Сім'я — це об'єднання людей на основі шлюбу або кровної спорідненості, які пов'язані між собою спільністю побуту та взаємною відповідальністю.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сім'я — це об'єднання людей на основі шлюбу або кровної спорідненості, які пов'язані між собою спільністю побуту та взаємною відповідальністю.Виникнення і розвиток української сім'ї досліджені ще недостатньо. Наука досі не відповіла остаточно на питання, які тип і форма сім'ї були первісними в Україні: чи був невпорядкований у статевих відносинах гурт жінок і чоловіків, чи стосунки будувалися на груповому подружжі, в якому всі мужчини певної групи були чоловіками всіх жінок тієї ж групи. Не виключена можливість існування на початках поліандрії (від грецьких слів polys — численний і andros — мужчина) — одна жінка мала кількох чоловіків; полігамії (від грецьких слів polys — численний і gamos — шлюб) — багатоженства або моногамії — один чоловік мав лише одну жінку.

Сім'я завжди була основою суспільства, тому тип і форма її залежать від національних особливостей народу, соціальних та економічних відносин і змінюються разом з ними. Відомі нам історичні та археологічні матеріали свідчать про існування в Україні моногамної сім'ї від часу заселення її території. Ця форма сім'ї є найпоширенішою і на сучасному етапі.

Тип моногамної сім'ї визначається кількістю шлюбних пар і кровно споріднених членів у ній. За цією ознакою українські сім'ї можна поділити на прості, які ще називають «малими», «елементарними», «нуклеарними» (від латинського слова nucleus — ядро), «індивідуальними», і складні, що відомі також під назвою «великі», «нерозділені».

Проста сім'я складається з однієї шлюбної пари (чи одного з батьків) з неодруженими дітьми (або без них). Вона може бути кількох різновидів:подружня пара; повна сім'я — батьки та діти; неповна сім'я — один з батьків і діти.

Серед українців традиційно переважали різні підтипи простих сімей. Найбільш поширеною в Україні в XIX — на початку XX ст. була повна проста сім'я. Дуже рідко зустрічалися сім'ї, які складалися лише з подружжя. Питома вага таких сімей серед інших типів наприкінці XIX ст. становила лише 7 %.

Інколи в українських селах траплялися неповні сім'ї. Як правило, вони виникали внаслідок смерті одного з подружжя і дуже рідко — через розлучення. Єдина причина розлучення, яку до певної міри могла якщо не виправдати, то хоча би зрозуміти громада, — це відсутність дітей. Загалом у народі засуджувалась невірність, люди були проти розірвання шлюбу. Такої ж позиції дотримувалась церква.

Часом з різних причин чоловік чи жінка полишали свою сім'ю і створювали нову, в якій жили «на віру» (без церковного шлюбу). У селі такі невінчані подружжя не вважалися за сім'ї. До них ставилися негативно, оскільки такий крок вважався гріхом.

Вдови і вдівці з дітьми, які становили основну частину неповних сімей, намагалися якомога швидше одружитися. Щоправда, в народі засуджувалося повторне одруження раніше, аніж через рік по смерті чоловіка чи жінки. Часто траплялося, коли вдови і вдівці, які були сусідами, об'єднувалися на чоловічі та жіночі роботи.

Складна сім'я складається з декількох кровно споріднених простих сімей, кожна з яких може бути повною чи неповною і включати інших родичів. Існує кілька різновидів складної сім'ї: батьківська — одружені сини і доньки живуть разом з батьком; братська — після смерті батька одружені брати і сестри продовжують жити під одним дахом.

Перехідним типом між простою і складною є розширена сім'я. Вона складається з однієї подружньої пари з дітьми і окремих близьких чи далеких родичів (наприклад, хтось з батьків чоловіка або жінки, їхні неодружені брати або сестри та ін.). Часто цей тип сім'ї існував досить тривалий час.

На жаль, ми не маємо достатніх даних, щоб чітко визначити час виникнення і подальший розвиток простих та складних сімей. Невідомо, чи спочатку виникла проста сім'я і вже пізніше під впливом різних факторів розрослася до складніших типів, чи, навпаки, проста сім'я виникла внаслідок її відокремлення з великої. З певністю можна лише передбачати існування простої сім'ї в Україні вже в період пізнього палеоліту (35— И тис. до н. є.). Як розвивалися ці типи сім'ї далі, яка була питома вага кожної з них на певному етапі розвитку українського народу — це питання, які ще чекають на свого дослідника

Незаперечно, що від заселення України і до нашого часу співіснували різні типи сім'ї: проста, складна і розширена. Вони зазнавали відповідних змін: прості розросталися до складних чи розширених або, навпаки, складні розпадалися на прості.

У добу Київської Русі на допомогу археологічним розвідкам приходять писемні джерела, які значно розширюють можливість об'єктивного аналізу родинного побуту українців. Власне з них ми дізнаємося про переважання у ці часи простих сімей. Про це свідчать деякі пункти «Руської Правди» Ярослава Мудрого, які регулюють розподіл майна між братами, дітьми, а також право спадкування хати меншим сином.

На більшій частині території Київської Русі мешканець давньоруського села — селянин-смерд був самостійним виробником, який мав усе необхідне для ведення власного господарства. Сім'я його налічувала в середньому шість-сім осіб, про що свідчать розміри селянських жител.

Особливістю розвитку української родини є постійний потяг до створення окремої індивідуальної сім'ї. Це пояснюється певними психологічними рисами і своєрідністю національного характеру: українець найвищою цінністю вважає свободу, приватну власність і господарство, хоч би на крихітному клаптику землі.

У наступні століття після Київської Русі прості типи сім'ї щораз більше переважають над складними. В результаті цього процесу наприкінці XIX ст. в Україні було вже 84 % простих сімей і лише 16 % складніших типів. Інколи під впливом різних економічних і соціальних явищ відбувалися зворотні зміни. Наприклад, у середині XIX ст. у поміщицьких селах на Київщині люди намагалися жити великими сім'ями, бо від кожного двору потрібно було йти на панщину. Більш складні типи сімей виникали також унаслідок стихійних лих.

Соціальние функції сім'ї

Функції сім'ї - це способи прояву її активності;життєдіяльності всієї сім'ї і окремих її членів. У всіх суспільствах сім'явиконувала основні функції:

- відтворення населення (фізичне і духовно-моральневідтворення людини в сім'ї);

- виховна функція - соціалізація молодого покоління,підтримки культурного відтворення суспільства;

- господарсько-побутова функція - підтримка фізичного здоров'ячленів суспільства, догляд за дітьми та людьми похилого віку членами сім'ї;

- економічна - отримання матеріальних засобів одних членів сім'їдля інших, економічна підтримка неповнолітніх і непрацездатнихчленів суспільства;

- духовного спілкування - розвиток особистостей членів сім'ї, духовневзаємозбагачення;

- соціально-статусна - надання певного статусу членамсім'ї, відтворення соціальної структури;

- Дозвільна - організація раціонального дозвілля, взаємозбагаченняінтересів;

- емоційна - отримання психологічного захисту, емоційноїпідтримки, емоційна стабілізація індивідів та їх психологічнатерапія;

- сфера первинного соціального контролю - моральна регламентаціяповедінки членів сім'ї в різних сферах життєдіяльності, а такожрегламентація відповідальності і зобов'язань у відносинах між подружжям,батьками і дітьми представниками старшого і середнього поколінь;

.
Сім'я включає в себе всю систему суспільних відносин - шлюбних і родинних, правових і соціальних, господарсько-побутових і економічних, моральних та етичних, психологічних та емоційних. Завдяки цьому сім'я як соціальна спільність є первинним елементом, опосредующим зв'язок особистості з суспільством: вона формує в дитини уявлення про соціальні зв'язки і включає в них його з народження. Звідси наступна найважливіша функція сім'ї - соціалізація особистості, передача культурної спадщини новим поколінням. Потреба людини в дітях, їх вихованні та соціалізації надає сенс самого людського життя.


Сім'я має великі переваги у соціалізації особистості в порівнянні з іншими групами завдяки особливій морально - емоційної психологічній атмосфері любові, турботи, поваги, чуйності. Діти, котрі виховуються поза родиною, мають більш низький рівень емоційного та інтелектуального розвитку. У них загальмована здатність любити ближнього, здатність до співчуття і переживання. Перші п'ять років у житті дитини особливо важливі, тому що саме на ці роки припадають «сенситивні піки» розвитку, закладаються основи особистості - пам'ять, інтелект, мова, мислення, емоції, характер, пізнавальна активність. Сім'я здійснює соціалізацію в самий відповідальний період життя, забезпечує індивідуальний підхід до розвитку дитини, вчасно виявляє його здібності, інтереси, потреби.
Завдяки тому, що в сім'ї складаються найтісніші і близькі відношення, які можуть існувати між людьми, в силу вступає закон соціального спадщини.

Ефективність батьківства як інституту соціалізації особистості забезпечується ще й тим, що воно носить постійний і тривалий характер, триває все життя, поки живі батьки - живуть і діти.
Наступна найважливіша функція сім'ї - екзистенційна, функція соціальної та емоційної захисту своїх членів. Відомо, що сутність будь-якого явища особливо яскраво проявляється в екстремальній ситуації. У хвилину небезпеки більшість людей прагне бути поруч зі своїми сім'ями. У ситуації, загрозливо життю і здоров'ю, людина кличе на допомогу найріднішої і близької людини - маму. У сім'ї людина відчуває цінність свого життя, знаходить безкорисливу самовіддачу, готовність до самопожертви в ім'я життя близьких людей. Свідомість, що людина потрібна і доріг кому-то, що його люблять, що за нього готові віддати життя, породжує почуття захищеності і безпеки, підтримує моральний дух і впевненість.
Наступне найважливішою функцією необхідно назвати - економічну та господарсько - побутову. Суть цієї функції з суспільної точки зору полягає у підтримці неповнолітніх і непрацездатних членів суспільства, в отриманні матеріальних засобів і господарсько - побутових послуг одними членами сім'ї від інших.
Соціально - статусна функція пов'язана з відтворенням соціальної структури суспільства, оскільки надає певний статус членам сім'ї.
Рекреативная, відновлювальна функція спрямована на відновлення і зміцнення фізичних, психологічних, емоційних, і духовних сил людини після трудового робочого дня. Ця функція недостатньо вивчена, але науковці мають достовірними фактами, які доводять позитивний вплив сім'ї на здоров'я подружжя.
Дозвільна функція здійснює організацію раціонального дозвілля та здійснює контроль у сфері дозвілля, крім того, задовольняє певні потреби індивіда у проведенні дозвілля. У щасливих сім'ях відбувається взаємозбагачення інтересів подружжя та їх дітей, дозвіллєва діяльність носить переважно розвиваючий характер.

Велике значення має комунікативна функція сім'ї. Можна назвати наступні компоненти цієї функції: посередництво сім'ї в контакті своїх членів із засобами масової інформації, літературою та мистецтвом, вплив сім'ї на різноманітні зв'язки своїх членів з навколишнім природним середовищем і на характер її сприйняття, організація внутрісімейного об'єднання. Нерідко з комунікативною функцією зв'язують діяльність по створенню психологічного клімату сім'ї.
Не можна не сказати про сексуальної функції сім'ї, вона здійснює сексуальний контроль і спрямована на задоволення сексуальних потреб подружжя.

 

4. На думку Ф.А. Мустаевой, існує три типи молодих сімей.

Перший тип - традиційний. Сім'я такого типу характеризується орієнтацією подружжя виключно на сімейні цінності, на дводітну (або більше) сім'ю. Лідером в сім'ї, принаймні формальним, є чоловік.Проте лідерство в сім'ї значною мірою визначається лідерством в господарсько-побутової сфери її діяльності (фінанси, влаштування житла). Коло друзів у подружжя, як правило, загальний і досить обмежений, можливий навіть тимчасовий відхід тільки в сімейні справи. Дозвілля частіше спільний, закритий.

Другий тип - подружжя орієнтовані переважно на розвиток особистості, мають установку на малодітну сім'ю. Спостерігається соціально-рольовий рівновагу (по можливості використовується допомогу батьків подружжя). Сім'я може бути і відкритою, і закритою для мікрооточення. Тип лідерства - демократичний: спільний або роздільний за сферами життєдіяльності сім'ї.

Третій тип - молоде подружжя орієнтовані переважно на розваги. При цьому чоловік і дружина мають як спільних друзів, так і кожен своїх з числа, як правило, колишнього оточення. Репродуктивні установки припускають бездітну або малодітну сім'ю. Лідерство в сім'ї може бути як авторитарним, так і демократичним.

Більш змістовної класифікацією, на наш погляд, є розподіл молодих сімей на благополучні сім'ї та сім'ї соціального ризику. У цю останню групу найчастіше потрапляють: сім'ї самотніх матерів і батьків, студентські сім'ї, сім'ї неповнолітніх матерів та сім'ї, де батько проходить військову службу.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.014 с.)