Сучасні нетрадиційні релігії.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сучасні нетрадиційні релігії.Причини виникнення і географія неорелігій. Релігія і містика у світлі сьогодення. Містика і наука. Міжнародні нетрадиційні релігійні організації та їх вплив на молодь.

Нові релігійні течії та організації в Україні: неохристиянство (Богородична Церква, Церква Ісуса Христа святих останніх днів (мормони), Церква Христа тощо); Синтетичні релігії (Велике Біле братство, Церква Єднання, Всесвітня віра Бахаї); релігії орієнталістського напрямку (Товариство Свідомості Крішни, послідовники Саї Баби, Центри Шрі Чинмоя, Аум Сінрікьо тощо; неоязичництво (РУНВіра, Рідна Віра, Ладовірство).

 

10. Сучасна релігійна ситуація в Україні.

 

Релігійний фактор і національно-визвольний рух в 80-х на початку 90-х років ХХ ст. в Україні.

Відродження української греко-католицької церкви (УГКЦ). Початок конфлікту між греко-католиками та православними в західних областях України. Всеукраїнський собор УАПЦ 1990 р. Вибори патріарха Київського і всієї України. Утворення української православної церкви у канонічній єдності з Московським патріархатом в 1990 р. (УПЦ МП), як реакція російської православної церкви (РПЦ) на діяльність УАПЦ. Утворення УПЦ Київського патріарху в 1992 р. Три православних церкви в Україні. Причини розколу. Позиція Вселенського православ’я відносно канонічності православних церков в Україні.

Конфесійна структура і географія релігій в Україні. Законодавче закріплення свободи совісті в Україні. Конституція України про свободу совісті. Активізація римо-католицької та греко-католицької церкви в Україні. Місіонерська діяльність протестантських громад.

Релігійна ситуація на Вінниччині.

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

І. Релігія як предмет філософського вивчення

1. Релігія як предмет наукового та богословського дослідження.

2. Структура релігійного комплексу. Основні елементи релігії.

3. Релігія як соціальний інститут. Функції релігії.

Основні поняття:релігія,віровчення, міфологія, релігійна свідомість, релігійний культ, церква, секта, фетишизм, магія, анімізм, тотемізм.

 

Теми доповідей та рефератів

1. Первісні форми вірувань.

2. Дохристиянські вірування українців.

3. Наука та релігія про походження світу та людини.

 

Тестові завдання

1. Яка із складових частин релігії є основоположною:

а) віровчення,

б) віра,

в) культ,

г) організація.

2. Вищою формою релігійної організації є:

а) громада,

б) Церква,

в) деномінація,

г) секта.

3. Ініціації — це:

а) обряди посвячення «у доросле життя»,

б) система заборон,

в) різновид магічних дій,

г) поклоніння померлим предкам.

Рекомендована література

1. Релігієзнавство. Навч. посібник. / За ред. Бублика С. А. – К., 2001. – С. 5-64.

2. Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство: Навч. посібник для студентів вузів – К., 2004. – С. 9-115.

3. Калінін Ю. А., Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство. Підручник. – К., 1995. – С.7-41.

4. Петрусенко В. Л., Скалецький М. П. та ін. Релігієзнавство: Навч. посібник. – Львів, 2006. – С.7-93.

5. Історія релігій в Україні : У 10 т. / Б. Лобовик, А. Колодний та ін; Т.1 Дохристиянські вірування; Прийняття християнства / За ред. Б. Лобовика. – К.,1994 – 472 с.

 

ІІ. Етнічні (національні) релігії

1. Ранні національні релігії. Особливості віровчення та культу.

2. Пізні національні релігії.

а) Індуїзм;

б) Конфуціанство;

в) Синтоїзм – національна релігія Японії;

г) Іудаїзм.

Основні поняття:політеїзм, дахрма, карма, сансара, камі, аватара, монотеїзм, посмертна віддяка, священні тексти.

 

Теми доповідей та рефератів

1. Зороастризм – стародавня релігія Ірану.

2. Джайнізм – реформована релігія Індії.

3. Сикхізм як синтез індуїзму та ісламу.

4. Даосизм.

 

Тестові завдання

1. Жреці в індуїзмі - це:

а) шудри,

б) кшатрії,

в) брахмани,

г) вайш’ї.

2. В синтоїзмі камі - це:

а) верховні божества пантеону,

б) духи предків,

в) просто духи,

г) духи японських імператорів.

3. Синагога-це:

а) «будинок молитви»,

б) місце для жертвопринесень,

в) релігійна школа,

г) древня назва Єрусалимського храму.

Рекомендована література

1. Релігієзнавство. Навч. посібник. / За ред. Бублика С. А. – К., 2001. – С. 65-139.

2. Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство: Навч. посібник для студентів вузів – К., 2004. – С. 116-186.

3. Калінін Ю. А., Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство. Підручник. – К., 1995. – С.42-77.

4. Петрусенко В. Л., Скалецький М. П. та ін. Релігієзнавство: Навч. посібник. – Львів, 2006. – С.94-133.

 

 

ІІІ. Буддизм

 

1. Виникнення буддизму. Буддизм та індуїзм.

2. Основи віровчення та культу буддизму.

3. Моральне вчення Будди.

4. Основні напрямки буддизму.

Основні поняття:медитація, просвітлення, нірвана, саторі, бодхисатва, Будда, лама, мандала.

Теми доповідей та рефератів

1.Ламаїзм.

2.Дзен (чань)-буддизм.

3. Буддизм та синтоїзм в Японії.

 

Тестові завдання

1. Буддизм виник у:

а) середині І тис. до н.е.,

б) середині IIтис. н.е.,

в) на рубежі І тис. до н.е. — І тис. н.е.,

г) наприкінці І тис. н.е.

2. У буддизмі налічується:

а) чотири благородні істини,

б) три благородні істини,

в) вісім благородних істин,

г) п 'ять благородних істин.

3. „Серединний шлях” у буддизмі - це шлях між:

а) стриманістю і надмірностями,

б) спасінням, доступним для всіх віруючих, і спасінням для обраних,

в) життям і смертю,

г) сприятливим і несприятливим переродженнями.

Рекомендована література

1. Релігієзнавство. Навч.посібник. / За ред. Бублика С.А. – К., 2001. – С.140-167.

2. Релігієзнавство. Підручник. / За ред. Заковича М.М. – К., 2000. – С. 139-152.

3. Калінін Ю. А., Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство. Підручник. – К., 1995. – С.78-85.

4. Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство: Навч. посібник для студентів вузів – К., 2004. – С. 187-249.

5. Петрусенко В. Л., Скалецький М. П. та ін. Релігієзнавство: Навч. посібник. – Львів, 2006. – С. 134-150.

6. Павлов С. В., Мезенцев К. В., Любіцева О. О. Географія релігій. – К., 1998. – 575 с.

 

 

ІV. Іслам: історія та сучасність

1. Причини виникнення та ідейні джерела ісламу.

2. Основи віровчення, культу та обряди ісламу.

3. Коран як культурна пам’ятка ісламу. Сунна. Шаріат.

4. Основні напрями в ісламі.

5. Іслам і сучасний світ. Ісламський фундаменталізм.

Основні поняття:Кааба, пророк, намаз, закят, Рамазан, ураза, хадж, джихад, шаріат, суннат.

 

Теми доповідей та рефератів

1. Правові настанови ісламу. Шаріат.

2. Ісламський фундаменталізм та світовий тероризм.

3. Іслам в сучасній Україні.

 

Тестові завдання

1. Мусульмани моляться:
а) п 'ять разів на добу,

б) три рази на добу,

в) шість разів на добу,

г) два рази на добу.

2. День відпочинку в ісламі:

а) п 'ятниця,

б) субота,

в) неділя,

г) кожна остання п 'ятниця місяця.

3. Мухамед для мусульман:

а) Посланник Аллаха,

б) Син Божий,

в) Боголюдина,

г) Ангел.

Рекомендована література

1. Релігієзнавство. Навч.посібник. / За ред. Бублика С.А. – К., 2001. – С.230-259.

2. Релігієзнавство. Підручник. / За ред. Заковича М.М. – К., 2000. – С. 152-168.

3. Калінін Ю. А., Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство. Підручник. – К., 1995. – С.109-115.

4. Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство: Навч. посібник для студентів вузів – К., 2004. – С. 322-376.

5. Петрусенко В. Л., Скалецький М. П. та ін. Релігієзнавство: Навч. посібник. – Львів, 2006. – С. 192-211.

6. Павлов С. В., Мезенцев К. В., Любіцева О. О. Географія релігій. – К., 1998. – 575 с.

V. Виникнення та еволюція християнства

1. Витоки християнства.

2. Біблія – священна книга християн.

3. Моральне вчення християнства

4. Основи християнського віровчення. Символ віри.

5. Християнський культ.

Основні поняття:Спаситель, спокутна жертва, боговтілення, воскресіння, Страшний Суд, гріх, церква, таїнство, літургія.

Теми доповідей та рефератів

1. Біблія – священна книга християнства.

2. Християнська мораль, її сутність і структура.

3. Географія християнства.

 

Тестові завдання

1. Священним Писанням християнства є:

а) Старий Заповіт,

б) Новий Заповіт,

в) Біблія, що включає Старий і Новий Заповіти,

г) Євангелія.

2.Християнство виникло в:

а) ІІ.н.е.,

б) Іст. до н.е.,

в) Іст. н.е.,

г) 111 ст. н.е.

3.Християнство виникло в:
а) Візантійській імперії,

б) Римській імперії,

в) імперії Олександра Македонського,

г) Священній Римській імперії.

Рекомендована література :

1. Релігієзнавство. Навч.посібник. / За ред. Бублика С.А. – К., 2001. – С.81-91, 167-179.

2. Релігієзнавство. Підручник. / За ред. Заковича М.М. – К., 2000. – С. 36-44.

3. Калінін Ю. А., Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство. Підручник. – К., 1995. – С.85-109.

4. Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство: Навч. посібник для студентів вузів – К., 2004. – С. 250-271.

5. Петрусенко В. Л., Скалецький М. П. та ін. Релігієзнавство: Навч. посібник. – Львів, 2006. – С. 151-167.

6. Біблія або Книги Святого письма, Старого і Нового Заповіту. – К., 2010.

VІ. Православні церкви світу

1. Особливості православного віровчення і культу. Автокефальні та автономні православні церкви.

2. Хрещення Русі.

3. Місце і роль православ’я в історії України.

4. Українська православна церква в 20-х роках ХХ ст.

Основні поняття:автокефалія, анафема, язичництво, догмат, автономна церква, патріархія, митрополія, вселенське православ’я.

 

Теми доповідей та рефератів

1.Християнські свята і їх святкування в Україні.

2.Структура християнського храму. Символіка хреста.

3. Діяльність УАПЦ на Поділлі в 20-х р. ХХ ст.

Тестові завдання

1. Розкол християнства на католицизм і православ'я стався в:

а) 1154р.,

б) 1054р.,

в) 954р.,

г) 988р.

2. Християнський символ віри був прийнятий на:

а) Соборах в Нікеї(325р.) і Константинополі (381 р.),

б) Соборі в Константинополі (680р.),

в) Соборі в Нікеї (787р.),

г) Соборі в Халкидоні (451 р.).

3. У православному християнстві таїнств:

а) сім,

б) шість,

в) два,

г) дев 'ять.

 

Рекомендована література

1. Релігієзнавство. Навч.посібник. / За ред. Бублика С.А. – К., 2001. – С.259-303.

2. Релігієзнавство. Підручник. / За ред. Заковича М.М. – К., 2000. – С. 44-67.

3. Калінін Ю. А., Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство. Підручник. – К., 1995. – С.116-153.

4. Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство: Навч. посібник для студентів вузів – К., 2004. – С. 272-292.

5. Петрусенко В. Л., Скалецький М. П. та ін. Релігієзнавство: Навч. посібник. – Львів, 2006. – С. 167-173.

6. Павлов С. В., Мезенцев К. В., Любіцева О. О. Географія релігій. – К., 1998. – 575 с.

7. Зінченко А.Л.Благовістя національного духу. Українська церква на Поділлі в першій третині ХХ ст. – К.,1993. – 311 с.

8. Помісні православні церкви // Людина і світ. – 1996. – №5. – С.11-23.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.015 с.)