Аналіз схеми проміжної станції та технології роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз схеми проміжної станції та технології роботиПобудова немасштабної схеми

Немасштабна схема проміжної станції наведена на рис.2. Виконаємо на цій схемі нумерацію колій та стрілочних переводів.

Так, кожна колія на станції повинна мати свій номер. Забороняється встановлювати однакові номери в межах однієї станції. Колії, які є продовженням перегону, називаються головними коліями і позначаються римськими цифрами. Згідно завдання, на вказаній станції є одна головна колія І .

Парним напрямком є напрямок руху зліва на право. Тому, рухаючись в парному напрямку, приймальновідправні колії, що знаходяться справа головної, нумеруються парними цифрами. А приймальновідправні колії, що знаходяться ліворуч від головної колії, нумеруються непарними арабськими цифрами. Відповідно до цього, на станції є наступні головні та приймальновідправні колії: І, 2, 3, 5.

На станції також передбачена витяжна колія 7, корисною довжиною рівною половині довжини поїзда, тобто 425 м, яка призначена для маневрів зі збірним поїздом. Також є запобіжний тупік 6 корисною довжиною 50 м.

Кожен стрілочний перевід також повинен мати свій номер. Стрілочні переводи нумерують з боку прибуття парних поїздів парними номерами, а з боку прибуття непарних – непарними. Нумерація стрілочних переводів показана на немасштабній схемі. Наступним кроком розміщується граничні стовпчики. Вони завжди встановлюються після стрілочного переводу у тому місці, де ширина міжколійї вже досягла 4,10 м.

Вхідні світлофори встановлюються праворуч перед рамними рейками першого стрілочного переводу або від першого граничного стовпчика на відстані 50 м при тепловозній та 300 м при електровозній тязі. В даному випадку передбачена тепловозна тяга, тому вхідні світлофори влаштовуються на відстані 50 м від рамних рейок протишерстного або від граничного стовпчика пошерстного стрілочного переводу.

Вихідні світлофори встановлюють праворуч від колії в напрямку руху поїздів, для яких вони влаштовуються. Вони обмежують корисну довжину відповідної колії в даному напрямку.

Аналіз схеми проміжної станції та технології роботи

Задана станція є станцією поперечного типу з вантажним районом в ІI четверті. Вона розміщена на одноколійній ділянці, тому всі колії спеціалізовані в обох напрямках, тобто приймально-відправні колії 2, 3, 5 призначені для прийому та відправлення як парних, так і непарних поїздів. Причому головна колія І має власну корисну довжину, достатню для зупинки вантажного поїзда, проте зупинка на цій колії не дозволить в нормальному режимі пропускати інші поїзди.

На станції розміщені низькі пасажирські платформи, тому головні колії І та приймально-відправна колія 3, 5 також призначені для зупинки пасажирських поїздів.

Кожна колія станції обмежена вихідним світлофором, що обмежує її корисну довжину відповідного напрямку.

Через станцію проходять такі поїзди:

· Пасажирські без зупинки на станції.

· Пасажирські з зупинкою малої тривалості.

· Вантажні без зупинки на станції.

· Вантажні з зупинкою, з метою їх обгону іншими більш важливими пасажирськими чи вантажними поїздами, а також з метою їх схрещення.

· Збірні поїзди, які обов’язково зупиняються на станції для відчепки вагонів з вантажного району.

Пасажирські поїзди непарного напрямку проходять по головній колії по стрілочним переводам 1, 7, 20, 6 та 2, а парного прослідують по І колії але стрілки в іншому порядку. Зупинка пасажирських поїздів може відбуватися біля обох пасажирських платформ на колії І та 3.

Вантажні поїзди без зупинки проходять станцію по головній колії I по стрілкам 1, 7, 20, 6 та 2. Вантажні поїзди з зупинкою приймаються на колії 2, 3 та 5 якщо на ній немає збірного поїзда.

Збірні поїзди як парні, так і непарні приймаються на колію 5. На рис.3 приведена послідовність маневрової роботи непарного поїзду з вагонами, що відчеплюються і знаходяться у голові або середині збірного поїзду.

Після прибуття непарного збірного поїзда на колію 5 (рух “а”) поїзний локомотив забирає потрібну групу вагонів і прямує у напрямку витяжної колії по стрілкам 18,12,16,14 (рух “б”). Потім вагонами вперед рухається на вантажний район (рух “в”). Забравши там необхідні вагони, він рухається в зворотному напрямку і повертається до складу поїзда на 5 колію. Потім по стрілочних переводах 12,10,8,6 від’їжджає на інші станції.

Якщо у непарного збірного поїзда група вагонів, що відчіпляється, знаходиться у хвості поїзда (рис.4, рух “а”), локомотив відчіпляється та переганяється по колії 3 в хвіст поїзда. Забирає з хвоста поїзда потрібні вагони, виїжджає з ними на колії 5 за стрілку 18 та осаджує їх на вантажний район. З нього забираються причеплені вагони, локомотив з ними виїздить на колію 5, з неї вагонами вперед прямує до складу поїзда. Виконавши ці маневри, локомотив через вільну колію 3 обганяє поїзд і причіплюється до голови поїзда, з’єднується з составом і відправляється зі станції.

Після прибуття парного збірного поїзда на колію №5 поїзний локомотив, в залежності від розташування групи вагонів, що підлягає відчепленню, виконує ті ж самі маневри, що і з непарним поїздом, за винятком того, що голова і хвіст помінялися місцями.

Поперечний профіль земляного полотна

Визначення загальних обсягів будівельних робіт

Щоб скласти уяву про приблизну вартість станції що проектується та своєчасно замовити комплектуючі матеріали, приводимо таблицю загальних обсягів робіт (табл. 4).

Таблиця 4

№ п/п Найменування робіт Одиниця виміру Обсяг робіт
1. Обсяги земляних робіт:   м3 м3   22606,408 29613,911
Насипу Виїмки
2. Укладка: км 3,997
Приймально-відправних колій з рейок Р65 на залізобетонних шпалах при епюрі шпал 1600 шт/км на жорств’яному баласті товщиною 0,30 м.
Нових стрілочних переводів марки 1/9(1/11) з рейок Р65 з залученням їх в ЕЦ станції. комплект 7(5)
3. Влаштування пасажирської збірної залізобетонної платформи висотою 0,20 м; шириною 4 м. пог. м 2х500

Техніко-економічні розрахунки спорудження проміжної станції

Побудова немасштабної схеми

Немасштабна схема проміжної станції наведена на рис.2. Виконаємо на цій схемі нумерацію колій та стрілочних переводів.

Так, кожна колія на станції повинна мати свій номер. Забороняється встановлювати однакові номери в межах однієї станції. Колії, які є продовженням перегону, називаються головними коліями і позначаються римськими цифрами. Згідно завдання, на вказаній станції є одна головна колія І .

Парним напрямком є напрямок руху зліва на право. Тому, рухаючись в парному напрямку, приймальновідправні колії, що знаходяться справа головної, нумеруються парними цифрами. А приймальновідправні колії, що знаходяться ліворуч від головної колії, нумеруються непарними арабськими цифрами. Відповідно до цього, на станції є наступні головні та приймальновідправні колії: І, 2, 3, 5.

На станції також передбачена витяжна колія 7, корисною довжиною рівною половині довжини поїзда, тобто 425 м, яка призначена для маневрів зі збірним поїздом. Також є запобіжний тупік 6 корисною довжиною 50 м.

Кожен стрілочний перевід також повинен мати свій номер. Стрілочні переводи нумерують з боку прибуття парних поїздів парними номерами, а з боку прибуття непарних – непарними. Нумерація стрілочних переводів показана на немасштабній схемі. Наступним кроком розміщується граничні стовпчики. Вони завжди встановлюються після стрілочного переводу у тому місці, де ширина міжколійї вже досягла 4,10 м.

Вхідні світлофори встановлюються праворуч перед рамними рейками першого стрілочного переводу або від першого граничного стовпчика на відстані 50 м при тепловозній та 300 м при електровозній тязі. В даному випадку передбачена тепловозна тяга, тому вхідні світлофори влаштовуються на відстані 50 м від рамних рейок протишерстного або від граничного стовпчика пошерстного стрілочного переводу.

Вихідні світлофори встановлюють праворуч від колії в напрямку руху поїздів, для яких вони влаштовуються. Вони обмежують корисну довжину відповідної колії в даному напрямку.

Аналіз схеми проміжної станції та технології роботи

Задана станція є станцією поперечного типу з вантажним районом в ІI четверті. Вона розміщена на одноколійній ділянці, тому всі колії спеціалізовані в обох напрямках, тобто приймально-відправні колії 2, 3, 5 призначені для прийому та відправлення як парних, так і непарних поїздів. Причому головна колія І має власну корисну довжину, достатню для зупинки вантажного поїзда, проте зупинка на цій колії не дозволить в нормальному режимі пропускати інші поїзди.

На станції розміщені низькі пасажирські платформи, тому головні колії І та приймально-відправна колія 3, 5 також призначені для зупинки пасажирських поїздів.

Кожна колія станції обмежена вихідним світлофором, що обмежує її корисну довжину відповідного напрямку.

Через станцію проходять такі поїзди:

· Пасажирські без зупинки на станції.

· Пасажирські з зупинкою малої тривалості.

· Вантажні без зупинки на станції.

· Вантажні з зупинкою, з метою їх обгону іншими більш важливими пасажирськими чи вантажними поїздами, а також з метою їх схрещення.

· Збірні поїзди, які обов’язково зупиняються на станції для відчепки вагонів з вантажного району.

Пасажирські поїзди непарного напрямку проходять по головній колії по стрілочним переводам 1, 7, 20, 6 та 2, а парного прослідують по І колії але стрілки в іншому порядку. Зупинка пасажирських поїздів може відбуватися біля обох пасажирських платформ на колії І та 3.

Вантажні поїзди без зупинки проходять станцію по головній колії I по стрілкам 1, 7, 20, 6 та 2. Вантажні поїзди з зупинкою приймаються на колії 2, 3 та 5 якщо на ній немає збірного поїзда.

Збірні поїзди як парні, так і непарні приймаються на колію 5. На рис.3 приведена послідовність маневрової роботи непарного поїзду з вагонами, що відчеплюються і знаходяться у голові або середині збірного поїзду.

Після прибуття непарного збірного поїзда на колію 5 (рух “а”) поїзний локомотив забирає потрібну групу вагонів і прямує у напрямку витяжної колії по стрілкам 18,12,16,14 (рух “б”). Потім вагонами вперед рухається на вантажний район (рух “в”). Забравши там необхідні вагони, він рухається в зворотному напрямку і повертається до складу поїзда на 5 колію. Потім по стрілочних переводах 12,10,8,6 від’їжджає на інші станції.

Якщо у непарного збірного поїзда група вагонів, що відчіпляється, знаходиться у хвості поїзда (рис.4, рух “а”), локомотив відчіпляється та переганяється по колії 3 в хвіст поїзда. Забирає з хвоста поїзда потрібні вагони, виїжджає з ними на колії 5 за стрілку 18 та осаджує їх на вантажний район. З нього забираються причеплені вагони, локомотив з ними виїздить на колію 5, з неї вагонами вперед прямує до складу поїзда. Виконавши ці маневри, локомотив через вільну колію 3 обганяє поїзд і причіплюється до голови поїзда, з’єднується з составом і відправляється зі станції.

Після прибуття парного збірного поїзда на колію №5 поїзний локомотив, в залежності від розташування групи вагонів, що підлягає відчепленню, виконує ті ж самі маневри, що і з непарним поїздом, за винятком того, що голова і хвіст помінялися місцями.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.009 с.)