Тема 8. Фіксований сільськогосподарський податок / 20Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Фіксований сільськогосподарський податок / 201. Платниками сільськогосподарського податку можуть бути:

А) виробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %;

Б) виробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 60 %;

В) виробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 50 %.

2. Не можуть бути платниками фіксованого сільськогосподарського податку суб’єкти господарювання у яких:

А) понад 75 % доходу від реалізації власної продукції становить дохід від декоративних рослин;

Б) понад 50 % доходу від реалізації власної продукції становить дохід від декоративних рослин;

В) немає правильної відповіді.

3. Не можуть бути платниками фіксованого сільськогосподарського податку суб’єкти господарювання, що проводять діяльність з:

А) виробництво виноматеріалів виноградних;

Б) підакцизних товарів;

В) хутряних виробів і хутра.

4. Не можуть бути платниками фіксованого сільськогосподарського податку суб’єкти господарювання, які на день подання документів про набуття статусу платника податків:

А) мають обсяг доходу перевищує 75 % сільськогосподарської продукції;

Б) вирощують даних тварин;

В) мають податковий борг.

5. Об’єктом оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком для сільськогосподарських товаровиробників є:

А) обсяг випущеної сільськогосподарської продукції;

Б) валовий дохід;

В) площа сільськогосподарських угідь.

6. Об’єктом оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком для сільськогосподарських товаровиробників є:

А) площа земель водного фонду;

Б) обсяг доходу не менше 75 % власного виробництва;

В) немає правильної відповіді.

7. Базою оподаткування податком для сільськогосподарських товаровиробників є:

А) площа земельної ділянки на правах власності;

Б) площа земельної ділянки на правах оренди;

В) нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь.

8. Розмір ставок фіксованого сільськогосподарського податку залежить від:

А) групи платника податку;

Б) обсягу вирощеної сільськогосподарської продукції.

В) категорії (типу) земель, їх розташування.

9. Розмір ставок фіксованого сільськогосподарського податку встановлений у:

А) абсолютних одиницях до бази оподаткування;

Б) натуральних одиницях до бази оподаткування;

В) % бази оподаткування.

10. Перелік гірських зон та поліських територій визначається:

А) Верховною Радою України;

Б) Указом Президента України;

В) Кабінетом Міністрів України.

11. Базовий податковий (звітний) період для фіксованого сільськогосподарського податку є:

А) календарний місяць;

Б) календарний квартал;

В) календарний рік.

 

 

12. Сільськогосподарські товаровиробники щодо фіксованого сільськогосподарського податку обчислюють:

А) на 1 лютого поточного року;

Б) станом на 1 березня поточного року;

В) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня поточного року.

13. Податкова звітність з фіксованого сільськогосподарського податку подається до органу ДПС:

А) до 1 березня поточного року;

Б) до 1 квітня поточного року;

В) до 1 лютого поточного року.

14. Сплата фіксованого сільськогосподарського податку проводиться:

А) щомісяця протягом 10 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного періоду;

Б) що квартально протягом 40 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного періоду;

В) щомісяця протягом 30 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного періоду.

15. Сплата фіксованого сільськогосподарського податку проводиться у розмірі:

А) третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми;

Б) третини суми податку, визначеної від річної суми;

В) немає правильної суми.

16. За ІІІ квартал платник фіксованого сільськогосподарського податку повинен сплатити:

А) 30 % від річної суми податку;

Б) 50 % від річної суми податку;

В) 10 % від річної суми податку.

17. Платники фіксованого сільськогосподарського податку перераховують суму податку на відповідний рахунок:

А) державного бюджету;

Б) місцевого бюджету;

В) державного казначейства області.

18. Фіксований сільськогосподарський податок є:

А) місцевим податком;

Б) загальнодержавним податком;

В) податком на споживання.

19. Платники фіксованого сільськогосподарського податку не є платниками:

А) збору за спеціальне використання води;

Б) єдиного соціального внеску;

В) ПДФО.

20. Якщо у податковому році частка сільськогосподарського товаровиробництва для платника фіксованого сільськогосподарського податку становить менш як 75 %, то:

А) сільськогосподарський товаровиробник сплачує штраф у розмірі 10 %;

Б) він переходить на загальну систему оподаткування;

В) сільськогосподарський товаровиробник сплачує 5 % суми зменшення сільськогосподарського товаровиробництва.


Тема 9. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва\30

1. Свідоцтво платника єдиного податку видається на:

А) необмежений термін;

Б) 12 місяців;

В) на 5 років (60 місяців).

2. Орган податкової служби може відмовити суб’єкту господарювання у видачі Свідоцтва платника єдиного податку, якщо такий суб’єкт:

А) має активи на 300 тис. грн.;

Б) має податковий борг;

В) немає правильної відповіді.

3. Ставка єдиного податку для платника ПДВ добровільно зареєстрованого:

А) 5 % від доходу;

Б) 6 % від доходу;

В) 3 % від доходу.

4. Платники єдиного податку – фізичні та юридичні особи поділено на:

А) 4-и групи;

Б) 3-и групи;

В) 2-і групи.

5. Для фізичних осіб передбачено групи платників податків:

А) 4-и групи;

Б) 2-і групи;

В) 3-и групи.

6. Якщо фізична особа – платник єдиного податку має обсяг доходів протягом календарного року – 150 тис. грн., не використовує працю найманих осіб, то він належить до:

А) І-ої групи;

Б) ІІ-ої групи;

В) ІІІ-ої групи;

Г) ІV-ої групи.

7. Якщо фізична особа – платник єдиного податку має обсяг доходів протягом календарного року – 1 млн. грн., кількість найманих осіб – до 10 осіб, то він належить до:

А) І-ої групи;

Б) ІІ-ої групи;

В) ІІІ-ої групи.

8. Якщо фізична особа – платник єдиного податку має обсяг доходів протягом календарного року – 3 млн. грн., кількість найманих осіб – до 20 осіб, то він належить до:

А) І-ої групи;

Б) ІІ-ої групи;

В) ІІІ-ої групи.

9. Юридичні особи, які обрали спрощену систему оподаткування та реєструються платниками єдиного податку, відносяться до:

А) ІІІ - ї групи;

Б) ІV – ї групи;

В) ІІ- ї групи.

10. Якщо граничний обсяг доходів протягом календарного року не перевищує 5 млн. грн., а кількість осіб –до 50, то платник єдиного податку – юридична особа належить до:

А) ІV-ї групи;

Б) ІІІ-ї групи;

В) ІІ-ї групи;

Г) І-ї групи.

11. Не можуть бути платниками єдиного податку, якщо вони здійснюють:

А) організацію гастрольних заходів;

Б) здають торгову площу в оренду;

В) продають товари за готівку.

12. Якщо ПДВ включається до складу єдиного податку, то ставка єдиного податку для платника ІІІ групи:

А) 5 %; Б) 3 %; В) 6 %.

13. Якщо платником єдиного податку перевищено граничний обсяг доходу, то платник єдиного податку:

А) сплачує штраф 5 %;

Б) сплачує штраф 3 %;

В) переходить на загальну систему оподаткування.

14. Ставка єдиного податку для платника І групи:

А) від 1 % до 5 % розміру мінімальної зарплати;

Б) від 1 % до 10 % розміру мінімальної зарплати;

В) 10 % розміру мінімальної зарплати.

15. Ставка єдиного податку для плати ІІ-ої групи:

А) від 2 % до 5 % розміру мінімальної зарплати;

Б) від 2 % до 10 % розміру мінімальної зарплати;

В) від 2 % до 20 % розміру мінімальної зарплати.

16. Строк сплати єдиного податку для І – ІІ групи:

А) протягом 10 календарних днів після граничного терміну подання декларації;

Б) авансовий внесок не пізніше 20 – го числа поточного місяця;

В) протягом 10 календарних днів наступного місяця.

17. Строк сплати єдиного податку для ІІІ - ІV групи:

А) протягом 10 календарних днів після граничного терміну подання декларації;

Б) авансовий внесок не пізніше 20 – го числа поточного місяця;

В) за квартал.

18. Підставою для нарахування єдиного податку для І – ІІ групи є:

А) заява платника єдиного податку, подана до ДПС;

Б) дані обліку для самостійного нарахування;

В) дані спрощеного бухгалтерського обліку.

19. Підставою для нарахування єдиного податку для ІІІ – ІV групи є:

А) заява платника єдиного податку, подана до ДПС;

Б) дані обліку для самостійного нарахування;

В) немає правильної відповіді.

20. Сплата єдиного податку за перевищення обсягів доходу:

А) протягом 5 календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової декларації за квартал;

Б) протягом 30 календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової декларації за квартал;

В) протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової декларації за квартал.

21. Може не сплачувати єдиний податок платник єдиного податку І – ої і ІІ – ої групи:

А) на період відпустки (один календарний місяць на рік);

Б) на період відпуски (до двох календарний місяців на рік);

В) на 30 і більше календарних днів (протягом календарного року).

22. Термін сплати єдиного податку залежить від:

А) обсягу доходу та чисельності працівників;

Б) обсягу доходу і звітності;

В) групи, до якої належать платники податку;

23. До доходу платника єдиного податку – юридичної особи включаються:

А) доходи у грошовій формі;

Б) благодійна допомога;

В) внески до статутного капіталу.

24. До доходу платника єдиного податку – юридичної особи включаються:

А) дивіденди отримані від інших платників податків;

Б) кошти цільового призначення;

В) дохід від продажу основних засобів.

25. Не включається до складу доходу платника єдиного податку – юридичної особи:

А) доходи у грошовій формі;

Б) кошти цільового призначення;

В) вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

 

26. Звітним податковим періодом для платників єдиного податку І групи за умови, що платник податку не допустив перевищення обсягу доходу є:

А) календарний квартал;

Б) квартал, півріччя, рік;

В) календарний рік.

27. Звітним податковим періодом для платників єдиного податку ІІ – ІV груп є:

А) календарний квартал;

Б) квартал, півріччя, рік;

В) календарний рік.

28. За неподання або несвоєчасне подання податкової декларації платником єдиного податку сплачується штраф в розмірі:

А) 85 грн.;

Б) 340 грн.;

В) 170 грн.

29. При повторному порушенні протягом року:

А) 170 грн.;

Б) 510 грн.;

В) 1020 грн.

30. Платник єдиного податку звільняється від нарахування та сплати таких податків і зборів:

А) податку на прибуток, ПДФО;

Б) єдиного соціального внеску;

В) земельного податку, якщо земельні ділянки не використовуються ним для провадження господарської діяльності.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.012 с.)