Злочини у сфері господарської діяльностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Злочини у сфері господарської діяльностіЗавдання для практичних занять з курсу Особливої частини

 

 

Львів - 2012


 

Наведені завдання, які студенти повинні виконати в ході вивчення курсу Особливої частини кримінального права України при підготовці до практичних занять з теми «Злочини у сфері господарської діяльності», вказана література, рекомендована до опрацювання, а також відповідні нормативно-правові акти.

Для студентів юридичного факультету денної форми навчання.

 

 

Злочини у сфері господарської діяльності: Завдання для практичних занять з курсу Особливої частини кримінального права України / Хилюк С.В. - Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – с.

 

Рекомендовано до друку кафедрою кримінального права і кримінології.

Протокол № _ від _______ р.

 

Друкується за рішенням видавничої комісії юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Авторські права застережені.

 
 

Теоретичні питання:

  1. Поняття злочинів у сфері господарської діяльності та система відповідних кримінально-правових норм.
  2. Злочини, які перешкоджають правомірній господарській діяльності.
  3. Злочин, які посягають на інтереси держави по регламентації господарської діяльності:

4. Особливості призначення покарання за злочини у сфері господарської діяльності.

 

Завдання:

1. Визначіть співвідношення норм та розмежуйте передбачені ними склади злочинів, вказавши спільні та розмежувальні ознаки складів злочинів, передбачених такими статтями Особливої частини КК України:

- ст. 201 «Контрабанда» та ст. 305 «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів»;

- ст. 206 «Протидія законній господарській діяльності» та ст. 189 «Вимаганя»;

- ст. 206 «Протидія законній господарській діяльності» та ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження», ст.122 «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження», 125 «Умисне легке тілесне ушкодження», ст. 129 «Погроза вбивством», ст. 194 «Умисне знищення або пошкодження майна»;

- ст. 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» та ст.306 «Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів»;

- ст. 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» та ст. 198 «Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом»;

-ст. 212«Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)» і 192 «Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою»

-ст. 222 «Шахрайство з фінансовими ресурсами» та ст.190 «Шахрайство»

-ст. 223-1 «Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів» та ст. 358 «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів»;

-ст. 224 «Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів» та ст.358 «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів».

 

2. Визначіть співвідношення окремих норм про злочини у сфері господарської діяльності та передбачених ними складів злочинів між собою, вказавши спільні та розмежувальні ознаки складів злочинів, передбачених такими статтями Особливої частини КК України:

-ст. 212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)» та ст. 212-1 «Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

-ст. 212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)» та ст. 222 «Шахрайство з фінансовими ресурсами».

 

3. Напишіть скаргу на подану нижче постанову про порушення кримінальної справи в порядку, передбаченому ст. 236-7 КПК Украни. Скарга по обсягу не повинна перевищувати обсяг постанови про порушення кримінальної справи.(Виконаня цього завдання оформляти письмово на окремому аруші та здати на перевірку викладачам, які ведуть практичні заняття. «Роботи-блинюки» оцінюватимуться оцінкою «незадовільно».)

ПОСТАНОВА

про порушення кримінальної справи

 

м. Рені 01 січня 2011 року

 

Слідчий СВ ПМ ДПА у Одеській області полковник податкової міліції Іванов, розглянувши матеріали дослідчої перевірки по факту ухилення службовими особами ВАТ «Відпочинок» від сплати податків, зареєстрованих в ЖОЗП № 6 від 15.05.08,

ВСТАНОВИВ:

У слідчий відділ податкової міліції ДПА у Одеській області з ВПМ м Рені Одеської області поступили матеріали дослідчої перевірки по факту ухилення службовими особами ВАТ«Відпочинок» від сплати податку на прибуток в загальній сумі 2 565 707 грн.

Зібраними матеріалами встановлено, що головний бухгалтер ВАТ«Відпочинок» ЄДРПОУ 748957372), будучи відповідальними, згідно ст. 67 Конституції України, ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 - XIV від 16.07.1999 р. (із змінами та доповненнями), ст. ст. 9, 11 Закону України «Про систему оподаткування» від 25.06.1991 р. (із змінами та доповненнями), ст. 10 Закону України «Про підприємство» від 19.09.1991 р. (із доповненнями), організацію та ведення бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві, за повноту та своєчасність нарахування і сплати податків, в період 2005, 2007 років умисно ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток в загальній сумі 2 565 707 грн.

Так, 20.01.01 між ВАТ«Відпочинок» та Райдержадміністрацією і Адміністрацією спеціальної економічної зони «Рені» (далі АСЕЗ «Рені») згідно з Законом України «Про спеціальну економічну зону «Рені» укладено договір № 45 на реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні «Рені» (далі Договір) в термін до 01.01.2015 року.

Відповідно до п. 1.1 Договору «інвестор бере на себе зобов'язання на власний ризик і за власні кошти відповідно до затвердженого інвестиційного проекту та умов цього договору забезпечити реалізацію проекту, а Райдержадміністрація та АСЕЗ «Рені», - забезпечити необхідні умови для його реалізації».

Крім того, згідно п. 1.2 Договору «під час реалізації інвестиційного проекту «Інвестору» надаються пільги відповідно до Закону України «Про спеціальну економічну зону «Рені».

Серед пільг, що були передбачені ч. 2 ст. 1, ст. 2, 9 Закону України «Про спеціальну економічну зону «Рені» і надані ВАТ«Відпочинок» - звільнення на п'ять років від оподаткування прибутку, отриманого на території СЕЗ «Рені» від реалізації інвестиційних проектів, затверджених районною державною адміністрацією, оподаткування прибутку отриманого у наступні роки від реалізації інвестиційних проектів за ставкою 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Однак, Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2005 рік» та деяких інших законодавчих актів» № 2505 від 25.03.05, скасовано ч. 2 ст. 1, ст. 2, 9 Закону України «Про спеціальну економічну зону «Рені», якими встановлювався спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та пільгове оподаткування на території «СЕЗ «Рені».

Головний бухгалтер ВАТ«Відпочинок», достовірно знаючи про скасування пільги при нарахуванні та сплаті податку на прибуток, з метою ухилення від сплати податків, застосував її, оформивши уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 2005 рік і подав до ДПІ м. Рені Одеської області, де задекларував в рядку 7 «Сума недоплати (+) або переплати (-), нарахованої в зв'язку з виправленням помилки» суму 938,8 тис. грн. із знаком (-) - переплата. У рядку 6 «Сума помилки, допущеної при зменшенні податкових зобов'язань, у тому числі за кодами рядків декларації, у якій було допущено помилки» скоригував рядок 10 «прибуток», звільнений від оподаткування в сумі 3 755 тис. грн. із знаком (+), а рядок 11 «прибуток, що підлягає оподаткуванню» в сумі 3 755,3 тис. грн.

Проведеною ДШ позаплановою документальною перевіркою ВАТ «ХХХ» з питань правомірності заявлених пільг по податку на прибуток підприємства за 2005 рік встановлено, що підприємством, в порушення п. 3.1. ст. З Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 283/97-ВР від 22.05.97 (із змінами та доповненнями) безпідставно подав уточнюючу декларацію за 2005 рік, що призвело до не нарахування та не сплати в бюджет податку на прибуток в сумі 938 825 грн.

По результатах перевірки складено акт № 78-0363/452 від 30.06.06 та винесено податкове повідомлення - рішення від 30.06.06 № 0000434570 про донарахування податку на прибуток в сумі 938 825 грн.

У той же час, 08.02.08 головний бухгалтер, достовірно знаючи про скасування пільги при нарахуванні та сплаті податку на прибуток, застосував її, оформивши декларацію з податку на прибуток підприємства за 2007 рік та подавши до ДПІ м. Рені Одеської області, де задекларував в рядку 8 «Об'єкт оподаткування» суму 6 906 тис. грн. У рядку 10 «прибуток, звільнений від оподаткування» заявив пільговий прибуток в сумі 6 507,5 тис. грн.

Проведеною ДПІ позаплановою документальною перевіркою ВАТ«Відпочинок» з питань правомірності заявлених пільг по податку на прибуток підприємства за 2007 рік встановлено, що підприємство в порушення п. 3.1. ст. З Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 283/97-ВР від 22.05.97 (із змінами та доповненнями) не нарахувало та не сплатило податок на прибуток в сумі 1 626 882 грн.

По результатах перевірки складено акт 33-258 від 24.09.08 та винесено податкове повідомлення - рішення № 00002456/0 від 24.09.08 про донарахування податку на прибуток в сумі 1 626 882 грн.

З донарахуваннями податку на прибуток і з прийнятими податковою інспекцією податковими повідомленнями - рішеннями від № 78-0363/452 від 30.06.06, 00002456/0 від 24.09.08 службові особи ВАТ«Відпочинок» не погодились і оскаржили в адміністративному і судовому порядку.

13.07.09 постановою окружного адміністративного суду відмовлено представнику ВАТ«Відпочинок» в задоволенні позову і залишено в силі податкове повідомлення - рішення від № 78-0363/452 від 30.06.06.

У той же час, постановою окружного адміністративного суду від 14.08.09 також відмовлено представнику ВАТ«Відпочинок» в задоволенні позову і залишено в силі податкове повідомлення -рішення № 00002456/0 від 24.09.08.

Таким чином, головний бухгалтер ВАТ«Відпочинок» в порушення вимог п. 3.1. ст. З Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 283/97-ВР від 22.05.97 (із змінами та доповненнями) умисно ухилився в період 2005, 2007 років від сплати податку на прибуток в загальній сумі 2 565 707 грн., що становить особливо великий розмір і є кваліфікуючою ознакою ч. З ст. 212 КК України.

Приводом до порушення кримінальної справи є безпосереднє виявлення органом дізнання ознак складу злочину, передбаченого ч. З ст. 212 КК України в діях головного бухгалтера ВАТ«Відпочинок», а саме, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом заниження об'єкта оподаткування.

Підставами для порушення кримінальної справи є достатні дані, які містяться в матеріалах дослідчої перевірки, зокрема: акти перевірок ВАТ«Відпочинок», податкові повідомлення рішення, рішення окружного адміністративного суду, та інші документи, що вказують на наявність в діях службових осіб ВАТ«Відпочинок» ознак складу злочину, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

Приймаючи до уваги наявність зазначених приводів та підстав до порушення кримінальної справи, керуючись ст. ст. 4, п. 5 ст. 94, ч. 2 ст. 97, 98, 111-112, 130 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Порушити кримінальну справу стосовно головного бухгалтера, 15.07.1977 р.н., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. З ст.212 КК України.

2. Кримінальну справу прийняти до свого провадження та приступити до розслідування.

3. Копію постанови направити прокурору Одеської області.

 

4. Проаналізуйте положення п. 3 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» від 15.11.2011 року та визначіть які з них поліпшують становище особи, які навпаки його погіршують.

 

Задачі

1.ТзОВ «Зеніт» займалося виготовленням одягу. Всі працівники, цього підприємства отримували частину заробітної плати готівкою «в конвертах» крім того, всі вони були оформлені на 0,25 ставки, хоча працювали на повну ставку. Жодних відрахувань до Державного чи місцевого бюджету, а також до державних цільових фондів з сум, які виплачувалися працівникам готівкою «в конвертах» ТзОВ «Зеніт» не здійснювало. Готівку для виплати коштів керівництво здобувало таким чином. Юристи Іван, Петро та Данило, які здійснювали юридичне обслуговування підприємства, працювали не за трудовими договорами, а на підставі цивільно-правових угод. Відтак щомісячно на їхні рахунки ТзОВ «Зеніт» перераховувало певну суму. Частину цих коштів хлопці залишали собі в якості оплати за надані юридчн послуги та за переведення коштів у готівку, а решту передавали керівнику Данилу та бухгалтеру Дмитру. Аналогічно працювали всі працівники бухгалтерії (5 чоловік) . Схему розробили керівник ТзОВ «Зеніт» Данило та бухгалтеру Дмитро. Дмитро хоча й вів бухгалтерський облік, проте в штат підприємства не входив, а плату отримував на підставі цивільно-правового договору. Всі працівники про існуючу схему нарахування і виплати заробітної плати знали, і при прийомі на роботу погоджувалися частину заробітної плати отримувати неофіційно. Така схема успішно функціонувала цілий рік, внаслідок чого до Пенсійного фонду т інших соціальних фондів було недоотримано 500 000 гривень у 2011 році, а до державного та місцевих бюджетів – 275 000 гривень. Описану схему керівництво ТзОВ «Зеніт» планувало використовувати і в мабутньому, проте їні протиправні дії булирипинені врезультті позапланової податкової перевірки. Дайте кримінально-правову оцінку діям керівництва та працівників ТзОВ «Зеніт».

 

2. Підприємці Михайло та Ярослав здійснювали поставки продуктів харчування італійського виробництва в магазни Львова та Львівської області і вже не один рік конкурували між собою. Коли брат Михайла, Денис зайняв високу посаду в обласному управління внутрішніх справ, Михайло вирішив, що вже може позбутися конкурента за допомогою більш радикальних заходів. Михайло зі своїм водієм Володимиром прийшов у помешкання Ярослава та повідомив, що з наступного дня постачання продуктів харчування італійського виробництва в магазни Львова буде здійснювати лише ТзОВ «Меркурій», одним з засновників якого є Михайло, а тому Ярослав повинен розірвати договори з усіма суб’єктами господарської діяльності, які працюють у Львові. У випадку не виконання цих вимог Михайло погрожував, що спалить склад, на якому зберігається товар Ярослава, а також що його брат Денис відрядить бійців спецпідрозділу для розправи над Ярославом та членами його сім’ї. Для підтвердження серйозності намірів свого шефа Володимир ударом кулака вибив Ярославу два зуби, а також розбив телевізор та ноутбук. Денис про «подвиги» свого брата не знав та брати участь у вирішенні конфлікту між конкуруючими підприємцями не збирався. Дайте кримінально-правову оцінку діям Михайла та Володимира.

 

Варіант 1. Для того, щоб усунути конкурента Михайло вимагав, щоб Ярослав уклав з ним договір купівлі-продажу, за яким Ярослав повинен був продатиМихайлу всі наяві у нього складські приміщення та транспортні засоби за ціною, що в 20 разів була нижчою від ринкової. У випадку відмови укласти таку угоду погрожував вбити дружину Ярослава. Продавши транспортні засоби та складські приміщення за запропонованою ціною Ярослав втратив би можливість продовжувати свою підприємницьку діяльність. Для підтвердження серйозності намірів свого шефа, водій Михайла, Володимир, спалив автомобіль Ярослава, вартістю 250 000 гривень.

 

Варіант 2. Для того, щоб усунути конкурента Михайло вимагав, щоб Ярослав уклав з ним договір купівлі-продажу, за яким Ярослав повинен був продатиМихайлу всі наяві у нього складські приміщення та транспортні засоби за ціною, що в 20 разів була нижчою від ринкової. У випадку відмови укласти таку угоду погрожував вбити дружину Ярослава. Продавши транспортні засоби та складські приміщення за зпропонованою ціною Ярослав втратив би можливість продовжувати свою діяльність. Для підтвердження серйозності намірів свого шефа, водій Михайла, Володимир, спалив автомобіль Ярослава, вартістю 250 000 гривень. Ярослав здійнював свою діяльність незаконно, оскільки не був зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності.

 

3.Громадянин іноземної держави А. в’їхав на територію України з території Республіки Польща при детальному огляді на митному посту «Мостиська -2» співробітниками митниці було виявлено, що під виглядм вітамінів він перевозив наркотичні засоби, крім того мав при собі 1000 підроблеих доларів США, які розраховував збути на території України. Дайте кримінально-правову оцінку діям А.

 

4. Омелян – директор ПП «Фрукти-Овочі» подав на розгляд кредитної ради Всеукраїнського банку «Прогрес» документи для отримання кредиту на закупівлю сількогосподарської техніки у розмірі 75 000 доларів США. Для забезпечення виконання зобов’язань по кредитному договору Омелян предавав банку в заставу земельну ділянку, проте як з’ясувалося пізніше Омелян не володів цією ділянкою на праві власності, а поданий акт про право власності був підроблений. Згідно з внутрішніми правилами банку сума, що перевищує 50 000 доларів США надається в кредит лише за умови, що боржник (кредитоодержувач) надасть банкові в заставу ліквідне нерухоме майно на відповідну суму. Омелян вчасно погашав тіло кредиту та сплатив всі належні за договором відсотки за користування кредитом.

Варіант 1: Омелян кредиту не повернув, а кошти перераховані на рахунок ПП «Фрукти-Овочі» в той же день зняв з рахунку і виїхав з дружиною закордон.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Омеляна.

 

5. Іван поза пуктом пропуску перемістив через митний кордон Укаїни на територію Республіки Польща унікальну зоологічну колекцію, яка мала велику наукову ціннсть. Цю колекцію Іван пртидбав директора Київського Зоопарку за 10 000 доларів США. Суд кваліфіував дії Івана як адміністративне правопорушення, передбачене ст. 88 КпАП України «Незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об'єктів тваринного і рослинного світу». Чи правильно виішив справу суд? Відповідь обгрунтуйте.

 

6. Мирослава зняла через банкомат банку «Прибуток» на вул. Івана Франка 500 гривень (5 купюр по 100 гривень). Перейшовши вулицю, у відділенні «Ощадбанку» спробувала оплатити щойно, знятими купюрами комунальні послуги. Проте була затримана, так як гроші виявились фальшивими. За результатами перевірки з’ясувалося: начальник охорони банку «Прибуток» Михайло, маючи доступ у банкосховище міняв справжні гроші на якісні підробки. Під час обшуку квартири Михайла було виявлено 1000 підроблених 100-гривневих купюр, а також 200 000 непідроблених гривень. Слідство встановило, що підроблені гроші Михайло одержував від Тараса, за надані послуги Михайлові платили 20 % від суми операції. Виготовленням підроблених грошей займалися Тарас та його дружина Зінаїда. Дайте кримінально-правову оцінку діям Мирослави, Михайла, Тараса та Зінаїди.

 

7. ТзОВ «Юріс» здійснювало розробку програмного забезпечення для іноземних замовників. Керував роботою програмістів висококваліфікований фахівець у цій галузі Тарас. Для того щоб втримати цінного працівника у себе на роботі та врятувти його в задрості колег, відпвідно до наказу директора відомості про розмір заробітної плати Тараса були визнані комерційною таємницею. Проте працівниця бухгалтерії Наталя у приватній бесіді розказала своїй подрузі Ользі з конкуруючої фірми «Вірус», скілки заробять хні програмісти, в тому числі Тарас. Як наслідок фірма «Вірус» запропонувала Тарасу в тричі вищу заробітну плату, й він прейшов працювати до них. ТзОВ «Юріс» без Тараса не змогло виконати ряд замовлень, а тому змушене було виплати незадоволеним клієнтам штрафні санкції в розмірі 200 000 гривень, крім того репутація фірми дуже постраждала. Дайте кримінально-правову оцінку діям Наталі, Ольги, Тараса.

8. Маринав березні 2011 року, працюючи на посаді директора Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Харч" Поліського району Київської області, використала завідомо підроблений документ - недостовірну довідку Іванківської МДПІ від 30.01.2011 про відсутність у СТОВ "Харч" заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів), яку надала до управління агропромислового розвитку Поліської районної державної адміністрації Київської області з метою отримання з державного бюджету дотації за напрямом "Посіви озимих зернових культур під урожай 2011 року". Унаслідок цього з державного бюджету виділили 100000 грн, які були перераховані з розрахункового рахунку управління державного казначейства в Київській області на розрахунковий рахунок СТОВ "Харч". Ці кошти Марина використала для проведення фінансових операцій та укладення цивільно-правовх угод в процесі здійснення господарської діяльності очолюваного нею товариства. Дайте кримінально-правову оцінку діям Марини.

9. Григорій організував створення ТзОВ «Старт» та фактично керував його діяльністю. Проте засновиками товариства офіційно стали Микола, Андрій та Іван. Іван, крім того, обійняв посаду керівника ТзОВ «Старт». Микола, Андрій та Іван страждали на алкоголізм, про мету та форми діяльності новоствореного суб’єкта господарювання вони у Григорія, навіть, не питали, лише обумовили, що за кожен підпис він дає їм пляшку горілки та гроші на обід. ТзОВ «Старт» уклало ряд фіктивних договорів купілі-продажу, взв’язку з чим ТзОВ «Старт» вдалося отримати з державного бюджету відшкодування надміру «сплаченого» ПДВ (податку на додану вартість) (яке насправді не сплачувалось)у сумі 1 000 000 гривень. ТзОВ «Старт» жодної легальної діяльності не здійснювало. Дайте кримінально-правову оцінку діям Григорія, Миколи, Андрія та Івана.

 

Варіант 1. Григорій організував створення Громадської організації «Старт».

Варіант 2. ТзОВ «Старт» крім укладення фіктивних угод для безпідставного відшкодування з державого бюджету сум ПДВ, займалося виготовленням та продажем спортивного спорядження.

 

10. В період з початку січня 2010 року до 1 липня 2011 року безробітний Микола у себе на подвір’ї купував та зберігав з метою подальшого продажу металобрухту чорних та кольорових металів, а сам 430 кг брухту чорних металів та 20 кг брухту кольорових металів. Суд першої інстанції оцінив дії Миколи як адміністративне правопорушення, передбачене ст. 164-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом». Чи правильно вирішив справу суд? Відповідь аргументуйте.

 

11.Микола, не будучи зареєстрованим як суб’єкт господарської діяльності, а також не маючи жодних ліцензій чи спеціальних дозволів займався збиранням та реалізацією побутового брухту чорних та кольорових металів. Як було встановлено слідством за 2011 рік він заробив у такий сосіб 20 000 гривень. Суд першої інстанції кваліфікував дії Миколи за ч. 1 ст. 213 КК України «Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом» як здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів без державної реєстрації. Чи правильно вирішив справу суд? Відповідь аргументуйте.

 

12. Микола, директор ПП «Земля» 10 січня 2011 року отримав споживчий кретит в банку «Оріон» на суму 200 000 доларів США. На забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором передав банку в заставу наявне у нього нерухоме майно вартістю 300000 доларів США. Підставою для отримання кредиту стала подана Миколою довідка, про розмір його заробітної плати, яка не відповідала дійсності. У цьому документі головний бухгалтер ПП «Земля» Тетяна на прохання свого керівника вказала суму заробітної плати Миколи вдесятеро більшу від реальної, проте про подальше використання довідки вона нічого не знала. Кредитні кошти Микола вніс в статуний фонд ПП «Земля». Впродовж січня-квітня 2011 року він справно платив належні по кредитному договору платежі, проте в травні ПП «Земля» опинилася у важкому фінансовому становищі, і Микола більше не мав можливості погашати кредит. Як наслідок банк звернув стягнення на предмет застави та звернувся в правоохоронні органи. Суд першої інстанції 25 січня 2012 року кваліфікував дії Миколи як шахрайство, вчинене в особливо великому розмірі (ч.4 ст. 190 КК України) та засудив його до п‘яти років позбавлення волі з конфіскацією майна, дії Тетяни суд оцінив як підроблення документа (ч. 1 ст. 358 КК України) та звільнив від кримінальної відповідальності. Чи правильно вирішив справу суд? Відповідь аргументуйте.

 

13. Іван через піший перехід в пункті пропуску Шегині виніс з території України ікону ХІІ століття, яка мала значну історичну цінність. Ікона знаходилася в його ручній поклажі загорнута в прозорий поліетиленовий пакет. При перетині кордону жодних інших документів, крім паспорта Іван не подавав. Дайте кримінально-правову оцінку діям Івана.

 

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення родового об’єкта злочинів у сфері господарської діяльності.

2. Охарактеризуйте предмет складу злочину „Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” (ст.209 КК України).

3. Охарактеризуйте діяння в складі злочину „Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” (ст.209 КК України).

4. Охарактеризуйте суб’єкта складу злочину „Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” (ст.209 КК України).

5. Охарактеризуйте предикатне діяння щодо злочину, передбаченого ст.209 КК України „Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”.

6. Які кошти чи майно не можуть бути визнані предметом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом?

7. Охарактеризуйте способи вчинення контрабанди?

8. Охарактеризуйте предмет контрабанди.

9. Охарактеризуйте предмет злочину, передбаченого ст. 204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».

10. Як кваліфікувати виготовлення, придбання, зберігання, транспортування з метою збуту або збут самогону та міцних спиртних напоів домашнього вироблення?

11. Назвіть діяння в складі фіктивного підприємництва.

12. Назвіть ознаки предмета у складі злочину «Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів».

13. Розкрийте зміст поняття «ухилення» в складі злочину «Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів».

14. Розкрийте зміст заохочувальної норми щодо ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів.

15. Охарактеризуйте суб’єкта та суб’єктивну сторону злочину «Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів».

16. Вкажіть в чому полягає суперечність між положеннями викладеними в ст. 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» КК України та положеннями Загальної частини КК України.

17. Назвіть злочини у сфері господарської діяльності, предметом яких є комерційна або банківська таємниця.

18. Назвіть ознаки комерційної таємниці.

19. Назвіть і охарактеризуйте предмет та діяння в складі злочину, передбаченого ст. 199 «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї» КК України.

20. Реалізаціях яких погроз не охоплюється складом злочину, передбаченого ст. 206 «Протидія законній господарськійдіяльності» КК України та потребує кваліфікації за сукупністю?

21. Назвіть і охарактеризуйте предмет злочину, передбаченого ст. 200 «Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення» КК України. У чому невідповідність між назвою та положенням ч. 1 ст. 200 КК України?

22. Назвіть діяння в основних складах злочинів, передбачених ст. 204 «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» КК України.

23. Назвіть злочини у сфері господарської діяльності суспільно небезпечні наслідки яких (як ознаки їхнього юридичного складу) роз’ясненні у самому тексті КК України.

24. Назвіть злочини у сфері господарської діяльності, розмір предмета (як ознаки їхнього юридичного складу) яких роз’яснено у самому тексті КК України.

25. Чи призвело виключення з тексту КК України ст. 203 «Зайняття забороненими видами господарської діяльності» до повної декриміналізації зайняття забороненими видами господарської діяльності?

 

Тести

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.019 с.)