Київський Національний Університет технологій та дизайнуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Київський Національний Університет технологій та дизайнуКиївський Національний Університет технологій та дизайну

 

 

Кафедра графіки та нарисної геометрії

 

 

Креслення в системі AutoCAD

 

 

Методичні рекомендації та завдання

 

 

 

Київ-2004

Креслення в системі AutoCAD. Методичні рекомендації та завдання. Упорядники: Прасол С.І., Макатьора Д.А. – К.:КНУТД, 2004.

 

Відповідальний за випуск – зав. кафедрою графіки та нарисної геометрії Князев В.І.

 

Методичні рекомендації призначені для знайомства зі способами виконання і оформлення креслень в системі AutoCAD-2000 на прикладі виконання робочих рисунків і наочних зображень деталей. Пропонуються варіанти завдань.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри графіки та нарисної геометрії. Протокол №8. Від 28.05.2004.

 

 

Вступ.

Для виконання креслень на комп’ютерах існують спеціалізовані системи для виконання креслень певного профілю і універсальні. На перших курсах навчання студентам, які вивчають графічні дисципліни доречно ознайомитись з можливостями і одержати деякі навички користування універсальним, поширеним графічним пакетом “AutoCad 2000”.

Замість того, щоб аналізувати роботу кожної команди AutoCad окремо, в методичних рекомендаціях наводяться приклади послідовних операцій, що передбачають цільове використання декількох команд. По мірі виконання вправ слід самостійно вивчати AutoCAD і використовувати на практиці описані методи.

Передбачається, що користувач має IBM – сумісний комп’ютер з процесором Pentium, оснащений мишкою і такий, що забезпечує роботу AutoCAD. Має бути пристрій читання компакт-дисків та жорсткий диск з 120 Мбайт або більше вільного простору (70 Мбайт – для програм AutoCAD і ще 50 Мбайт для файлів креслень і робочих файлів). Додатково має бути вільний простір для свопінга віртуальної пам’яті Windows (не менше як 60 Мбайт).

AutoCAD чудово працює на комп’ютерах з оперативною пам’яттю 64 Мбайт, але реально йому досить і 32 Мбайт. Комп’ютер слід обладнати кольоровим монітором з високим розрішенням і відеоадартером SVGA з розрішенням 1024х768 або вище. Окрім цього потрібний один послідовний порт (краще два). Слід передбачити наявність принтера або плотера. Наявність звукової карти забезпечить користування мультимедійними можливостями, які поставляються разом з AutoCAD. Пристрій читання компакт-дисків необхідний для інсталяції AutoCAD.

 

Знайомство з AutoCAD.

 

Для того, щоб зрозуміти як працювати з AutoCAD, слід розглянути його екран. Запускаємо AutoCAD, для цього треба двічі клікнути мишкою на значку AutoCAD, який присутній на робочому столі. На екрані виникне початкове повідомлення і далі відкриється вікно для діалогу Create New Drawing (Створення нового рисунку). Вікно AutoCAD розділено на 5 частин:

· Рядок меню, які розкриваються;

· Панелі інструментів;

· Поле для рисунку;

· Вікно командного рядка;

· Рядок стану.

На рис. 1 наведено типову конфігурацію вікна AutoCAD.

За рухом курсора в полі рисунка його координати відтворюються в рядку стану (в форматі X,Y). Розмістивши курсор в полі рисунка і клікнувши мишею, можна відмітити точку на екрані.

В нижній частині екрана над рядком стану розміщене вікно командного рядка. Сюди виводяться підказки для вводу команд і параметрів. Самий нижній рядок показує поточне повідомлення, а верхні – попередні команди, або рядки поточної команди, що не вмістились в один рядок.

Рис. 1. Типова конфігурація вікна AutoCAD.

 

 

Робота з AutoCAD.

 

Одержавши попередню інформацію про вікно AutoCAD, можна приступати до вивчення команд. Для того, щоб засвоїти елементарні прийоми роботи розглянемо виконання креслення простої втулки.

Спершу слід запустити AutoCAD, для цього треба двічі клікнути мишкою на значку AutoCAD, що міститься на робочому столі комп’ютера. Відкриється діалогове вікно Create New Drawing (створення нового рисунка). Вибираємо використання шаблону “A4.dwt”. Одержуємо вікно AutoCAD і починаємо роботу.

Виконання будь-яких креслень спрощується за підтримкою режиму GRID і нагадує креслення на розлінованому папері, такому як міліметрівка. Клавіша F7 призначена для вмик./вимк. цього режиму, або використовують кнопку GRID. Настройка параметрів відбувається в діалоговому вікні Drafting Settings (параметри прив'язки), де зазначаються всі режими рисунку. Це вікно викликається - Rm в рядку команд.

Команда – це однослівна інструкція, яка сповіщає, наприклад, про те, що слід накреслити відрізок або стерти об’єкт. Після виклику команди користувачем AutoCAD виводить діалогове вікно або підказку в командному рядку. Команди можна набирати на клавіатурі, зазначити в меню або вибрати на панелі. Додаткову довідку про команду забезпечує контекстно-залежне меню, що виводиться правою кнопкою миші. Якщо користувач в процесі виконання команди ще не зазначив точку, в цьому меню наводиться список параметрів, пов’язаних з командою.

Діалогові вікна на екрані комп’ютера нагадують форму або бланк, який слід заповнити. Це дозволяє виконувати настройку параметрів AutoCAD або вибирати параметри команд. Про роботу з командами і діалоговими вікнами розказано нижче.

В цьому посібнику для виконання завдань запропоновано використовувати такі команди:

· PLINE – скорочене слово від polyline (ламана), лінія може складатись з відрізків прямих або кривих. Команда має запит –

Command: PLINE

From point: <Початкова точка лінії>

Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Endpoint of line>;

(Дуга/Замкнути/Полуширина/Довжина/Відмінити/Ширина/<Кінцева точка лінії>;

· CHAMFER – команду використовують для виконання фасок на кутах, утворених перетином відрізків. Команда має запит –

Command: CHAMFER

Polyline/Distances/<Select first line>:

(Вибір ламаної, фаски виконуються за годинниковою стрілкою/визначення відстані від точки перетину відрізків до точок фаски на першому і другому відрізках/<Вибір відрізків за допомогою курсору>);

· HATCH – команду використовують для штриховки заданих об’єктів відповідно до матеріалу з якого вони виготовлені. Команда має запит –

Command: HATCH

Pattern (? or name/U,style) <default>:

Angle for crosshatch lines <0>:

Spacing beetween lines <1.0000>:

Double hatch area? <N>

· DIMLINEAR – дозволяє напівавтоматичне нанесення лінійних розмірів;

· REVOLVE – дозволяє утворити поверхню обертання;

· 3D ROTATE – рухає об’єкт в просторі;

· CIRCLE – використовується для викреслювання кола. Команда має запит –

Command: CIRCLE 3p/2p<Center point>:

Diameter/<Radius>:

· LINE – використовується для викреслювання відрізків прямої. Команда має запит –

Command: LINE From point:

To point:

· FILLET – використовується для спряження відрізків. Команда має запит –

Command: FILLET

Polyline/Radius/<Select two line>:

· MIRROR – дає можливість одержати дзеркальне зображення об’єкта. Команда має запит –

Command: MIRROR

Select object or Window or Last: W

· EXTRUDE – формує поверхню шляхом видавлювання (руху) певного об’єкта. Команда має запит –

Command: EXTRUDE

Current wire frame density: ISOLINES=4

Select objects:

· SUBTRACT – використовується для видалення (віднімання) одного тіла з другого. Команда має запит –

Command: SUBTRACT

Select solids and regions to subtract from…

Select objects:

· BOX – формує поверхню паралелепіпеда в трьох вимірах. Командою можна скористатись з панелі інструментів Surfaces (Поверхні). Команда має запит –

Command: BOX

Specify corner of box or [CEnter]<0,0,0>:

· CYLINDER - формує поверхню циліндра в трьох вимірах. Командою можна скористатись з панелі інструментів Solids (Тіла). Команда має запит –

Command: CYLINDER

Current wire frame density:ISOLINES=4

Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>:

· ARRAY – використовується для повторення будь-якого об’єкта, що полегшує зображення масива регулярно розміщених об’єктів. Команда має запит –

Command: ARRAY

Select objects or Window or Last:

Rectangular or circular array (R/C):

· UNION – використовується для об’єднання двох тіл в одне нове тіло. Команда має запит –

Command: UNION

Select objects:

 

 

Завдання 1. Втулка.

Завдання 2. Плоска деталь.

Осьову лінію

Delete source objects? [Yes/No] <N>:

Рис. 18. Лінії додаткових побудов для всієї деталі.

В шарі (OSN) ліній видимого контуру виконаємо "обводку" деталі командою pline, товщина лінії - 0,7 мм (рис. 19). По закінченні, можна вимкнути шар додаткових побудов (рис. 20).

Рис. 19. "Обводка" лініями видимого контуру.

 

Command: pline

Specify start point: точка 1

Current line-width is 0.3

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Width

Specify starting width <0.3000>: 0.7

Specify ending width <0.7000>: 0.7

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: точка 2

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: точка 3

(Перехід на дугу)

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Arc

Specify endpoint of arc or [Angle/… …/Width]: точка 4

Specify endpoint of arc or [Angle/… …/Width]: точка 5

Specify endpoint of arc or [Angle/… …/Width]: точка 6

Specify endpoint of arc or [Angle/… …/Width]: точка 7

Specify endpoint of arc or [Angle/… …/Width]: точка 8

Specify endpoint of arc or [Angle/… …/Width]: точка 9

Specify endpoint of arc or [Angle/… …/Width]: точка 10

(Перехід на лінії)

Specify endpoint of arc or [Angle/… …/Width]: Line

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: точка 11

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: точка 12

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: точка 13

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: точка 14

(Перехід на дугу)

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Arc

Specify endpoint of arc or [Angle/… …/Width]: точка 15

(Перехід на лінії)

Specify endpoint of arc or [Angle/… …/Width]: Line

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: точка 16

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Close(замкнути)

Таким же чином обводимо внутрішній отвір (коло).

 

 

 

Рис. 20. Зображення без шара додаткових побудов.

 

Проставимо розміри в шарі (RAZM) відповідно (рис. 21).

 

 

Рис. 21. Простановка розмірів.

 

Розподіл компонентів креслення в різні шари дає можливість одержувати креслення, не захаращене елементами оформлення. Сама ж процедура виконання штриховки і простановки розмірів спрощується, через те, що виникає можливість їх незалежного виконання, використовуючи тільки лінії видимого контуру.

Виконане креслення деталі наведено на рис. 22.

 

 

 
 

 
 


 

 

 

 

 

 

КНУТД 22.08.02
Прокладка Літера Маса Мір.
зм Арк. №докум Підпис Терм У 1:5
Розроб. Ковтун
Перевірив
Т.контр. Аркуш Аркушів
Паронит ПОН 1,0 ГОСТ 481-71 гр.ЗШ-03 Кафедра графіки і нарисної геометрії
Н.контр.
Затвердив
                       

Рис. 22.Приклад оформлення креслення прокладки.

Lt;1>: 2 Specify the distance beetween columns (): 55 Рис. 37. Викреслювання 2-х отворів корпусної деталі.   Накреслимо центральний отвір діаметром 6 мм (рис. 38), використовуючи команду Cylinder (циліндр).   Command: Cylinder Current wire frame density:ISOLINES=4 Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>: 50, 25, 0 Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 3 Specify height of cylinder or [Center jf other end]: 50, 25, 35 Specify second point: 50, 25, 0 Рис. 38. Викреслювання центрального отвору корпусної деталі.   Накреслимо центральний паз, використовуючи команди Pline і Revolve(рис. 39 і рис. 40). Command: Pline Start point: 50, 45, 35 Current line-width is 0.0000 next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 65, 45 next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 65, 40 next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 70, 40 next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 70, 10 next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 65, 10 next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 65, 5 next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 50, 5 next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: c Рис. 39. Викреслювання контуру центрального пазу корпусної деталі.   Command: Revolve Current wire frame density: ISOLINES=4 Select objects: 1 found Select objects: Specify start point for axis of revolution or define axis by [Object/X (axis)Y (axis)]: 50, 45, 35 Specify end point of axis: 50, 5, 35 Specify angle of revolution <360>: 180 Рис. 40. Викреслювання центрального пазу корпусної деталі.   Об’єднаємо два “ящики” в одну деталь, використовуючи команду Union (об’єднати).   Command: Union Select objects: 1 found Select objects: 1 found, 2 total Select objects:   Виріжемо отвори, вибравши тіло, циліндри і паз мишкою (рис. 41), скориставшись командою Subtract Select solids and regions to subtract from... (Віднімання).   Command: Subtract Select solids and regions to subtract from... Select objects: 1 found Select objects: Select solids and regions to subtract … Select objects: 1 found Select objects: No solids and regions to selected.   Command: Subtract Select solids and regions to subtract from... Select objects: 1 found Select objects: Select solids and regions to subtract … Select objects: 1 found Select objects: 1 found, 2 total Select objects: 1 found, 3 total Select objects: Specify opposite corner: 1 found, 4 total Select objects: 1 found, 5 total Select objects: 1 found, 6 total Select objects: 1 found, 7 total Select objects:   Command: Subtract Select solids and regions to subtract from... Select objects: 1 found Select objects: Select solids and regions to subtract … Select objects: 1 found Select objects:   Рис. 41. Вирізання тіла отворів і паза.   Виконаємо фаски (рис. 42). Command: Chamfer (TRIM mode) Current chamfer Dist1=10.0, Dist2=10.0 Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method] d Select first chamfer distance <10.0>: 2.5 Select second chamfer distance <2.5>: Command: Chamfer (TRIM mode) Current chamfer Dist1=2.5, Dist2=2.5 Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: Base surface selection… Enter surface selection option [Next/OK (current)] <OK>: Specify base surface chamfer distance <2.5>: Specify other surface chamfer distance <2.5>: Select an edge or [Loop]:   Рис. 42. Виконання фасок.   Вирізаємо ¼ частину, яка ближча до глядача (рис. 43). Command: Box Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: Specify corner or [Cube/Length]: Length Specify length: 50 Specify width: 25 Specify height: 35   Command: Subtract Select solids and regions to subtract from... Select objects: 1 found Select objects: Select solids and regions to subtract … Select objects: 1 found Select objects:     Рис. 43. Виріз ¼ частини корпусної деталі, яка ближча до глядача.               КНУТД 23.08.02 Основа Літера Маса Мір. зм Арк. №докум Підпис Терм У Розроб. Ковтун Перевірив Т.контр. Аркуш 2 Аркушів 2 АЛ17вГОСТ 2685-63 гр.БМ1-03 Кафедра графіки і нарисної геометрії Н.контр. Затвердив                         Рис. 44. Приклад виконання наочного зображення корпусної деталі з вирізом ¼ частини, яка ближча до глядача. Таблиця 3. Варіанти завдань по виконанню робочого рисунка корпусної деталі. №Ва- ріанту А Б В Г Д Е Ж З І К Л М О1 О2 О3 Ф 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Завдання 4. Фланець.

Київський Національний Університет технологій та дизайну

 

 

Кафедра графіки та нарисної геометрії

 

 

Креслення в системі AutoCAD

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.012 с.)