Тема. Машини для хімічного захисту рослинМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. Машини для хімічного захисту рослинМета роботи: поглибити та закріпити знання щодо будови, робочого процесу, технологічних регулювань протруювачів, обпилювачів, обприскувачів і аерозольних генераторів. Навчитися підготовляти їх на задані умови роботи.

Технічне забезпечення:Натуральний зразок обприскувача ОПШ-15. Стенд по визначенню параметрів розпилювання. Навчальні плакати.

Призначення машини ПС-10________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Описати будову машини ПС-10: 1____________; 2, 6, 12, 13 і 14____________; 3 і 25________________; 4_________________;5_______________;

7______________; 8________________; 9_________________; 10 і 32_______________; 11___________________;

15__________________________; 16________________________________; 17, 22, 23_______________________;

18____________________________; 19_____________________; 20______________________________________;

21_____________________; 24________________________; 26______________________________________;

27_________________________; 28________________________; 29__________________; 30____________________;

31________________________________; М1 – М7___________________________________.

 

Технологічний процес роботи і технічні дані машини ПС-10_____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Регулювання протруювача ПС-10 на норму витрати пестицидів______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дані для встановлення протруювача на задану норму витрати пестицидів

Нормативна витрата пестицидів, кг Витрата робочої рідини, л/хв на 1 т продуктивності по насінню Продуктивність протруювача, т/год
на 1 т насіння на обʼєм резервуара
Витрата робочої рідини, л/хв
0,133 1,60 1,73 1,86 2,00 2,13 2,26 2,39 2,53 2,67 2,80 2.93
1,5 0,100 1.20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20
0,067 0,80 0,87 0.94 1,00 1,07 1.14 1,21 1,27 1,33 1,40 1,47
0,133 1,60 1,73 1,86 2,00 2,13 2,26 2,39 2,53 2,67 2,80 2,93
                                         

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Орієнтовні дані для встановлення протруювача на задану продуктивність

Поділка шкали дозатора насіння Продуктивність, т/год.
пшениця ячмінь овес льон
12,0 8,0 6,0 9,0
13,0 9,0 7,0 10,5
14,0 10,0 8,0 11,0
15,0 11,0 9,0 12,5
16,0 12,0 10,0 -
17,0 13,0 11,0 -
18,0 14,0 12,0 -
19,0 15,5 13,0 -
20,0 17,0 14,0 -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Хвилинна витрата робочої рідини

Поділка шкали дозатора робочої рідини
Подача робочої рідини, л/хв 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обприскувачі

Робочі органи обприскувачів________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Описати будову наконечників обприскувачів:

а______________; б_____________; в_________________; г_________;

1_______________________; 2_____________________; 3___________; 4_____________________________;

5___________; 6_______________; 7____________________; 8_________________; 9__________________; 10________________; А________________________________________.

 

Призначення обприскувача ОПШ-_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Описати будову машини ОПШ-15:

1_______________________; 2_______________________;

3________________________; 4 і 18__________________;

5, 8 і 13______________; 6_______________; 7_________;

9_______________; 10_________________; 11__________;

12__________; 14____________; 15___________________;

16__________________; 17__________________________;

19______________________; 20______________________;

21________________; 22________________; 23_________;

24_________________________________.

 

Технологічний процес роботи обприскувача ОПШ-15___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основні технічні дані обприскувача ОПШ-15______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Призначення обприскувача ОПШ-2000____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Описати будову обприскувача ОПШ-2000:

1___________________________________; 2________________________________;

3______________________________________; 4_________________________________________;

5_________________________________________;

6_________________________________________;

7_________________________________________;

8_________________________________________;

9_________________________________________;

10________________________________________;

11________________________________________;

12________________________________________;

13______________________; 14__________________; 15___________________________________________.

Технологічний процес роботи обприскувача ОПШ-2000_________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Призначення обприскувача ОПВ-2000____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Описати будову обприскувача ОПВ-2000:

1_______________; 2______________________________;

3_____________________; 4________________________;

5___________________________; 6__________________;

7____________; 8_________________; 9______________;

10_____________________________; 11______________;

12____________; 13_______________________________;

14, 17_____________; 15___________________________;

16_________________; 18___________; 19___________;

20______________________; 21_____________________;

22______________; 23_____________________________;

24________________________.

Технологічний процес роботи обприскувача ОПВ-2000_________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Описати схему роботи обприскувача ОПШ-2000 з дистанційним керуванням:

1____________; 2______; 3_________________________;

4________________________________; 5_____________;

6_______________________; 7______________________;

8_________________; 9____________________________;

10_____________________; 10.1_____________________;

10.2_____________________________________________;

10.3_____________________________________________;

10.4___________________; 11_______________________;

12_______________________________________________.

Коротко записати системи контролю та автоматичного регулювання витрат витрат робочої рідини ОПШ-2000 _______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підготовка обприскувачів до роботи і регулювання на заданий режим_____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Організація використання обприскувачів______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Призначення аерозольного генератора АГ-УД-2________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Описати будову аерозольного генератора АГ-УД-2:

1_______________________; 2______________________;

3________________________; 4_____________________;

5______________________; 6_______________________;

7______________________; 8_______________________;

9______________________; 10______________________;

11_____________________; 12____________________; 13______________________________; 14 і 19____________________; 15__________________________; 16________________________; 17________________________________; 18____________________________; 20_______________________; 21_______________; 22_____________________; 23______________________.

Технологічний процес роботи аерозольного генератора АГ-УД-2_____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фумігатори

Описати фумігатори ФЦМ, ФПЧ, МЦФ-А_____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обпилювачі

Призначення обпилювача ОШУ-50А_________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Описати будову обпилювача ОШУ-50А:

1__________________________; 2______________;

3_________; 4________________; 5_____________;

6______________; 7_____________; 8___________;

9______________; 10____________; 11__________;

12_________________; 13__________; 14________;

15____________; 16______________; 17_________;

18__________; 19__________________; 20_______;

21_________________; 22_____________________.

 

Основні технічні дані обпилювача ОШУ-50А__________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Машини для приготування рідких пестицидів

Призначення агрегату АПЖ-12______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Будова і технологічний процес роботи агрегату АПЖ-12________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основні технічні дані агрегату АПЖ-12___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Лабораторна робота № 6

Тема.Машини для догляду польових і овочевих культур

Мета роботи:поглибити та закріпити знання щодо будови, робочого процесу, технологічних регулювань машин для догляду за рослинами.

Технічне забезпечення: Натуральний зразок культиватора КРН-4.2; Робочі органи машин для догляду за рослинами; Навчальні плакати.

Описати робочі органи просапних культиваторів:

Однобічні плоскорізальні лапи ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Стрілчасті плоскорізальні лапи__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стрілчасті універсальні лапи____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розпушувальні зуби____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оборотні лапи________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пружинні зуби________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голчасті диски________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лапи-полички_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підживлювальний ніж_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підгортальні корпуси__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аричник-борознонарізувач______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Культиватор-рослинопідживлювач начіпний КРН-5,6

Призначення культиватора КРН-5,6__________________________________________________________

Операції, які можна виконувати культиватором КРН-5,6________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Описати будову культиватора КРН-5,6:

1____________________________; 2_________________; 3______________;

4______________________________; 5_______________________________;

6________________________________; 7_____________________________;

8_________________________________; 9____________________________;

10_______________________; 11____________________________________.

 

Основні робочі органи культиватора КРН-5,6______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ширина захвату культиватора КРН-5,6 ___ м, робоча швидкість до ___ км/год., маса _____кг, продуктивність ______ га/год, агрегатують з тракторами ____________________________________________.

Культиватор-рослинопідживлювач начіпний УСМК-5,4А

Призначення культиватора УСМК-5,4А___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Описати будову культиватора УСМК-5,4А:

а________________________________________________________;

б__________________________; в______________________________;

1_______________________; 2_________________________________;

3__________________________; 4______________________________;

5____________________; 6_________________; 7_________________;

8_____________________; 9___________________.

Агрегатують УСМК-5,4А з тракторами__________________________

_________________________, робоча швидкість _______ км/год., ширина захвату ________ м, продуктивність _________ га/год.

Культиватор фрезерний начіпний КФ-5,4

Призначення культиватора КФ-5,4_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Описати будову робочої секції культиватора КФ-5,4:

 

1_________________; 2___________________; 3____________________;

4_______________________; 5___________________________________;

6_____________________________; 7_____________________________;

8_________________________. Ширина захвату культиватора КФ-5,4______ м, робоча швидкість _______ км/год., маса _________ кг, продуктивність ________ га/год. Агрегатують культиватор з тракторами ___________________________________________________.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.027 с.)