порівняйте інститут патентування деяких видів підприємницької діяльності з інститутом ліцензування певних видів господарської діяльності? 8 Що таке дозвільна система і її роль в організації господарської діяльності? 9 Які елементи і принципи дозвільної системи ви знаєте? 10 Дайте поняття реєстру документів дозвільного порядку і поясніть його значення.

Література і нормативні матеріали

1 Конституція України. // ВВР України. – 1996 р. - № 30. – С. 141.

2 Господарське законодавство. Пігач Я.М., Труфанова Л.М.,

К., 2005 р.

3 Господарське право України:Підручник/

О.П.Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюхта ін..;

За ред.. О.П.Подцерковного. – 2 –ге вид., доп. І перероб. –

Х.: Одісей, 2012. – 640 с.

4 Господарський кодекс України. – К.: Школа, 2003 р.

5 Закон Української РСР від 03.08.1990. „ Про економічну самостійність Української РСР” // ВВР УРСР. – 1990. - № 34. – С.449.

6 Декларація про державний суверенітет України. Прийнята ВР України 16.07.1990 р. // ВВР УРСР. – 1990 р. - № 31. – С.429.

7 Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки. // ВВР УРСР. – 1990 р. - №48. – С.631.

8 ЗУ „ Про підприємництво ” від 07.02.1991р. // ВВР. – 1991р. - № 14. – С.168.

9 ЗУ від 4.12.1990 р. «Про державну податкову службу в Україні» ВВР-1991р.-№ 6.

10 ЗУ від 3.12.1990 р. «Про ціни і ціноутворення» ВВРУ-1990 р. - № 52.

11 ЗУ від 22.12.1995 р. «Про поставки продукції для державних потреб» ВВРУ-1996 р.-№ 3.

12 ЗУ від 1.06.2000 р. «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ВВРУ-2000 р.-№ 36.

13 ЗУ від 11.01.2001 р. «Про захист економічної конкуренції» ВВРУ-2001 р.-№12.

14 ЗУ від 26.11.1993 р. «Про Антимонопольний комітет України» ВВРУ-1993 р.-№ 50.

15 ЗУ від 30.10.1996 р. «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» ВВРУ-1996 р.-№ 51.

 

С-1.2,3 Суб’єкти господарських правовідносин

Правовий статус суб'єктів господарювання: поняття, види.
Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності..
Підприємництво та його роль в господарській діяльності держави, його суть та принципи організації.
Підприємство як основний господарюючий суб’єкт.
Державні та комунальні унітарні підприємства. Казенні підприємства.
Кооператив як підприємство колективної форми власності та інших підприємств.
Суть і співвідношення різних видів господарських товариств.
Правовий статус акціонерного товариства.
Правовий статус товариств з обмеженою і додатковою відповідальністю.
Правовий статус повного і командитного товариств.
Об’єднання підприємств.
Правовий статус громадянина як суб'єкта господарювання.
Особливості правового статусу некомерційних суб'єктів господарювання.

 

Мета діяльності і зміст уміння

Уяснити хто є суб’єктами господарювання відповідно до ГК України. Зрозуміти як співвідноситься поняття суб’єкта підприємництва, суб’єкта господарювання й учасників відносин у сфері господарювання. Знати ознаки і види суб’єктів господарювання. Знати правові основи організації та функціонування підприємницьких структур. Знати права та обов’язки учасників господарських товариств. Зрозуміти в чому полягає правовий статус громадянина як суб’єкта господарювання. Знати які види та організаційно правові форми об’єднання підприємств можуть створюватись за законами України.

Питання для самоконтролю

1 Дайте визначення поняття «суб’єкта господарювання».

2Як співвідноситься поняття суб’єкта підприємництва, суб’єкта господарювання й учасників відносин у сфері господарювання?

3 Назвіть ознаки і види суб’єктів господарювання.

4 У чому полягає правовий статус громадян – підприємців?

5 Дайте визначення поняття підприємства.

6 Назвіть види підприємств залежно від форм власності.

7 Назвіть особливості господарської діяльності державних і комунальних комерційних підприємств.

8 Охарактеризуйте правовий статус казенних підприємств.

9 Дайте визначення поняття господарського товариства.

10Які відмінності містять установчі документи господарських товариств?

11 Які види господарських товариств ви знаєте?

12Назвіть основні права та обов’язки учасників господарського товариства.

13 Дайте визначення поняття об’єднання підприємств.

14Які види та організаційно правові форми об’єднання підприємств можуть створюватись за законами України?

15 Назвіть підстави ліквідації промислово-фінансових груп.

16Яка залежність може існувати між асоційованими підприємствами?

17В чому полягають особливості правового статусу кредитних спілок?

18В яких організаційно-правових формах можуть утворюватися благодійні організації?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.006 с.)