Ашылытын тізім (Раскрывающийся список-ComboBox).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ашылытын тізім (Раскрывающийся список-ComboBox).Ашылытын тізім басқару элементі перне тақтадан теру немесе тізімнен таңдау жолымен деректерді редакциялау өрісіне ендіру мүмкіндігін береді.

Тізім (Список-ListBox).

Тізім элементі қажетті элементті таңдауға болатын тізім болып табылады.

11) Горизонталь айналдыру жолағы (Горизонтальная поласа прокрутки-HScrollBar).

Горизонталь айналдыру жолағы құжатты оңға-солға айналдыру үшін жиі қолданылады.

12) Вертикаль айналдыру жолағы (Вертикальная поласа прокрутки-VScrollBar).

Вертикаль айналдыру жолағы құжатты жоғары-төмен айналдыру үшін жиі қолданылады.

Таймер (Таймер-Timer).

Таймер басқару элементі қандай да бір әрекеттерді бағдарламада белгілі уақыт аралықтарынан кейін іске қосып отыруға арналған.

Дискілер тізімі (Список дисков-DriveListBox).

Дискілер тізімі басқару элементі компьютердің дискілерін бейнелейтін төмен құлайтын тізім болып табылады.

Бумалар тізімі (Список папок-DirListBox).

Бумалар тізімі ағымдағы дискінің бумаларының құрылымын бейнелейтін тізім болып табылады.

Файлдар тізімі (Список файлов-FileListBox).

Файлдар тізімі дегеніміз көрсетілген буманың файлдары бейнеленетін тізім.

Фигура (Фигура-Shape).

Бұл басқару элементі сызыққа өте ұқсас, бірақ одан ерекшелігі пішін үстіне орналастыруға болатын графикалық обьект (тіктөртбұрыш, сопақ фигура немесе дөңгелек, шеңбер, бұрыштары доғалданған тіктөртбұрыш).

18) Сызық (Линия-Line).

Бұл басқару элементі пішінде, жақтауда немесе графикалық өрісте қарапайым сызықтар жасау үшін колданылады.

Кескін (Изображение-Image).

Бұл элемент кескінді көрсетуді қамтамасыз етеді. Бұл басқару элементінің PictureBox элементінен айырмашылығы кескін обьектісінің ішіне басқа обьектілерді кірістіруге болмайды.

20) Деректер (Данные-Data).

Деректер басқару элементі қосымша элементтерін деректер қорымен байланыстыру қызыметін атқарады.

21) OLE-қобдиша (Контейнер OLE-OLE Container).

Бұл басқару элементі Visual Basic ортасын компьютерге орнатылған кез келген программамен байланыстыратын қобдиша болып табылады.

 

3.7. Visual Basic ортасының қасиеттері.

Қасиет (сипаттама) - айнымалылардың ерекше типі. Ол объект үшін пайдаланылатын түрлі мүмкіндіктердің сипаттамалары. Яғни, қасиеттер объектінің ағымдық күйін анықтайды, мысалы, объектіге атау беру, түсін өзгерту, объект үстіне мәтін жазу, жазылатын мәтіннің шрифті мен өлшемін өзгерту, т.б. Олар объект қасиетін орнату не қасиетке мән беру (меншіктеу) делінеді. Әр объектінің қасиеттер терзесі бар. Терзенің сол жақ бөлігінде барлық қасиет атаулары, оң жақ бөлігінде олардың мәндері жазылып қойылған. Барлық компоненттерге ортақ қасиеттері 4- кестеде берілген.

 

 

4- кесте.

Қасиет Сипаттама
Name Компоненттің аты. Компонентті басқару үшін және оның компоненттеріне және қасиеттеріне жету үшін қолданылады.
Caption Тақырып тексті
Left Форманың сол жағынан экранның сол жағына деиінгі арақашықтық.
Top Экранның жоғарғы жағынан форманың жоғарғы жағына деиінгі арақашықтық.
Height Оъбектінің биіктігі.
Width Оъбектінің ені.
Font Анықталған тексттің шрифтін өзгерту үшін қолданылады.
Visible Компонентті жасыруға (False) немесе көрсетіп (True) қоюға мүмкіндік береді.

Форма.

Форма (Form объектісі) программаның негізі болып табылады. Форманың қасиеттерін программаның терезе түрі анықтайды. (5- кесте)

 

 

5 - кесте. Form объектісінің қасиеттері.

Қасиет Сипаттама
ScaleWidth ScaleHeigh ScaleMode BorderStyle Icon BackColor ForeColor FillClor FillStyle DrawMode DrawWidth DrawStyle MaxButton MinButton Форманың жұмыс облысының ені, яғни сол және оң шекараны ескермегенде. Твиппен де, басқа да бірліктермен де беріле алады. Форманың жұмыс облысының биіктігі, яғни тақырыптың биіктігін және төменгі, жоғарғы шекараның енін ескермегенде. Форманың өлшем бірлігін және ондағы объектілерді анықтайды. Бұл қасиеттің мәні Width және Heigh қасиеттерінің өлшем бірлігіне әсер етпейді. Форма шекарасының (бағдарлама терезесі) стилі (түрі). Шекра қарапайым (Sizable), жіңішке (FixedSingle) немесе тіптен болмауы (None) мүмкін. Терезе тақырыбының шартбелгісі (икона). Форма фонының түсі. Фонның түсін оны палитрадан таңдап алып немесе операциялық жүиенің түсті схемасына бағыттауды байланыстыру арқылы алуға болады. Екінші жағдайда түс ағымды түс схемасымен және байланыстыру таңдалған компонентімен анықталады. Бұл жағдайда ол операциялық жүйенің түс схемасын ауыстырғанда өзгеріп отырады. Текст енгізгенде қолданылатын және графикалық объектілердің контурына арналған түс. Графикалық объектілердің ішкі бөлігін толтыратын түс. Графикалық объектілерді бояудың стилі. Transparent(1)- мөлдір түс (бояу жоқ); Solid(0)- толық бояу; HorizontalLine(2) көлденең штрихтау; VerticalLine(3)- тігінен штрихтау; Штрих сызығының түсі FillColor қасиетімен анықталады. Графикалық объектілерді шығару амалы. Мысалға, егер қасиеттің мәні Blackness(1)-ке ие болса, онда объектілердің контурының түстерінің барлығы және және бояудың түсі қара болады (бұл қасиеттің мәні Print әдісімен енгізген текстке әсерін тигізбейді). Графикалық объектілерге арналған сызық қалыңдығы. Графиккалық объектілердің контурының стилі, сызық түрі: Solid(0)–толық сызық, Dash(1)-пунктирлі сызық, Dot(2)- нұктелерден тұратын сызық, DashDot(3)-“нүкте-тере” сызығы, Dash-Dot-Dot(4)-“тере-нүкте-нүкте”, Transparent(5)-мөлдір сызық. Форма тақырыбында “терезеде барлық экранға ашу” түймесінің болуы (true) немесе болмауы (false) белгісі. Форма тақырыбында «терезені жинау» түймесінің болуы (true) немесе болмау (false) белгісі.

4. ЖОБАЛАР ҚҰРУ ӘДІСТЕМЕСІ.

4.1. Мәтінді жазу түрінде шығару (1-тапсырма).

Text1 обьектісінің өрісіне төмендегі:

"Программалау тілдері де адамдар сияқты өмірге келіп және өмірден кетіп жатады. Кейбіреулері басқаларына қарағанда ұзақ өмір сүреді, ал басқалары ешкімге қажетсіз болу үшін ғана өмірге келеді. Осы тұрғыдан қарағанда Basic тілін ұзақ өмір сүрушілер қатарына жатқызуға болады. Біз Сіздермен Visual Basic –те жобалар жасауды үйренеміз. " мәтінді жазып және оны Жазу (Метка-Label) обьектісіне шығаратын қосымша жасалсын.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.01 с.)